THE MIRACLES OF THE GOLDEN RATIO IN THE QUR’AN VERSES

The Qur’an is replete with the Golden Ratio miracle. The Golden Ratio is present in the formulas, it is pointed out that even in the plates which will be presented to the people, there is Golden Ratio. Even the number of verses of the Qur’an, which is 6236, contains a symmetrical order designed according to the Golden Ratio. Let’s observe the fundamental Golden Ratio correlations in the Qur’an.

 

THE NUMBERS OF VERSES IN THE QUR’AN HAVE THE GOLDEN RATIO AND SYMMETRY LIKE THE HUMAN FACE

1618+1000+1000+1000+1618

= 6236 (Kur’an da ki Ayet Sayısı)

İnsan yüzü ve doğada ki hemen her şey gibi simetrik olan yukarıda ki matematiksel tasarıma bakınız. Kuran’ın değiştirilmediğine dair yüzlerce kanıttan birini daha göstermekteyim size.

1000 ve 1,618 arasında ki bağ, yeryüzünde ki peygamberlerin doğum yerleri arasında ki muhteşem ilişki de yeniden ortaya çıkacaktır.

KURAN’DA 16:18 AYETİ ALTIN ORAN AÇIKÇA ANLATILIR

Altın oranı mistik bir perspektifle incelersek;

Rakamları sonsuzdur bu yönü güçlü şekilde sonsuz güce sahip Yaratıcıyı vurgular.

Sonsuz rakamları saymak insan için imkansızdır. Yani altın oranı kimse sayamaz.

En güzel nimetlere vurulmuş bir mühürdür.

Estetik güzellik verir ve bu Allah’ın lütfu merhametidir.

Kuran 16.18 ayeti ne diyor bakalım;

  16:18 “Saymaya kalksanız “onu” hesaplayamazsınız; Allah’ın nimetini. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

Saymaktan (sayılardan), 16:18 le verilen işaretin ardından sayılamaz olmaktan, en güzel nimetlerden ve merhametten bahsederek altın oranın gayesi ve ilahi bir merhamet ni’e-met’a mührü olduğunu ayet çok latif bir dille anlatmıştır.

Ayetin Arapçasında Altın Oranla ilgili kutsal kitaplar ve dünya üzerinde ki ilahi merkezlerle ilgili tüm mucizeleri keşfeden ve dünya yayan kişinin nesebi ve memleketi gizlidir. Bu memleket (Nallahhan) ve soy ile ilgili sayısız mucize İlahi Yol kitabında çok detaylı olarak açıklanmıştır.

16.18 Ve in teuddû ni’metallâhi lâ tuhsûhâ, innallâhe le gafûrun rahîm.

Meta (anneden soy adı – aynı zamanda doğru dinlerinde beklenen kurtarıcının soy adı – (Metta))

Nallahan* (Memleketi – Nallıhan – Karahisar Köyü)

*(he’tenvinli nun ile okutur)

Aynı ifade (aynı cümle) 1434 yılına atıfla 14:34 ayetinde geçer. Bu Altın Oran mucizelerinin medya ve tv lerde belgesellerle dünyaya ilan edildiği yıldır.

 

SIRA SAYILARINA GÖRE ALTIN ORAN AYETLERİ

Kur’an-ı Kerim’i birde ayetlerin sırasına göre altın oran rakamları arasndan incelemek istedim. Çünkü Kur’an’ın bahsi geçen şekilde 1618+1000+1000+1000+1618 temel rakamlarımızın toplamından oluşmuş İNSAN YÜZÜ VE YARATILAN HER ŞEY GİBİ simetrik ve altın oranla dizayn edilmiş bir yapıda görmüştüm.

Böylece Kuran’ın ayetlerini baştan sona doğru sayarak 618,1618.. ayetlerine bakacağız. Örneğin 2. sure olan Bakara suresinin 3. ayeti; Kuran’ın en baştan 10. ayeti olacaktır.

 

618.AYETTE  1 KEZ YÜZ KELİMESİ VE 2 KEZ DE GÜZEL KELİMESİ GEÇER[1]

618.ayet = (An-Nisa Sura) 4.125

And who is better in religion than one who submits himself to Allah while being a doer of good and follows the religion of Abraham, inclining toward truth? And Allah took Abraham as an intimate friend.

Vemen ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi vehuve muhsinun vettebe’a millete ibrâhîme hanîfâvetteḣażallâhu ibrâhîme ḣalîlâ

 

1. ve men : and who
2. ahsenu : better
3. dînen : in religion
4. mimmen : than one
5. esleme : submits
6. veche-hu : his face
7. li allâhi : to Allah
8. ve huve : and  he
9. muhsinun : is a doer of good
10. ve ittebea : and follows
11. millete : nation
12. ibrâhîme : Abraham
13. hanîfen : only believing in God
14. ve ittehaza : and took
15. allâhu : God
16. ibrâhîme : Abraham
17. halîlen : friend

 

Another expression of the number of the golden ratio with the number 618 sealed verse; The Golden Ratio in the world that the most beautiful reflection of the woman’s face in the name of the woman in the name of a reference to the Nisa Sura, and on top of the two times the most beautiful word and word face once to pass through what is great wisdom.

However, when we divide the figures of 4125, which is the official index expression of the verse, we see that the numbers are arranged according to the Golden Ratio.

41/1,618=25,3399

 

IN THE 1618th VERSE HE MENTIONS THE MOST BEAUTIFUL FACE IN THE WORLD

Yusuf Sura 12:22

Velemmâ beleġa eşuddehu âteynâhu hukmen ve’ilmâ(en)(c) vekeżâlike neczî-l muhsinîn(e)

Its translation: And when Joseph reached maturity, We gave him judgment and knowledge. And thus We reward the doers of good.

This verse, which is sealed with the number of golden ratio, is in Surah Yusuf in a wise way. He was given extraordinary beauty as a miracle, created with the most perfect state of the Golden Ratio in a way that would be impressive to the extent that ministers would not feel pain even if they chopped their hands. In the verse, we see that Joseph reached maturity and referred to his facial and moral beauty with the word MUHSIN (the most beautiful), which is the root of AHSEN. If you remember, the same word of beauty was mentioned in the 618th verse.

HASAN: One with a beautiful face

AHSEN: The most beautiful

MUHSİN: means the one who does beauty, the one who has beauty.

 

IN THE 2618th VERSE THE WORD GOLD, THE WORD HEAVEN, GOLD AND ORNAMENTS ARE WRITTEN

Al-Haj Sura 22.23

İnna(A)llâhe yudḣilu-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti cennâtin tecrî min tahtihâ-l-enhâru yuhallevne fîhâ min esâvira min żehebin velu/lu-â(en)(s) velibâsuhum fîhâ harîr(un)

Indeed, Allah will admit those who believe and do righteous deeds to gardens beneath which rivers flow. They will be adorned therein with bracelets of gold and pearl, and their garments therein will be silk.

I showed that the Qur’an was designed by dividing it into 1618+1000+1000+1000+1618 slices. In the 2618th verse, which refers to the second slice of the Qur’an, 1618+1000, it is explained that there are bracelets made of gold, pearl ornaments with unique designs and beautiful dresses made of silk. Being written the word Gold of the golden ratio for purposes of citation, the design and beauty of heaven to be blessed with great wisdom and miracles in order for this verse is the golden ratio again.

FI FRACTION (RATIO) IN THE PENULTIMATE 1618th VERSE

Al-Hujurat 49:7

Va’lemû enne fîkum rasûla(A)llâh(i)(c) lev yutî’ukum fî keśîrin mine-l-emri le’anittum velâkinna(A)llâhe habbebe ileykumu-l-îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum ve kerrahe ileykumu-lkufra velfusûka vel’isyân(e)(c) ulâ-ike humu-rrâşidûn(e)

And know that among you is the Messenger of Allah. If he were to obey you in much of the matter, you would be in difficulty, but Allah has endeared to you the faith and has made it pleasing in your hearts and has made hateful to you disbelief, defiance and disobedience. Those are the [rightly] guided.

Ayetin devamı;
1. fadlen : virtue-goodness
2. min allâhi : from God- from Nallahan
3. ve niعْmeten : and o ni’meta/ and e.meta
4. ve allâhu : and God- vallahi – I swear
5. alîmun : scholar
6. hakîmun : wise

 

PENULTIMATE (REVERSE) IN THE 618th VERSE HE MENTIONS CREATING THE NEW MAN

In the 618th verse from the end, he mentions that human beings can be created and destroyed by another derivative, and similar species can be created. By means of the creation of mankind, i.e. of the seal is expressed in a very wise approach to the Golden Ratio.

Starting from the end of the Qur’an and going backwards, because we are told that this time we reached 618; that man also reversed his creation and destroyed it and that another derivative came into its place.

Al-Insan 76.28

We have created them and strengthened their forms, and when We will, We can change their likenesses with the [complete] alteration.

Arabic: Nahnu ḣalaknâhum ve şedednâ esrahum(s) ve-iżâ şi/nâ beddelnâ emśâlehum tebdîlâ(n)

THE NAMES OF THE PROPHET IN THE GOLDEN RATIO SEQUENTIAL VERSES

In case you noticed; Abraham in the 618th verse, Yusuf in the 1618th verse, Salih in the 2618th, Solomon in the 3168th verse, from the end in 1618th verse, The Messenger of Allah, from the end in the 618th verse, Noah’s words are either clear or hidden.

In other words, the names of Allah’s messengers are clearly mentioned in all verses in the order of the Golden Ratio.

 

THE MIDDLE POINT OF THE QUR’AN

As an additional explanation, let’s find and look at the full middle verse of the Qur’an.

6236/2=3118th verse and 3119th verses are the verses in the middle of the Qur’an. The 3118th verse is in the left half, the 3119th verse is in the right half. 

In the 3118th verse, while the word “Misli” means “one solid” ” equal, similar” is written, in the 3119th verse, the word “kesif” pieces are written.

In these verses, which divide the Qur’an into two parts, we see that the word related is placed magnificently.

Ash-Shu’ara Sura 186th Verse(3118th Verse-The middle of the two halves, which are double each other’s) You are but a man like ourselves, and indeed, we think you are among the liars.

Ash-Shu’ara Sura 187th Verse (3119th Verse – The First Verse Of The Second Part) So cause to fall upon us fragments of the sky, if you should be of the truthful.

The Qur’an is a book that comes from heaven in pieces, and Allah Azimüşşan always tells us that nothing is a coincidence with extremely meaningful words, either openly or rarely as a workaround.

 

THE GOLDEN RATIO ON THE PLATES WHICH WILL BE SHOWN THOSE WHO ENTERED THE SAQAR

It is said that a person who measures and mows down the verses in Surah Al-Muddatthhir called the Hidden person will be presented to hell, but in the end, a person who thinks that some of them are the words of God and not of human beings, and who humiliates the divine words with arrogance.

It is then announced that there will be 19 numbers on these sheets that will be presented to those who will be entered into this hell called Saqar. Interestingly, these signs will be a sign of faith in the people of the book, in other religions, as well as an affinity for Muslims.

It will become an element that opens up the infidels and creates turmoil among them. He then mentions a Warner and goes on to say that he is one of the greatest, referring to the first entry, “O the one who hides, rise up.”

The meanings are often filled with incorrect translations. For example, the word levvaha, which describes the plates to be presented to the people in 74:29, is used in the whole Qur’an, even in the very well-known concepts such as Levhayı Mahfuz, but it has been persistently tried to load different meanings. Obviously here the only correct translation is from Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk.

74:29 Levvâhatun lilbeşer(i) – Blackening the skins.

74:30 Aleyhâ tis’ate ‘aşer(a) – Over it are nineteen [angels].

There are 19 on the plates. In my book The Miracle of the Golden Road you can see the Straight Path sealed with 19. But when we examine the verse gematria to see the meaning of the hearafter, we see that it is encoded with the Golden Ratio.

 لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِۚ   74:29 

ل =30

و = 6

و = 6

ا = 1

ح = 8

ة = 5

ل = 30

ل = 30

ب = 2

ش = 300

ر = 200 

Total of Gematria Value: 618.

(The letter vav, which appears double with the Şedde sign-a sign written above a consonant (in the Arabic alphabet) to show that it is doubled-, is taken into account)

THE COORDINATES OF THE KAABA ARE HIDDEN IN THE QUR’AN

Let’s look at how sensitive the Qur’an is about the places of the sacraments before we explain that the locations of the Kaaba and Mecca, and even Jerusalem in the world, both in the North and South, and in the East and West, are also linked to the Golden Ratio.

AL-HAJ SURA; IS THE 22nd SURA AND THE PILGRIMAGE STARTS AT THE 22nd LATITUDE

The Holy Mikat region and almost all of the pilgrims are the entry point to ihram begins on the 22nd latitude. Do you think the Pilgrimage start of the 22nd latitude and the Haj Sura is 22nd sura is just a coincidence? Yet 1400 years ago there were no latitudes and longitudes.

THE QUR’AN MIRACULOUSLY GIVES THE COORDINATES OF THE KAABA

The coordinates of the Kaaba are also rendered into the Qur’an. In the Qur’an, the word Kaaba is surprisingly mentioned only in a few places. In the first verse mentioned, it is expressed with the latitude value of the Kaaba;

21°25′ minute Latitude value of the Kaaba

2.125 – And [mention] when We made the Kaaba a place of return for the people and [a place of] security.

There was someone who had opposed to saying that the latitude value can be expressed in minutes, as well as the percentage can be expressed in fractions. They certainly looked for ways to dissent and argue. However, when we examine the coordinate system with the rare percentile expression instead of the common expression with the minute type, we encounter a meaningful answer given to those who try to diminish the miracle with their language.

21.42 Percentage Latitude Value Of Kaaba

2.142 – The foolish among the people will say, “What has turned them away from their qiblah, which they used to face?” Say, “To Allah belongs the east and the west. He guides whom He wills to a straight path.”

The miracle is so clear. Only these two verses alone will be enough to understand that the Qur’an is the words of the creator. Who can see the future? Who knows the latitude and longitude values of 1400 years ago?

Did you know that there were dozens of more Kaaba-like pilgrimage structures in Arabia at the time of the Prophet Muhammad? In fact, the elephant owner, Ebrehe, had built a large one and made a large advertisement of this temple. But when he could not see the attention he wanted, he came to destroy the Kaaba in Mecca, which was the biggest attraction for him with his giant army. The temple itself is at the Golden Ratio point of dozens of creative has made it clear that what belongs to the environment that arise in the false prophet… not the Kaaba golden ratio point, and an encrypted broadcast to the world was the religion of the prophet of life, the Golden Ratio.

[1] For The Ordinal List Of Verses

https://www.academia.edu/35898258/Ayet_say%C4%B1m%C4%B1

 

 

RELATED POSTS

Leave Message