GİZA PRAMİTLERİ ENLEM DEĞERİNİN, IŞIK HIZI SAYILARINA EŞİT OLMASI ANLAMI

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen yeni bir keşif var. Bilindiği üzere ışık hızı saniyede 299 792 458 km hıza sahiptir. Giza piramitlerinin en büyüğü olan Keops piramidi enlem değeri ise 29,9792’dir. 92 sayısından sonra gelen değerleri ancak metre ve santimetre cinsinden değerleri etkilediğinden önemli olan ilk 6 rakamın tutması tesadüf sınırlarının üzerinde önemlidir. Peki

MELE-İ ALA, ORİON SIRLARI, ANUNNAKİLER, KURAN VE SEÇİLMİŞİN İSMİ

7 bölümden oluşan Kıyamet’a Kitabı’nın diğer bölümlerini okumak için INDEX sayfasını kontrol ediniz. Orion Yıldızları Mucizesi Kuran: 56.75 Yıldızların yerlerine yemin olsun ki bu çok büyük bir yemindir. Eyup 38 (2X19) Orion’un bağlarını çözebilir misin?… Biliyor musun göklerin yasalarını…Dünyaya ilahi bir düzen getirebilir misin? Mezmur 19:1 (Ondokuz) Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta. İnci gibi dizilmiş,

ORİON’da SEÇİLMİŞİN İSMİ VE MİRACIN SEMBOLLERİ MUCİZESİ

Başlangıçta kaderi yazarken, göklerin kutsiyet sembolü olan 7 ana yıldızdan oluşan Orion’un, yeryüzündeki kutsal merkezleri gösteren bir harita olmasına karar verdi. Sonra bu merkezdeki toplumların değerini ölçtü, ışıklara çevirip Orion içinde gösterdi. Böylece Orion’u insanlığı tarttığı ilahi bir teraziye çevirdi. Orion yıldızlarındaki dizilim mucizesini ve altın orana göre tasarlanmış olmasını açıklayan bu makaleye göz atmak

Orion Takım Yıldızında Altın Oran Mucizesi

Ben Erdem ÇetinkayaMeta. Eşi görülmemiş derecede büyük, ilahi mucizelerle ve kanıtlarla sizlere sesleniyorum. Bu mucizeler tarihtekilerden farklı olarak, tüm dünya tarafından görülebilecektir ve kıyamete dek kalıcıdır.   Ra’d 38 … Hiç bir elçinin Allah’ın izni olmadan delil-mucize indirmesi mümkün değildir…   DUAM GÖKLERDE DUYULDU Rab, gönderdiği elçilerin ve ilahi kanunların ardından gitsinler diye sayısız mucize

KURAN’DAKİ FARKLI KOORDİNATLAR MUCİZELERİ (8. Bölüm)

Bu bölümde Kuran’daki ayetlerin Arapçasının içerisinde bazı kelimelerin gizli olduğunu göreceğiz. Bu ayetlerin sure ve sıra numarasını dünyanın koordinat sistemindeki yerine bakarsak, ayette bahsi geçen gizli yada açıkça bahsedilen isimle alakalı olduğu görülür. Bu özellikle dinler tarihi ve dünya tarihi açısından önemli noktalar ve isimler için geçerlidir. Elbette Allah bu önemli yerlerden binlercesinden dilediğini seçer

İLAHİ ALTIN YOL ÜZERİNDEKİ MUCİZELER VE ÖLÇÜLER (1. Bölüm)

ALTIN YOL; SIRAT’I MÜSTAKİM MUCİZESİ NEDİR? Bu kitapta dinlerin birliği inancını doğrulayan yeni mucizeleri göreceksiniz. Altın oran mucizesinin Mekke’yi dünyanın altın oran şehri, Arafat’ı kutupların altın oran noktası, Kabe’yi yükselme ve şehrin altın oran noktası haline getirdiğini gördünüz. Hatta çok daha fazlasını da kitaplarımda sizlere göstermiştim. Kutsal kitapların, güneş sisteminin, dünya ve ayın tasarımının ve

SIRAT KOORDİNATLARI VE HAREKESİZ KURAN (7. Bölüm)

Bir önceki bölümde dünyanın altın oran noktasından 19 derece açıyla, üzerinde 19 enlem uzanan “Sırat” isimli yolun mucizelerinden bahsetmiştik. Bu yolun üzerindeki tüm noktalar arasında altın oran bağıntısı vardı. Hem oranları arasında hem de km değerlerinin altın oran rakamlarıyla belirlenmiş olması nedeniyle tesadüfle açıklanamayacak olağanüstü bir mucizeyi sergiliyorlardı. Bu bölümde bahsi geçen tüm noktaların Kur’an’da

TÜM DİNLERE GÖRE İLK CENNET ANADOLU’DADIR (9. Bölüm)

Hem Yahudilikte, hem Hristiyanlıkta hem de İslam dininde cennet bu dünya üzerindedir. Ek olarak; Kuran’a göre yeryüzünde yer alan cennet, gökyüzüne uzanan bazı kuleler, uçan evler (gurfeler), gök kapıları ile ulaşılabilen başka yerlerle genişlemektedir. Yahudiliğin cennetinde de asla gece olmuyor, hep aydınlık. Hatta güneş 49 kere daha parlak ve bütün hastaları iyileştiriyor. Her yerde 90

7. KAPI “NALLAHAN” ve “ANKARA” İSİMLERİ SIRLARI (5. Bölüm)

“Kara” isminin sırrı nedir? Çocukluğumdan beri “Ankara” adı nereden gelmiş merak ederdim. Çünkü ben baba tarafından KaraHisar Köylüydüm. Ankara’da doğmuştum. “Neden ‘kara’ gibi karanlığı çağrıştıran bir kelime ile her şey isimlendirilir ki?” diye düşünürdüm. Sümerlilerde kendine “karabaş” derlermiş. Kur’an’da “Ka” ve “Ra” harflerinin birleşimi ile başlar. Bize, okullarda Mısırlıların Anadoluya saldırıp daha sonra yenilip kaçarken

KURAN’DA ALTIN YOL MUCİZESİNE İŞARETLER (6. Bölüm)

40: 36 Firavun dedi ki: «Ey Hâmân! Bana bir kule yap, belki ben o yollara ulaşabilirim.»… Göksel (İlahi) yollara… Böylece Musa’nın rabbini bulurum… İman eden o adam şöyle dedi; “Bana tabi olun ki ben sizi İrşad Yolu’na ileteyim.” 40X36=1.440 (İman eden adama lütfedilen İlahi Yollar ve kule mucizeleri keşfinin gerçekleştiği yıl) Kule 40. Enlemden başlamaktadır.

ARAFAT’TAN SIRAT’A SIRLAR YOLCULUĞU (2. Bölüm)

Kur’an-ı Kerim’deki “sırat”, “tarik” ve “sebil” sözcüklerinin birbirlerine çok yakın anlamları vardır. Genellikle her üçü de “yol” olarak tercüme edilmektedir. Rağıb İsfahani, bu üç sözcüğün temel farkını şu şekilde açıklamaktadır: “Sırat”, ana yol, otoyol ve açık yol[1]; “sebil” kolay yol, rahat ve düz yol; “tarik” ise yalnızca yayaların hareket edebileceği yol demektir.[2] إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى

ALTIN ORAN LEVHALARI SUNAN UYARICI KİMDİR? (3. Bölüm)

Besmele 19 harflidir ve ebcedi Altın Oran’ı verir. Peki ebced nedir? Kuran’ın indiği dönemlerde ve öncesinde Araplar ve kitap ehli olan Hristiyan ve Yahudiler rakam yerine genellikle harfleri kullanıyorlar ve buna “ebced” diyorlardı. Hatta Yahudiler ile Hz Muhammed a.s. arasında ebced üzerine bir konuşma olmuş peygamber onların hesaplamaları için ayetler söylemiştir. Yani ebced ile ilgili

ÜZERİNDE 19 VE ALTIN ORAN OLAN LEVHALAR VE O UYARICI (4. Bölüm)

Müddessir suresi Peygamber A.s.’ın dönemine ilişkin olaylara ışık tuttuğu ve onlara bir cevap olduğu gibi, Kur’an’ın zamanları aşan ve kapsayıcı özelliği sayesinde günümüze ilişkin muazzam bir takım bilgiler de vermektedir. Sizlere yaşadığınız dünya üzerinde açıkça göstereceğim mucizevi ALTIN YOL, “Sırat” veya “Sırat-ı Müstakim” olarak adlandırılan köprünün en büyük iki mührü 19 ve altın orandır. O,