parallax background

Niçin Yaratıldık? – 3

4 Eylül 2017
Allah’ı Şimdi Görmek – 4
2 Eylül 2017
Niçin Yaratıldık? – 2. Bölüm
4 Eylül 2017
K itaptan sana vahyedileni oku, namazı yerine getir. Çünkü namaz çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki zikrullah en büyük ibâdettir.” (Ankebut, 45)

"Yaratıcı neden evreni ve insanı var etmek istemiştir?"


B ize ihtiyacı var mıydı? Size ayna nöronlarla cevap vereceğim.

Yaratıcının insanı yaratmak, görünmek ve iletişime geçmek istemesi zafiyet değildir.

Tam tersine bir şey isteyememek veya istediklerini yapamamak zafiyettir.

Çift yarık deneyinde moleküler bilincin gözlemciyi algılaması ve insan gibi gözlem yeteneği olan varlıklar yaratması göstermektedir ki;

Yaratıcı görünmek, göründüğünü bilmek, sonsuz gücünün güzelliğini bilinç sahibi varlıklarına sunmak istemiştir.

"İnsanlar ve Cinler İbadet İçin Yaratıldı"


K uran da insanlar ve cinler ibadet için yaratıldı yazılıdır.

Yine Kuran'a göre en büyük ibadet ise Allah'ı saygı ve aşkla anmaktır; yani zikir.

“Kitaptan sana vahyedileni oku, namazı yerine getir. Çünkü namaz çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki zikrullah en büyük ibâdettir.” (Ankebut, 45)

Allah'a adadığı hayranlık dolu bir şiirdir; zikir, insanın yaratılma nedenidir. O şiir ki; heceleri kimi zaman ilahi görkeminden ötürü titreyerek yazılmış, Adem'i dilinin zenginliği ile kelimeleri bilmesi; zikrine kattığı derinlik meleklere galip getirmiştir.

Kelimeleri kimi zaman beden dilinde yazılan, aşk kelimesine suret veren, secdedir. Kabe'de dönmek ve örtüsüne göz yaşıyla sarılmak; derdim, ilgim, amacım sensin demektir.

Zikir dil olduğundan daha çok amel ile yapıldığında makbuldür. Maşuk, amel yönü boş olan icraatsız; ilan-ı aşklara kıymet vermez.

Aşk en güzel şeyse, En Güzele olsun Aşk.
Yüzünden bir perde açılsın diye gökleri yıldızlarla bezedi Rab.

Hayat Allah'a adanmış bir şiir olsun diye; Adem'e konuşmayı öğretti Hak; aşk en güzel şeyse, en güzele olsun aşk. Yüzünden bir perde açılsın diye gökleri yıldızlarla bezedi Rab.

Yemeye, içmeye muhtaç olmayan Allah Celle Celalühü, insanoğlunu ilahi zatı için dilinden dökülecek samimi güzel bir söz hatrına yaratmıştır. İnsan ibadet için vardır, ibadet ise aşktır, zirvesi aşk dolu ilahi zikrullah'ı söyleyiştir.

"Anın ki beni, ben de anayım sizi", diye Kuran da yazmıştır. Bu ne büyük bir lütuftur. Allah'ın insana olan seslenişi; sevin ki, seveyim, sevdiğinizi söyleyin ben de size geleyim, aşk isteyene aşkımı vereyim demektir…

Beyin de ki ayna nöronlar sayesinde insan; zikrinde ki samimiyet ölçüsünde övdüğü Allah'ın yansımasına dönüşür. İnsan baktığının ve andığının şeklini alan muhteşem bir aynadır.

O, insanı kendisini anlayacak gözler, kalp ve beyinle donatmış; sonra da aşkını anlatsın diye hiçbir varlığa vermediği kadar üstün bir lisan vermiştir. Lisanların en üstünü olan Kuran'ı ve nice kutsal kitaplarını insana indirmiştir.

Melekleri secde ettirmiş, ayı güneşi ve dünyayı emrine vermiş, daha yaratır yaratmaz cenneti emrine amade etmiştir.

Zikir; aşk testisinden sızan şaraptır. O en büyük ibadet olmanın yani sıra bütün ibadetlerin kaynağıdır.

Namazda beden dili ile yapılan zikir ve secde, ilanı aşkın vücutla tarifidir. Allah kendisi secde etmez haşa ama sahip olduğu her şeyi secde edene secde ettirir. Allah'ın kuluna verdiği karşılık ne büyüktür.

Oruç "kes desen keserim dilimi, yemeden içmeden; vazgeçerim sen iste huriden şehvetten, süslü sofra ve nimetten" mısralarıyla yazılmış bir şiir; bir zikirdir.

İftar kulun olduğu kadar Allah'ın da bayramıdır. Ramazanı kutsal yapan şey Allah'ın insandaki sevincidir.

Gözünü haramdan sakınan "dilersen kendimi kör ederim, görme dedigini görmem geçerim" cümlesiyle zikrini çekmiş olur.

Sadelikle örtünen kadın, "güzelliğimi veren sensin, sen istersen güzelliğimden bile vazgeçerim, dilersen üstüne ismin işli bayrak diker, onu elbise seçerim" diyerek Allah'ı lisan-ı hal zikri ile yüceltir.

Zekat ve değerli olanlardan yapılan infak; senin için tüm zenginliğimden vazgeçerim diye seslenmektir.

Allah gökleri yıldızlarla donattığını söyler Kur'anda. Ve cennet için genişliğini yerlerle gökler diyerek belirtir. Yani neden yaratıldığını merak ettiğiniz evren insanoğluna cennet olarak yaratılıp bir gelin gibi süslenmiştir. Evren zamanla başka canlılarla da doldurulacak ve herkes övgüyle insanoğlunun hikayesini, seçkin olanlarının Allah için yaptığı fedakarlıkları çağlarca konuşacaktır.

Bilim adamları bugüne dek doğan insan sayısının tüm cağlar boyunca yüz milyardan biraz fazla olduğunu soyluyor. Evrende galaksi sayısı da bu sayıya eşittir. Ve her galakside yüz milyar güneş, her güneşin çevresinde onlarca gezegen vardır. İşte iyi kalpli olan ve hakkı hissedip söyleyen insana verilenin sadece bir kısmı…

Allah'ın sevgisi böyledir. O öyle lütufkar ve merhametlidir ki; insan O'nu gördüğünde şüphe ettiği her an için bin kez ölmek ister.

Yazar Erdem Çetinkaya
Yazar Erdem Çetinkaya
Erdem Çetinkaya, dünyanın en çok izlenen İslam Belgeselini yapmış ve İslam'ın yeni mucizeleri ile Kuran'ın doğru anlaşılması için çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Hologram teknolojilerinin üretimi konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Holotürk Hologram Sistemler, Mivafilm ve Reklamcılık ile Sosyal Ajansim.com un sahibidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir