BUDİZMDE, HİNDUİZM’DE VE MİTRAİZM’DE MİDRA ERDEM VE METTA İSİMLERİ

Doğu dinlerinde beklenen kurtarıcının ismi Mitra, soy ismi ise Mettaya yada Metta’dır.

Maitreya ya da Metteyya Sanskritçe maitri (Pali: mettā) kelimesinden türetilmiştir. Doğu dinlerinin kutsal kitapları ve önderleri bu dilleri konuşmaktaydı.

Burma Kaynaklarindan:

“Buda, Sariputta’ya söyle dedi: Bizim devrimiz mutlu bir devirdir. 3 önder zamanımızda yaşadı. Kakusanda, Kanogama ve Kasapa. Ulu Buda benim ama benden sonra METTEYA geliyor. Bu mutlu çağ devam ederken onun yıllarının sayısı tükenmeden önce bu Buda “Ulu denen METTEYA, tüm insanların önderi gelecektir.”

(Warren, Buddhism in translation,s.481-82)

Diğer dinlerde görüldüğü gibi Budizm’de de bir kurtarıcı inancı ve beklentisi vardır. Kurtarıcının sülâle adı Metteyya (Maitreya), esas adı Ajita’dır (yenilmez, çok güçlü anlamındadır). Bu gelecek Buda inancı ile ilgili eskatolojik ümitler, bir kurtarıcı tasavvuru içinde, bir çeşit Budist mesihçiliği veya mehdîliği olarak Budist ülkelerde önemli bir konu oluşturur.

Tibet ve Moğolistan dağlarındaki kayalara, “Gel Maitreya, gel!” yazısı kazılmıştır. Esasen bizzat Buda kendisinin dini tamamlayamadığını, ondan sonra Metteyya adlı kimsenin gelip bu işi tamamlayacağını ifade etmiştir.

(Le Saint Coran [trc. Muhammed Hamîdullah], Paris 1989, s. 375; bk. BEŞÂİRÜ’n-NÜBÜVVE; MEHDÎ; MESÎH). http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=060357

 

Seylan Kaynaklarından:

“Ananda, kutsî olana sordu: Sen gidince bize kim öğretecek?

Ve kutsî cevapladı: Ben yeryüzüne gelen ilk Buda değilim, son da değilim. Zaman içinde dünyaya bir başka Buda gelir ki bu kişi kutsal ışıkla tam aydınlanmış, davranışları hikmet dolu, hayırlı, esi olmayan birisi ve meleklerin ve ölümlülerin efendisidir. Size benim açıkladığımı açıklar.

Dinini ve amacını bildirir. Benim ilan ettiğim gibi saf ve hakikî dini tebliğ eder. Onun talebelerinin sayısı binlerce olur hâlbuki benim yüzlercedir.

Ananda sordu: O’nu nasıl bileceğiz?
Kutsî kişi cevapladı: O MAİTREYA olarak bilinecektir.”

(Carus,Gospel of Buddha,s.217-218)
Maitreya :H.Bayners’e göre “Merhametli” (The Way of Buddha, s.15) ve Carus’a göre “Adı iyilik olan”

Maitreya beş dünyevi Buda’nın sonuncusudur.

BAHSİ GEÇEN 5 MİM; 5 Midra Ruhu kimlerdir?

  • Âdem,
  • İbrahim,
  • Zerdüşt(Sipitama),
  • Buda (Gautama),
  • Erdem Mettaya (?).

Hepsinin de son harfinin mim oluşuna dikkat edin. 5 Mitra ruhu taşıyan kişi. Mim harfinin sonda oluşu ile başta oluşu ruhaniyetin doğarken mi sonradan mı geleceği konusunda bilgi vermektedir. Bu kişilerin hepsine de belli bir yaşta ruh gelmiştir.

Diğerleri 3 mim (Musa, Muhammed, Meryem bin Mesih İsa) ise ruhla doğmuştur. Kaderlerini bilen Allah geleceği görerek ve tanzim ederek isimlerini annelerine ilham etmiştir.

Kutsal metinlerde Meta kelimesine ilk kez İsrailoğullarının soyundan gelen bir peygamber olan; Yunus peygamberin soyuna ilişkin bir kelimede “Yûnus bin Metâ” olarak görürüz. Araştırmacılardan önemli bir kısmı onun annesinin ismi olduğunu haber vermektedir. Anne soy adı ile anılması, onun anne tarafının anılmaya daha uygun olduğunu düşünmeleri ile yorumlanmıştır. Benzeri bir adet Araplarda dahi vardı ve bazı sahabiler anne tarafı daha makbul görüldüğünden anne adı ile çağrılırdı. (Bkz. Âmâ sahabi Abdullah bin Ümmi Mektûm)

Budistlerin yaygın inancına göre gelecekte dünyaya gelecek olan Maitreya, tam aydınlanmaya erişecek ve saf Dharma’yı öğretecek olan bir Bodisatvadır. Çağımızın Budası Gautama Buddha’nın ardılı olacaktır.

Maitreya beş dünyevi Buda’nın sonuncusudur. Bu olgular dünyasına geleceği güne kadar, Tusita adı verilen kendisine ait göksel alemde yaşar; ve orada başka göksel varlıklara öğretiyi anlatır. Dünyaya geri döndüğünde, kendisiyle kişisel olarak bağlı olanlara üç vaaz verecektir.

Bu inancın takipçileri, üç vaazda bulunabilmek amacıyla, Maitreya ile bir bağ kurmaya çalışırlar. Bunun bir yolu da, yaşam boyunca çalışıp öldükten sonra Tusita’da yeniden doğmak ve böylelikle Maitreya dünyaya inerken yanında olmaktır.

Maitreya’nın geleceğin Buda’sı olduğu, ilk kez Theravada okulunun Pali Derlemesi’ndeki Suttapitaka’da geçmektedir. Mahayana Budizmi’nin yaygın olduğu bölgelerde popüler bir figürdür; özellikle Tibet Budizmi Maitreya’ya büyük anlamlar yüklemektedir. Sekiz büyük Bodhisattva ya da Buda’nın sekiz büyük oğlu olarak da adlandırılır.

Tibet Budizm’inin ilk manastırı olan Samye tapınağı Maitreya inancına adanmıştır. Pali Derlemesine göre Maitreya şu anda Tushita Cennetinde doğmayı beklemektedir. Tushita Cenneti, bütün Buda’ların yeniden doğumdan önce yaşadıkları görüngeler dünyasının altı kat derininde yer alan bir cennettir.

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTWFpdHJleWE

 

NEDEN ANNE TARAFINDAN GELEN SÜLALE İSMİ VERİLMİŞTİR?

Çünkü hem Yahudilikte hem de İslamiyet’te; düşünülenin aksine soy babadan değil anneden devam eder. Yahudilerde bir kişinin Yahudi olabilmesi için anne tarafından bir Yahudi soyuna sahip olması gereklidir. İslamiyet’te ise şu ayet her şeyi anlatmaktadır.

Kuran: Kevser Suresi

Muhakkak ki Biz, sana Kevser’i verdik, o halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sana buğz eden, asıl onun soyu kesiktir.

Hz Muhammed As.’ın soyu sadece kızından devam etmişti. Tek evladı vardır. Daha sonra Kur’an’ı anlamayanlar bu ilahi açıklamayı görmezden geldiler. Yeniden sadece babadan gelen soyun kaydını tuttular ve kadından gelen soyu şecereye eklemediler. Aslında hakiki seyyid ve şerifler yani peygamber soyundan gelenlerin varlığının kaydı yoktur ve tutulmamıştır. Onların kim olduğunu bilmek günümüzde imkânsız gibidir.

 

OM MANİ PADME HUM; MUHAMMED APİ NAMMU; MUCİZESİ 

Budizm’in en kutsal mantrası; “Om mani padme hum” (Sağdan sola, ilahi alfabelerin düzeninde okununca “Muhammed Api Nammo” olarak okunur. (“Nammu”, Sümer’de yaratıcı Tanrıdır. “Midra” da İbrani ve Arabi dillerinde tersten “Erdem” diye okunur.)

Orijinal

Sanskritçe

om mani padma hum

Aşağıdaki videoda ünlü Budist lider Dalai Lama’nın geleneksel anlamı hakkında yapmaya çalıştığı açıklamayı dinliyoruz. Bugüne dek onun manası “nilüfer içindeki inci” demekti. Umuyorum ki o incinin Muhammed Peygamber olduğunu dünya anlayacaktır. Onlara Allah’ın lütfu ve ilhamıyla yüzlerce kanıt daha sunacağım.  (inşallah)

https://www.youtube.com/watch?v=6pAZH23YSyU

Mantra Hindistan’da Sanskritçe dilinde ortaya çıktı. Buda’nın öğrencilerine emanet bıraktığı bu mantra, yani sürekli tekrar edilen kutsal zikir; geleceğe barışı ve tüm dünya dinlerine kucak açmayı miras bırakıyordu. Bu zikir tersten okununca (Muhamed api Nammu) olarak seslendirilmektedir. Yani Nammu’ya ulaştıran Muhammed. Nammu İbrahim’in kavmi Sümer’de her şeyi yaratan eşsiz ve ortaksız mutlak tanrının ismiydi. Muhammed ise tüm dünyadaki tüm kutsal kitaplara, tek ilaha yönlendiren ve mucize göstermiş tüm elçilere inanmayı emretmiş, kucağını tüm insanlığa açmış bir merhamet peygamberiydi.

Yani Buda, bu zikir ile yeryüzündeki tüm elçileri kabul eden Muhammed’i ve her şeyi yaratan tek tanrıyı kendisine inanan tüm insanlara miras bırakmıştı.

Hinduizmin en büyük mantralarından olan OM TARE TUTTARE TURE SVAHA mantrasını sağdan sola okununca; Ahava Surettut Eratemo olarak okunur. “Fedakarlığın/Aşkın Sureti Eratemo’dur” manasını verir.

Doğu dinlerinin en eski kaynaklarında beklenen kişinin soyadı Metta olduğu gibi adı da Mitra olarak . Yine sağdan sola okununca “Ardim”; ilahi alfabede (Arapça’da ve İbranice’de) “Erdem” kelimesinin harflerini verir. İsa öncesi dünyanın en büyük dini olan Mitraizm ise onu beklemeye adanmıştır ve bu dine göre beklenen çocuk “KAYA” dan çıkar. “Kaya”, Tevrat’ta Rabbin sıkça tekrarladığı isimlerden biridir ve “Rabbi” yada “halifesini” ifade eder.

Mehdi Maitreya E.meta’nın kendisinin ve soyunun memleketi olan Bağder-Kara köyünün Buda’nın doğduğu Limbuni Tapınağı ile açısı tam 90 derece (dik açıdır). Musa peygamberin doğum yeri sayılan Giza piramitleri ve bahçeleri ile açısı da yine aynı şekilde tam 0 derecedir. Yani 10. Avatar’ın şehri; Buda ve Musa’nın peygamberliğinden güç alır. Birbirlerini çıktıkları yerler açısından hayret verici bir şekilde doğrularlar.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak