parallax background

Hepimiz Cennetteydik! 5. Bölüm Dünyadaki Yaşam

2 Eylül 2017
Hepimiz Cennetteydik! 4. Bölüm
31 Ağustos 2017
Hepimiz Cennetteydik! 6. Bölüm Cennetteki Yaşantımızın 2. Dirilişimize Etkileri
2 Eylül 2017
S ıkıntı çekmek istemeyen kimse mutlak tevbe etmeli, Kuran'a tam uymalı, bilime ve çalışmaya Kuran gereği önem vermeli, zikri çok yapmalı ve attığı her adımı çok iyi ölçüp biçmelidir.

"Dünyadaki Hayatımız Neye Göre Belirlenmiştir?"


K uran'dan yola çıkarsak dünyada en çok sıkıntıyı çekerek temizlenmesi gereken…

Cennete gidecek Müslümanların olması gerekir.

Çünkü bu dünya Müslümanın günahtan temizlenme ve tekamül mekanıdır.

Bu nedenle; Deccal vesile kılınmış birkaç yüz yıldır küffar ülkelere bolluk ve berekete vesile olmuştur.

" Dünyada çok refah ve mutlu yaşamak"


D ünyada çok refah ve mutlu yaşamak iki durumla açıklanabilir.

1) Ne cennette ne de dünyada hiç günah işlememiştir. Hak ettiğinden büyük bir cennet makamı da talep etmemiştir. Allah CC. de ona hiçbir sıkıntı vermemiştir. Küçük günahlarını da affetmiş kaderini ona göre güzel yazmıştır. Lakin sıkıntı çekmeyen ya da günahsız gelen insan yok gibidir.

2) O kişi cennette iken daha dünyaya gelmeden evvel şakilerden olacağı netleşmiş ve cehennemlikler defterine yazılmıştır. Kuran a göre Allah da onların sapkınlığını arttırmak, günahlarının acı çekmek suretiyle erimesini engellemek ve dine yönelmelerini ket vurmak için oyalayıcı bir zenginlik veya rahat yaşam vermiştir.

Ekseriyetle 2. durum geçerli olduğundan zengin olan korkmalıdır. Zenginin cennete girmesi devenin iğne deliğinden geçmesi gibi zordur. Ta ki ihtiyacından fazlasını biriktirmeyip sürekli infak etsin.

Allah bazı durumlar da belli suçu işleyenlerin iki dünyasını da sıkıntıya sokacağını ifade etmiştir.

İki dünyada birden mutlu yaşamak isteyen kimse;

Günahtan uzak durarak… Çok iyilik yapmalı, Kuran'ı mükemmel yaşamaya çalışmalı, ibadetlerini çok iyi yapmalıdır. Bol bol maddi manevi iyiliklerde bulunmalıdır.

Dünya hayatındaki eşitsizliğin açıklaması

Ellerimizi bir işe götüreceğimizde de çok iyi düşünüp tedbirle ve akılla; çok istişare ederek; günah dışında tedbirsizlik ve cehalet yüzünden çekilen sıkıntılara da elden geldiğince mani olmalıdır. Örneğin kişi iyi biri olmasına rağmen cahillikle; kötü bir yöneticiye tabi olsa; ona destek verse o da kendi sorumluluğu olur.

Kuran'dan yola çıkarsak dünyada en çok sıkıntıyı çekerek temizlenmesi gereken… cennete gidecek Müslümanların olması gerekir. Çünkü bu dünya Müslümanın günahtan temizlenme ve tekamül mekanıdır. Bu nedenle; Deccal vesile kılınmış birkaç yüz yıldır küffar ülkelere bolluk ve berekete vesile olmuştur.

Dünyada insanların en içtenlikle Kuran'a tutunduğu ülkeler, Afganistan, Pakistan vb. ve Ortadoğu ülkeleri dünyanın en sıkıntılı ülkeleridir. Eğer dinlerini güzel yaşasalardı inşallah bu sıkıntılar az olurdu ama Müslümanın her büyük günahının cezası bu kısa dünyada ödenmektedir.

Öteki tarafa bakalım. Düşünce sistemimize göre en rahat refah ve mutlu insanların yaşadığı ülkelerde, Kuran'a ve peygambere en çok düşman olan, hakaret eden yada dinsizliğin yaygın olduğu ülkeler olmalıdır. Bu refah ülkeler hangisi; Hollanda, Danimarka, Norveç vb. Kendi halklarına karşı iyi ve dürüst davrandıkları için, basit iyiliklerinin dahi karşılığı dünyada verilmiş ama günahlarının cezası ahirete bırakılmıştır.

Neredeyse birebir şekilde refah ve lüks yaşam ile dinsizlik, acı ve sıkıntı içinde olmakla günahkar Müslümanlık modeli birleşmiş halde görülmektedir. Eskiden de durum çok farklı değildi. İslam ülkelerinin en güçlü zamanında dahi halk sıkıntı içinde olmuştu genellikle.

Bu Müslümanlığın kötü oluşundan değildir; "Birini Allah affetmek istiyor, ötekini ise sonsuza dek cezalandırmak istiyor…"

Sıkıntı çekmek istemeyen kimse mutlak tevbe etmeli, Kuran'a tam uymalı, bilime ve çalışmaya Kuran gereği önem vermeli, zikri çok yapmalı ve attığı her adımı çok iyi ölçüp biçmelidir.

İnsanoğlunun Kalu Bela yaşamındaki günahlarına ışık tutan bir kutsal metinde Tevrat'ta ki Ezra peygamberin bölümüdür;

21.İlk insan Adem, günahkâr bir yüreği yüklendiğinden günah işleyip yenildi. Yalnız kendisi değil, bütün soyu… Ezra 3. bölüm

26.tıpkı Adem ve onun soyu gibi davranıp yoldan çıktılar. Ezra 3

21. Tanrı tüm insanlara, bu dünyaya geldikleri zaman nasıl yaşama erişeceklerini ve cezalandırılmaktan kur­tulacaklarını anlatan açık bilgiler ver­mişti. Ezra 7

35. Gerçek şudur ki, hiç günah işleme­yen bir insan doğmamıştır, günahsız yaşayan insan da yoktur. Ezra 8

Yazar Erdem Çetinkaya
Yazar Erdem Çetinkaya
Erdem Çetinkaya, dünyanın en çok izlenen İslam Belgeselini yapmış ve İslam'ın yeni mucizeleri ile Kuran'ın doğru anlaşılması için çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Hologram teknolojilerinin üretimi konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Holotürk Hologram Sistemler, Mivafilm ve Reklamcılık ile Sosyal Ajansim.com un sahibidir.

Comments are closed.