Dünyanın Zirvesinde Rabbin Resmi ve Dibindeki Yılan Şekli Mucizesi (Video Eklendi)

Her şeyi muhteşem bir anlam ve sebeplerle yaratan Rab. Dünyayı rastgele boyamış olabilir mi? Google Earth’de Dünya’nın zirvesine bakın. Tam 0. enleme, dönüş merkezine. Yüzü gizlenmiş, pelerinli, elinde bir bebekle oturan, kıtalar kadar büyük ve  insan suretinde bir şekli göreceksiniz.

Bu şekli ilk görenler onları Meryem ve İsa olarak görseler de yakından bakılınca durum farklıdır. Çünkü elde tutulan o bebek yüzü normal bir insandan çok ağzı daha öne çıkık halde duran ilk ilkel insan çocuklarına daha çok benzemektedir.

Ve aynı yüz silueti pelerinle oturan kişinin yüzünde bir yansıma olarak görünür. Buradan anlıyoruz ki tesadüfü aşan bu yüz profili simetrisi cam bir fanusa düşen yansımadır. Yani hem ortada yansıma yapan bir camın varlığı hem de bebeğin normal bir insandan daha çok humonoid’e benzemesi onların İsa ve Meryem olmadığını gösterir.

Bununla birlikte bu imajın Dünya’nın tepesinde durması, Dünya’daki diğer melek siluetlerinin de ona eğilmesi ve etrafında tavaf etmeleri nedeniyle orada görünen ancak yaratıcı tanrı olabilir.  Aurora ışınları yalnızca kuzey kutbunda oluşurlar ve ışıktan bir taç gibi Rabbin resmi üzerinde parlamaktadırlar. Tüm dünya ve siluetler, yılan ve dinozor – engerek şekilleri hariç Rabbe boyun eğmiş ve etrafında dönmektedir.

Peki Rabbin silueti için neden kara değil de deniz tercih edilmiştir?

Kutsal kitaplar Rabbin su üzerinde bir tahtının olduğunu ve insanı kendi suretinde, iki eliyle yarattığını söyler. Şekildeki bebek ise ilk insan türlerinden bir humanoid’e benzemektedir.

Tevrat Yaratılış 1:2 …Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.

Kuran 11:7 O’nun tahtı su üzerindedir…

Tevrat Yaratılış 1: 26 Rab, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi,

Kuran 38;75 (Rab şöyle dedi); Ey İblis;, iki elimle yarattığıma, ne mani oldu da secde etmedin?

Ve insanlığın düşmanı, tek gözlü asi şeytan. Adem ve Havva’yı yılan suretinde cennette kandırmıştı.

Ayrıca denizden çıkarak Rabbin ayağına elini uzatan, ona seslenen bir başka pelerinli ve örtülü varlık daha vardır. Bu bize Dünya’nın en ünlü yaratılış mitlerinden biri olan Sümer Yaratılış Mitini hatırlatır. Kitabelerdeki bir şiir adeta bu manzarayı canlandırmaktadır.

Kramer bu bölümü “Sümer Mitolojisi” isimli kitabında şöyle anlatıyor.

Şiir, tanrıların ekmeklerini sağlamakta, özellikle, tahmin edilebileceği gibi dişi ilahlar varlık bulduktan sonra, çektikleri güçlüklerin betimlenmesi denilebilecek bir girişle başlar.

Tanrılar yakınırlar, ama su-tanrısı Enki, Sümerlerin bilgelik tanrısı da olduğundan onlara yardım edebilecekken, öyle derin uyumaktadır ki onlan işitmez. Bunun üzerine annesi, “bütün tanrıları doğuran ana” ilksel deniz, tanrıların gözyaşlarını ona getirir ve şöyle der: “Ey oğul, kalk yatağından, …dan bilgeliğini göster, Tanrılara hizmetkârlar biçimle, onların … onlar üretsin.”

Enki konu üstüne düşünür, “iyi ve soylu şekilleyicilerin başına geçer ve annesi Nammu’ya, ilksel denize şöyle der: Ey ana, sözünü ettiğin yaratık, var edildi, Onun üstüne tanrıların … yerleştir; Deniz dibinin yüzeyindeki kilden yüreğini yoğur, İyi ve soylu şekilleyicilir kili berkitecekler, Sen, sen onun uzuvlarını ortaya çıkar; Ninmah (toprak-ana tanrıça) senin üstünde çalışacak, … (doğum tanrıçaları) sen biçimlerken yanında olacaklar; Ey ana, (yeni doğanın) yazgısını belirle, Ninmah onun üstüne tanrıların … yerleştirecek, … insan olarak …

Ancak Sümer metinleri yer yer çelişkilidir. Rabbin yeryüzündeki temsilcisi olan meleklerin isimleri ve bazı yaptıkları Sümer halkına ulaşsa da, onları daha sonra kontrol altına alan cinler ve sözlü aktarımdan kaynaklanan bozulmalar onların kötü işlerle anılmasına neden olmuş ve çok tanrılı bir din ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle bu tablo Sümer kitabelerindeki bu olayı yansıtıyor olsa bile Sümer mitlerinde anlatılan her şey doğru denemez. Sümerlerin ve Anunnakilerin gerçek kimliği hakkında başka bir makalede detayı bilgi verdim.

DÜNYA’NIN ALTINDA, GÜNEY KUTBUNDA, ŞEYTANIN (YILANIN) RESMİ

Rab onu da aşağıların en aşağısına attı. İbret olsun diye o da yeryüzünün en alt noktasında Güney kutbunda Rabbinden uzakta bir resmi çizildi.

Kutsal kitap şöyle der;

Yeşaya 14
Ey şeytan; İçinden, “Göklere, Bulutların üstüne çıkacak,
Kendimi Yüceler Yücesi’yle eşit kılacağım.” diyordun
Ancak ölüler diyarına,
Ölüm çukurunun dibine
İndirilmiş bulunuyorsun.

Zamanla göstereceğim. Dünya üzerinde pek çok kıta büyüklüğünde meleğin şekli, batıya dönük ve kuzey kutbuna boynunu eğmiş halde duruyor.

Kutsal kitaplar şöyle diyor

“Kuran 99:4 Yeryüzü kıyamet geldiğinde haberlerini anlatacaktır”

Tüm dinlerin bir ve aynı kaynaktan geldiği bilinsin ve dünya birleşsin, barış ve iyilik hakim olsun diye Rab size  mucizelerini gösteriyor. Rab yakında geleceğinin müjdesini veriyor.

Paylaşacağım 109 büyük yeni mucizeyi, benimle birlikte görmeye devam edeceksiniz.

Benzer Yazılar

4 Yorum

  1. Haritada gözün hemen altında büyük küt bir burun var, ve normal bir ağız var. Silüeti neden değiştirmeye çalıştınız ?

  2. 109 mucize ne zaman görünecek? Ne zamandır bekliyoruz. Ayrıca Urmiye gölünden de bahsedecektiniz ? Ne oldu ?

Yorum Bırak