ALTIN ORAN LEVHALARI SUNAN UYARICI KİMDİR? (5. Kitap 3. Bölüm)

Besmele 19 harflidir ve ebcedi Altın Oran’ı verir. Peki ebced nedir? Kuran’ın indiği dönemlerde ve öncesinde Araplar ve kitap ehli olan hristiyan ve yahudiler rakam yerine genellikle harfleri kullanıyorlar ve buna ebced diyorlardı. Hatta yahudiler ile Hz Muhammed as arasında ebced üzerine bir konuşma olmuş peygamber onların hesaplamaları için ayetler söylemiştir. Yani ebced ile ilgili araştırmaları peygamber dahi bir nevi desteklemiştir. Çünkü ebced zaten Arap hayatının içinde matematiksel yada ticari hesaplarda kullanılan, harfler yoluyla sayı üreten bir teknikti. Bildiğimiz Arap harfleri sayı yerine kullanılırdı. Yahudilikte ki ebcedin karşılığı da Gemetria’dır ve onlar içinde son derece önemli bir araştırma, tefsir konusudur. Bazıları kabalizm ve efsunculukla bağdaştırsa da Arapların ve yahudilerin günlük hayatta kullandıkları sayısal ifadeydi.

Temel ebced değeri ile beslemeyi inceleyelim.

BESMELEDE GİZLİ ALTIN ORAN

İsmi Allah; Rahman Rahim manasına gelen “b-ismi allahi rrahmani rrahim” kelimesi Kuran’da her surenin başındadır ve mutlaka her işe başlamadan önce bu cümlenin söylenmesi Allah tarafından emredilmiştir. Bu isimler Allah’ın en büyük isimleri olarak öne çıkar. Nedir bu kelimelerin sırrı?

bİsmi Allah (1) (Allah’ın adı – Allah; Birdir)

Errahman (329)  + Errahim (289) = 618

Allah’ın ismini “tek, bir” olarak alırsak ve virgül koyarsak, besmele 1,618 sayısını vermektedir. Buradan anlaşılıyor ki; Allah Teala İsminin çoğaltılmasını istemiyor ama sıfatları ile çokluğu kainatta altın oran ile yaymıştır. Allah birdir; bir defa daha şahit olduk, ve altın oran onun sıfatlarının en güzel isimlerinin yansımasıdır. Buna da şahit olduk.

Altın Oran sayılarını harfe çevirirken kullandığımız tabloyu, ebced değerlerini hesaplarken de kullandık. 19 harfli ve altın orana göre tasarlanmış bu muhteşem isim her şeyi açan bir anahtar ve Kuran’ın ilk ayetidir

Altın oran ve 19 arasında ki ilişkiyi ilerleyen bölümlerde daha derin bir şekilde göreceksiniz.

EHAD EL KUBER VE 109

74:35 ayetinde uyarıcı için “o en büyüklerden biridir” ibaresi yer alır. Bu ayetin 109 ile kodlandığını görüyoruz (74+35 = 109)

109 ile 911 kavramı birbirinin zıttı kavramlardır. 19 un nasıl 109 olarak kullanıldığını Güneş sisteminde 109 mucizesini anlattığım kitapta açıkladım. Ama kısaca değineceğim şimdi.

Güneşin içine yan yana en çok 109 dünya sığar.

Güneş ve Dünya arasına yan yana en çok 109 güneş sığar.

Ay gittikçe büyüyen bir yörünge elipsine sahip olsa bile günümüzde yörüngesinin orta noktasındayken Ay ile Dünya arasına da en çok 109 Ay sığar.

Ay’ın çevresi 109 bin km’dir.

Dünyanın çevresi 109 un 365 katı, Güneşin çevresi 109 tane 109 un 365 katıdır.

Dünyanın yaşanabilir hacmi 109 X 10¹⁰ km3′ tür.

Dünyanın max. hızı ise saatte 109 bin km.

Ayın hacmi ise 2 adet 109 X 10⁸ km küptür.

(Ay, Kuran ve hadislere göre ortadan bölünmüş iki parça halindedir)

Günesin Çevresi= Ayin çevresi x Dünya’nın çevresi / 100

…örnekler uzayıp gitmektedir.

Anlıyoruz ki Rab; kendi yüceliğini gösteren bir şiar olarak 19 u 109’a genişleterek; 10 ve 9 dan oluşan iki parçayı yan yana koyarak, güneş sistemine bir mühür gibi vurmuştur. Peki neden 109? Bunun fiziksel ve astronomik bazı ilkelerle ilgisi olsa da işin farklı bir sırrı şöyledir;

Şeytan paganizmde 9’lar olarak kendini ifade eder ve yaratıcıdan sonra geldiğini iddia eder. Ancak Allah’a düşman olupta taraftarlarına onu yeneceğine dair yalan vaatler vermeye başlayınca Allah’a öykünmeye başladı. 9’u aşıp 11 olacağım dedi ve bunu sayısal sembolü haline getirdi. Rab gibi sayıların dili ile konuşmaya onları kullanmaya başladı.

Kontrol altına aldığı tüm ülkelerde 911 acil servisin numarası oldu, 11 tüm kimlik ve telefon numaralarının rakam sayısına dönüştürüldü. Futbol’da ve daha pek çok yerde sanki 11 kutsal bir sayı imişçesine yüceltildi. 9.11.2001 de ikiz kuleler yıkıldı. 9.11.1991’de Amerikan meclisinde yeni dünya düzeni ilan edildi. 9.11.2015’de Kabe bir vinçle yıkılmaya çalışıldı ve yüzlerce kişi Kabe’de öldürüldü. İnternetin temeli olan telgrafın kullanımı 9.11.1853’e ayarlandı. Ve web e giren herkese www (666) yazma zorunluluğu getirildi. Bu şeytanın işidir. Metrenin inch’e dönüşümü gibi evrensel ilkelere bağlı geliştirilen ölçülerin manipülasyonuda aynı nedenle, Rabbin ilahi alfabesi ve ölçü sistemlerinden uzaklaşmak içindir.

Rab bunu önceden biliyordu kendisi 10’du (elde ki eksiksiz 10 parmak, sayısal sistemde ki tüm rakamlar) Ve 11 yoktu. 11 şeytani sembolizm de sonradan şeytanın hayalini kurduğu yer için uydurulmuş bir semdoldü. 9’lar yada 9 ileri gelenler meclisini simgeliyordu. Rab isminin harfleri sayısı, altın oranın ilk 6 sayısının toplamı olan 19 sayısını ve emrinde ki ileri gelenler meclisini onurlandırmak ve güneş sistemine mührünü kazımak için 10 ve 9 u birleştirip güneş sistemine mühür olarak vurdu. 9 ve 11 in birleştirilip 911 yapılması gibi; 10 ve 9 birleştirilip daha büyük ölçekli sistemlerin kutsal sembolü oldu. 19 sayısını kutsal metnine işledi ve yaratılışın kutsal sayısına altın orana onu gizledi.

Şeytan her zaman ki gibi ona öykünerek, Rabbi taklid ederek, kendisinden bile önce yaratılan güneş sisteminin sembolizmini çalmaya kalktı. 9 ile 11 i yan yana topladı ve 911 yaptı. Şeytanın kitabı çağımızda filmler ve şarkılardır. O da filmlerinde 9.11 i kullandı ve maşa haline getirdiği güçlere bu günlerde çirkin işler yapmalarını emretti. Daha geniş bilgi için 109 MUCİZESİ kitabına bakınız.

 

EHADUL KUBER KİMDİR?

Ehad bir manasına gelmektedir. Arapça da insanlardan biri geliyor derken de ehad kelimesi kullanılır. Allah birdir derken de aynı kelime kullanılır.

El Kuber de ki kuber; çok büyük manasına gelen kübra kelimesinin çoğuludur. Başında ki el takısı ingilizce de ki the gibi bir anlam verir. Bu büyüklerin belirsiz değil, tam tersine bilinen büyükler olduğu manasına gelir. Bir örnekle bu durumu açıklayalım.

Bu durumda kuberin başında el olması da; onun “büyükler” olarak bilinen uyarıcılardan oluşan bir topluluğun üyesi olduğunu bununda daha önce Kuran’da tanıtılan yada toplumun bildiği bir kavram olduğunu bize anlatır.

Bu durumda; en büyüklerden olan uyarıcının vasfı; 19 ve levhalar ayetinin ebcedi olan altın oranla ilişkili olması, güneş ay ve dünyaya yemin edilerek ondan ve sayılardan bahsedildiği için, 109 ile de bağının bulunması umulur. Allah en iyi bilendir.


DESTEK ÇAĞRISI:

DÜNYAYA ULAŞMAK İÇİN YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR!

Bu makale Erdem ÇetinkayaMet’a tarafından yazılmış Mucizelerin Sesi isimli kitabından alınmıştır.

Bu mucizelerin ilk bölümünü saygın bilim adamlarının verdikleri röportaj ve destekler sonucunda “Kutsal Gizemler, Altın Oran Kabe” isimli 105 dakikalık belgeselle dünyaya bir çok dilde duyuruldu. Sosyal medyada ve TV’lerde toplam 40 milyonu aşkın izlenme saysına ulaştı. Binlerce kişinin Allah’a yönelmesine ve inancını değiştirmesine vesile oldu.

Şimdi çok daha fazla mucizeyi Allah ilham etti ve tüm dünya ile paylaşmak için tüm dünya dillerinde profesyonel belgeseller hazırlamalı, kitaplar ve belgeseller bir çok dile çevrilmelidir. Akabinde Allah2ın bu mucizelerini duyuran, tüm dünya da milyarlarca insana ulaşan büyük tanıtım kampanyaları düzenlenmelidir.  İyiliğin emri ve kötülüğün nehyi, iman etmekten sonra ki ilk görev ve en büyük ibadettir. En büyük iyilik imana, cennete, insanlığın birleşmesine vesile olmak ve cehennemden kurtuluşu sağlamaktır.

İlk adımı 14 yıllık bir çalışma ve büyük fedakarlıklarla gerçekleşen bu seslenişe sizde PDF kitaplarımızdan alarak destek olabilirsiniz. Eğer gerçekten inanıyorsak Yaratıcımıza; inancımızın ve sadakatimizin kanıtı olarak fedakarlık yapmalıyız.

Mucizelere tanık olmaktasınız. İnsanoğlunun önünde iki seçenek vardır. Ya bu mucizelerin tamamının tesadüfen oluştuğunu tek tek kanıtlamalı yada onlara iman edip mucizelerin dünyaya yayılmasına tüm gücüyle destek vermelidir.

Rabbin gözünden bakın kendinize, her şeyi verdiğiniz ve sonsuz cenneti armağan edeceğiniz insanoğlu, sizden emanet ettiklerinizin onda birini bile esirgiyor. Ona değer verir miydiniz?

Hz İsa;
– Zengin birinin cennete girmesi devenin iğne değilinden girmesinden daha zordur. (imkansızdır)

Kuran;

      • Malı sayıp biriktirenin vay haline. Altını gümüşü sayıp yığar.
      • Sana mallarından ne kadarını Allah yolunda vereceklerini soruyorlar. Onlara de ki; “ihtiyaçlarından fazlasını”.

Buda:

“…sahip olunan her mal ve mülk bencillik günahını arttırır”

Gerçekten sonsuz yaşamın gelişine, cennete ve cehenneme inanarak Allah’ın yüceliğini kabul eden  bir insan onda biri vakfetmekten tereddüt etmez. Mucizeleri dünyaya yaymak için Allah’a infak edin. O da size hem bu dünyada hem de sonrasında güzel bir hayat lütfetsin.

İnsanoğlu haşa Kainatın ilahına allah’a bir lamba cini gibi davranıyor. Sürekli bencilce, hizmetçisiymişçesine istiyor ama Rabbim ne ister diye sormuyor. İşi düştüğünde O’nu yardıma çağırıyor ama O’nun için fedakarlık yapmıyor. Sanki o Allah’ın değil, Allah onun kuluymuş gibi davranıyor. Öyleyse Allah insanoğlunun nankör ve bencillik dolu sesine neden cevap versin?

Sorularınız ve desteğiniz için mail atmanız yeterlidir.

“Mucizelerin Sesi” adlı kitabımdaki tüm içeriği ücretsiz olarak sitemde makaleler halinde yayınlıyorum. Ama toplu ve sıralı halde bir kitap olarak edinmek ve bu yolla da HAK DİNİN dünyaya mucizeler ve kanıtlarla yayılmasına destek olmak isterseniz aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

ŞİMDİ E-KİTABI SATIN AL

E-mail: kutsalgizemler @ gmail.com

Sevgi ve inançla kalın.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak