parallax background

Allah’ı Şimdi Görmek – 4

2 Eylül 2017
Allah’ı Şimdi Görmek – 3
2 Eylül 2017
Niçin Yaratıldık? – 3
4 Eylül 2017
K endine bakıldığını fark eden atom altı parçacıkların sahip olduğu bilinç, evrendeki tüm cisimleri birbirine görünmez bir düşünce-nöron ağı ile bağlanmasıyla yani evrenin aslında kendine özgü yapıda dev bir beyin olmasıyla açıklanabilir.

"İnsan ve yaratıcısı Allah arasındaki ilişki"


A llah insana beyin gibi muhteşem bir kitabı evrenle arasında ilişkiyi anlaması için hayal gücü başlığı ile kendi gücünü anlatmıştır.

İnsan ve yaratıcısı Allah arasındaki ilişkinin misali şuna benzer;

İnsan beyninde bir topluluk var eder.

O topluluğa der ki "nereye dönseniz benim yüzüm ordadır"

Çünkü beyninde her yerde düşünen kişinin zatı-düşüncesi vardır.

İ

nsan ve yaratıcısı Allah arasında ki ilişkinin misali şuna benzer. İnsan beyninde bir topluluk var eder. O topluluğa der ki "nereye dönseniz benim yüzüm ordadır". Çünkü beyninde her yerde düşünen kişinin zatı-düşüncesi vardır.

Kendisini görmek, idrak etmek isteyen 2 boyutlu düşünceden varlıklara "benim aslımı asla göremezsiniz, anlayamazsınız" diyebilir.

Lakin yüzünü görmek isteyenlere "dilediği her surette, güzellikler ve ışıklar içinde gösterebilir".

İşte Kuran'daki tariflerde Allah'ın hem mekandan münezzeh ve her yerde olması hem de eli olması veya mekanla tarif edilen insani özellikler taşır gibi tarif edilmesi bu şekildedir.

Allah insana beyin gibi muhteşem bir kitabı evrenle arasında ilişkiyi anlaması için hayal gücü başlığı ile kendi gücünü anlatmıştır. Bu konuya ilerde daha geniş değineceğim.

Evrenin Gözleri

Peki yaratıcı evren adını verdiği yüzü ve o yüzdeki gözleri ile bizleri gözetliyor mu? Bunun bilimsel bir ispatı var mı? Evet bir çok kanıt var, önce fizikçileri şok eden çift yarık kuantum deneyine kısaca bakalım.

Çift Yarık Deneyi Bilim Dünyasını Sarstı

Ünlü Danimarkalı fizikçi Niel Bohr'dan kuantum fiziği ve çift yarık deneyi ile ilgili şu ifadeyi kullanmıştı.

“Eğer bir kişi quantum fiziği karşısında şok olmamışsa, onu anlamamış demektir.”

Fizikçiler maddeyi oluşturan elektronların nasıl hareket ettiğini anlamak için bir kuantum deneyi yaptılar. Maddeyi oluşturan elektronlar bir gözlemci izliyorsa enerji dalgası formundan çıkarak göze görünebilen ve yeri hesaplanabilen taneciklere yani maddeye dönüşüyorlardı.

Kimse herhangi bir yöntemle gözetlemiyorsa fotonlar enerji dalgası gibi hareket ediyorlardı. Sanki fotonların gözleri ve bilinçleri vardı… Gözün farkına vardılar!

İlginç olan ve deneyi destekleyen başka bir durumsa "dolaşık olarak tanımlanan fotonlarla ilgiliydi". Bunlar birbirinden ayrıldığında dahi çok uzakta bile olsalar, her yönden aynen birbirlerini görür gibi taklit etmeye devam etmektedirler. Dolaşık fotonlar birbirinden tam anlamıyla haberdardır. Halbuki milimetrenin milyarda biri kadar küçük bu parçacıkların beyni ya da gözlem araçları yoktur.

Bu durum tüm görme ve analiz etme işleminin aynı bir beyindeki gibi tüm evrende bütünleşik hareket ettiğini gösterir. Tüm pixeller yani atomlar, merkezi ve her yerde hakim tek bir ana yazılımın kontrolünde olmadıkları sürece bu hesaplamaları tek başlarına gerçekleştiremez ve davranışlarını böyle belirleyemezler.

Hepimizin bildiği kütlesel çekim kanunu da yaratıcı bilincin tüm evrene yayıldığını ve tek bir bütün olduğunu ortaya koyan olgulardan biridir.

Elimizde tuttuğumuz bir taş parçası ile uzayın öteki ucunda ki bir meteor parçasının birbirinin konumunu ve büyüklüklerini bilerek haberleşmesi ve hesaplaması sonucu aralarında kütlesel çekim geliştirirler. Aralarında görünen hiçbir bağ olmamasına rağmen bu iki maddenin birbirlerinin konumunu ve kütlesini analiz edip çekmesini sağlayan bilincin kaynağı bilimdeki muammalardan biridir.

Kendine bakıldığını fark eden atom altı parçacıkların sahip olduğu bilinç, evrendeki tüm cisimleri birbirine görünmez bir düşünce-nöron ağı ile bağlanmasıyla yani evrenin aslında kendine özgü yapıda dev bir beyin olmasıyla açıklanabilir.

Evren yani yaratıcının kendini ifade ettiği yüz; en mükemmel eseri olan insana kendinden izler bırakmıştır.

Sonraki bölümde sırları aralarında devam edeceğiz.

Yazar Erdem Çetinkaya
Yazar Erdem Çetinkaya
Erdem Çetinkaya, dünyanın en çok izlenen İslam Belgeselini yapmış ve İslam'ın yeni mucizeleri ile Kuran'ın doğru anlaşılması için çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Hologram teknolojilerinin üretimi konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Holotürk Hologram Sistemler, Mivafilm ve Reklamcılık ile Sosyal Ajansim.com un sahibidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir