BUDİZMDE, HİNDUİZM’DE VE MİTRAİZM’DE MİDRA ERDEM VE METTA İSİMLERİ

Doğu dinlerinde beklenen kurtarıcının ismi Mitra, soy ismi ise Mettaya yada Metta’dır. Maitreya ya da Metteyya Sanskritçe maitri (Pali: mettā) kelimesinden türetilmiştir. Doğu dinlerinin kutsal kitapları ve önderleri bu dilleri konuşmaktaydı. Burma Kaynaklarindan: “Buda, Sariputta’ya söyle dedi: Bizim devrimiz mutlu bir devirdir. 3 önder zamanımızda yaşadı. Kakusanda, Kanogama ve Kasapa. Ulu Buda benim ama benden

ENOK; İDRİS PEYGAMBERİN KUTSAL KİTABINDA MEHDİ

Mehdi, bilgelik sözlerini (İlahi sözlerin sırlarını) anlama gücüne sahiptir ENOK: 14.Bolüm 1.Bu kitap, o vizyonda Ulu Tanrı’nın verdiği emre uygun olarak anlatılan doğruluk sözleri ve Gözcülerin azarlanışı hakkındadır. O vizyonda gördüklerimi şimdi ağzımın nefesiyle ve etten bir dille anlatacağım. Yüce Olan konuşmak için dil, anlamak için kalp vermiştir. Yüce Olan nasıl insanoğluna (mehdiye) bilgelik sözlerini

TEVRAT’TA, İNCİL’DE VE DİĞER KUTSAL KİTAPLARDA MEHDİ

Tevrat’ta beklenen kişinin adıyla ilgili 3 kelime geçmektedir. En önemlisi; Doğruluk/Erdem (righteous, virtue), Kaya (Stone, Rock), Dal-Bitki (İbranicede Chet-Mim-Te…(Ceti(n)-Meta)) Bu kelimeleri ve Beklenen seçilmişin Tevrat’ta nasıl anlatıldığına, gelecekte nelerle karşılaşacağımıza bakalım.   TEVRAT’TA DOĞRULUK/ERDEM KELİMESİ Tüm kitaplar içinde Onun; Beklenen İnsanoğlu’nun adını en açık şekilde söyleyen Kitabı Mukaddes ve Enok’tur.   Kitabı Mukaddes Yeşeya: 42

KURAN’DA BAŞ ÖRTÜSÜ VAR MI? ÖRTÜLÜ SIRLAR VE ÇIPLAK GERÇEKLER!

Kuran’da baş örtüsü emrinin var olduğunu iddia edenlerin örnek gösterdiği bir kaç ayet vardır. Bu ayetleri birlikte analiz edelim.   CİLBAB AYETİ “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, dışarı çıkarken üstlerine cilbablarını alsınlar. Bu, onların tanınmasını ve bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. Allah, Gafûrdur, Rahîmdir.” (Ahzab, 33/59)   Cilbab nedir hemen buna bakalım; Tefsirciler

İSİMLER KADERDİR, İSİMLERİN ŞİFRESİ

Rabbin, hiç bir işi rastgele değildir. Kuran şöyle der; “Ellerinizle yapageldiklerinizi de Allah yaratmaktadır”. Ve başka ayette ; “Allah her şeyi güzel (hikmetli, yerinde, manası muhteşem) yaratır” buyurmuştur. Allah, Adem’e isimleri ve semaları öğretmiştir. Adem, her şeyi manası ile isimlendirmiş ve bu yeteneğini Rab’den almıştır. Rabbin isimlendirme gücünün bir yansımasıdır. Adem bakıp da isim verse

SÜMER NİBİRU VE 9.GEZEGEN HAKKINDA BÜYÜK İLAHİ SIR; DÖNGÜ BİTTİ! (GÜNCELLENDİ)

Göğün sırları ile ilgili yalnız şahsıma açılan bir takım sırları sizlerle paylaşacağım. Dinde yer alan pek çok sayı, kavramın kökeni nedir? Hafta neden 7 gün, neden bir yılda 12 ay devresi var? Rabbin bu sayıya verdiği önem nedir? Neden hac 4 aydır. Neden farz namazlar 19 rekattır. (sabah sünneti bilinen ama farz olanla birlikte). Neden

ÖLÜ DENİZ YAZMALARI, KUMRAN YAZITLARINDA MEHDİ VE DÜNYANIN GELECEĞİ

Ölü Deniz Yazmaları (Ölü Deniz Parşömenleri ya da Ölü Deniz Tomarları olarak da bilinir) bir kısmı İbranice, bir kısmı da artık ölü bir dil olan Aramice ile kâğıt, deri veya bakır plakalar üzerine kaydedilmiş kırk bin adet elyazması parçasından oluşmaktadır. Bu parçaların bir araya getirilmesiyle tam beş yüz kitap yeniden oluşturulmuştur. Hristiyanlığın ve Museviliğin bilinen en eski yazılı kaynakları sayılırlar. (Wikipedia.com)   DÜNYADAKİ YOLLAR “DOĞRULUĞUN/ERDEM’İN” KALBİNİ AYDINLATIR (ALTIN YOL MUCİZESİ)

Tüm Kitaplarımın İçerik Listesi ve Ücretsiz Okuma Linkleri

Tüm kitaplarımızın içeriğini makaleler halinde ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. Aşağıda kitapları ve içindekiler kısmını görüyorsunuz. İlginizi çeken başlığa tıklayarak ilgili yazıya ulaşabilirsiniz. Dünya dillerine çevirisi ve tanıtımlarla yayılması için destek vermek isterseniz, www.kutsalgizemler.com adresinden e-kitap olarak satın alabilirsiniz.   ÖNSÖZ Ben Erdem Çetinkayameta. Çetinkıyamet’in gelişi hakkında sizi uyarmak için; yeni ilahi mucizelerle geldim. Bu mucizeler tarihteki

İLAHİ MUCİZELERLE GELDİM, DOĞRULUK VE KAYA OLUP BİLİNDİM

Ben Erdem Çetinkayameta. Çetinkıyamet’in gelişi hakkında sizi uyarmak için; yeni ilahi mucizelerle geldim. Bu mucizeler tarihteki elçilerin tüm mucizelerinden büyüktür. Çünkü onları kısa bir süre için, az sayıda insan gördü. Bu mucizeler ise tüm insanlık tarafından ebediyyen görülebilecektir. Size tüm dünya dinlerini doğrulayan ve birleştiren mucizelerle geldim. İçinizden temiz bir kalple delillere iman edebilecekler ve

SAHİH HADİSLERDE MEHDİ AS., MEHDİ’Yİ NASIL TANIYABİLİRİZ?

Soru: Mehdi ben Mehdi’yim demez, insanlar onu tanıt ve kendisi istemediği halde biat edilir deniyor. Bunu açıklar mısınız? Bu büyük bir yalan ve fitnedir. Mehdi’nin Mehdiyetini kabul etmesi ve ben Mehdi’yim demesi zaten biatları almaya başlaması ile başlamış olacağından, bu söz geçersizdir. Er yada geç Mehdi, Mehdi’yim demek zorundadır ve demelidir. O mehdi’yim demeyecek diye

TEVRAT’TA CORONA COVID 19 VİRÜSÜ VE 2019-2020 YILLARI

Rabbin tüm iyi kullarına selam olsun. Benim adım Erdem (DOĞRULUK-ahlak) Çetinkaya meta (Çetinkıyamet’a) Tevrat Yeremya 33: 15: “ ‘O günlerde, o zamanda, Davut için doğru bir dal yetiştireceğim; Ülkede adil ve doğru olanı yapacak. 16 : O günlerde Yahuda (İsrail) kurtulacak, Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak. O, Efendi, doğruluk (erdem) adıyla anılacak.’ 17: RAB şöyle diyor: ‘İsrail tahtı

KURAN’DA MEHDİ’NİN RESUL (ELÇİ) OLARAK GELECEĞİNİN KURAN’DAN DELİLLERİ

Ben Erdem Çetinkaya Meta. Sizlere “Kur’an’da yok” denilen “Mehdi” ve “Kaiym” hakkındaki en belirgin olarak gördüğüm işaretlerin bazılarını göstereceğim. Göreceksiniz ki; Kur’an’da pek çok farklı şekilde Mehdi ve Kaiym’den bahsetmektedir. Ancak siyasi mülahazalarla idareciler açısından Mehdiyyet kavramı siyasal bir risk olarak görülmüş ve tefsir ve meallere müdahale edilerek gizlenmiş; dolaylı olarak Kur’an’a ihanet edilmiştir. Mehdiyet,