ENOK; İDRİS PEYGAMBERİN KUTSAL KİTABINDA MEHDİ

Mehdi, bilgelik sözlerini (İlahi sözlerin sırlarını) anlama gücüne sahiptir

ENOK: 14.Bolüm

1.Bu kitap, o vizyonda Ulu Tanrı’nın verdiği emre uygun olarak anlatılan doğruluk sözleri ve Gözcülerin azarlanışı hakkındadır. O vizyonda gördüklerimi şimdi ağzımın nefesiyle ve etten bir dille anlatacağım. Yüce Olan konuşmak için dil, anlamak için kalp vermiştir. Yüce Olan nasıl insanoğluna (mehdiye) bilgelik sözlerini anlama gücü verdiyse, beni de yaratıp Gözcüleri, göğün çocuklarını azarlama gücü verdi. Onlara dedim ki: “Dileğinizi yazdım ve vizyonumda bana gösterildi ki, dileğiniz asla kabul edilmeyecek.

 

O TÜM (BİLGİ) HAZİNELERİNİ ÇIKARIR

46. Bölüm

1- Ve orada Kadim Olan’ı gördüm. Başı yün gibi beyazdı. Yanında yüzü insan yüzüne benzeyen başka biri daha vardı. Yüzü çok güzeldi; tıpkı kutsal meleklerden birinin yüzü gibiydi.Benimle birlikte gelen ve bana tüm sırları gösteren meleklerden birine o adamın kim olduğunu, nereden geldiğini ve neden Kadim Olan’la birlikte olduğunu sordum.

2- Cevap verdi: “Bu adil olan İnsan Oğlu’dur; onun içinde adalet vardır. O tüm hazineleri ortaya çıkartır çünkü Ruhların Tanrısı onu bunu yapması için seçti. Onun topluluğu Ruhların Tanrısı önünde sonsuza kadar üstündür.

(Peygamber Hz Muhammed’in;“Mehdi yeryüzünde saklı hazineleri ortaya çıkarır” hadisini hatırlayınız. Bu hazineler, altın ve para değildir. Bunlar yeryüzünde gizli olan Allah ve peygamberlerinin mucizeleri ve kanıtlayıcı delillerdir ki, sonsuzluk, cennet ve cehennemi ispat ettiklerinden, insanlara iman, ilim ve adalet verdiklerinden dünyada ki tüm hazinelerden daha değerlidirler.)

 

ALLAH YERİNE, PİRAMİT DİNİNE, CİNLERE VE SAHTE TANRILARA TAPAN ZENGİNLERİ EZECEKTİR

Bölüm B

1- Gördüğün o insan kralların ve kudretlilerin mekanlarını, güçlülerin tahtını sarsacak. Kudretlilerin hakimiyetini zayıflatacak ve günahkarların dişlerini kıracak.

2- Kralları tahtlarından ve krallıklarından çıkaracak çünkü onlar Onu övüp kutsamıyor ve krallığın onlara nereden verildiğini alçak gönüllülükle kabul etmiyorlar. Ve o güçlülerin yüzünü yere indirecek. Onları utanç içinde bırakacak. Mekanları karanlık, yatakları solucanlar olacak. Yataklarından kalkma umutları olmayacak çünkü Ruhların Tanrısının adını övmezler.

3- Onlar En Yüce’ye karşı ellerini kaldıran, yaşadıkları dünyayı ayakları altında ezenlerdir. Onların tüm yaptıkları adaletsizliktir ve güçleri zenginliklerinden gelir. Elleriyle yaptıkları Tanrılara inanırlar ve Ruhların Tanrısının adını inkar ederler. Onlar elbette Onun topluluklarının mekanlarından ve Ruhların Tanrısının adına bağlanan inançlıların tapınaklarından atılacaklardır.”

 

47. Bölüm

1- O günlerde adillerin duası ve kanları Ruhların Tanrısının önüne yükselecek.

2- O günlerde gökte yaşayan ulular tek ses olacak. Adillerin duası boşa gitmesin, yargılansınlar ve sonsuza kadar acı çekmesinler diye, dökülen kanları ve duaları adına Ruhların Tanrısı’na ricada bulunacak, dua edecekler ve Onun adını övüp kutsayacaklar.

3- O günlerde Kadim Olanı ilahi tahtına otururken gördüm. Cennette Onun ve etrafında ve önünde duran tüm topluluğunun önünde açıldı yaşayanların kitabı.

4- Uluların kalpleri neşeyle doldu çünkü adillerin sayısı sunuldu, duaları duyuldu ve Ruhların
Tanrısı adillerin kanını övdü.

 

GİZLİ OLANIN İSMİ CENNETTE – GÖKTE SÖYLENECEKTİR

48. Bölüm

1- Ve o yerde adaletin ebedi çeşmesini gördüm. Etrafında çok sayıda bilgelik çeşmesi de vardı.
Tüm susayanlar onlardan içiyor, bilgelikle doluyordu. Adillerle, ulularla ve seçilmişlerle kalıyorlardı.

2- O saatte İnsan Oğlu Ruhların Tanrısının önüne çağrıldı, Kadim Olanın önünde adı söylendi.

3- Evet, Güneş ve burçlar yaratılmadan önce, göğün yıldızları yaratılmadan önce, adı Ruhların Tanrısının önünde söylendi. O, adillerin düşmemek için yaslanacakları bir asa olacak. Milletlerin ışığı, kalpleri hasta olanların umudu olacak.

4- Dünyada yaşayan herkes onun önünde diz çökecek, onu kutsayacak, övecek ve Ruhların
Tanrısının adına ona şarkılar söyleyecek.

5- Seçilmiş ve Gizli Olan, dünya yaratılmadan önce bu amaçla seçildi ve sonsuza kadar
Onun önünde olacaktır.

6- Ruhların Efendisi’nin bilgeliği, kutsal ve doğru olana açıkladı; Çünkü doğruların çoğunu o korudu. Çünkü bu adaletsizlik dünyasından nefret ediyorlar ve hor görüyorlardı. Ve Ruhların Efendisi adına tüm çalışmalarından ve yollarından nefret ettiler: Adına onlar kaydedilir. Ve onun zevkine göre yaşamları ile ilgili olmuştur.

7- Onun adıyla kurtarılacaklar ve onun iradesi onların hayatları olacak. O günlerde dünyanın kralları ve dünyaya sahip olan kudretliler, ellerinin yaptıkları nedeniyle yüzlerini eğecekler.

8- Korku ve felaket günlerinde ruhları kurtarılmayacak. Onları Seçilmiş Olanım’ın eline vereceğim.

9- Tıpkı samanın ateşte yanışı gibi adillerin huzurunda onların yüzleri yanacak ve kurşunun suda batması gibi adillerin karşısında batacaklar ve onlardan hiçbir iz kalmayacak.

10- Onların felaket gününde dünyada huzur olacak.

11- Onun huzurunda düşecekler ve tekrar kalkamayacaklar. Onları elleriyle tutup kaldıracak kimse olmayacak çünkü onlar Ruhların Tanrısı’nı ve onun Mesih’ini inkâr ettiler!

 

O KENDİ İRADESİ İLE SEÇİLMİŞ OLMUŞTUR

Peygamberlerin daha doğumunda mucizeler gösterdiği ve korundukları bilinmektedir. Ancak seçilmiş olan, seçilmiş olmayı kendi irade etmiş ve azmederek seçilenlerin yolunda yürümüştür. Bunu ön gören yüce Allah, onun kaderini bilmiş ve ona bu yolu kolaylaştırmıştır. O ne melekleri görmüş, ne de gökten sarsıcı mucizeler onun için inmiştir. O, buna rağmen Allah’tan yalvararak aldığı ilhamlarla ve çabasıyla hazineleri çıkarmış ve insanlara iman verici güzellikleri milyonlarca insana ulaştırmıştır.

48. Bölüm B

1- Onun önünde bilgelik su gibi saçılır, ihtişam asla bitmez. O adaletin tüm sırlarında güçlüdür, adaletsizlik bir gölge gibi tükenecek, devam etmeyecek çünkü Seçilmiş Olan Ruhların Tanrısı’nın önünde duruyor. Onun ihtişamı ebedidir ve gücü tüm nesiller boyu devam eder.

2- Onda bilgeliğin ruhu, kavrayış ve güç yayan ruh, adalete uyanların ruhu vardır.

3- O gizli şeyleri yargılayacak ve kimse onun önünde tek kelime yalan söyleyemeyecek. Çünkü o kendi iradesiyle Ruhların Tanrısı’nın önünde Seçilmiş Olan’dır.

 

ONUN ÇIKMASI İLE İNSANLAR TEVBEYE DAVET EDİLECEK, TEVBE ETMEYENLER YOK EDİLECEKTİR

49. Bölüm

1- O günlerde ulular ve seçilmiş olanlar değişecek. Günlerin ışığı üzerlerine doğacak. İhtişam ve onur onlara dönecek.

2- Felaket gününde şeytan günahkârlarla toplanmış olacak ama Ruhların Tanrısı’nın adıyla adalet muzaffer olacak.

3- Tövbe etsinler ve yaptıklarını bıraksınlar diye bu diğerlerine gösterilecek. Ruhların Tanrısı’nın önünde hiç bir onurları olmayacak ama onun adıyla kurtarılacaklar ve Ruhların Tanrısı onlara merhamet gösterecek çünkü onun merhameti büyüktür. Ve O yargılamasında da doğrudur. O’nun ihtişamının önünde adaletsizlik kendini sürdüremez.

Tövbe etmeyenler O’nun önünde yok olacaktır. 4. “Artık onlara merhamet etmeyeceğim” der Ruhların Tanrısı.

 

YENİDEN DİRİLME BAŞLAYACAKTIR- DÜNYAYA DOĞRULUK/MEHDİ HÂKİM OLACAK

50. Bölüm

1- Ve o günlerde dünya ona emanet edileni rahminden teslim edecek, cehennem borçlu olduğunu iade edecek ve yıkılışlar sahip olunanı yeniden düzenleyecek.

2- O günlerde, onlar arasından adil ve ulu olanları seçecek, çünkü kurtarılacakları gün geldi.

3- Seçilmiş Olan o günlerde tahtına oturacak, tüm bilgelik sırları ağzından dökülecek, çünkü o sırları ona Ruhların Tanrısı verdi ve onu onurlandırdı.

4- O günlerde dağlar koçlar gibi sıçrayacak, tepeler süte doymuş kuzular gibi tepinecek

5- Ve göklerdeki meleklerin yüzü sevinçle parlayacak. Çünkü Seçilmiş Olan o günlerde ortaya çıkacak. Dünya sevinecek, üzerinde doğruluk hâkim olacak ve seçilmişler orada yürüyecek.

 

O ÇAĞDA TÜM METAL ERİYECEKTİR (Metal Dağlar)

51. Bölüm

1- O günlerden sonra, tüm gizli görüntüleri gördüğüm yerde bir hortuma yakalandım ve batıya doğru taşındım.

2- Orada gözlerim göklerin tüm sırlarını ve dünyada mevcut olan her şeyi gördü: demirden bir dağ, bakırdan bir dağ, gümüşten bir dağ, altından bir dağ, nikelden bir dağ ve kurşundan bir dağ.

3- Benimle birlikte gelen meleğe sordum: “Gizlilik içinde gördüğüm bu şeyler nedir?

4- O da dedi ki: “Gördüğün o bu şeyler onun Mesih’inin/Seçilenin dünyada güçlü ve etkili olabilmesi içindir.

5- Sonra bu barış meleği bana dedi ki: “Biraz bekle, görecek sin. Ruhların Tanrısı’nın bildirdiği
tüm sırlar sana gösterilecek. Gördüğün bu dağlar, demir dağ, bakır dağ, gümüş dağ, altın dağ, nikel dağ ve kurşun dağ; Seçilmiş Olan’ın önünde ateşin önündeki mum gibi, yukarıdan bu dağların üzerine dökülen su gibi olacak. Onun ayakları önünde güçsüz olacaklar.

6- Ve o günlerde kimse ne altınla, ne de gümüşle kendini kurtaramayacak.

7- Kimse kaçamayacak.

8- Ne savaş için demir, ne de zırh için bir elbise olacak. Metalin faydası olmayacak, kalayın faydası olmayacak ve kurşun istenmeyecek.

9- Seçilmiş Olan Ruhların Tanrısı’nın önünde ortaya çıktığında tüm bu şeyler dünyanın üzerinden silinip yok olacak.

 

 TEVBEYE DAVETİN ARDINDAN MELEKLER KÖTÜ KALPLİ ZENGİNLERİ YOK EDECEKLER (Derin Vadideki Yargılama)

52. Bölüm

1- Orada ağzı açık, derin bir vadi gördüm.

2- Dünyada, denizde ve adalarda yaşayan herkes ona hediyeler, hatıra eşyaları getirecek ama o derin vadi dolmayacak. Onlar elleriyle suçlar işler, yaptıkları her şeyi suçla tüketirler; ama onlar, günahkârlar, Ruhların Tanrısı’nın huzurunda yok edilecek, dünyanın üzerinden sonsuza kadar uzaklaştırılacaklar.

3- Gittim ve orada Şeytan için her türlü silah hazırlayan ceza meleklerini gördüm.

4- Yanımda gelen huzur meleğine sordum: “Bu silahları kimin için hazırlıyorlar?

5- Bana dedi ki: “Bunları bu dünyanın kralları ve güçlüleri için hazırlıyorlar ki bunlarla yok edilsinler!

6- Seçilmiş ve adiller topluluğu ortaya çıktığında, Ruhların Tanrısı adına onlar artık engellenmeyecekler.

7- Ve bu dağlar onun huzurunda toprak gibi, tepeler çeşme gibi olacak ve adiller günahkârların baskısından kurtulacak.

 

ALTIN ORAN AYETLERİNDE DER Kİ: “PEYGAMBERLERİN ARALARINDAKİ MESAFELER ÖLÇÜLECEKTİR; SIR ORTAYA ÇIKACAKTIR, O ÖLÇÜLERLE İNSANLARIN İMANI ARTACAKTIR

Seçilmişlerin Yargılanması ve Cennetin ölçümü
https://en.wikisource.org/wiki/The_Book_of_Enoch_(Charles)/Chapter_61

Altın oran ve altın yol mucizeleri mucizevi bir şekilde peygamberlerin arasındaki ve onlarında dünyanın uçları arasındaki mesafelerin ölçümü ile ortaya çıkan muhteşem denklikler ve altın oran bağıntılarını ortaya koymaktadır. Hatta altın orana bağlı mucizevi ölçümlerin yanı sıra peygamberlerin arası durakların 618 km çıkmış olması altın oran mührünün benzersiz bir vurgusudur.

Bunu keşfeden kişinin ve onun memleketi olan en üst noktanın Enok peygambere ya da kutsal kitaplarda meleklerin ineceği yer olması beklenen Kudüs’ün kuzeyinde yer alması yine hikmetli olan başka bir durumdur.

61. Bölüm

1- O günlerde o meleklere uzun ölçüm şeritleri (mezurolar-metreler) verildi. Melekler kendilerine kanatlar alıp uçtular ve kuzeye doğru (Kudüs’ten kuzeye, Anadolu’ya ya da kutuplara) gittiler.
İlk Meleğe sordum: “Neden ölçüm şeritleri alıp gittiler?” O da dedi ki: “Ölçmeye gittiler.

2- Ve benimle gelen melek dedi ki: “Bunlar Doğru olanın/Erdem’in ölçülerini getirecek ve doğru olandan bir diğer doğru olana ölçüyü getirecek,

3- Ve bu ölçüler inanç verici olacaktır (Altın oran ve Altın yol Mucizeleri kitaplarına bakınız) ve “doğruluğu/erdem” güçlendirecektir.

4- O ölçüler dünyanın derinliklerinin tüm sırlarını ortaya çıkaracaktır.

5- Çölün yok ettiği, vahşi hayvanların yediği, denizdeki balıkların yediği kişiler Seçilmiş Olan’ın gününde dönüp orada dursun diye.(Ruh-ul Dünya- Kıtaların Şekilleri kitabında ki Mucizelere bakınız) Çünkü Ruhların Tanrısı’nın önünde hiçbiri yok edilmeyecek ve hiçbiri yok edilemez.

6- Ve göklerin üzerinde oturan herkes bir emir aldı; onlara tek bir güç, tek bir ses ve ateşe benzer tek bir ışık verildi.

7- Ve Rûhların Sahibi, seçtiği kişiyi şanına ait tahtın üzerine yerleştirdi. O yüksek semalarda bulunan Allah’a ait olanların, bütün amellerini yargılayacak ve onların işlerini (altın oran 618 ayetinde altın ölçü sayısı) ölçek/tartı üzerinde tartacak.

8- Ruhların Tanrısı Seçilmiş Olan’ı onurlu tahtına oturttu.

9- Böylece o göklerdeki uluların tüm yaptıklarını yargılayacaktır. Ve o dönüp Ruhların Tanrısı’nın yargısıyla doğruluğun yollarına göre onların çizgilerini. Ve onların işlerini tartıp ölçecek. Onların gizli amellerini yargılayacak.

10- O zaman hepsi tek ses olup Ruhların Tanrısı’nın adını kutsayacak, onurlandıracak, yüceltecek.

11- O zaman göklerin topluluğu ve yukarıdaki tüm ulular, hatta Tanrı’nın topluluğu, Kerubim, Serafim ve Ofanim, tüm güç melekleri, tüm üstünlük melekleri, Seçilmiş Olan ve dünyanın üzerindeki, suyun üzerindeki diğer güçler çağrılacak.

12- O gün hepsi tek ses olup iman ruhuyla, bilgelik ve sabır ruhuyla, merhamet ruhuyla, yargılama ve huzur ruhuyla, iyilik ruhuyla Tanrı’yı kutsayacak, övecek ve onurlandıracak. Evet, hepsi tek bir sesle diyecek ki: ‘O kutsanmıştır ve sonsuza kadar kutsansın Ruhların Tanrısı’nın adı. Gökteki tüm o uyumayanlar O’nu kutsayacak.

13- Göklerdeki tüm ulular O’nu kutsayacak. Hayat bahçesinde kalan tüm seçilmişler, kutsayabilecek, onurlandırabilecek, yüceltebilecek tüm ışık ruhları senin kutsal adını ebediyen onurlandıracak ve kutsayacak.

14- Ruhların Tanrısı’nın merhameti ve sabrı çok olduğu için, yaptığı, yarattığı her şeyi ululara ve seçilmişlere bildirdi.

 

TÜM GÖZLER DÜNYAYA ALLAH ADINA HÜKÜMDAR ATANAN HALİFEYİ GÖRECEKTİR

62. Bölüm

1- Tanrı krallara, güçlülere, soylulara ve dünyada kalanlara emretti: Gözlerinizi açın ve boynuzlarınızı kaldırın, eğer Seçilmiş Olan’ı tanıyabilirseniz.

2- Ruhların Tanrısı şanlı tahtına oturdu,

3- Adalet ruhu Seçilmiş Olan’ın üzerine döküldü;

4- Onun ağzından çıkan kelimeler tüm günahkârları öldürür, tüm inançsızlar onun önünde yok olur.

5- O gün tüm krallar, kudretliler, soylular ve dünyayı elinde tutanlar ayağa kalkacak, onun nasıl şanlı tahtında oturduğunu ve önünde uluların adaletle yargılanışını ve

6- Önünde hiçbir şeyin söylenmeyişini, bunun beyhude olduğunu görecekler.

7- Ve doğum sancısı içinde, oğlu rahminin ağzına gelmiş, zorlukla onu doğurmakta olan bir kadın gibi onlara bir ağrı gelecek.

8- Bu Kadın Oğlu’nu şanlı tahtında otururken görünce bir birlerine bakacaklar

 

SEÇİLMİŞ OLAN DAİMA GİZLİYDİ VE O GÜNE DEK ORTAYA ÇIKMADI

1- Titreyip boyunlarını eğecekler ve bir sancıyla kaplanacaklar.

2- Kudretli krallar ve dünyayı elinde tutanlar, bu herkesi yöneten ve şimdiye kadar gizlenmiş olanı kutsayacak, onurlandıracak, övecek. Evet, o İnsan Oğlu baştan beri gizlenmişti. En Yüce Olan onu kendi kudretinin huzurunda tutmuş, onu seçilmişlere bildirmişti.

3- Ve ulular ve seçilmişler topluluğu o gün onun önünde duracak.

4- Tüm kudretli krallar, soylular ve dünyayı yönetenler bu İnsan Oğlu’nun önünde başlarını eğecek, ona tapacak (önünde eğilecekler)

5- Ve umutlarını ona bağlayıp, yalvarıp merhamet dileyecekler.

6- Ama Ruhların Tanrısı onlara öylesine bastıracak ki, onlar Seçilmiş Olan’ın huzurundan uzaklaşacaklar. Yüzleri utançla dolacak, çehreleri kararacak. Ceza melekleri intikam için onları alacak çünkü onlar O’nun çocuklarına ve seçilmişlerine eziyet etti. Ulular ve seçilmişler bunu izleyecek. Bu gördüklerine sevinecekler çünkü Ruhların Tanrısı’nın gazabı onların üzerinde olacak.

7- ve Ruhların Tanrısı’nın kılıcı onların kanlarıyla sarhoş olacak. Ulular ve seçilmişler o gün kurtarılacak. Bir daha asla günahkârların ve yasayı çiğneyenlerin yüzlerini görmeyecekler.

8- Ruhların Tanrısı onların üzerinde kalacak.

9- Sonsuza kadar bu İnsan Oğlu’yla birlikte kalacaklar, yiyecekler, yatacaklar ve kalkacaklar.

10- Ulular ve seçilmişler yükselecek; artık boyunları eğik olmayacak. Ruhların Tanrısı’nın hayat elbisesini giyecekler. Bu hayat elbiseleri Ruhların Tanrısı’ndan gelecek ve hiç eskimeyecek. Ruhların Tanrısı’nın önünde ışığınız bitmeyecek.

 

BAZI PEYGAMBERLERİN ve SEÇİLMİŞLERİN GÖKTEN İNİŞİ

39. Bölüm

1- O günlerde seçilmişler ve kutsal ırk inecek gökten ve onların tohumu insan oğullarınınkiyle bir olacak.

2- O günlerde Enok öfke, gazap, kargaşa ve kovulma kitaplarını aldı ve Ruhların Tanrısı “onlara merhamet edilmeyecek” dedi.

3- Ve bir bulut beni dünyadan aldı ve rüzgâr göklerin ucuna götürdü.

4- Orada başka bir vizyon gördüm. Yücelerin mekânlarını, [adillerin dinlenme yerlerini] gördüm. Burada gözlerim sadık meleklerin bulunduğu mekânları ve uluların bulunduğu dinlenme yerlerini gördü. İnsan oğulları için istekte bulunuyorlar, yalvarıyorlar, dua ediyorlardı ve doğruluk onların önünden dünyaya su gibi, merhamet ise çiğ gibi akıyordu. Ebediyen bunu yapmaya devam edecekler.

1- Orada gözlerim adaletin, imanın Seçilmiş Kişisini gördü. Onun Ruhların Tanrısı’nın kanatları altındaki mekânını gördüm. Onun günlerinde doğruluk/Erdem hüküm sürecek.

2- Ruhların Tanrısı önünde adiller ve seçilmişler ebediyen sayısız çoklukta olacak.

3- O’nun önünde tüm adiller ve seçilmişler ateşli ışıklar gibi güçlü olacak, ağızları hayır duayla dolu olacak, dudakları Ruhların Tanrısı’nın adını övecek. O’nun önünde doğruluk hiç bitmeyecek.

4- Keşke orada kalıyor olsaydım. Ruhum o mekâna özlem duydu. Atalarım daha önce burada bulunmuştu, çünkü Ruhların Tanrısı’nın önünde benimle ilgili durum böyleydi.

 

SADECE ADİL VE BİLGELERİN ANLADIĞI KİTAPLAR

49.Bölüm

3- Benim sözlerimi kendi dillerinde doğru bir şekilde yazdıklarında,

4- baştan sona tanıklık ettiğim her şeyle ilgili olarak anlattıklarımın hiçbirini değiştirmeden, eksiltmeden, hepsini dürüstçe yazacaklardır.

5- Bir başka gizem biliyorum ki, adillere ve bilgelere kitaplar verilecektir ve o kitaplar onlar için bir neşe, erdem ve büyük bilgelik kaynağı olacaktır.

6- Evet, adillere kitaplar verilecek, onlar o kitaplara inanacak, onlardan büyük bir sevinç duyacaklar. O kitaplardan doğruluğun tüm yollarını öğrenen adiller bunun karşılığını alacaklardır.

 

 KİTAPLAR – BİLGELİK SÖZLERİ

Bölüm

1- O günlerde Tanrı bu bilgelik sözlerini tekrarlamaları için insanoğullarının/insanoğlunun çağrılmasını emredecek: “Göster bunu onlara!

2- Kılavuzları ol ve tüm dünyaya bir ödül ol! (Manevi) Oğlum ve ben onlarla birleşeceğiz, tüm yaşamları boyunca doğruluğun yolu üzerinde. Ve huzur bulacaksınız. Sevinin doğruluğun çocukları!”

9- O günlerde bilgelik sözlerini kabul edip anlayanlara, En Yüce’nin yollarını izleyenlere, O’nun adaletinin yolunda yürüyenlere, haksızlarla birlikte haksızlık yoluna girmeyenlere ne mutlu.

10- Onlar kurtarılacak.

 

SEÇİLMİŞ OLANIN ŞEHRİ VE ÇIKIŞ ZAMANI ENOK’UN KİTABINDA YAZIYOR

5- O günlerde prensler toplanacak, başlarını doğuya, Partlara ve Medlere çevirecekler. Kralları bir huzursuzluk içine sokup rahatsız edecekler ve tahtlarından kaldıracaklar.

Krallar bulundukları yerden bir aslanın ininden çıktığı gibi çıksın, bir sürünün ortasındaki aç kurtlar gibi ileri fırlasınlar diye.

6- Yukarı gidip seçilmişlerinin topraklarına adım atacaklar ve seçilmişlerinin toprağı onların önünde bir harman yeri ve yol olacak. Ama Benim Seçilmiş Olanım’ın şehri onların atlarına engel olacak. Kendi aralarında bir savaşa tutuşacaklar ve kendi sağ kolları onlara karşı güçlü olacak.

7- Yeteri kadar kişi katledilene kadar ne bir adam komşusunu veya kardeşini bilecek, ne de bir oğul babasını veya annesini. Cezaları boşuna olmayacak.

8- O günlerde Cehennem Dağı’nın ağzı açılacak, onlar onun içine girecekler ve sonları gelecek. Cehennem seçilmişlerin huzurunda günahkârları tüketecek.

Yorum: Burada saldırıya geçen prenslerin ve yırtıcı hayvanlar gibi olan kralların/liderlerin kim olduğu tartışmaya açık olabilir. Ancak şu kısım nettir, bugün ki Kürt ve Pers topraklarının kuzeyindeki ülkeye, güneyden gelen bir saldırı olacaktır. Bu ülke o çağda seçilmişlerin çoğunun yeri olacak ve bu ülkede beklenen kurtarıcının yani “Rabbin Seçilmiş Olanının” şehri de yer alacaktır. Ve bu şehir yani şehirdeki güç ve yönetim bu saldırıyı durduracaktır.

Bu ülkenin Türkiye, seçilmişin şehrinin de Ankara olması en beklenen durumdur. Çünkü günümüz Kürt ve İran topraklarının kuzeyinde ki tek büyük ülke Türkiye’dir. Rusya fazlaca kuzey doğruda yer almaktadır ve süper güç olduğundan açık bir savaş ilanı yapılması, ülkelerinin harman yerine dönmesi gibi durumlar beklenmemektedir. Oysa Türkiye’nin güney şehirleri çoktan harman yerine dönmüş ve çatışmalar devam etmektedir.

 

SEÇİLMİŞ OLAN İNSANLIĞA RABBİN LÜTFETTİĞİ KİMSENİN BİLMEDİĞİ İLAHİ SIRLARI ANLATACAK

BÖLÜM

1- O günlerde, onlar arasından adil ve ulu olanları seçecek, çünkü kurtarılacakları gün geldi.

2- Seçilmiş Olan o günlerde tahtına oturacak, tüm bilgelik sırları ağzından dökülecek, çünkü o sırları ona Ruhların Tanrısı verdi ve onu onurlandırdı.

 

GELECEĞİN MÜKEMMEL VİZYONU; HAFTALAR VAHYİ

93.3- Hânokh kitabelerden nakletmeye başladı ve şöyle dedi: Ben (Âdem’ den sonra) ilk haftada yedinci olarak doğdum. O zamanlar adalet ve doğruluk halen devam ediyordu.

93.4- Ve benden sonra ikinci haftada, büyük (bir) kötülük yükselecek ve tahribat/yıkım türeyecek, onun içinde ilk son / bitiş noktası / ölüm olacak. Onun içinde bir kişi (Nûh a.s.) kurtarılacak ve o bittikten sonra haksızlık (yeniden) artacak ve O günahkârlar için bir kural /yasa yapacak.

93.5- Ondan sonra üçüncü hafta da, onun sonuna doğru, hakka ait hükmün tesisi için bir kişi (İbrahim a.s.) seçilmiş olacak, o beşerden sonra hakkın tesisi ebediyen (süre) gelecek.

93.6- Ondan sonra dördüncü haftada, onun sonuna doğru, Allah’a ait olanların ve âdil olanların görüntüleri görülebilir olacak. Tüm nesiller için bir kanun/yasa ve onlar için bir saltanat/duvar/hükümdarlık yapılmış olacak.

93.7- Ondan sonra beşinci haftada, onun sonlarına doğru, şan ve şerefe/nura ait bir ev / meclis ve egemenlik ebediyen inşa edilmiş olacak.

93.8- Ondan sonra altıncı haftada, onun içinde yer alan/onların hepsi köre dönmüş olacaklar ve onların kalpleri tümüyle Hikmeti unutacak. Onun içinde bir adam yükselecek/yukarı çıkacak. Onun sonlarına doğru egemenliğin meclisi/evi/cemaati alevler içinde yanacak ve seçilmiş köke ait neslin tümü kesilip ayrılmış/kopmuş olacak. (İsrailoğullarının sürgünü ve Tapınağın yanışı)

93.9- Ondan sonra yedinci haftada, bir asi/inatçı/dinden dönmüş nesil meydana çıkacak, birçoğu, onların işlerine / amellerine alet olacak ve onların tüm işleri asi / dinden dönmüş kimselerin amelleri olacak.

(Kıyamet haftasının/çağının başlaması)

91.12- Ondan sonra diğer bir hafta olacak, adalete/doğruluğa ait olan sekizinci (hafta). Kılıç ona verilmiş olacak, böylece yargılamanın ve adaletin hükümleri haksızlık eden/hataya düşenlerin üzerine infaz edilecek. Ve günahkârlar, âdil olanların avuçlarının içerisine teslim edilecekler.

91.13- En sonunda onlar (âdil olanlar), kendi hakkaniyetleri sebebiyle evler/ cemaatler elde edecekler. Yayılan Aydınlığa/Işımaya ait Azametin Meliki/ Hükümdarı olan (Nûr) için ebediyen bir meclis/cemaat oluşturacaklar.

91.14- Ondan sonra dokuzuncu haftada, âdil olanlara ait karar tüm âlemlere bildirilmiş olacak ve Allah’a karşı saygısızlık içerisinde bulunanların tüm amelleri, âlemlerden kaybolup gidecek. Ve âlemler, imha edilmek üzere düzenlenmiş olacak ve insanların hepsi doğruluğun/dürüstlüğün yolunu umarak/ arayacaklar.

91.15- Bundan sonra onuncu haftada, yedinci kısımda/bölümde orada süre gelen bir karar/hüküm/kıyamet gözcülerin üzerine olacak ve ebediyete ait sonsuz semalar (boyutlar) Kaadir Olan tarafından, tüm meleklerin ortasından ortaya çıkarak/yay gibi fırlayacaklar.

91.16- Öncelikle semalar gözden kaybolup sona erecek ve yeni semalar belirecek. Semalara ait tüm enerjiler/güçler yedi kat ışık ile birlikte ebediyen parlayacak.

91.17- Ondan sonra iyilik ve adalet içinde sayısız, ebediyete doğru birçok hafta olacak ve günahtan, o andan itibaren asla bir daha söz edilmeyecek.

91.18- Çocuklarım artık size adaletin / doğruluğun yollarını anlatıyorum ve zulmün/kötülüğün yollarını açıklıyorum. Ayrıca sizlere tekrardan açıklayacağım. Böylece neyle karşılaşacağınızı bileceksiniz.

91.19- Çocuklarım şimdi duyun ve adaletin yolunda yürüyün, zulmün yollarında yürümeyin, haksızlığa ait yollarda yürüyenlerin hepsi, ebediyen küle dönmüş/mahvolmuş olacak.

93.10- Ve sonunda âdil olarak seçilen, hakkın tesisinin sürekli olması nedeniyle, mükâfatlandırılmış olacak, Allah’a ait tüm yaratılışın (semalara ait) yedi kat öğretisi onlara verilmiş olacak.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak