NİBİRU VE ANUNNAKİS IN THE QUR’AN

Today, there are 8 planets, 3 dwarf planets and totally there are 11 planets. However, Nasa recently announced the existence of the 12th planet. It’s called Planet X although it is not seen yet. However, according to many, the description of 12 brothers representing 12 planets in the Qur’an was associated with some of the Sumerian inscriptions as Nibiru. 

Moses had waged war on the sums in which the Annus and their lineage, believed to have come from Nibiru, were deified, and his people could not easily relinquish these beliefs, and they often returned to bull worship and Baal. Baal was the name of Enlil, one of the Anunna gods. But the inscriptions never say that he was God and made people prostrate. They even read scriptures called Me and believe in an Infinite Creator. In time, however, people began to deify and worship them.

Taha 88

And he extracted for them [the statue of] a calf which had a lowing sound, and they said, “This is your god and the god of Moses, but he forgot.”

Taha 20.91

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ

They said, “We will never cease being devoted to the calf until Moses returns to us.”

In this verse, pointing to the date of 2091, the Israelites say, even though Moses apparently returned; he explained that they would not worship until the return of Allah Nibiru. So why Nibiru had a bull-shaped symbol?

Sumerian tablets; There are dozens of different lines and poems that express that Anu, the father of all supposed gods, is a bull. Even Enki praises himself saying, I am the offspring of Taurus”. The cult of the bull passed from Sumerian to Roman mythology, and so-called chief gods such as Zeus appeared to people in the form of bulls.

Therefore, they worshipped the cult of Taurus referring to Nibiru and his gods. But the truth they didn’t know was this.

Al-Isra 57-58

Those whom they invoke seek means of access to their Lord, [striving as to] which of them would be nearest, and they hope for His mercy and fear His punishment. Indeed, the punishment of your Lord is ever feared. And there is no city but that We will destroy it before the Day of Resurrection or punish it with severe punishment. That has ever been in the Register inscribed.

Other than the two verses in which the word Nibiru is mentioned in the Qur’an is the following;

Al-Hadid 57:22

مَٓا اَصَابَ مِنْ مُص۪يبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا ف۪ٓي اَنْفُسِكُمْ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مِنْقَبْلِ اَنْ نَبْرَاَهَاۜ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌۚ

No disaster strikes upon the earth or among yourselves except that it is in a register before We bring it into being – indeed that, for Allah, is easy –

The esoteric meaning here is that the fate of humanity had already been determined before those in charge of Nibiru arrived and mixed the people who looked like them with mud and revealed them. It was appreciated what kind of punishment and distress he would suffer.

3600-YEAR CYCLES; ŞAR (CITY)

The kings of Anunnaki were elected in a 3600-year cycle which they called şar (city). Some kings made 2 cities and some 10 cities.

The most striking point of the fantastic length of these reigns is that they are, without exception, multiples of 3,600:

 Alulim – 8 x 3.600 = 328.800

 Alalgar – 10 x 3.600 = 36.000

 Enmenluanna – 12 x 3.600 = 43.200

 Enmengalanna – 8 x 3.600 = 28.800

 Dumuzi – 10 x 3.600 = 36.000

 Ensipazianna – 8 x 3.600 = 28.800

 Enmenduranna – 6 x 3.600 = 21.600

 Ubartatu – 5 x 3.600 = 18.000

Totally 432 thousand years 120 cities.

The number 3.600 is written in the Sumerian as a large circle. Şar which is the charge of the planet (“the supreme ruler ”) also means“ perfect circle ”,“ completed cycle ”. It also means 3,600.

And the definition of these three terms, that is the planet/orbit/3,600, cannot be just a coincidence.

The Babylonian priest-astronomer-scholar Berossus speaks of the ten rulers who ruled the Earth before the flood. Alexander Polyhistor, summarizing Berossus’ writings, writes: “The second book is the history of the ten pedestal kings, and each reign of one hundred and twenty or four hundred and thirty-two thousand years reaches until the time of the Flood. 

Abidenus, a disciple of Aristotle, quotes Berossus, who spoke of ten rulers before the Flood, with a total reign of 120. This explains that the rulers and their cities were in ancient Mesopotamia:

 Aristo’nun bir öğrencisi olan Abidenus da toplam saltanat süreleri 120 şar olan Tufan öncesi on hükümdardan söz eden Berossus’tan alıntı yapar. Bu hükümdarların ve şehirlerinin kadim Mezopotamya’da olduğunu açıklar:

Diyarın ilk kralının Alorus olduğu söylenir… On şar hüküm sürdü.

Bir şar, üç bin altı yüz yıl diyerek ölçülür.

Tekvin Kitabı (Bab 6) insanoğluna karşı ilâhî tavır değişikliğini anlatır. “Ve Rab yeryüzünde İnsanı yaptığına pişman oldu… Ve Rab dedi: Yarattığım adamı toprağın yüzü üzerinden sileceğim.”Ve Rab dedi: Ruhum adamı ebediyen korumayacaktır; hata yaptı, çünkü etten bedendir. Ve günleri yüz yirmi yıl idi.

Tevrat’ta insanın ömrünün 120 yıl olarak belirlendiği görülür. Ancak kutsal kitaplarda ismi geçen pek çok seçilmişin ömrünün 1000 yıla kadar çıktığını görmekteyiz.

İnsan ortalama 50-70 yıl yaşadığına göre bu ortalam bir ömür de değildir. E uzun desek günümüzde bile 140’a yaklaşmış insanlar vardır. Öyleyse nedir bu 120?

Aristo’nun bir öğrencisi olan Abidenus da toplam saltanat süreleri 120 şar (432 bin yıl) olan Tufan öncesi on hükümdardan söz eden Berossus’tan alıntı yapar. Bu hükümdarların ve şehirlerinin kadim Mezopotamya’da olduğunu açıklar:

İlk insan (Adem değil) ile Nuh arasında ki zaman 120 şar yani 120 anunnaki yılı idi. Dünya zamanına göre 432.000 yıl yapıyordu. Söz konusu Tevratta geçen 120 yıllık sınırda tüm insanlığın ömrünün sınırıydı.

Ancak Allah, Nuh sebebiyle insanlığa acıdı ve Efendi Enki’nin sözünü Nuh hariç gerçekleştirdi. 120 şar olunca insanlık bitti ve daha üstün bir yaratılışla Nuh soyundan yeni bir insanlık doğdu.

 

2091 YILI NEYİN İFADESİDİR?

Kutsal metinlerde Rab 2 dönemde insanlarla doğrudan konuşmuş ve onlara görünmüştür. İlki Mö 3750 ‘de Adem as. döneminde. İkincisi Mö 1506’da ölen Yakup zamanından, -1300 civarı ölen Musa zamanına dek ortalama 300 yıl boyunca zaman zaman peygamberlerine kendini göstermiştir.

Bu durumda Adem sonra ilk kez Yakup’a Mö 1550’lerde kendini gösterdiğini düşünebiliriz. Tevrat’a göre Rab kendisini Yakup’a bir insan suretinde göstermiş ve onunla güreşmiştir. O günden sonra adı Yakup değil İsrail olur Rabbin buyruğu ile ve o güreşte uyluk kemiği çıkar. Kemiğe çıkmasına rağmen güreşi bırakmaz ve sonunda Rab acıyarak ona; “bırak artık gideyim” der.

Bu olay Yusuf’un doğumundan sonra ve kuyuya düşmeden önce küçük bir çocukken olduğundan en iyi tahmin Mö. 1550 yılıdır. Sonraki 250 yıl boyunca bir çok peygamber gelmiştir. Yakup’u kavminin ve 2 ordunun kralı, Yusuf’u Mısır lideri haline getirmiş. Musa ile de yüz yüze görüşmüş ona kendi eliyle yazdığı tabletleri vermiş ve 70 kişi ile birlikte dağda görüşmüştür. Musa’da kendine inanan yüzbinlerce İsrailoğlunun kralı gibidir.

Rab 1550’de ikinci kez dünyada görüldüğüne ve kralları 3600 yıllık döngülerle belirlediğine göre 30 yıl içinde gelişi beklenmektedir. Ancak o göründüğü yıldan ne kadar evvel dünyada tecelli etmişti bunu bilmiyoruz. Bu nedenle en uzun 30 yıl olması gereklidir.

  1. ve insanlık tarihinin kıyametinde ki gelişinde yeryüzünde 1000 yıllık yani bir günlük kıyamet gününü başlatacağı ve tüm düşmanlarını dünya çapında yok edeceği bilinmektedir.

1550+3600=5150 MÖ (Adem’in yaratılışı ve ölümünden sonra yazının ve medeniyetin yaygınlaşması)

1550+2020=3570 (Yakuptan bu güne)(3600 e kalan süre en çok 30 yıl eğer takvimde söylendiği gibi sapma varsa 2090’lar??)
 

ANUNNAKİLERİN DURUMU

Enlil’in ve Marduk’un zamanla Baal isimle puta döndüğünü bilmekteyiz. Allah Kuran’da Baal’e tapılmasını yasaklamıştır. Ve insanların putlaştırıp taptıklarının da Allah’ın rızasını arayan kullar olduğunu bildirmiştir. Her coğrafyada farklı isimler ve kişiler olsa da, bunlar ya melek, ya cin, ya peygamber yada yüceltilen krallardı. Her biri farklı bir görevle gönderilmiş ve Allah’a hizmet etmekteydiler.

Anunnakilerin dahi Me adı verilen kutsal kitapları olduğu ve mutlak bir yaratıcıya taptıkları bilinmektedir. Ancak onlar dahi bir elçi olmaksızın onunla konuşamazlardı ve tek yapmaya çalıştıkları hayatta ve rahat içinde kalmaktı. Eski çağlarda anlatılan mitolojiler her kültür ve zamanda bir miktarda değişmiş ve birbiri ile çelişen özellikler arzetmektedir.

Eski tabletlerde yazılan her şeyi doğru düşünmemek gereklidir. Örneğin yıldızların bazı sözde tanrıların göz yaşlarından yaratılması yada dünyada ki büyük nehirlerin arazmıda yaşayan ve insan gibi olan bazı sözde tanrıların menisinden var olması gibi pek çok tablet yazısı şeytan ürünüdür. Baal, Marduk ve Enlil gibi sözde ilahlara inanan toplumlar insan kurban etmeyi, fahişeliği, ensestliği ve cinsel ayinleri kutsallaştırmış ve ahlaktan yoksun bir dünya var etmeye çalışmışlardır.

Allah zamanla çarpıtılmış ve yalanlarla doldurulmuş ahlaksızlığa yol açsın olsun diye manüpüle edilmiş bu çoğu uydurulmuş hikaye ve kurallarla dolu dinlerle savaşmıştır.

 Allah melekleri aracılığı ile kontrol ettiği doğa ve yaratım olaylarını anlatırken, biz yaptık diyerek anlatmaktadır. Onları kendi emriyle yönlendirdiği ve güçlerle donattığı için yapan hakiki manada Allah’tır.  Hatta Allah peygamberin Hz Hatice ile evlenerek zenginleştirilmesi işini dahi biz yaptık diyerek anlatır. Aslında gördüğümüz her şeyi Allah’ın yarattığını sadece vesileler var ettiğini ama insanların yada varlıkların bunu kendileri yapıyor gibi gösterildiği Kuran da bildirilmiştir.


CALL FOR SUPPORT AND BROTHERHOOD:

This article is taken from Erdem ÇetinkayaMet's book The Voice of Miracles. Work is underway to open our sites and youtube channels in all common world languages.

The first part of these miracles was announced to the world in a multilingual language with a 105-minute documentary called Kutsal Sacred Mysteries, Golden Ratio Kaaba unda as a result of interviews and support given by respected scientists. It has reached more than 40 million views on social media and TVs. Thousands of people turned to God and led to change their faith.Now, Allah has inspired many more miracles and in order to share with the whole world, he must prepare documentaries in all languages ​​of the world, books and documentaries should be translated into an arrow, vocalized and presented in the best way with graphic designers. Large promotional campaigns reaching billions of people all over the world should be organized. We must make the biggest HAKKIN proclamation in the history of humanity by making sure that enough people are seen in social media in all countries. The command of good and the evil of evil is the first duty and greatest worship after faith. The greatest good is to be a means of faith and a means of salvation from hell.

The first step is 14 years of work and great altruism that you can support this call by taking our PDF or printed books. If we truly believe in our Creator; we must make sacrifices as proof of our faith and loyalty. It is a natural behavior of devotion to proclaim his almighty name and his magnificent miracles and divine words.

However, you can share any questions you may have. We know that our devoted brothers, who are devoted to God from heart, meet each other and become brothers and we are obliged to stand by them in order to solve all their problems.For your questions and support, just add and send messages via Whatsapp (+90 312 9996618).You witness miracles. Human beings have two choices. Either they must prove one by one that all these miracles came about by chance, or they must believe in them and support the spread of miracles to the world.

We must spend at least one-tenth of what we have to prove our faithfulness to Allah. Who would starve by eating nine instead of ten olives? Who exposes a 9 silver dress instead of a 10 silver dress? Look from the eyes of the Lord, to Himself, to whom you give everything and the creature that you will give eternal paradise, even 1/10 of you has been denied. Would you care for him?

Let us make a sacrifice for Allah so that His miracles will spread to the world and that the name of Allah will be exalted on earth, that religions will unite with a pioneer and that the world will be dominated by goodness and peace. Hz. Do not be like those who say to Moses, "You and your Lord go and fight for us," and do not flee from struggle and sacrifice. Giving up one tenth of the gain will not make anyone poor, and the stingy will not be accepted. What is acceptable is that more than the need is given to Allah. Because it is ordered in the Qur'an and other holy books full of miracles. Organize promotional campaigns, whether by yourself or with our help, and translate books and documentaries into different languages.

Jesus; - It's harder for a rich man to get into heaven than a camel into a needle. (Impossible)

Koran;

Count the goods and wow the spooler. He counts the gold and the silver. They're asking you how much of their property they'il give you in the way of Allah. Tell them; "more than needs".

Buddha:

"... every possessed property increases the sin of selfishness"

Indeed, a person who believes in the coming of eternal life, heaven and hell accepts the glory of God, does not hesitate to give one tenth. Worship Allah to spread miracles to the world. Let him give you a beautiful life both in this world and afterwards.

Mankind seems to think that the universe's deity is a servant. When his work falls, he calls for help but does not sacrifice for him. Then why should God respond to the ungrateful and selfish voice of mankind? If he believes, let people do what is necessary. If he didn't believe it, he'd bring separate evidence against every evidence. Or he will not complain about the increasing disasters!

For your questions and support, just add and send messages via Whatsapp (+90 312 9996618).

E-mail: kutsalgizemler @ gmail.com

Stay with love and faith.

RELATED POSTS

Leave Message