TEMSİLİDR

GELİŞTİRDİĞİM ZÜLKARNEYN MAKİNESİ (6. Kitap 4. Bölüm)

Peki kurtuluşu sağlayacak Zülkarneyn Makinesi nasıl çalışmaktadır? Dünyanın manyetik alanını taklit ederek. Korunması istenen şehirlerin üzerini manyetik kalkanla örtebilecek bir elektromıknatıslar dizisine ihtiyacımız bulunmaktadır. Plazma manyetik kutupları takip etmektedir. Seddin kalkması ile dünyaya akacak olan plazmanın güçlü manyetik kutuplarda toplanmasını sağlayabiliriz.  Bakalım Zülkarneyn nasıl yapmış?  96: “Bana demir madeni getirin” dedi. İki setle eşit olana

KUTSAL METİNLERDE KAF DAĞI VE VAN ALLEN SETLERİ (6. Kitap 3. Bölüm)

Kutsal Metinlerde Kaf dağı adı verilen ancak bilimin Van Allen kuşakları olarak ifade ettiği ışınsal set, dünyayı saran enerji dağıdır. Onun özelliklerine ilişkin İslami kaynaklarda çok derinlemesine bilgiler vardır. Hatta kuşakların sayısına kadar bulmak mümkündür. Enerjü yüklü elektron ve protonlar kuşaklar içine sıkışıp dönerek ilerlerler ve bu git gel çok uzun yıllar devam eder.  Katâde

KURAN’DA ZULKARNEYN MIKNATISI – MANYETİK SET MAKİNESİ (6. Kitap 2. Bölüm)

Güneşten gelecek olan bu felaketten nasıl kurtulabiliriz ona bakalım. Kuran da anlatılan Zülkarneyn makinesine bakalım. Zulkarneyn 3 milyon yıllık insanlık tarihinde ne zaman yaşadığı belli olmayan bir kral. Ama o günün şartlarında bile yapılabilir bir cihazdan bahsediyor. Onu anlatan ayetler şöyle başlıyor 83. (Ey Muhammed!) Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: “Size

ZULKARNEYN MUCİZESİ VE İNSANLIĞIN KURTULUŞU (6. Kitap 1. Bölüm)

Kuran bize gelecekte insanlığı kurtaracak bir cihazı Zulkarneyn kıssası aracılığı ile öğretiyor. ZULKARNEYN MAKİNESİ hakkında ne eski kitaplarda ne de sümer tabletlerinde en ufak bilgi mevcut değil. Kuran ise benzersiz ve farklı yanlarıyla mucizelerinden birini daha lütfetti. Zülkarneyn Makinesi yeryüzünü hangi felaketten kurtaracak? Dünya ortalama 300 bin yılda bir kutuplarını tersine çeviriyor. Ancak 720 bin