DECCALİ KANITLARLA GÖRMEK (3. Kitap 2. Bölüm)

Klipler, filmler, siyasi liderler, borsa ve ekonomi sembolleri, gezegen isimlerinden Nasa projelerine kadar, pek çok ay adı, hepsi Yunan ve Mısır tanrılarının adı verilmiş; bu şekilde yüceltilmek istenmiştir. Paganist ve aslında her biri insanları köleleştiren cinler olan sahte ilahlara açıkça tapınılan kokuşmuş bir dünyada; zamanın en çirkin halindeyiz.

Öyle ki, Amerikan parası üzerinde Mısır tanrılarının açık resmi; Hz Musa’nın baş düşmanı Firavun ve tanrısı Horus’un gözü açıkça konmuştur. Pek çok insan Sümerlerin cin tanrıları olan Anunnakilerin, Annuid ismi ile dolara kazındığı görüşünde.

Onların inançları kendi içlerinde farklılık gösterse de özetle şu şekilde. Sümer tabletlerinde insanı yaratanlar sözde evrenin tanrısınıın oğulları ve kızları olarak tarif edilmiş. Bunlar sonsuz ömre sahip, bilim ve teknolojide ileri insan üstü türler. Tufanı bunları getirdiği; insanı genetik olarak geliştirdikleri ve ömrünün kısaltmaları gibi bir çok kavram Sümer tabletlerinde yazılıdır. Bu nedenle tüm dinlerin aslında Sümer tabletlerinden esinlenerek doğduğunu iddia ederler. Onlara göre tüm dinler tüm peygamberler yalandır; cinler insanlara yardım eden, hala gözetlemekte olan krallardır. Gerçek yaratıcı onlara göre kenara çekilmiş ve karışmamakta; gücü kim eline alır ve yönetirse dünyayı o kontrol etmektedir. Kural yoktur; güç vardır onlara göre. Para ve altın asıl tapınma araçlarıdır.

Argümanları bilgisiz insanları ikna edecek güçtedir. Kişi gelip bakar ve görür ki; en eski metinler olan Sümer tabletlerinde Tevrat, İncil ve Kuran’da yazan bir çok şey burada detaylıca ama biraz farklı şekilde anlatılmış. Diğerleri gibi dinlerin, Sümer’deki efsanelerin farklı anlatımlarından doğduğunu asıl gerçeğin orada olduğunu düşünür.  Bilgisiz olduğundan beyni kolayca yıkanır ve dinlere düşman olur. Bu nedenle Musa’nın düşmanı Firavun ve Tanrısının sembolü Doların üzerine işlenmiştir. Tek tanrılı İbrani dinlere düşman çok tanrılı Yunan ve Mısır mitolojisi yüceltilmiştir. Gezegen ve gün isimleri olarak günümüzde bile kullanılmaktadır.

Tabletlerde yazanlar ve mitolojideki pek çok şey, gerçektir. Bir takım meleklerden olan Cinler gökten dünyaya gelmişler ve insanları sahiplenip köleleştirmişlerdir. Aralarında doğa üstü güçleri ile yaşayarak onlara zulmetmişlerdir. İnsanlar onlardan korkarak, kurbanlar adayıp hizmet etmişlerdir. Bu korku öyle büyüktü ki; mistisizm, ruhçuluk ve ezoterizm,  o çağlarda insanlığın tek meşgalesi haline geldi. Cinler dost edindikleri insanlara güç vererek onları kral yaptılar ve onlar aracılığı ile insanları daha kolay yönettiler. Tufan bu nedenle oldu ve nefilimleri ruhlara dönüştürdü; Fakat tufandan bir süre sonra yeniden yayılıp güçlenmeye başladılar. Şeytana tapan dünya liderleri var. Bunların kanıtlarını da göreceksiniz.

ŞEYTAN ELEBAŞININ ADI (SAHTE)MESİH DECCAL’DİR.

Peygamber As. Deccal hakkında 1400 yıl önceki kitaplarda yazdığı şekilde muhteşem ve mucizevi bilgiler vermiştir.

Alnının ortasında herkesin okuyacağı şekilde Deccal yazar.

Taşlık bir yerden çıkar.

Tek gözlüdür.

“Ben Tanrıyım” der.

İşte Deccal;

1 Doların üzerine bakın Tek Gözlü ve insanların tanrısı olduğunu iddia eden Mısır Güneş tanrısı Ra ve Horus’un sembollerini göreceksiniz. Ve bu putperestliği yücelten şekilde tek göz, taşlarla örülü Mısır Piramitinin içindedir. Ve çok şaşıracaksınız; Tanrı sembolünün hemen altında Mesih Deccal kelimesinin sessiz harflerle yazılmış halini görüyorsunuz.

MDCCL XXVI

Mesih Deccal

Sözde Mısır Güneş Tanrısı Ra ve oğlu Horus ile betimlenmiş Amerikan parasının üzerinde açıkça şu yazıyor. “Tanrımıza güveniyoruz”. Hangi tanrı olduğunu resmedecek kadar açık göstermişler. Hz İsa’yı 13. havarisi ele vermiş ve ayın 13. günü çarmıha gerilmek istenmişti. Daha pek çok nedenden ötürü İsa’yı sevenler 13’ten nefret eder ve pek çok otelde ve binada 13. numaralı ev atlanmıştır. 1 Dolar üzerinde ise hemen her şeyin sayısının 13 adet olmasına özen gösterilmiştir. Bu insanların şeytan ve tapınıcısı olduğunu kanıtlamak için daha ne kadar çok delil göstermemiz gerekli.

Annuit Coeptis= Tanrı yani Mısır tanrısı düzeni destekliyor olarak çevrilmektedir. Bu düzenin ne olduğu da piramitin altında yazmaktadır; “seküler yani dinsiz ve Allah’sız dünya düzeni”.  Pek çok araştırmacıya göre Annuit, eski pagan tanrılarından olan “AN” ve Mısır şehri “ANNU” ile insanları köleleştiren ve kendilerine “tanrı oğulları” diyen gökten gelmiş kavim anunnakileri  sembolize etmektedir.

Mısır’da sözde tanrı kralları oynayan şeytan soyundan gelen insanlar, daha sonra kurulan hemen her krallıkta hatta Roma’da, krallar zincirinin bir parçasıydılar. Günümüzde bu gelenek süregelmektedir. Ya açıktan yada gizli bir şekilde bir devletin kralı şeytan soyundan olmak zorunda idi. Roma kralı yükselişte olan eşsiz ve muhteşem Hz. İsa’nın dinini, putperestliğe çevirmeyi başardı. Nasıl mı?

İncil’de Hz İsa’nın baharda koyunlar otlarken doğduğu açıktır. Ama noel olarak 25 Aralık “güneşe tapınma günü” kutlanır. 21 Aralıkta en uzun geceyi yaşayan dünya, 3 gün ölü kalan güneşin dirilmesi ile 25 Aralıkta yükselişe geçer.

Yahudilikte çok katı kurallardan birisi Cumartesinin kutsallığıdır. Ama “Sunday” kutsal yapılmak için Hz İsa’nın dirilişi erkene alınmış ve Hz İsa’nın mutlaka 3 gün yer altında kalması gerekirken 2 günde topraktan çıkarılmıştır. Zorlama şekilde pazar kutsal ilan edilir. Çünkü pazar güneşe tapanların tapınma günüydü. Bu yüzden adı Sun-day’dir.

Paskalya bayramı ve tavşan heykelcikleri yine eski bir putperest eylemdir. Roma tarafından Tanrı Allah’ın peygamberi ve kulu olduğunu söylediği halde, yaratıcının tek oğlu yada kendisi yada aynı anda ikisi de gibi kavram karmaşasıyla, mısır tanrıları gibi “Tanrı oğlu” ilan edildi.

Değerli rehberimiz ve peygamberimiz Hz İsa’nın gerçek dinini nasıl mahvettiklerini ve onun hakkındaki muhteşem gerçekleri daha sonra açıklayacağım.

Şimdi şeytanın dünyayı nasıl yönettiğini ve onu nasıl 1 günde yeneceğimizi görelim.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak