parallax background

Hz.İsa’nın Büyük Sırrı

23 Eylül 2017
Niçin Yaratıldık? – 2. Bölüm
4 Eylül 2017
Hz.İsa’nın Büyük Sırrı – 2. Bölüm
23 Eylül 2017
Ç armıha gerilerek kendini feda etme ritüeli ile İsa'nın Tanrılığına dair inanç Hristiyanlığın temelini oluşturur. Bu nedenle Hıristiyanlar İslam'a kolayca geçemezler.

"Çarmıha gerilme hadisesi"


Ç armıha gerilerek ölen kişiler Tevrat'a göre lanetliydi

Eğer Hz İsa'yı çarmıha asarak öldürebilirlerse onun Tanrı katında değersiz bir düzenbaz olduğunu (haşa) kanıtlayacaklardı

Çünkü çarmıha gerilerek ölen kişiler Tevrat'a göre lanetliydi. Tevrat yasalarının ve sözlerinin asla değişmeyeceğini söylüyordu.

Halkta Tevrat'ın bu hükmüne güveniyordu.

"Hz.İsa çarmıha gerildi mi? "


İ ncil'den kanıtlarla Hz İsa'nın aslında çarmıha gerilmediğini kanıtlasam? Ya da tanrı olmadığını... Bu keşifleri dünyadaki tüm Hıristiyanlara ulaştırmalıyız!

Hıristiyanların Müslümanlığı kabul etmemesinde ki en önemli iki nedenden biri Kuran'da Hz İsa'nın ilah değil peygamber olduğunu söylemesi bir diğeri de onun çarmıha gerilmediğini, aslında bir benzetme yapıldığının ifade edilmesidir. İslam peygamberinden ve Kuran'dan aktarıla gelen sözlere göre çarmıha gerilen kişi İsa'ya ihanet eden Yahuda'dır.

Yüzü İsa'ya benzetilmiş ve konuşmasına ket vurulduğundan İsa zannedilerek çarmıha gerilmiştir. Gerçek İsa ise vefat ettirilerek göğe alınmıştır.

Kuran'da Allah Nisa Suresinde şöyle der;

“Biz, Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa’yı öldürdük demeleri sebebiyle onları (Yahudileri) lanetledik. Halbuki O’nu öldürmediler, çarmıha germediler de. Fakat kendilerine öyle gösterildi. O’nun hakkında anlaşmazlığa düşenler şüphe içindedirler. Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Ancak bir zanna uymaktadırlar. O’nu gerçekte öldürmemişlerdir”(Nisa 157)

Çarmıha gerilerek kendini feda etme ritüeli ile İsa'nın Tanrılığına dair inanç Hristiyanlığın temelini oluşturur.

Bu nedenle Hıristiyanlar İslam'a kolayca geçemezler. Ancak doğrudan Hz İsa'nın sözlerini ve hayatını konu alan ilk 4 incil kitabından kanıtlarla Kuran'ın doğru olduğunu ispatlarsam sağ duyu sahibi Hıristiyanların Kuran'ın doğruluğunu kabul edeceğine inanıyorum.

Önce çarmıha gerilme hadisesinden başlayalım; şaşırsanız da Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş olması İncil'e göre imkansızdır. İşte İncil'den 7 kanıt!

DELİL -1 ÇARMIHTAKİ ADAM ŞARABI İÇTİ

(Hz İsa asla yalan söylemez ve sözünden dönmez.)

Çarmıha gerilme hadisesinden bir gün önce son akşam yemeği sahnesi;

Matta 26;

27: Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek, «Hepiniz bundan için» dedi.

28: Çünkü bu benim kanımdır, günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.

29: Size şunu söyleyeyim, “Babamın egemenliğinde sizinle birlikte tazesini içeceğim o güne dek, asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim.”

Ertesi gün çarmıhta ki kişi şarabı, asmanın ürününü içti; büyük bir anlaşmayı bozdu. Bu aslında çarmıhtaki kişinin asıl kimliğini arayanlar için ilahi bir işaretti.

Yuhanna 19;

28: Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı'nın yerine gelmesi için, “Susadım!” dedi.

29: Orada ekşi şarapla dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri zufa dalına takarak O'nun ağzına uzattılar.

30: İsa şarabı tadınca, “Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti.”

Konuşabilecek kadar kendinde olan Hz. İsa, Hıristiyanlığın sembolü ve Kutsal Kasenin manası olan büyük ahiti bozmuş olabilir mi? Çarmıhtaki kişinin Hz isa olduğunu iddia etmek; Hz İsa'nın sözünü tutmayan bir sahtekar olduğunu iddia etmekle aynı şeydir. Kimsenin bugüne dek fark etmediği bu detay büyük bir sırrı aralamaktadır.

Peki Hz İsa kendini feda edeceğini söylüyordu, ne oldu da plan değişti? Kuran'ın iddiasını pek çok Hristiyan din adamı ile görüştüm. Bana pek çok soru sordular ve hepsini tek tek İncil'den kanıtlarla cevapladım. Süremiz ölçüsünde her soruya cevap alacaksınız inşallah.

DELİL 2- TEVRAT'A İMAN EDİYORSANIZ: ÇARMIHA GERİLEN LANETLENMİŞTİR

Tevrat, Yasanın Tekrarı 21;

“22-23: Ölüm cezasını gerektiren bir suçu olan suçlu öldürülmesi için bir tahta parçasına asıldığı zaman cesedi gece boyunca o tahtada asılı kalmasın... Çünkü asılarak öldürülen tanrı tarafından lanetlenmiştir...”

Yahudiler özellikle Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesini istiyorlardı.

Luka 23;

20: İsa’yı salıvermek isteyen Pilatus onlara (yahudi halka) yeniden seslendi.

21: Onlar ise, “O’nu çarmıh’a ger, çarmıh’a ger!” diye bağrışıp durdular.”

Eğer Hz İsa'yı çarmıha asarak öldürebilirlerse onun Tanrı katında değersiz bir düzenbaz olduğunu ( haşa ) kanıtlayacaklardı. Çünkü çarmıha gerilerek ölen kişiler Tevrat'a göre lanetliydi. Tevrat yasalarının ve sözlerinin asla değişmeyeceğini söylüyordu.

Halkta Tevrat'ın bu hükmüne güveniyordu. Bu nedenle tüm Yahudi halkı onun test edilmesi için özellikle çarmıha gerilmesini istedi. Onların zulmü nedeniyle iman etmelerine izin verilmedi.

Bu konuya bir çözüm bulamayan Pavlus sürekli kendisine bu içinden çıkılmaz durumu ifade eden ve "o adam yani İsa Tevrat'a göre lanetlidir. Tevrat'a göre Tevrat'ın hükmü sonsuza dek değiştirilemez" diyen Yahudilere şöyle cevap veriyordu;

“13: …İsa Mesih kendisi lanet olarak bizi kanunun lanetinden akladı…”

Çaresizlik içinde verilmiş bir cevap. İsa kendisi lanet oldu… Haşa… Lanet; denilen şey bir iğrençliktir. Sevgi peygamberi olarak anlatılan Hz İsa'nın çarmıha gerilince "Lanet olduğunu" ifade etmek; bilgisizliğin ta kendisidir.

Yazar Erdem Çetinkaya
Yazar Erdem Çetinkaya
Erdem Çetinkaya, dünyanın en çok izlenen İslam Belgeselini yapmış ve İslam'ın yeni mucizeleri ile Kuran'ın doğru anlaşılması için çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Hologram teknolojilerinin üretimi konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Holotürk Hologram Sistemler, Mivafilm ve Reklamcılık ile Sosyal Ajansim.com un sahibidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir