parallax background

Allah’ı Şimdi Görmek – 3

2 Eylül 2017
Hepimiz Cennetteydik! 6. Bölüm Cennetteki Yaşantımızın 2. Dirilişimize Etkileri
2 Eylül 2017
Allah’ı Şimdi Görmek – 4
2 Eylül 2017
“Gözler O'nu idrak edemez, ama o gözleri idrak eder…" (En'am, 103)
"Bilgice O'nu kuşatamazlar." (Ta-ha, 110)

"Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır."


H er şey; yok olabilecek kadar küçük parçalara bölünebileceği için...

Bu ayet aslında her şeyin özünün, ilahi zatın yansıması olduğunu göstermektedir.

Kuşatılan Kuşatandan ayrı değildir.

“Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır.” (Nisâ: 126)

Allah'ın hem görünen hem de gizli yönleri olduğunu bizzat Kuran farklı farklı şekillerde ifade etmektedir.

"Allah Her Şeydir ve Her Şeyin Arkasındaki Güç!"


A llah'ın yüzü olan evrenler ve gizli alemler sonsuza dek duracak, ancak onları oluşturan her parça ölümlü, şekil değiştiren, başka bir surette yeniden hayat bulan bir süreçte devinime uğrayacaktır.

“Onun vechi hariç her şey helak olacaktır.”(Kasas, 28/88)

Kıyamet evrenin yok edilmesi değildir. Kuran'a göre mahşer-sorgu yeri; kıyametin kopuşundan sonra dünya düzleştirilerek üzerine kurulacaktır. Dünyaya gelen yıkımla dünyada ki hayat son bulacaktır.

Yaratma eylemi yaratıcının kendi ötesinde bir şey doğurması değil, zaten kendi içinde var olan sonsuz enerjinin; "ol!" yani "KÜN!" sesiyle şekle bürünmesidir.

Bazı bilim adamları bugün evrendeki yaratıcının muhteşem sesini keşfettiler ve kaydetmeyi başardılar. Bu konuya birazdan eğileceğim ve sesi birlikte dinleyeceğiz.

Bu durumda Kuran'daki İlah tanımına göre hiçbir ateist "ben Kuran'da anlatılan Allah'ı görmedim ya da yoktur" diyemez. Çünkü Kuran'a göre O'nun görünen yüzü zaten bu evrendir…

Var olan sadece tek bir bütün olan Yaratıcı İlahtır. Farklı ve ayrı görünen parçalar, bu yaşam.. onun bilinç verdikleri için hazırladığı duysal bir deneyimdir. Aslında ait olduğumuz yerden kopuşumuz, derin bir sürgündür.

Kutsal Metinde şöyle der;

"Sizi de yapageldiklerinizi de Allah yaratmıştır." (37/96)

Biz hiçbir şey yapmıyoruz. O yapıyor. Çünkü O'ndan başka bir şey yok. Biz sadece O'ndan beslenen ve O'nun istediği kadar isteyebilen bir bilinciz. Var değiliz. Farklı bir benzetmeyle Onun kodladığı bir yazılımız. Gerçekte yokuz.

Bilincimiz dahi onun bilincine bağlı ve ondan beslenmektedir. Sorumluluğumuz isteklerimizle sınırlıdır. Eğer bir iş gerçekleşecekse, biri onu istemiştir ve istek kabul ise Yaratıcı gerçekleşecek olan şeyi biz yapıyormuşuz gibi gösterip, hissettirmektedir… Birazdan bunun mantıksal kanıtlarını göreceğiz…

“O ilktir, o en sondur, görünen ve gizli olandır. O, her şeyi bilendir.” (57-3)

Allah'ın hem görünen hem de gizli yönleri olduğunu bizzat Kuran farklı farklı şekillerde ifade etmektedir.

Işınsal dalga boyutları ve renkler içinde insan gözü bilinen evrenin yalnızca binde 4'ünü algılayacak kadar kısıtlı ve kör yaratılmıştır.

Yaratıcının mutlak zatını ve gizli yönlerini tam manasıyla ancak kendisi görür ve takdir edebilir. Biz onun vechinin çok azını idrak edebiliyor ve görebiliyoruz.

“Gözler O'nu idrak edemez, ama o gözleri idrak eder…" (En'am, 103)

"Bilgice O'nu kuşatamazlar." (Ta-ha, 110)

"Dedi (Allah, Musa'ya): "Asla göremezsin beni. Ama şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse, sen de beni görebileceksin." Rabbi dağa tecelli edince onu parça parça etti…" (7-143)

Allah'ın big bang'den yani evrenden daha önce de var olan muhteşem zatı-ruhu bir şekille asla izah edilemez ve görülemez. Ancak evren ile yansıttığı yüzünü; dilediği şekilde ve surette, dilediği kimselere daima gösterir.

Kuran'a göre Allah'ın yüzünü göremiyorum demek küfürken; Allah'ın ruhunu; benzersiz olan öz zatını göremiyorum demek farzdır.

Yazar Erdem Çetinkaya
Yazar Erdem Çetinkaya
Erdem Çetinkaya, dünyanın en çok izlenen İslam Belgeselini yapmış ve İslam'ın yeni mucizeleri ile Kuran'ın doğru anlaşılması için çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Hologram teknolojilerinin üretimi konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Holotürk Hologram Sistemler, Mivafilm ve Reklamcılık ile Sosyal Ajansim.com un sahibidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir