7. DURAK KURAN’DAKİ KOORDİNAT DEĞERLERİ (5. Kitap 8. Bölüm)

Kuran-ı Kerim’de Sırat üzerinde ki tüm noktaların ve peygamberler tarihinde ki önemli noktalarla ilgili yerlerin koordinatlarına dair işaretler vardır. Ekseriyetle Sırat üzerinde ki her kapıda ki elçinin yada uyarıcının ismi geçmektedir. İlginç şekilde Bağder ve Karahisar köyleri olan 7. Durak’ta burada bulunan ve altın roan, altın yol sırat ve daha yüzlerce keşfin kendisine bir mucize olarak verildiği uyarıcının tüm soyunun isimleri de koordinatlarla eş sayılara sahip ayetlerde yer almaktadır. Sırayla tüm duraklarda ki ifadeleri inceleyeceğiz.

Karahisar’da ki Babamın Evinin ve Çevresinin Enlem Değeri

40;07,07,07-09 evin koordinatı

Boylam 31.07 boylam değeri

Annemle babamın evi koordinatları arasında 40 sn fark var.

Annemin evi ve çevresi 31.06.18 değerine sahip.

Karahisar Köyü Babamın ve Soyun Doğduğu Ev

40;07,09  Enlem Değeri

31; 07,04 Boylam Değeri

Biliyorsunuz ki 40 ve 7 anahtar sayımızdı. Birde Altın Oran sayısı. Hepsini bu koordinat değerlerinde göreceğiz.

 

40:7 AYETİNDE; DÜNYANIN 40.7 ENLEMİNDEKİ VEKİLİN AİLE İSİMLERİ GEÇER

Baba Soyunun enlem değerleri bir hikmet taşıdığı gibi bu ayetin manası da olağanüstü sırları ortaya koymaktadır. Ayette bu durağının vekilinin soyu anıldığı gibi sebil yani sırat mucizesinin ismi de son durak olması nedeniyle zikredilmiştir. Ayrıca ayette kıyamet günü Allah’ın tahtının yanında ki bir kişiden bahsedilmeside dikkat çekicidir.

40:7  

Ellezîne yahmilûnel arşa ve men havlehu yusebbihûne bi hamdi rabbihim ve yu’minûne bihî ve yestagfirûne lillezîne âmenû, rabbenâ vesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kıhim azâbel cahîm.

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ 

Annemin Köyününü Koordinatında:

Emine: Annem

Ali: Annemin babası

Ahmet: Babamın babası

Sebil: Yol

DOĞRU ÇEVİRİSİ AŞAĞIDA Kİ GİBİDİR

40:7 Tahtı taşıyanlar ve onun etrafındaki o kişi, Rablerini hamd ile överler ve O’na îmân ederler. Ve inanmış olanlar için mağfiret dilerler: “Rabbimiz, Sen her şeyi rahmetle  ve ilimle kuşattın. Böylece  tövbe edenleri ve Senin yoluna (Sıratı Mustakîm’e) tâbî olanları mağfiret et . Onları cehennem azabından koru!”

 

1. ellezîne : onlar
2. yahmilûne el arşa : tahtı taşıyorlar, tutuyorlar
3. ve men havle-hu : ve onun etrafındaki kişi
4. yusebbihûne : tesbih ederler
5. bi hamdi : hamd ile (ahmed gizli)
6. rabbi-him : onların Rabbi, Efendileri
7. ve yû‘minûne : ve îmân ederler
8. bi-hi : ona
9. ve yestagfirûne : ve mağfiret dilerler,

 

Enok’un kitabında bu sahne çok detaylı anlatılmıştır. Yeryüzüne Rahman bulutları yaran bir ordu ile gelir ve insanları , krallarıyla ve öncüleri ile birlikte toplar. Rabbin tahtının önünde duran ve yeryüzünde kurulan Tanrı’nın krallığında taç giyen bir kişi olacaktır. Üzerine doğruluk ve adalet ruhu dökülecek; hatta kurulacak dünya cennetinin Allah adına yönetecek olan seçilmişi – lideri ilan edilecektir.

Yine Tevrat’ta Kuran’ın bu anlatımını destekleyen ayetler vardır. Bunu ilerleyen kitaplarda ayrıca ve geniş kapsamlı izah edeceğim.

KARAHİSAR KÖYÜ KODLU AYETTE (40;07) Kİ ANAHTAR KELİMELER

Dedem Ahmet Çetinkaya(Karahisar Köyünde ki Babamın Babası) (Rahmete kelimesinde gizli)

Annem Emine Meta ( Amenü ve Yu’minune kelimelerinde gizli – orijinal Kuran’da harekeler yani sesli harfler yoktur )

Sebil (Yol demektir. Anlattığımız tüm mucizeler Sırat ve doğru düz yol üzerine inşa edilmiştir)

40 ve 7 ( Mucizelerin keşfedileceği ve dünyaya duyurulacağı yaş ile 7 mim kodu)

 

40:31 AYETİ; 40:31 KOORDİNATLARINDAKİ VEKİL HAKKINDA BİLGİ VERİR

Bağder-i Bala

40 enlem-31 boylamında

40° 7′ –  31° 6.18

40:31

 Misle de’bi kavmi nûhın ve âdiv ve semûde vellezîne min bağdihim, ve mâllâhu yurîdu zulmen lil ibâd(ibâdi).

Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah, kulları için zulüm dilemez.

Yıllardır üzerinde çalıştığım dünyaya barış getireceğine inandığım projemin adı olan Diwos’u bu ayette görmek, emine, eridu, bağdihim ve mi-nallahu (tenvinli mim) gibi gelimeleri de görmek beni mutlu etti. Burası Altın Yol’un iki ucundan bir diğeri idi. Altın yol üzerinde kavimlerin bazıları olduğundan onlarında isimlerinin ardışık olarak sayılması da ibret vericidir.

40:7

Ellezîne yahmilûnel arşa ve men havlehu yusebbihûne bi hamdi rabbihim ve yu’minûne bihî ve yestagfirûne lillezîne âmenû, rabbenâ vesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kıhim azâbel cahîm.

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ 

Ahmet, emine ve sebil (yol) kelimesi geçmektedir. Yani babamın köy koordinatında; babamın babası ve zevcesinin adı yer alır. Bunu yeniden hatırlattım çünkü bir sonraki ayet yani 40:08 de açıklaması yapılmaktadır.

Arşı taşıyanlarla onun çevresindeki (havle-hum), Rablerine hamd ederek onu tenzih ederler ve inanırlar ona ve inananlara bağışlanma dilerler, Rabbimiz derler, rahmetin ve bilgin, her şeyi kavramış, kaplamıştır, artık tövbe edenleri ve senin yoluna uyanları bağışla ve koru onları, yakıp kavuran cehennem azabından.

Daha sonra ayet sanki bunların baba ve zevceleri ve onun zürriyeti ile ilgili olduğunu ifade edercesine bu durumu dile getirmiştir.

40:8

Rabbenâ ve edhilhum cennâti adninilletî vaadtehum ve men salaha min âbâihim (babaları) ve ezvâcihim (karıları) ve zurriyyâtihim (çocukları) inneke entel azîzul hakîm.

Rabbimiz, onlara vaadettiğin adn cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salâha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki Sen, Sen Azîz’sin, Hakîm’sin.

 

4/NİSÂ-8

Ve izâ hadaral kısmete ulûl kurbâ vel yetâmâ vel mesâkînu ferzukûhum minhu ve kûlû lehum kavlen ma’rûfâ.

Ve miras taksiminde, akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o taktirde onları, ondan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz.

Bazı ayetlerde olduğu gibi “Sıfır” atlanarak incelenirse Anne soy adı olan meta – kara (köy) – kuraba yani meta kara köyü akraba kelimeleri oluşur.

 

31/LOKMÂN-6

Ve minen nâsi men yeşterî lehvel hadîsi li yudılle an sebîlillâhi (31.6.18 sebilin başlangıç noktası ve altın oran sayısıdır) bi gayri ilmin ve yettehızehâ huzuvâ(huzuven), ulâike lehum azâbun muhîn(muhînun).

Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar, ilimleri olmaksızın Allah’ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence (alay konusu) edinirler. İşte onlar için muhin (aşağılayıcı) bir azap vardır.

 

31/LOKMÂN-7

Ve izâ tutlâ aleyhi âyâtunâ vellâ mustekbiran ke en lem yesma’hâ keenne fî uzuneyhi vakrâ(vakran), fe beşşirhu bi azâbin elîm(elîmin).

Ve ona âyetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner (gider), onun kulaklarında vakra (işitme engeli) varmış gibi. Öyleyse onu elîm azapla müjdele (ikaz et, uyar).

Yol yani sebil kelimesi ile Musta(fa) kelimesi hatta köy adı olan (kara) kelimesi koordinatla ilgili ayette yer alır.


DESTEK ÇAĞRISI:

DÜNYAYA ULAŞMAK İÇİN YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR!

Bu makale Erdem ÇetinkayaMet’a tarafından yazılmış Mucizelerin Sesi isimli kitabından alınmıştır.

Bu mucizelerin ilk bölümünü saygın bilim adamlarının verdikleri röportaj ve destekler sonucunda “Kutsal Gizemler, Altın Oran Kabe” isimli 105 dakikalık belgeselle dünyaya bir çok dilde duyuruldu. Sosyal medyada ve TV’lerde toplam 40 milyonu aşkın izlenme saysına ulaştı. Binlerce kişinin Allah’a yönelmesine ve inancını değiştirmesine vesile oldu.

Şimdi çok daha fazla mucizeyi Allah ilham etti ve tüm dünya ile paylaşmak için tüm dünya dillerinde profesyonel belgeseller hazırlamalı, kitaplar ve belgeseller bir çok dile çevrilmelidir. Akabinde Allah2ın bu mucizelerini duyuran, tüm dünya da milyarlarca insana ulaşan büyük tanıtım kampanyaları düzenlenmelidir.  İyiliğin emri ve kötülüğün nehyi, iman etmekten sonra ki ilk görev ve en büyük ibadettir. En büyük iyilik imana, cennete, insanlığın birleşmesine vesile olmak ve cehennemden kurtuluşu sağlamaktır.

İlk adımı 14 yıllık bir çalışma ve büyük fedakarlıklarla gerçekleşen bu seslenişe sizde PDF kitaplarımızdan alarak destek olabilirsiniz. Eğer gerçekten inanıyorsak Yaratıcımıza; inancımızın ve sadakatimizin kanıtı olarak fedakarlık yapmalıyız.

Mucizelere tanık olmaktasınız. İnsanoğlunun önünde iki seçenek vardır. Ya bu mucizelerin tamamının tesadüfen oluştuğunu tek tek kanıtlamalı yada onlara iman edip mucizelerin dünyaya yayılmasına tüm gücüyle destek vermelidir.

Rabbin gözünden bakın kendinize, her şeyi verdiğiniz ve sonsuz cenneti armağan edeceğiniz insanoğlu, sizden emanet ettiklerinizin onda birini bile esirgiyor. Ona değer verir miydiniz?

Hz İsa;
– Zengin birinin cennete girmesi devenin iğne değilinden girmesinden daha zordur. (imkansızdır)

Kuran;

      • Malı sayıp biriktirenin vay haline. Altını gümüşü sayıp yığar.
      • Sana mallarından ne kadarını Allah yolunda vereceklerini soruyorlar. Onlara de ki; “ihtiyaçlarından fazlasını”.

Buda:

“…sahip olunan her mal ve mülk bencillik günahını arttırır”

Gerçekten sonsuz yaşamın gelişine, cennete ve cehenneme inanarak Allah’ın yüceliğini kabul eden  bir insan onda biri vakfetmekten tereddüt etmez. Mucizeleri dünyaya yaymak için Allah’a infak edin. O da size hem bu dünyada hem de sonrasında güzel bir hayat lütfetsin.

İnsanoğlu haşa Kainatın ilahına allah’a bir lamba cini gibi davranıyor. Sürekli bencilce, hizmetçisiymişçesine istiyor ama Rabbim ne ister diye sormuyor. İşi düştüğünde O’nu yardıma çağırıyor ama O’nun için fedakarlık yapmıyor. Sanki o Allah’ın değil, Allah onun kuluymuş gibi davranıyor. Öyleyse Allah insanoğlunun nankör ve bencillik dolu sesine neden cevap versin?

Sorularınız ve desteğiniz için mail atmanız yeterlidir.

“Mucizelerin Sesi” adlı kitabımdaki tüm içeriği ücretsiz olarak sitemde makaleler halinde yayınlıyorum. Ama toplu ve sıralı halde bir kitap olarak edinmek ve bu yolla da HAK DİNİN dünyaya mucizeler ve kanıtlarla yayılmasına destek olmak isterseniz aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

ŞİMDİ E-KİTABI SATIN AL

E-mail: kutsalgizemler @ gmail.com

Sevgi ve inançla kalın.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak