parallax background

4. Bölüm: Doğada Her Yerde Altın Oran

20 Ağustos 2017
Herşey Altın Oranla Bağlantılıdır ve Hu Zikrini Çeker (İSPATLI)
20 Ağustos 2017
5. Bölüm: Dünya ve Ayın Tasarımında Altın Oran Mucizesi
20 Ağustos 2017
T üm Bitkiler Yapraklarını "Phi" Diyerek Açar. Tüm evrende hava (gaz) ve su gibi tüm akışkanlar; bir geçiş kapısından akarken; düz akmak yerine girdap çizerek akar.

Doğada Her Yerde Altın Oran


D oğa da Hemen Her Yerde, Işığın Yarı saydam tabakalar arasındaki hareketlerinde bile Altın Oran vardır!

Tüm Bitkiler Yapraklarını "O" "PHI" Diyerek Açar!

Şimdi dünyaya göz atalım; kapladığı alan açısından dünyada ki canlılığın tamamına yakınını bitkiler oluşturur ve yer yüzünün ilk ortaya çıkan canlılarıdır. Bitkilerin yaprakları filotaksi adı verilen altın oran sistemine göre dallara dizilir.


Hava ve Suda (Akışkan Dinamiğinde Altın Oran)


T üm evrende hava (gaz) ve su gibi tüm akışkanlar; bir geçiş kapısından akarken; düz akmak yerine girdap çizerek akarlar. Bir kapıdan geçerken 1,618'i tesbih ederek; matematiksel olarak Allah'ın yaratma gücünü boyunlarını büküp tesbih ederek akarlar.

SESLER, ALTIN ORAN SPİRALLİ SALYANGOZDAN GEÇMEDEN DUYULMAZ

Kulağımızda ki salyangoz adı verilen organ. Duyma ve dengede kalma işlevlerinin gerçekleşmesinde kilit roldedir. Solda kesitini görüyorsunuz. Dıştan içe doğru her bölümü değişik frekanstaki seslere duyarlılık gösterir.

Yazar Erdem Çetinkaya
Yazar Erdem Çetinkaya
Erdem Çetinkaya, dünyanın en çok izlenen İslam Belgeselini yapmış ve İslam'ın yeni mucizeleri ile Kuran'ın doğru anlaşılması için çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Hologram teknolojilerinin üretimi konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Holotürk Hologram Sistemler, Mivafilm ve Reklamcılık ile Sosyal Ajansim.com un sahibidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir