DECCALİ KANITLARLA GÖRMEK

Klipler, filmler, siyasi liderler, borsa ve ekonomi sembolleri, gezegen isimlerinden Nasa projelerine kadar, pek çok ay adı, hepsi Yunan ve Mısır tanrılarının adı verilmiş; bu şekilde yüceltilmek istenmiştir. Paganist ve aslında her biri insanları köleleştiren cinler olan sahte ilahlara açıkça tapınılan kokuşmuş bir dünyada; zamanın en çirkin halindeyiz.

Öyle ki Amerikan parası üzerinde Mısır tanrılarının açık resmi; Hz Musa’nın baş düşmanı Firavun ve tanrısı Horun un gözü açıkça konmuştur. Pek çok insan Sümerlerin cin tanrıları olan Anunnakilerin Annuid ismi ile dolara kazındığı görüşünce.

Onların inançları kendi içlerinde farklılık gösterse de özetle şu şekilde. Sümer tabletlerinde insanı yaratanlar sözde evrenin tanrısınıın oğulları ve kızları olarak tarif edilmiş. Bunlar sonsuz ömre sahip bilim ve teknolojide ileri insan üstü türler. Tufanı bunları getirdiği; insanı genetik olarak geliştirdikleri ve ömrünün kısaltmaları gibi bir çok kavram Sümer tabletlerinde yazılıdır. Bu nedenle tüm dinlerin aslında Sümer tabletlerinden esinlenerek doğduğunu iddia ederler. Onlara göre tüm dinler tüm peygamberler yalandır; cinler insanlara yardım eden, hala gözetlemekte olan krallardır. Gerçek yaratıcı onlara göre kenara çekilmiş ve karışmamakta; gücü kim eline alır ve yönetirse dünyayı o kontrol etmektedir. Kural yoktur; güç vardır onlara göre. Para ve altın asıl tapınma araçlarıdır.

Argümanları bilgisiz insanları ikna edecek güçtedir. Kişi gelip bakar ve görür ki; en eski metinler olan Sümer tabletlerinde Tevrat, İncil ve Kuran’da yazan bir çok şey burada detaylıca ama biraz farklı şekilde anlatılmış. Diğerleri gibi dinlerin Sümer’de ki efsanelerin farklı analtımlarından doğduğunu asıl gerçeğin orada olduğunu düşünür.  Bilgisiz olduğundan beyni kolayca yıkanır ve dinlere düşman olur. Bu nedenle Musa’nın düşmanı Firavun ve Tanrısının sembolü Doların üzerine işlenmiştir. Tek tanrılı İbrani dinlere düşman çok tanrılı Yunan ve Mısır mitolojisi yüceltilmiştir. Gezegen ve gün isimleri olarak günümüzde bile kullanılmaktadır.

Tabletlerde yazanlar ve mitolojide ki pek çok şey, gerçektir. Bir takım meleklerden olan Cinler gökten dünyaya gelmişler ve insanları sahiplenip köleleştirmişlerdir. Aralarında doğa üstü güçleri ile yaşayarak onlara zulmetmişlerdir. İnsanlar onlardan korku ile kurbanlar adayıp hizmet etmişlerdir. Bu korku öyle büyüktü ki; mistizm ruhçuluk ve ezoterizm insanlığın o çağlarda insanlığın tek meşgalesi haline geldi. Cinler dost edindikleri insanlara güç vererek onları kral yaptılar ve onlar aracılığı ile insanları daha kolay yönettiler. Tufan bu nedenle oldu ve nefilimleri ruhlara dönüştürdü; Fakat tufandan bir süre sonra yeniden yayılıp güçlenmeye başladılar. Şeytana tapan dünya liderleri var. Bunların kanıtlarını da göreceksiniz.

ŞEYTAN ELEBAŞININ ADI (SAHTE)MESİH DECCAL’DİR.

Peygamber As. Deccal hakkında 1400 yıl önceki kitaplarda yazdığı şekilde muhteşem ve mucizevi bilgiler vermiştir.

Alnının ortasında herkesin okuyacağı şekilde Deccal yazar.

Taşlık bir yerden çıkar.

Tek gözlüdür.

“Ben Tanrıyım” der.

İşte Deccal;

1 Doların üzerine bakın Tek Gözlü ve insanların tanrısı olduğunu iddia eden Mısır Güneş tanrısı Ra ve Horus’un sembollerini göreceksiniz. Ve bu putperestliği yücelten şekilde tek göz taşlarla örülü Mısır Piramitinin içindedir. Ve çok çaçıracaksınız. Tanrı sembolünün hemen altında Mesih Deccal kelimesinin sessiz harflerle yazılmış halini görüyorsunuz.

MDCCL XXVI

Mesih Deccal

Sözde Mısır Güneş Tanrısı Ra ve oğlu Horus ile betimlenmiş Amerikan parasının üzerinde açıkça şu yazıyor. “Tanrımıza güveniyoruz”. Hangi tanrı olduğunu resmedecek kadar açık göstermişler. Hz İsa’yı 13. havarisi ele vermiş ve ayın 13. günü çarmıha gerilmek istenmişti. Daha pek çok nedenden ötürü İsa’yı sevenler 13’ten nefret eder ve pek çok ötelde ve binada 13. numaralı ev atlanmıştır. 1 Dolar üzerinde ise hemen herşeyin sayısının 13 adet olmasına özen gösterilmiştir. Bu insanların şeytan ve tapınıcısı olduğunu kanıtlamak için daha ne kadar çok delil göstermemiz gerekli.

Annuit Coeptis= Tanrı yani Mısır tanrısı düzeni destekliyor olarak çevrilmektedir. Bu düzenin ne olduğuda piramitin altında yazmaktadır; “seküler yani dinsiz ve Allah’sız dünya düzeni”.  pek çok araştırmacıya göre Annuit, eski pagan tanrılarından olan AN ve Mısır şehri ANNU ile insanları köleleştiren ve kendilerine tanrı oğulları diyen gökten gelmiş kavim anunnakileri  sembolize etmektedir.

Mısır’da sözde tanrı kralları oynayan şeytan soyundan gelen insanlar daha sonra kurulan hemen her krallıkta hatta Roma’da Krallar zincirinin bir parçasıydılar. Günümüzde bu gelenek süregelmektedir. Ya açıktan yada gizli bir şekilde bir devletin kralı şeytan soyundan olmak zorunda idi. Roma kralı yükselişte olan Eşsiz ve muhteşem Hz. İsa’nın dinini putperestliğe çevirmeyi başardı. Nasıl mı?

İncil’de Hz İsa’nın baharda koyunlar otlarken doğduğu açıktır. Ama noel olarak 25 aralık güneşe tapınma günü kutlanır. 21 aralıkta en uzun geceyi yaşayan dünya 3 gün ölü kalan güneşin dirilmesi ile 25 aralıkta yükselişe geçer.

Yahudilikte çok katı kurallardan birisi Cumartesinin kutsallığıdır. Ama Sunday kutsal yapılmak için Hz İsa’nın dirilişi erkene alınmış ve Hz İsa’nın mutlaka 3 gün yer altında kalması gerekirken 2 günde topraktan çıkarılmıştır. Zorlama şekilde pazar kutsal ilan edilir. Çünkü pazar güneşe tapanların tapınma günüydü. Bu yüzden adı Sun-day’dir.

Paskalya bayramı ve tavşan heykelcikleri yine eski bir putperest eylemdir. Roma tarafından Tanrı Allah’ın peygamberi ve kulu olduğunu söylediği halde yaratıcının tek oğlu yada kendisi yada aynı anda ikiside gibi… kavram karmaşısıyla mısır tanrıları gibi Tanrı oğlu ilan edildi.

Değerli rehberimiz ve peygamberimiz Hz İsa’nın gerçek dinini nasıl mahfettikleirni ve onun hakkında ki muhteşem gerçekleri daha sonra açıklayacağım.

Şimdi şeytanın dünyayı nasıl yönettiğini ve onu nasıl 1 günde yeneceğimizi görelim.


DESTEK VE KARDEŞLİK ÇAĞRISI:

Bu makale Erdem ÇetinkayaMet'a tarafından yazılmış Mucizelerin Sesi isimli kitabından alınmıştır. Tüm yaygın dünya dillerinde sitelerimizin ve youtube kanallarımızın açılması için çalışmalar devam etmektedir.

Bu mucizelerin ilk bölümünü saygın bilim adamlarının verdikleri röportaj ve destekler sonucunda "Kutsal Gizemler, Altın Oran Kabe" isimli 105 dakikalık belgeselle dünyaya bir çok dilde duyuruldu. Sosyal medyada ve TV'lerde toplam 40 milyonu aşkın izlenme saysına ulaştı. Binlerce kişinin Allah'a yönelmesine ve inancını değiştirmesine vesile oldu.Şimdi çok daha fazla mucizeyi Allah ilham etti ve tüm dünya ile paylaşmak için tüm dünya dillerinde belgeseller hazırlamalı, kitaplar ve belgeseller bir ok dile çevrilip, seslendirilmeli ve grafik tasarımcılarla en güzel şekilde sunulmalı. Tüm dünya da milyarlarca insana ulaşan büyük tanıtım kampanyaları düzenlenemlidir. Sosyal medyada tüm ülkelerde yeterli insanın görmesini sağlayarak hep birlikte insanlık tarihinin en büyük HAKKIN ilanını gerçekleştirmeliyiz. İyiliğin emri ve kötülüğün nehyi, iman etmekten sonra ki ilk görev ve en büyük ibadettir. En büyük iyilik imana vesile olmak ve cehennemden kurtuluşa vesile olmaktır.

İlk adımı 14 yıllık bir çalışma ve büyük fedakarlıklarla gerçekleşen bu seslenişe sizde PDF yada basılı kitaplarımızdan alarak destek olabilirsiniz. Eğer gerçekten inanıyorsak Yaratıcımıza; inancımızın ve sadakatimizin kanıtı olarak fedakarlık yapmalıyız. Onun yüce ismini ve muhteşem mucizelerini, ilahi sözlerini ilan etmek bağlılığın doğal bir davranışıdır.

Bununla birlikte aklınıza takılan her türlü soruyu paylaşabilirsiniz. Yürekten Allah'a yönelmiş ve fedakar kardeşlerimizin birbiri ile tanışarak kardeş olmalarını ve her türlü sorunlarının çözümü için peygamberin sünneti gereği yanlarında olmayı görev biliyoruz.

Sorularınız ve desteğiniz için Whatsapp (+90 312 9996618) üzerinden eklemeniz ve mesaj atmanız yeterlidir.

Mucizelere tanık olmaktasınız. İnsanoğlunun önünde iki seçenek vardır. Ya bu mucizelerin tamamının tesadüfen oluştuğunu tek tek kanıtlamalı yada onlara iman edip mucizelerin dünyaya yayılmasına tüm gücüyle destek vermelidir.

Sahip olduklarımızın en az onda birini Allah'a sadakatimizi ispatlamak için harcamalıyız. 10 zeytin yerine 9 yiyerek kim aç kalır ki? 10 gümüş değerinde bir elbise yerine 9 gümüş değerinde bir elbise kimi açıkta bırakır? Rabbin gözünden bakın kendinize, her şeyi verdiğiniz ve sonsuz cenneti armağan edeceğiniz yaratığınız, sizden 1/10'u bile esirgiyor. Ona değer verir miydiniz?

Allah için fedakarlık yapalım ki O'nun mucizeleri dünyaya yayılsın ve yeryüzünde Allah'ın ismi yücelsin, dinler bir öncüyle birleşsin, dünyaya iyilik ve barış hakim olsun. Hz. Musa'ya "Sen ve Rabbin gidip bizim için savaşın" diyenler gibi olmayın, mücadeleden ve fedakarlıktan kaçmayın. Kazancının onda birinden vazgeçmek kimseyi fakir yapmayacağı gibi, cimri olanın da inancı kabul edilmeyecektir. Asıl makbul olansa ihtiyaçtan fazlasının tamamının Allah'a verilmesidir. Çünkü mucizelerle dolu Kuran ve diğer kutsal kitaplarda böyle emredilmiştir. İster kendiniz, ister bizim yardımımızla tanıtım kampanyanları düzenleyin ve farklı dillere kitap ve belgeselleri çevirtin.

Hz İsa; - Zengin birinin cennete girmesi devenin iğne değilinden girmesinden daha zordur. (imkansızdır)

Kuran;
      • Malı sayıp biriktirenin vay haline. Altını gümüşü sayıp yığar.
      • Sana mallarından ne kadarını Allah yolunda vereceklerini soruyorlar. Onlara de ki; "ihtiyaçlarından fazlasını".


Buda:"...sahip olunan her mal ve mülk bencillik günahını arttırır"

Gerçekten sonsuz yaşamın gelişine, cennete ve cehenneme inanarak Allah'ın yüceliğini kabul eden  bir insan onda biri vakfetmekten tereddüt etmez. Mucizeleri dünyaya yaymak için Allah'a infak edin. O da size hem bu dünyada hem de sonrasında güzel bir hayat lütfetsin.

İnsanoğlu haşa Kainatın ilahını hizmetçisi zanneder gibi. İşi düştüğünde O'nu yardıma çağırıyor ama O'nun için fedakarlık yapmıyor. Öyleyse Allah insanoğlunun nankör ve bencillik dolu sesine neden cevap versin? İnanıyorsa insan artık gereğini yapsın. İnanmadıysa da her delile karşı ayrı kanıt getirsin. Yoksa artarak gelen felaketleri için şikayet etmesin!

Sorularınız ve desteğiniz için Whatsapp (+90 312 9996618) üzerinden eklemeniz ve mesaj atmanız yeterlidir.

E-mail: kutsalgizemler @ gmail.com

Sevgi ve inançla kalın.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak