7.DURAK; 31.06.18’NİN DİĞER DURAKLARA OLAN MUCİZEVİ ÖLÇÜMLERİ (5. Kitap 18. Bölüm)

Bağder-Karahisar Merkezleri Açısı 161,80 derece   Bağder Anne Ev – KaraHisar Baba Ev (Kapıdan Kapıya) Uzaklık 3236 metre (2 AO) Açı 160,8 derece   Bağder-Al-UlA (Salih Peygamber) 1618 km   Bağder Ev – Salamis (Barnabas) – Gazimagosa Gazimagosa Yerleşim Yeri 606 Kuzey – 618 km güney Resmi Sınırına olan Uzaklığıdır. (Salamis Gazimagosa’da yer alır ancak

KURAN’DAKİ FARKLI KOORDİNATLAR MUCİZELERİ (5. Kitap 17. Bölüm)

Bu bölümde Kuran’daki ayetlerin Arapçasının içerisinde bazı kelimelerin gizli olduğunu göreceğiz. Bu ayetlerin sure ve sıra numarasını dünyanın koordinat sistemindeki yerine bakarsak, ayette bahsi geçen gizli yada açıkça bahsedilen isimle alakalı olduğu görülür. Bu özellikle dinler tarihi ve dünya tarihi açısından önemli noktalar ve isimler için geçerlidir. Elbette Allah bu önemli yerlerden binlercesinden dilediğini seçer

7. DURAK Nallahan-Bağder: Erdem Çetinkayameta Memleketi (5. Kitap 16. Bölüm)

Kendisi bir peygamber olmadığı halde, Allah’ın mucizelerini keşfetmek, onları dünyaya yaymak konusundaki çabaları ve dualarının kabulü nedeniyle bu kulun da unutulmadığını görüyoruz. Altın oranla inşa edilen bu 7 duraklı yolun sonuncu durağı 31.06.18 ile mühürlenmiş boylamı ve nice özellikleri ile mucizevi bir noktadır. Öyle anlaşılıyor ki; hem altın oran ve kutsal kitaplar arasndaki ilişki illahi

6.DURAK SALAMİS BARNABAS’IN KENTİ (5. Kitap 15. Bölüm)

Barnabas havarilerin öncüsüydü. Tüm mal varlığını diğer havarilerin dünyaya yayılarak İseviliğin yayılması için harcamıştı. Tarihçilerin görüşüne göre onun inancı ve finansal desteği olmasaydı İsevilik bu denli genişlemezdi. Ancak daha sonra ki zamanlarda Pavlus’un Roma halkını memnun eden esnek ve paganizme daha yakın olan görüşleri kabul gördü. Roma siyasi gücü ve etkinliği sayesinde Pavlus’un görüşlerini benimseyerek

4/5.DURAKLAR KUDÜS VE LUT GÖLÜ (5. Kitap 14. Bölüm)

Kudüs’ün enlem değeri olan 31, Kuran’da Lokman suresinin adıdır. Lokman as. Rivayetlere göre Davut As. İle birlikte Kudüs’te yaşamış Allah katında çok seçkin bir insandı. Kendisine peygamberlik mi? İlim ve hikmet mi? Diye teklif edilmiş,  kendisi ilim ve hikmeti seçmiş, onun yerine Davud as. Peygamber olmuştur. Kuran’da görüldüğü üzere Davud isminde bir sure yoktur ve

3.Durak MEDYEN ŞUAYB AS. KOORDİNAT MUCİZESİ (5. Kitap 13. Bölüm)

Kur’an, yoruma açık olmayacak şekilde, Medyen bölgesinin koordinatlarında Medyen hakkında, Medyen kelimesini ve elçisinin ismini anarak bilgi vermektedir. 29:36 Ve Medyen, onların kardeşi Şuayb’ı (gönderdik). O zaman onlara: “Ey kavmim! Allah’a kul olun ve ahiret gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin .” dedi. Medyen kelimesinin menşei hakkında farklı görüşler ileri sürülmektedir. Hz. Şuayb’ın

2.DURAK AL-ULA (SALİH AS) KOORDİNATI MUCİZESİ (5. Kitap 12. Bölüm)

