4/5.DURAKLAR KUDÜS VE LUT GÖLÜ (5. Kitap 14. Bölüm)

Kudüs’ün enlem değeri olan 31, Kuran’da Lokman suresinin adıdır. Lokman as. Rivayetlere göre Davut As. İle birlikte Kudüs’te yaşamış Allah katında çok seçkin bir insandı. Kendisine peygamberlik mi? İlim ve hikmet mi? Diye teklif edilmiş,  kendisi ilim ve hikmeti seçmiş, onun yerine Davud as. Peygamber olmuştur. Kuran’da görüldüğü üzere Davud isminde bir sure yoktur ve Lokman as.’ın sözleri bir sure haline getirilmiştir. Ve Kudüs’ün enlem değeri ifade eden sureye de Kudüs’ün en seçkinlerinden ve tevazu ile Davud’un veziri olan Lokman as.’ın ismi verilmiştir. Görüyoruz ki zahiren üstün ve saltanat sahibi olan birinden, hakikatte ve gizli de, ilim ve hikmet sahibi bir insan daha üstün olabilmektedir. Onunla ilgili, Davud’un ve diğer peygamberlerin kendisine ilim ve akıl danıştığı pek çok güzel hikayeler kitaplarda mevcuttur.

Rivayetlere göre Lokman Hekim ismiyle de anılmaktadır. Ölümsüzlük iksirini bir bitkide bulmuş ama Allah’ın muradına ters olduğundan onu kaybetmiştir.

Lut’un şehri ve Kudüs şehri bitişik olduğundan birlikte anılmıştır.

Kudüs- Hz Musa ve Yeşua (İsa)

Enlemi 31

Boylamı 35:14-16 arası

 

Boylam Değerlerinde ki İşaretler

Şüphe yok ki Yakupoğullarının Mısır’dan Kudüs’e girişi ve orada bir kültür ve medeniyet inşa etmelerinin öncüsü Hz Musa’dır. Musa’nın belki de var oluş amacı Yakupoğullarını Kudüs’e götürmek ve yerleştirmektir. Bu nedenle Kudüs, Mescid-i Aksa’nın boylam ayetine baktığımızda tam 4 kez Musa kelimesi harflerinin yan yana kullanıldığını görürüz. Ayette İsrail halkının Kudüs’ten çıkarılmasına ve cezalandırılmasına neden olan şirk gibi kötülüklere atıf yapıldığı da görülmektedir.

ن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤

35/FÂTIR-14 (Meâlleri Kıyasla): İn ted’ûhum lâ yesmeû duâekum, ve lev semmâstecâbû lekum, ve yevmel kıyâmeti yekfurûne bi şirkikum, ve lâ yunebbiuke mislu habîr.

Eğer onlara dua ederseniz sizi, dualarınızı işitmezler. Şâyet işitmiş olsalar (bile) size icabet edemezler. Kıyâmet günü sizin şirkinizi inkâr edecekler. Ve sana (bu haberin) mislini (benzerini) verecek  bulunmaz.

35:14 ayetinde Musa harfleri yan yana geçtiği gibi yine koordinatı Kudüs’te yer alan 35:13 ayetinde yeniden musemmâ kelimesi ile yine Musa ismiyle karşılaşırız. İsa kelimesi de Elif ve Sin birleşerek ortaya çıkmıştır.

Mescid-i Aksa bölgesinin doğu sınırı olan 35:16’da ise İsa’nın (İncil’de ki adıyla Yeşua) adı verilerek oradan gönderilecekleri açıklanır.

35:16

 İn yeşeu yuzhibkum ve ye’ti bi halkın cedîd(cedîdin).

Eğer dilerse sizi giderir (yok eder) ve (sizin yerinize) yeni bir halk getirir

Yeşeu ile Yeşua’nın arapçada ki yazımı aynıdır. Kuran orjinalinde hareke yoktur. Gerçekten de Hz İsa’yı yani Yeşua’yı yalancı peygamber zannederek öldürmeye çalışmaları nedeniyle dolan günahlar bardağı taşırmış ve İsa’yı öldürmek isteyenler daha hayatta iken 2000 yıllık sürgün (bkz. Ms. 70) İsrailoğulları’nın üzerine hak olmuştur. Allah hem bu koordinattan kovulan bir milleti hem de kovuluş nedenini hem de kovulduğu boylam değerini ayetin içine nakşetmiştir.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak