ALTIN ORAN LEVHALARI SUNAN UYARICI KİMDİR? (3. Bölüm)

Besmele 19 harflidir ve ebcedi Altın Oran’ı verir. Peki ebced nedir? Kuran’ın indiği dönemlerde ve öncesinde Araplar ve kitap ehli olan Hristiyan ve Yahudiler rakam yerine genellikle harfleri kullanıyorlar ve buna “ebced” diyorlardı. Hatta Yahudiler ile Hz Muhammed a.s. arasında ebced üzerine bir konuşma olmuş peygamber onların hesaplamaları için ayetler söylemiştir. Yani ebced ile ilgili araştırmaları peygamber dahi bir nevi desteklemiştir. Çünkü ebced zaten Arap hayatının içinde matematiksel yada ticari hesaplarda kullanılan, harfler yoluyla sayı üreten bir teknikti. Bildiğimiz Arap harfleri sayı yerine kullanılırdı. Yahudilikteki ebcedin karşılığı da “Gemetria”dır ve onlar için de son derece önemli bir araştırma, tefsir konusudur. Bazıları kabalizm ve efsunculukla bağdaştırsa da Arapların ve yahudilerin günlük hayatta kullandıkları sayısal ifadeydi.

Temel ebced değeri ile beslemeyi inceleyelim.

BESMELEDE GİZLİ ALTIN ORAN

İsmi Allah; “Rahman, Rahim” manasına gelen “b-ismi allahi rrahmani rrahim” kelimesi Kuran’da her surenin başındadır ve mutlaka her işe başlamadan önce bu cümlenin söylenmesi Allah tarafından emredilmiştir. Bu isimler Allah’ın en büyük isimleri olarak öne çıkar. Nedir bu kelimelerin sırrı?

bİsmi Allah (1) (Allah’ın adı – Allah; Birdir)

Errahman (329)  + Errahim (289) = 618

Allah’ın ismini “tek, bir” olarak alırsak ve virgül koyarsak, besmele 1,618 sayısını vermektedir. Buradan anlaşılıyor ki; Allah Teala İsminin çoğaltılmasını istemiyor ama sıfatları ile çokluğu kainatta altın oran ile yaymıştır. Allah birdir; bir defa daha şahit olduk, ve altın oran onun sıfatlarının en güzel isimlerinin yansımasıdır. Buna da şahit olduk.

Altın Oran sayılarını harfe çevirirken kullandığımız tabloyu, ebced değerlerini hesaplarken de kullandık. 19 harfli ve altın orana göre tasarlanmış bu muhteşem isim her şeyi açan bir anahtar ve Kuran’ın ilk ayetidir

Altın oran ve 19 arasındaki ilişkiyi ilerleyen bölümlerde daha derin bir şekilde göreceksiniz.

“EHAD EL KUBER” VE 109

74:35 ayetinde uyarıcı için “o en büyüklerden biridir” ibaresi yer alır. Bu ayetin 109 ile kodlandığını görüyoruz (74+35 = 109)

109 ile 911 kavramı birbirinin zıttı kavramlardır. 19 un nasıl 109 olarak kullanıldığını Güneş sisteminde 109 mucizesini anlattığım kitapta açıkladım. Ama kısaca değineceğim şimdi.

Güneşin içine yan yana en çok 109 dünya sığar.

Güneş ve Dünya arasına yan yana en çok 109 güneş sığar.

Ay gittikçe büyüyen bir yörünge elipsine sahip olsa bile günümüzde yörüngesinin orta noktasındayken Ay ile Dünya arasına da en çok 109 Ay sığar.

Ay’ın çevresi 109 bin km’dir.

Dünya’nın çevresi 109’un 365 katı, Güneş’in çevresi 109 tane 109’un 365 katıdır.

Dünya’nın yaşanabilir hacmi 109 X 10¹⁰ km3′ tür.

Dünya’nın max. hızı ise saatte 109 bin km.

Ay’ın hacmi ise 2 adet 109 X 10⁸ km küptür.

(Ay, Kuran ve hadislere göre ortadan bölünmüş iki parça halindedir)

Güneş’in Çevresi= Ay’ın çevresi x Dünya’nın çevresi / 100

…örnekler uzayıp gitmektedir.

Anlıyoruz ki Rab; kendi yüceliğini gösteren bir şiar olarak 19’u 109’a genişleterek; 10 ve 9’dan oluşan iki parçayı yan yana koyarak, güneş sistemine bir mühür gibi vurmuştur. Peki neden 109? Bunun fiziksel ve astronomik bazı ilkelerle ilgisi olsa da işin farklı bir sırrı şöyledir;

Şeytan paganizmde 9’lar olarak kendini ifade eder ve yaratıcıdan sonra geldiğini iddia eder. Ancak Allah’a düşman olup da taraftarlarına onu yeneceğine dair yalan vaatler vermeye başlayınca Allah’a öykünmeye başladı. 9’u aşıp 11 olacağım dedi ve bunu sayısal sembolü haline getirdi. Rab gibi sayıların dili ile konuşmaya onları kullanmaya başladı.

Kontrol altına aldığı tüm ülkelerde 911 acil servisin numarası oldu, 11 tüm kimlik ve telefon numaralarının rakam sayısına dönüştürüldü. Futbol’da ve daha pek çok yerde sanki 11 kutsal bir sayı imişçesine yüceltildi. 9.11.2001 de ikiz kuleler yıkıldı. 9.11.1991’de Amerikan meclisinde yeni dünya düzeni ilan edildi. 9.11.2015’de Kabe bir vinçle yıkılmaya çalışıldı ve yüzlerce kişi Kabe’de öldürüldü. İnternetin temeli olan telgrafın kullanımı 9.11.1853’e ayarlandı. Ve web’e giren herkese www (666) yazma zorunluluğu getirildi. Bu şeytanın işidir. Metrenin inch’e dönüşümü gibi evrensel ilkelere bağlı geliştirilen ölçülerin manipülasyonu da aynı nedenle, Rabbin ilahi alfabesi ve ölçü sistemlerinden uzaklaşmak içindir.

Rab bunu önceden biliyordu kendisi 10’du (eldeki eksiksiz 10 parmak, sayısal sistemdeki tüm rakamlar) ve 11 yoktu. 11 şeytani sembolizmde sonradan şeytanın hayalini kurduğu yer için uydurulmuş bir semdoldü. “9’lar” yada “9 ileri gelenler” meclisini simgeliyordu. Rab isminin harfleri sayısı, altın oranın ilk 6 sayısının toplamı olan 19 sayısını ve emrindeki ileri gelenler meclisini onurlandırmak ve güneş sistemine mührünü kazımak için 10 ve 9’u birleştirip güneş sistemine mühür olarak vurdu. 9 ve 11’in birleştirilip 911 yapılması gibi; 10 ve 9 birleştirilip daha büyük ölçekli sistemlerin kutsal sembolü oldu. 19 sayısını kutsal metnine işledi ve yaratılışın kutsal sayısına, altın orana onu gizledi.

Şeytan her zamanki gibi ona öykünerek, Rabbi taklid ederek, kendisinden bile önce yaratılan güneş sisteminin sembolizmini çalmaya kalktı. 9 ile 11’i yan yana topladı ve 911 yaptı. Şeytanın kitabı çağımızda filmler ve şarkılardır. O da filmlerinde 9.11 i kullandı ve maşa haline getirdiği güçlere bu günlerde çirkin işler yapmalarını emretti. Daha geniş bilgi için “109 MUCİZESİ” kitabına bakınız.

 

“EHADUL KUBER” KİMDİR?

Ehad, “bir” manasına gelmektedir. Arapça’da “insanlardan biri geliyor” derken de “ehad” kelimesi kullanılır. “Allah birdir” derken de aynı kelime kullanılır.

“El Kuber”deki “kuber”; “çok büyük” manasına gelen “kübra” kelimesinin çoğuludur. Başındaki “el” takısı İngilizce’deki “the” gibi bir anlam verir. Bu, büyüklerin belirsiz değil, tam tersine “bilinen büyükler” olduğu manasına gelir. Bir örnekle bu durumu açıklayalım.

Bu durumda “kuber”in başında “el” olması da; onun “büyükler” olarak bilinen uyarıcılardan oluşan bir topluluğun üyesi olduğunu, bunun da daha önce Kuran’da tanıtılan yada toplumun bildiği bir kavram olduğunu bize anlatır.

Böylece; en büyüklerden olan uyarıcının vasfı; 19 ve levhalar ayetinin ebcedi olan altın oranla ilişkili olması, Güneş, Ay ve Dünya’ya yemin edilerek ondan ve sayılardan bahsedildiği için, 109 ile de bağının bulunması umulur. Allah en iyi bilendir.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak