EVRENİN YARATILIŞ SÜRESİ HAKKINDA KUTSAL KİTAPLARIN MUCİZESİ (4. Kitap 3. Bölüm)

Evren ve Altın oran. En güncel bilimsel verilere göre evrenin yaşı yaklaşık 13,8 milyar,  Dünya’nın yaşı yaklaşık 4,576 milyar yıldır. Dünyamız neredeyse tam olarak evrenin 3 te 1’i yaşındadır. Kutsal metinlerde bunun net bir şekilde söylenmesi gerçekten hayret uyandırmaktadır. 13,8/3=4,6

Oysa merkezdeki dünya anlayışına uygun olarak “önce dünya yaratıldı, sonra gökyüzüne yıldızlar pırıltılar gibi 1 günde konduruldu” denebilirdi. Sadece derin bir boşluk ve ışıklardan ibaret gökyüzü dünyaya nazaran çok daha basit görünüyordu o dönemin insanı için. Bu ve benzeri mükemmel doğruluktaki ifadeler, cennet ve cehennemi haber veren dinlerin doğruluğuna dair önemli kanıtlardır.

“Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve dünyayı yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır…” (A’raf , 7/54)

“De ki: Siz dünyayı iki günde yaratan Allah’ın tek İlah olduğunu inkâr edip O’na birtakım eşler, ortaklar mı uyduruyorsunuz? …” (Fussilet,  41/9)

Yeryüzünde olması planlanan işler yani kader ise son 4 gün içinde zamana yayılarak takdir edilmişti. Kur’an ile aynı kaynaktan beslenmiş olan Tevrat’ta detaylı olmasa da Kuran’a benzer bir anlatımla 6 günde yaratılış kavramı vardır.

Yaratılış 1:31
Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı günde (her şey) oluştu.

Kuran’daki açık ifadelerden yola çıkarak hesaplandığında; evrenin yaşı ve dünyanın yaşının birbirine oranı mükemmel bir doğrulukla ifade edilmiştir. Ayetlerde belirtildiği gibi dünyanın yaşı evrenin yaşının 3 te 1’i yani (1/3)’ü dür.

13,8 (6 gün) /3 =4,6  milyar yıl dünyanın yaşı.(Tam 2 güne tekabül ediyor. 2 gün; 6 günün 3’te biridir.)

Eğer bir insan sözü olsaydı binlerce yıl önce; dünyayı en son ve son 3 te birlik dilimin başında yaratmaya başladığını söylemek yerine şunları da söyleyebilirdi;

“Önce dünyayı sonra yıldızları yarattım.”

Yada dünya temel alındığından “30 günde dünya, 3 günde yıldızlar” diyebilirdi.Örnekler çoğaltılabilir. Tesadüf olarak görünemeyecek büyük bir bilginin varlığı aşikardır. Rab yaratılışın, geometri ve matematiğin temelindeki Altın oran sayısına tüm bu muhteşem düzeni gizlemiştir.Altın Oranın ilk 6 sayısı incelendiğinde kainatın 3 aşama halinde, 6 günde yaratıldığını ve Hz Muhammed’in evrendeki toplam alem sayısı olarak haber verdiği; 18 bin alemin ortaya çıkışına şahit oluruz.

“Gün” derken dönemlerin ve izafi bir zaman hesabının söz konusu olduğu ise, Kuran’daki “Allah katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir” ayeti ile anlaşılır. “Binden kasıt Arapça’da çok uzun zamandır”

Benzer Yazılar

Yorum Bırak