DÖNÜŞLER HAKKINDA DİĞER HUSUSLAR (2. Kitap 20. Bölüm)

6.122 – Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kâfirlere yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir.

Karanlıkta kalan kişi, YANİ MÜHÜRLÜ kafirler, ondan çıkamaz ve insanlar arasında yürüyebilir hale gelemez. Oradan geri dönmek için ölünün ruhuna bir ışık verilir.

MEMLEKETLERİN İLERİ GELENLERİ HİLEKARLARDAN SEÇİLİR

En’am 124

İşte böyle, her memlekette günahkârları oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekârlık etsinler. Hâlbuki onlar hilekârlığı ancak kendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar.

Günahkarların öncüleri ve hilekarlar, sınanma sürelerini tamamlayana dek toplumların önde gelen kişileri haline getirilir. Bu şekilde hilekarlıklarının fakirlikten olmadığı belgelensin ve kendilerine ahlak gözetmeksizin tabi olup özenen toplumlarına bir ceza olsunlar. Böylece onlar halklarını sömürürler, köle gibi çalıştırıp, fakirleştirirler ve onları dinden uzak bir hayat, zengine hizmet eden kanunlar ve fakirlik yüzünden günaha sürüklerler.

Günahkar olan, sapmış bir kimse hemen ileri gelen olamayacağından ötürü. Bir sonra ki döngü de ona bu şans verilip, hem fakirken hem de zenginken denenmiş olur.

Bu kural ileri gelenlerin tevbe ederek tastamam Allah’a adanmış bir hayat yaşaması, fakiri ve düşkünü koruması, adil olması, adaletin ücretsiz olması ve Allah’ın kanunlarını benimsemesi ile ancak değişebilir. Malesef ışıktan en uzak olanlar, ışığa dönmesi en zor olanlardır. Bu döngü ahir zamanda seçilmişlerin Allah tarafından toplanması ve dünyaya vasi kılınmasına dek devam eder.

GÜNAHKÂR DÖNGÜSÜ KIYAMETE KADAR SÜRECEK

30.55 – Kıyamet koptuğu gün, günahkârlar, (dünyada) ancak pek kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, böyle döndürülüyorlardı.

30.56 – Kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle derler: Andolsun ki siz, Allah’ın yazısında yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür; fakat siz onu tanımıyordunuz.

Günahkarlar, 60-70 yıl, yani dünyada çok az kaldık bizi geri döndür deselerde; ilim sahipleri onlara; hayır siz diriliş gününe dek ordaydınız zaten diyerek onların bilgisizce ettikleri sözleri düzelteceklerdir. Rab günahkarları çoğunu yeniden dirilme gününe dek döndürüp durur da onlar farkına varmazlar. Onlar sadece döngülerinin son halkasını hatırlar. Ama onların gözleri açılıpta görüşleri keskinleşince Adem’den bu yana yapılan her şeyi görür olurlar.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak