7. DURAK Nallahan-Bağder: Erdem Çetinkayameta Memleketi (5. Kitap 16. Bölüm)

Kendisi bir peygamber olmadığı halde, Allah’ın mucizelerini keşfetmek, onları dünyaya yaymak konusundaki çabaları ve dualarının kabulü nedeniyle bu kulun da unutulmadığını görüyoruz. Altın oranla inşa edilen bu 7 duraklı yolun sonuncu durağı 31.06.18 ile mühürlenmiş boylamı ve nice özellikleri ile mucizevi bir noktadır. Öyle anlaşılıyor ki; hem altın oran ve kutsal kitaplar arasndaki ilişki illahi ve Allah’tandır. Hem de Allah bu mucizelerin dünyaya yayılması için güç verecek ve peygamberlerine hizmet eden bu kuluna ilgisini esirgemeyecektir.

Bağder’in Koordinatları

Enlem 40
Boylam 31
 

40/MU’MİN-31 Misle de’bi kavmi nûhın ve âdiv ve semûde vellezîne min bağdihim, ve mâllâhu yurîdu zulmen lil ibâd(ibâdi).

Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah, kulları için zulüm dilemez.

Bir önceki ayette iman eden bir kul insanlara şöyle sesleniyor; “O inanan, ey kavmim dedi, ben bir bölük ümmetin uğradıkları azâba uğrayacaksınız diye korkuyorum. ”

Yerini tarif edercesine, Altın çizgi üzerinde Ad ve Semud’un ardından, bağder civarının (Başkent Ankara’nın yöneticileri)…

Bu ayette inanan ve dünyaya barış getirmek isteyen tüm insanları evvelden toplanmaya çağırdığımız, merkez noktamız ve projemiz; dijital bir alem olan Diwos’un ismini gördük.

Dal vav vav ve sin ile yazılan Diwos, bu ayette kendini gösterdi.

Yine bağder’i kelimesi, Bağdi-him olarak göründü ,

Nallahan’ı ise mim-(minallahi; nun sesi okutan üst işaretli olarak min diye okunabilir)

Yuridu (Eridu – Erde-mim)’e işaret olarak göründü.

Annemin ve Babamın Evlerinin Koordinat Değerleri40° 7′(Baba)

40° 8′ (Anne)

31° 6’18 (Boylam değerinde Altın Oran Gizlidir)

40.07 ayeti; Sırat-ı Müstakim (dümdüz yol) diğer adıyla Sebil olan yolun geçtiği ayettir. 40.07 sebil olan sırat’ın başı olduğundan; bu yolun başında duran melekler ve Allah Han’ın (n-Allahhan) yanında duran kişi müminler için Sırat-ı geçsinler diye dua eder. Meleklerde sıra baba evinin ayetine gelince; “babalarının, eşlerinin ve çocuklarını mağfiret et” diye dua ederler.

 

40/MU’MİN-7 (Meâlleri Kıyasla): Ellezîne yahmilûnel arşa ve men havlehu yusebbihûne bi hamdi rabbihim ve yu’minûne bihî ve yestagfirûne lillezîne âmenû, rabbenâ vesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kıhim azâbel cahîm.

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ 

DOĞRU ÇEVİRİSİ AŞAĞIDA Kİ GİBİDİR

Tahtı taşıyanlar ve onun etrafındaki o kişi, Rablerini hamd ile överler ve O’na îmân ederler. Ve inanmış olanlar için mağfiret dilerler: “Rabbimiz, Sen herşeyi rahmetle  ve ilimle kuşattın. Böylece  tövbe edenleri ve Senin yoluna (Sıratı Mustakîm’e) tâbî olanları mağfiret et . Onları cehennem azabından koru!”

1. ellezîne : onlar
2. yahmilûne el arşa : tahtı taşıyorlar, tutuyorlar
3. ve men havle-hu : ve onun etrafındaki kişi
4. yusebbihûne : tesbih ederler
5. bi hamdi : hamd ile
6. rabbi-him : onların Rabbi, Efendileri
7. ve yû‘minûne : ve îmân ederler
8. bi-hi : ona
9. ve yestagfirûne : ve mağfiret dilerler,

 

AYETTE (40;07) Kİ ANAHTAR KELİMELER

 

Dedem Ahmet Çetinkaya(Karahisar Köyünde ki Babamın Babası) (Rahmete kelimesinde gizli)


Annem Emine
Mete ( Amenü ve Yu’minune kelimelerinde gizli – orjinal Kuran’da harekeler yani sesli harfler yoktur )

Sebil (Yol demektir. Anlattığımız tüm mucizeler Sırat ve doğru düz yol üzerine inşa edilmiştir)

40 ve 7 ( Mucizelerin keşfedileceği ve dünyaya duyurulacağı yaş ile 7 mim kodu)

 

ANNEMİN EVİNİN ENLEMİ OLAN 8. AYET İLE DEVAM ETTİĞİMİZDE İSE

 

Babam ile zevcesi olan annem ve onların zürriyetinden olan şahsım köyünün koordinatında şunlar yazılıdır… Bir önceki ayet (40:07 ayeti) ile bağlantısını göreceksiniz.

40:8
Rabbimiz, onlara vaadettiğin adn cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salâha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki Sen, Azîz’sin, Hakîm’sin

 

DOĞUM YERİM: TB

Ve ERDEM kulu Tahir Burak Doğum Evinde İnzal Oldu

 

Enlem 39*55

Boylam 32

Ailem evlerinden kalkıp bu Tahir Burak hastanesine  götürmüşler ve bu tıp merkezinde 23. Ramazan gecesi sabaha karşı 1400 hicri yılında doğumum gerçekleşmiş.

Doğumum esnasında annem ile birlikte bir başkasının doğum odasına alınması yasakmış. Ama anneme başka bir ilden misafirliğe gelen dayım ve eşi Halime yengem, kuzenime hamile olduğundan, doğum yapacak zannedilerek içeri alınmış. Yengem böylece annemin yanında kalmış ve beni ilk eline alıp seven konuşan da kendisi olmuş. Bu isimleri zikredişin hikmeti ilerde ortaya çıkar inşallah.

Annem bana hamileliğinin ilk dönemlerinde Bağder’de bulunduğunu dile getirse de, beni doğumevine götürmelerine Bağder’de doğamadım diye üzülmüştüm. Mucize soyları gösteriyor olsa da bunun hikmetini sual ettim. Kalbime şu ilham olundu ki;

“Görüldüğü gibi Bağder ve Karahisar koordinatlarında ki ayetlerin manası ana baba ile ilgilidir. Ama; doğumevinin koordinatından Kur’an da farklı bir mesaj hasıl olacaktı. İkinci nedeni ise; “koordinatların herkesçe ölçüldüğü bir yılda doğduğumdan ailesi belirlemiş de Bağder’de dünyaya getirmiş doğum evi varken, kasıtlı bir plan bu” diyemesinler. Ailenin geldiği yer olsun ki onlar zamanında gps nedir bilinmezdi ve ölçülmezdi. Böylece her yönden mucize olduğu kesinleşsin diye ilham olundu. En doğrusunu Allah bilir.

 

Tahir Burak Doğum Evi Enlem Değeri

39:55 Ayeti (enlem değeri)

Vettebiû ahsene mâ unzile ileykum min rabbikum min kabli en ye’tiyekumul azâbu bagteten ve entum lâ teş’urûn (teş’urûne).

Tabi olun, en güzele (ahsene) Rabbinizden inzal olan. Size, farkında olmadan ve ansızın azap (çetin kıyamet) gelmesinden önce!

1. ve ttebiû (ve ittebiû) : ve tâbî olun
2. ahsene : ahsen, en güzel
3. mâ : şey
4. unzile : indirildi
5. ileykum : size
6. min : den
7. rabbi-kum : (sizin) Rabbiniz

 

Devamında ki Ayetlerde;

39/ZUMER-57 (Meâlleri Kıyasla): Ev tekûle lev ennallâhe hedânî le kuntu minel muttakîn.

Veya: “Muhakkak ki eğer Allah beni hüdaya erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum.” diyenlerden.

Ayetin devamında ise nallaha’n kelimesi ile hadi kelimesi geçer.

Bu ayetin ilk ve açık manası inzal olanı, yani indirilen Kur’an-ı Kerim’i ifade etmektedir. Ancak tabi olma kelimesinin geçmesi ve ilk kelime olan Tıbbi yani Tıpla ilgli bir yerde (bir hastanede) doğuma işaret edilmesi hikmetlidir.

Tahir Burak Hastanesi; TE ve BE  haerfleri ile başlar. Kısaca T.B diye yazılır. Yani ayet;

“ve TB’de en güzel şey inzal olan; rabbinizden size.” “Kıyametten-Azaptan az önce.”

Manası verilebilir. En güzel şey muhakkak Kur’an’dır. Kuran’ın da secde ettiren Allah’ın geleceği ve insanların ölçülerini uydularını ve haritalarını dahi evvelden gören Allah’ın sonsuz mucizeleridir. Kıyametten hemen önce tabi olunması ise çetinkıyamete az kalmasına soy isim yoluyla da dikkat çekilmesi için olabilir.

Bizce hikmetli görülen bu durumun en doğrusunu Allah bilir.

Tahir Burak Koordinatları 39:32 (39 enlem – 32 boylam)

39/ZUMER-31-32-33 Summe innekum yevmel kıyâmeti inde rabbikum tahtasımûn. Fe men azlemu mimmen kezzebe alâllâhi ve kezzebe bis sıdkı iz câehu, e leyse fî cehenneme mesven lil kâfirîn.

(Erdem Çetin) Kayameta günü / Kıyamet günü Rabbinizin katında birbirinize hasım olacaksınız. Allah üzerine yalan söyleyenden, Sadık (doğru) olan size geldiğinde onu yalanlayandan zalimi var mıdır? Kafirlerin yeri cehennem değil mi? (Allah en iyi bilendir) Doğruyu getiren ve onu doğrulayanlara gelince; müttakilerdir.

“Allah üzerine yalan söyleyen” denmesi ardından, sadık kendisine gelince onu yalanlayandan denerek; Allah üzerine yalan söylen kişilerin, SADIK olanı yalanlayan olduğu görülüyor.

Enlem değerlerine ilişkin ayetler; Ahsen en güzel olanın inzal olacağını ve tabi olunması gerektiğini söylerken, boylam değeri ile birleşen ayetler Sadık olan geldiğinde onu yalanlamayın diyor. Ve Allah en iyi bilendir; benim kalbime doğana göre Kıyamet gününün KAYAMETA kelimesi ile aynı şekilde yazılması ve bunun Rabbim tarafından bana verilen bir isim olmasından ötürü (anne ve babamın soy isimleri olması vesilesiyle) şahsımın kıyamet günü ile bir ilgisi olabileceğini düşünüyorum. Allah her şeyi en iyi bilendir.

Size anlattıklarım da bir hata varsa benimdir. Doğru, güzel ve mucize olan her şeyse Yüce Allah’ındır. Size demiyorum ki ben meleklerle yada Allah ile sürekli konuşuyorum ve “bana anlattığın her şey doğrudur” diyen gizli bir habercimde yok. Umut ve öngörülerimde doğru muyum? Değil miyim? Bunu zaman gösterecektir. Kesin ve dosdoğru bilgi ancak Allah’ındır. Anlattıklarımın doğru olduğuna ayan beyaz açık ve net olduklarına inansam da, vahye dayalı bir bilgi değildir. En azından bugüne dek böyledir. Ama hiçbir mucizenin Allah’tan izin olmaksızın indirilemeyeceğini söyleyen ayet vardır. Bana ve anlattığım birçok aklı başında insana anlattıklarım mucize olarak geldiğinden ve beni doğruladıklarından ötürü bunlar bendendir ve insani düşüncelerdir de diyemiyorum. Rabbim inşallah zamanı geldiğinde gösterecektir.

Şimdi bize düşen gördüklerimizden mizacımız ve bilgi düzeyimiz ölçüsünde bizlere en büyük mucize olarak gelenleri doğru ve anlayacak kimselere aktarmak ve yeni çağa hazırlanmaktır.


DESTEK ÇAĞRISI:

DÜNYAYA ULAŞMAK İÇİN YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR!

Bu makale Erdem ÇetinkayaMet’a tarafından yazılmış Mucizelerin Sesi isimli kitabından alınmıştır.

Bu mucizelerin ilk bölümünü saygın bilim adamlarının verdikleri röportaj ve destekler sonucunda “Kutsal Gizemler, Altın Oran Kabe” isimli 105 dakikalık belgeselle dünyaya bir çok dilde duyuruldu. Sosyal medyada ve TV’lerde toplam 40 milyonu aşkın izlenme saysına ulaştı. Binlerce kişinin Allah’a yönelmesine ve inancını değiştirmesine vesile oldu.

Şimdi çok daha fazla mucizeyi Allah ilham etti ve tüm dünya ile paylaşmak için tüm dünya dillerinde profesyonel belgeseller hazırlamalı, kitaplar ve belgeseller bir çok dile çevrilmelidir. Akabinde Allah2ın bu mucizelerini duyuran, tüm dünya da milyarlarca insana ulaşan büyük tanıtım kampanyaları düzenlenmelidir.  İyiliğin emri ve kötülüğün nehyi, iman etmekten sonra ki ilk görev ve en büyük ibadettir. En büyük iyilik imana, cennete, insanlığın birleşmesine vesile olmak ve cehennemden kurtuluşu sağlamaktır.

İlk adımı 14 yıllık bir çalışma ve büyük fedakarlıklarla gerçekleşen bu seslenişe sizde PDF kitaplarımızdan alarak destek olabilirsiniz. Eğer gerçekten inanıyorsak Yaratıcımıza; inancımızın ve sadakatimizin kanıtı olarak fedakarlık yapmalıyız.

Mucizelere tanık olmaktasınız. İnsanoğlunun önünde iki seçenek vardır. Ya bu mucizelerin tamamının tesadüfen oluştuğunu tek tek kanıtlamalı yada onlara iman edip mucizelerin dünyaya yayılmasına tüm gücüyle destek vermelidir.

Rabbin gözünden bakın kendinize, her şeyi verdiğiniz ve sonsuz cenneti armağan edeceğiniz insanoğlu, sizden emanet ettiklerinizin onda birini bile esirgiyor. Ona değer verir miydiniz?

Hz İsa;
– Zengin birinin cennete girmesi devenin iğne değilinden girmesinden daha zordur. (imkansızdır)

Kuran;

      • Malı sayıp biriktirenin vay haline. Altını gümüşü sayıp yığar.
      • Sana mallarından ne kadarını Allah yolunda vereceklerini soruyorlar. Onlara de ki; “ihtiyaçlarından fazlasını”.

Buda:

“…sahip olunan her mal ve mülk bencillik günahını arttırır”

Gerçekten sonsuz yaşamın gelişine, cennete ve cehenneme inanarak Allah’ın yüceliğini kabul eden  bir insan onda biri vakfetmekten tereddüt etmez. Mucizeleri dünyaya yaymak için Allah’a infak edin. O da size hem bu dünyada hem de sonrasında güzel bir hayat lütfetsin.

İnsanoğlu haşa Kainatın ilahına allah’a bir lamba cini gibi davranıyor. Sürekli bencilce, hizmetçisiymişçesine istiyor ama Rabbim ne ister diye sormuyor. İşi düştüğünde O’nu yardıma çağırıyor ama O’nun için fedakarlık yapmıyor. Sanki o Allah’ın değil, Allah onun kuluymuş gibi davranıyor. Öyleyse Allah insanoğlunun nankör ve bencillik dolu sesine neden cevap versin?

Sorularınız ve desteğiniz için mail atmanız yeterlidir.

“Mucizelerin Sesi” adlı kitabımdaki tüm içeriği ücretsiz olarak sitemde makaleler halinde yayınlıyorum. Ama toplu ve sıralı halde bir kitap olarak edinmek ve bu yolla da HAK DİNİN dünyaya mucizeler ve kanıtlarla yayılmasına destek olmak isterseniz aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

ŞİMDİ E-KİTABI SATIN AL

E-mail: kutsalgizemler @ gmail.com

Sevgi ve inançla kalın.

Benzer Yazılar

1 Yorum

  1. İlginç

Yorum Bırak