Semud kavmi Allah’ın verdiği nimetlerle lüks ve görkemli bir hayat yaşamaya başlamışlar, şükür edeceklerine şımarıp azgınlaşmışlar ve haktan yüz çevirmişlerdir. Allah’ın onlara rahmet olarak gönderdiği Salih aleyhisselam’ı uyarıcı olarak kabul etmemişlerdir Suudi Arabistan yönetimi, Fransızlarla ortak olarak birçok arkeologu, epigrafçıyı (kitabe okuyanlar), para bilimciyi (numismatists), topografçıyı, seramisti, botanikçiyi, antropologu ve jeofizikçiyi bölgeye davet etmiş. 2008-2012

1.DURAK MEKKE-KABE KOORDİNAT MUCİZESİ (5. Kitap 11. Bölüm)

Kabe’nin Koordinat Değerleri 21°25′ –  39°49 (Yüzdelik Cinsinden 21.42 – 39.82)   KOORDİNATA GİZLİ PEYGAMBERİN HAYAT ŞİFRELERİ 21,4 ve 39,8 nedir bilir misiniz? Peygamber Hz Muhammed As. miladi takvim sistemine göre yaklaşık 39 sene, hicriye göre 40 sene beklemiş ve sonunda vahiy gelmiş yani 40 yaşına az kala peygamber olmuştu. Daha sonra yine miladi takvime

SIRAT KOORDİNATLARI VE HAREKESİZ KURAN (5. Kitap 10. Bölüm)

Bir önceki bölümde dünyanın altın oran noktasından 19 derece açıyla, üzerinde 19 enlem uzanan Sırat isimli yolun mucizelerinden bahsetmiştik. Bu yolun üzerinde ki tüm noktalar arasında altın oran bağıntısı vardı. Hem oranları arasında hem de km değerlerinin altın oran rakamlarıyla belirlenmiş olması nedeniyle tesadüfle açıklanamayacak olağanüstü bir mucizeyi sergiliyorlardı. Bu bölümde bahsi geçen tüm noktaların

TÜM DİNLERE GÖRE İLK CENNET ANADOLU’DADIR (5. Kitap 9. Bölüm)

Hem yahudilikte, hem hristiyanlıkta hem de İslam dininde cennet bu dünya üzerindedir. Ek olarak; Kuran’a göre yeryüzünde yer alan cennet, gökyüzüne uzanan bazı kuleler, uçan evler (gurfeler), gök kapıları ile ulaşılabilen başka yerlerle genişlemektedir. Yahudiliğin cennetinde de asla gece olmuyor, hep aydınlık. Hatta güneş 49 kere daha parlak ve bütün hastaları iyileştiriyor. Her yerde 90

7. DURAK KURAN’DAKİ KOORDİNAT DEĞERLERİ (5. Kitap 8. Bölüm)

Kuran-ı Kerim’de Sırat üzerinde ki tüm noktaların ve peygamberler tarihinde ki önemli noktalarla ilgili yerlerin koordinatlarına dair işaretler vardır. Ekseriyetle Sırat üzerinde ki her kapıda ki elçinin yada uyarıcının ismi geçmektedir. İlginç şekilde Bağder ve Karahisar köyleri olan 7. Durak’ta burada bulunan ve altın roan, altın yol sırat ve daha yüzlerce keşfin kendisine bir mucize

7. KAPI NALLAHAN ve ANKARA İSİM SIRLARI (5. Kitap 7. Bölüm)

Kara isminin sırrı nedir? Çocukluğumdan beri Ankara adı nereden gelmiş merak ederdim. Çünkü ben baba tarafından KaraHisar Köylüydüm. Ankara’da doğmuştum. Neden kara gibi karanlığı çağrıştıran bir kelime ile her şey isimlendirilir ki diye düşünürdüm. Sümerlilerde kendine “karabaş” derlermiş. Kur’an da Ka ve Ra harflerinin birleşimi ile başlar. Bize okullarda Mısırlıların Anadoluya saldırıp daha sonra yenilip

KURAN’DA ALTIN YOL MUCİZESİNE İŞARETLER (5. Kitap 6. Bölüm)

40: 36 Firavun dedi ki: «Ey Hâmân! Bana bir kule yap, belki ben o yollara ulaşabilirim.»… Göksel (İlahi) yollara… Böylece Musa’nın rabbini bulurum… İman eden o adam şöyle dedi; “Bana tabi olun ki ben sizi İrşad Yolu’na ileteyim.” 40X36=1.440 (İman eden adama lütfedilen İlahi Yollar ve kule mucizeleri keşfinin gerçekleştiği yıl) Kule 40. Enlemden başlamaktadır.