parallax background

Herşey Altın Oranla Bağlantılıdır ve Hu Zikrini Çeker (İSPATLI)

20 Ağustos 2017
1. Kitap : Altın Oran ve İslam Mucizesi
20 Ağustos 2017
4. Bölüm: Doğada Her Yerde Altın Oran
20 Ağustos 2017
A Allah kendisini ve yaratışını şöyle tanımlamaktadır. O çepeçevre sarar (çember), Hesaplar (analiz), ölçüye göre yaratır (altın oran)

"Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık" (Kamer 49)

Herşey Altın Oranla Bağlantılıdır ve "Hu" Zikrini Çeker


D oğada ki her şey üçgen dörtgen ya da çokgenlerin bir araya gelerek oluşturduğu geometrik yapılardan oluşmaktadır. Allah ise kendisini ve yaratışını şöyle tanımlamaktadır. O çepeçevre sarar (çember), Hesaplar (analiz), ölçüye göre yaratır (altın oran).

“Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır.” (Nisâ 126)

"…Herşeyi sayı olarak hesaplamıştır.“ (CİNN 28)

"Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık" (Kamer 49)

Aşağıdaki şekilde sonsuzluğun sembolü olan çember ve diğer geometrik semboller arasındaki bağıntıyı görüyorsunuz. Çember her bir düzenli geometrik yapıyla ilişkiye girdiğinde altın oran bağıntısına sahip oluyor.

Kitap Fihristi

Φ işareti Altın Oranı ifade eder b / a = 1,618 ( Altın Oran )

Altın Oran Geometri İlişkisi

Altın Oran Geometri İlişkisi

İnsanları 10 parmaklı yaratmak suretiyle 10'lu sayı sistemine ayarlayan, tüm ölçü birimlerini ezelde takdir eden yaratıcımız, İlahi Oran yani "Phi'nin sembolü"nü de çember ve ortasında 1 işareti olarak seçmiştir.

Altın Oran Geometri İlişkisi

Altın Oran Geometri İlişkisi

Matematikte çember sonsuzluğu simgeler, her şeyi çepeçevre kuşatabilen sonsuz noktalara ve köşelere sahiptir. Hiç bir geometrik şekil sonsuz köşelere sahip olmak açısından çembere yaklaşamaz, benzeyemez. Çember yaratıcı tarafından seçilen ilahi anlamı olan mistik bir şekildir.

Türkçe'de ise bu şekilde "O" demektir. yani 3. tekil şahıs. Ve ilahi manada O, "Allah'ı" sembolize eder.

Arapça inceleyelim; Kuran'an dilinde; çember işareti he/hu harfine denk düşmektedir. Ve ilginçtir ki bu harf aynı zamanda tek başına bir kelimedir ve yine "O" manasına gelir.

 

Dillerde Hu Sesi

İngilizce incelediğimizde ise Hu yada He harfinde Arapça olarak kullanılan 3. tekil şahıs İngilizce'ye aynen geçmiş ve HE olarak 3. tekil şahsı simgeler. (cinsiyet bilinmiyorsa da HE kullanılır)

Phi

Yani dilleri ve işaretleri yönlendiren yaratıcımız yüce Allah; çember sembolünü, sonsuzluk işareti yapmış onu altın orana bağlamış ve tüm dillerde bu sembolün anlamını kendisini ifade edecek şekilde tanımlatmıştır. Allah'ın gizli ismi "HU" olabilir mi? Tasavvuf geleneklerinde neden Allah'a ermek isteyenlerin son çektiği zikir HU'dır.

Arapça "Allah" kelimesi de hangi harfini çıkarırsanız çıkarın Allah'ı tanımlayacak bir kelimeye dönüşür ve yine son harfi HU'dur.

Hz Musa'ya Tevrat "Çıkış* 3:14". ehyeh aşer ehyeh "Ben benim" diyen Yaratıcı. Kendini Hz Musa için "O" haline getirmiştir. Ve bunu Pi sayısı ile formülize edilen çember kodlu sayılarla Tevrat'a yerleştirmiştir. Çember yine karşımızda. ve Çember Pi, yaratmaya başladığında sonsuz noktaları ile sınırlı şekilleri; ortaya çıkan Phi. Ortaya çıkan "H".

Arapça "Allah" kelimesi de hangi harfini çıkarırsanız çıkarın Allah'ı tanımlayacak bir kelimeye dönüşür ve yine son harfi HU'dur.

Dillerde Hu Sesi

Dillerde Hu Sesi


Hu Sesindeki İlahi Sır Nedir? Neden Hu Zikri Çekilir?

Onca harf veya ses içinden neden en öz en kutsal ifadesi olarak kendisini bu harf ve ses ile sembolize etmiştir yüce yaratıcımız? Sadece dinleyin! Duyuyor musunuz? Eğer ölmediyseniz kesin duyuyorsunuz. Evet nefesinizi. Hhhh sesi ile nefes alıyorsunuz dimi? Bu korkunç mu geldi?

Ağlarken H sesini bozarız, H nin iç burkan nameleri ile ağlarız, gizli bir isyandır. En sevinçli v emutluyken HAHA, HEHE sesleri ile en güzel ve düzenli hali ile onu zikrederiz. Aşkla dolarken, nefes nefese... Ya da heyecanlanınca... Hhhh en saf hali ile "BEN BENİM, BEN O'yum cümlesini nefes alan her canlıya, en amansız düşmanlarına bile söyletir"

 

Hızla koşmaya başlayın Hz. Musa'nın Yaratıcısı ile konuştuğu dağa doğru. Siz varmadan önce tüm hücreleriniz daha fazla enerji için çığlık atacaktır tüm gücüyle ve dilinizden ister istemez HHHHH zikri yükselecektir.

İsteyerek yada istemeyerek tüm kainat onu zikretmektedir.

 

Hu Sesindeki İlahi Manalar

Ya nefes almıyorsa? Ya ses çıkaramıyorsa? Bu varlıklar nasıl zikrederler? Allah'ın kanunu hiç değişmez. Onlarda çıkaramadıkları HHHH sesinin sembolünü çizerler kainata. Tüm varlıklar kendilerine çizilen çembersel yörüngede dönerler. Her yıldız, her galaksi, her gezegen, her atom, her elektron ve quark, Allah'ı kendi lisanı hali içinde sembolünü çizerek zikreder.

Ve Allah insanı Kabe' nin etrafında dönme emriyle "HU sembolünü cismen de zikretme" göreviyle onurlandırmıştır. Tavaf ettikçe ortaya çıkan yalnızca O'dur. Altın oran sembolü, dünyanın altın oran noktasında, İlahi Zikrin harfini şeklen de ortaya koyarız.

"Say" ise Allah kelimesinin bütününü ortaya çıkan bir ibadettir. Bunu ilerleyen konularda daha net göreceğiz.

Yazar Erdem Çetinkaya
Yazar Erdem Çetinkaya
Erdem Çetinkaya, dünyanın en çok izlenen İslam Belgeselini yapmış ve İslam'ın yeni mucizeleri ile Kuran'ın doğru anlaşılması için çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Hologram teknolojilerinin üretimi konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Holotürk Hologram Sistemler, Mivafilm ve Reklamcılık ile Sosyal Ajansim.com un sahibidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir