1.DURAK MEKKE-KABE KOORDİNAT MUCİZESİ (5. Kitap 11. Bölüm)

Kabe’nin Koordinat Değerleri

21°25′ –  39°49

(Yüzdelik Cinsinden 21.42 – 39.82)

 

KOORDİNATA GİZLİ PEYGAMBERİN HAYAT ŞİFRELERİ

21,4 ve 39,8 nedir bilir misiniz? Peygamber Hz Muhammed As. miladi takvim sistemine göre yaklaşık 39 sene, hicriye göre 40 sene beklemiş ve sonunda vahiy gelmiş yani 40 yaşına az kala peygamber olmuştu. Daha sonra yine miladi takvime göre 21 yıldan biraz fazla, hicriye göre 23 yıl süren bir peygamberlik dönemi olmuştu. Yani Kabe’nin koordinatları peygamberlik sürelerini ve yaşı gösteren bir saat gibiydiler.

 

Miladi Takvime Göre;

21,2 yıl peygamberlik Süresi 39,4 yıl peygamberliğin geldiği yaş. Kabe koordinatı 21:2 enlem 39,4 boylamdır.

Hac Mekke’de, 22. enlemde başlar. Hac Suresi 22. suredir. Hac Mikat sınırından başlar. 22.41 koordinatı Mekke il sınırları içinde kuzeydeki Mikat sınırlarını gösterir. 22.41 ayetinde “mekke” kelimesi geçer. Görebilenler için imkan manasında kullanılan bir kelimenin içine gizlenmiştir.

Ayrıca 22 enlem ve 41 koordinatı Mekke il sınırlarının ortasını gösteren bir işaretçi konumundadır.

 

22/HACC-41 Ellezîne in mekkennâhum fîl ardı ekâmûs salâte ve âtevuz zekâte ve emerû bil ma’rûfi ve nehev anil munker ve lillâhi âkıbetul umûr.

Yeryüzünde onlara imkânlar verseydik, namazı ikame ederler (kılarlar), zekâtı verirler, maruf ile emrederler ve münkerden nehyederlerdi (yasaklarlardı)…

 

1. ellezîne : o kimseler, onlar
2. in : eğer, ise
3. mekkennâ-hum : onlara imkân verdik
4. fî el ardı : yeryüzünde
5. ekâmû es salâte : namazı ikame ettiler (ederler, kılarlar)

 

KABE

21:25 DERECE yada Yüzdelik İfadesiyle = 21.42

Açıkça Ka’be den bahsedilmiştir. Kuran’da sadece bir kaç ayet Kabe’den bahseder.

 

2/BAKARA-125 (Meâlleri Kıyasla): Ve iz cealnâl beyte mesâbeten lin nâsi ve emnâ, vettehizû min makâmı ibrâhîme musallâve ahidnâ ilâ ibrâhîme ve ismâîle en tahhirâ beytiye lit tâifîne vel âkifîne ver rukkais sucûd.

Ve Biz beyt’i (Kâbe’yi) insanlar için sevap (kazanılan) ve emin olan (bir yer) kılmıştık. Ve siz, İbrâhîm’in makamından bir namaz yeri ittihaz edinin. Ve Biz, İbrâhîm (a.s)’a ve İsmail (a.s)’a: “Tavaf edenler, âkifler (ibadet için kalanlar), rükû ve secde edenler için beytim’i temiz tutsunlar.” diye ahdettik.

Kabe’nin enlem değerleri ile ilgili mucizeyi açıkladığımda bir kısım her şeye çamur atmayı alışkanlık haline getirmiş insanlar koordinatlar sadece derece değil dakika olarak da ifade edilebilir diyerek karşı çıkmışlardı. Ayet onlara tokat gibi cevap vermişti. Kabe yani kıblenin değiştirilemez olduğunu kıble olan Kabe’nin koordinatlarına gizliyordu. Kabe’nin yüzdelik derece cinsinden enlem değerleri (21.42) şöyle diyor;

2/BAKARA-142 Se yekûlus sufehâu minen nâsi mâ vellâhum an kıbletihimulletî kânû aleyhâ kul lillâhil meşrıku vel magrıb, yehdî men yeşâu ilâ sırâtın mustakîm.

İnsanlardan bazı kendini bilmezler diyecekler ki: “Onları, üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir?” De ki: “Doğu ve batı Allah’ındır. O, dilediğini Sıratı Mustakîm’e hidayet eder.”

Ayrıca bu ayette yeşua yani İsa’nın kitabı mukaddeste ki adının, mehdinin adının, ve Kabe Sırat’ın başlangıç yeri olduğundan sırat ve kıblenin adının geçmesi son derece dikkat çekicidir. Altın oran çizgisinin Sırat-ı Müstakim olduğunu unutmayınız.


DESTEK ÇAĞRISI:

DÜNYAYA ULAŞMAK İÇİN YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR!

Bu makale Erdem ÇetinkayaMet’a tarafından yazılmış Mucizelerin Sesi isimli kitabından alınmıştır.

Bu mucizelerin ilk bölümünü saygın bilim adamlarının verdikleri röportaj ve destekler sonucunda “Kutsal Gizemler, Altın Oran Kabe” isimli 105 dakikalık belgeselle dünyaya bir çok dilde duyuruldu. Sosyal medyada ve TV’lerde toplam 40 milyonu aşkın izlenme saysına ulaştı. Binlerce kişinin Allah’a yönelmesine ve inancını değiştirmesine vesile oldu.

Şimdi çok daha fazla mucizeyi Allah ilham etti ve tüm dünya ile paylaşmak için tüm dünya dillerinde profesyonel belgeseller hazırlamalı, kitaplar ve belgeseller bir çok dile çevrilmelidir. Akabinde Allah2ın bu mucizelerini duyuran, tüm dünya da milyarlarca insana ulaşan büyük tanıtım kampanyaları düzenlenmelidir.  İyiliğin emri ve kötülüğün nehyi, iman etmekten sonra ki ilk görev ve en büyük ibadettir. En büyük iyilik imana, cennete, insanlığın birleşmesine vesile olmak ve cehennemden kurtuluşu sağlamaktır.

İlk adımı 14 yıllık bir çalışma ve büyük fedakarlıklarla gerçekleşen bu seslenişe sizde PDF kitaplarımızdan alarak destek olabilirsiniz. Eğer gerçekten inanıyorsak Yaratıcımıza; inancımızın ve sadakatimizin kanıtı olarak fedakarlık yapmalıyız.

Mucizelere tanık olmaktasınız. İnsanoğlunun önünde iki seçenek vardır. Ya bu mucizelerin tamamının tesadüfen oluştuğunu tek tek kanıtlamalı yada onlara iman edip mucizelerin dünyaya yayılmasına tüm gücüyle destek vermelidir.

Rabbin gözünden bakın kendinize, her şeyi verdiğiniz ve sonsuz cenneti armağan edeceğiniz insanoğlu, sizden emanet ettiklerinizin onda birini bile esirgiyor. Ona değer verir miydiniz?

Hz İsa;
– Zengin birinin cennete girmesi devenin iğne değilinden girmesinden daha zordur. (imkansızdır)

Kuran;

      • Malı sayıp biriktirenin vay haline. Altını gümüşü sayıp yığar.
      • Sana mallarından ne kadarını Allah yolunda vereceklerini soruyorlar. Onlara de ki; “ihtiyaçlarından fazlasını”.

Buda:

“…sahip olunan her mal ve mülk bencillik günahını arttırır”

Gerçekten sonsuz yaşamın gelişine, cennete ve cehenneme inanarak Allah’ın yüceliğini kabul eden  bir insan onda biri vakfetmekten tereddüt etmez. Mucizeleri dünyaya yaymak için Allah’a infak edin. O da size hem bu dünyada hem de sonrasında güzel bir hayat lütfetsin.

İnsanoğlu haşa Kainatın ilahına allah’a bir lamba cini gibi davranıyor. Sürekli bencilce, hizmetçisiymişçesine istiyor ama Rabbim ne ister diye sormuyor. İşi düştüğünde O’nu yardıma çağırıyor ama O’nun için fedakarlık yapmıyor. Sanki o Allah’ın değil, Allah onun kuluymuş gibi davranıyor. Öyleyse Allah insanoğlunun nankör ve bencillik dolu sesine neden cevap versin?

Sorularınız ve desteğiniz için mail atmanız yeterlidir.

“Mucizelerin Sesi” adlı kitabımdaki tüm içeriği ücretsiz olarak sitemde makaleler halinde yayınlıyorum. Ama toplu ve sıralı halde bir kitap olarak edinmek ve bu yolla da HAK DİNİN dünyaya mucizeler ve kanıtlarla yayılmasına destek olmak isterseniz aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

ŞİMDİ E-KİTABI SATIN AL

E-mail: kutsalgizemler @ gmail.com

Sevgi ve inançla kalın.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak