کلمه تاج (ویروس) در قرآن و اطلاعات شگفت انگیز

حدود ساعت 7.40 صبح امروز صبح ما در حال تماشای این خبر بودیم که ویروس کرون که چین را درگیر می کند به سرعت در حال گسترش است. به ذهنم خطور کرد که خداوند همه چیز را در قرآن توضیح داده است و من می خواستم این کلمه را در قرآن جستجو کنم. در مواجهه

در قران ، ترکیه ، تایای اردوگان و چه چیزی در این سال ها اتفاق خواهد افتاد

در سال 1424 در سال 2003 در ترکیه چه اتفاقی افتاد؟ من برخی ادعاها را شنیده ام که کلمه طیب در قرآن ذکر شده است. من می خواستم به جزئیات بیش از این بپردازم. شاید دقیق ترین تجزیه و تحلیل معجزه ای که تاکنون نوشته شده است مقاله ای که می خوانید. مقاله زیر از