המראות של יחס הזהב בשכונות הקוראן

הקוראן גדוש בנס יחס הזהב. יחס הזהב קיים בנוסחאות, מצוין כי אפילו בצלחות שיוצגו בפני האנשים, יש יחס הזהב. אפילו מספר פסוקי הקוראן, שהוא 6236, מכיל סדר סימטרי שעוצב על פי יחס הזהב. בואו נצפה בהתאמה בין יחס הזהב הבסיסי בקוראן.

מספר הוורסים בקוראן יש את יחס הזהב והסימטריה כמו הפנים האנושיות

1618 + 1000 + 1000 + 1000 + 1618

= 6236 (Kur'an da ki Ayet Sayısı)

İnsan yüzü ve doğada ki hemen שלה şey gibi simetrik olan yukarıda ki matematiksel tasarıma bakınız. Kuran'ın değiştirilmediğine dair yüzlerce kanıttan birini daha göstermekteyim גודל.

1000 ve 1,618 arasında ki bağ, yeryüzünde ki peygamberlerin doğum yerleri arasında ki muhteşem ilişki de yeniden ortaya çıkacaktır.

KURAN'DA 16:18 AETET ALTIN ORAN AIKIKA ANLATILIR

Altın oranı mistik bir perspektifle incelersek;

Rakamları sonsuzdur bu yönü güçlü şekilde sonsuz güce sahip Yaratıcıyı ווורגולרי.

Sonsuz rakamları saymak insan için imkansızdır. Yani altın oranı kimse sayamaz.

En güzel nimetlere vurulmuş bir mühürdür.

Estetik güzellik verir ve bu Allah'ın lütfu merhametidir.

קוראן 16.18 ayeti ne diyor bakalım;

16:18 "Saymaya kalksanız" onu "hesaplayamazsınız; Allah'ın nimetini. Phüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

Saymaktan (sayılardan), 16:18 le verilen işaretin ardından sayılamaz olmaktan, en güzel nimetlerden ve merhametten bahsederek altın oranın gayesi ve ilahi bir merhamet ni'e-met'a mührü olduğunu ayet çok lati biri biri biri

Ayetin Arapçasında Altın Oranla ilgili kutsal kitaplar ve dünya üzerinde ki ilahi merkezlerle ilgili tüm mucizeleri keşfeden ve dünya yayan kişinin nesebi ve memleketi gizlidir. Bu memleket (Nallahhan) ve soy ile ilgili sayısız לריר İlahi Yol kitabında çok detaylı olarak açıklanmıştır.

16.18 Ve in teuddû ni'metallâhi lâ tuhsûhâ, innallâhe le gafûrun rahîm.

מטה (anneden soy adı – aynı zamanda doğru dinlerinde beklenen kurtarıcının soy adı – (Metta))

Nallahan * (Memleketi – Nallıhan – Karahisar Köyü)

* (he'tenvinli nun ile okutur)

Aynı ifade (aynı cümle) 1434 yılına atıfla 14:34 ayetinde geçer. Bu Altın Oran mucizelerinin medya ve tv lerde belgesellerle dünyaya ilan edildiği yıldır.

SIRA SAYILARINA GÖRE ALTIN ORAN AYETLERİ

Kur'an-ı Kerim'i birde ayetlerin sırasına göre altın oran rakamları arasndan incelemek istedim. Çünkü Kur'an'ın bahsi geçen şekilde 1618 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1618 temel rakamlarımızın toplamından oluşmuş İNSAN YÜZÜ VE YARATILAN HER ŞEY GİBİ simetrik ve altın oranla dizayn edüdam edmidammi ymmişmi ydmişmi edüdaşmi ymmimi

Böylece Kuran'ın ayetlerini baştan sona doğru sayarak 618,1618 .. ayetlerine bakacağız. Örneğin 2. בטוח olan Bakara suresinin 3. ayeti; Kuran'ın en baştan 10. ayeti olacaktır.

618.AYETTE 1 KEZ YÜZ KELİMESİ VE 2 KEZ DE GÜZEL KELİMESİ GEÇER [1]

618.ay = (אן-ניסה סורה) 4.125

ומי טוב יותר בדת מאשר אחד שמכנע את עצמו לאללה תוך שהוא עושה טוב ועוקב אחר דת אברהם, נוטה לאמת? ואללה לקח את אברהם כחבר אינטימי.

Vemen ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi vehuve muhsinun vettebe'a millete ibrâhîme hanîfâvetteḣażallâhu ibrâhîme ḣalîlâ

1. יש גברים : ומי
2. אחסנו : טוב יותר
3. dînen : בדת
4. מימנים : מאחד
5. esleme : מגיש
6. veche-hu : הפנים שלו
ז. li allâhi : לאללה
8. יש לך : והוא
9. muhsinun : הוא עושה טוב
10. ve ittebea : ועוקב
11. דוחן : אומה
12. ibrâhîme : אברהם
13. hanîfen : רק להאמין באלוהים
14. ve ittehaza : ולקח
15. allâhu : אלוהים
16. ibrâhîme : אברהם
17. halîlen : חבר

ביטוי נוסף למספר יחס הזהב עם הפסוק מספר 618 חתום; יחס הזהב בעולם שההשתקפות היפה ביותר של פניה של האישה בשם האישה בשם הפניה לנסה סורה, ומעל שתי הפעמים עברו פעם המילה והפרצוף המילה היפים ביותר מהי חכמה גדולה.

עם זאת, כאשר אנו מחלקים את הנתונים של 4125, שהוא הביטוי האינדקס הרשמי של הפסוק, אנו רואים שהמספרים מסודרים לפי יחס הזהב.

41 / 1,618 = 25,3399

בשנות ה -1618 הוא מזכיר את המפה היפה ביותר בעולם

יוסוף סורה 12:22

Velemmâ beleġa eşuddehu âteynâhu h ukmen ve'ilmâ (en) (c) vekeżâlike neczî-l mu h sinîn (e)

תרגומו: וכאשר יוסף הגיע לבגרות, נתנו לו שיפוט וידע. וכך אנו מתגמלים את עושי הטוב.

פסוק זה, שנחתם במספר יחס הזהב, נמצא בסורה יוסף בדרך חכמה. ניתנה לו יופי יוצא דופן כנס, שנוצר עם המצב המושלם ביותר של יחס הזהב באופן שיהיה מרשים עד כדי כך ששרים לא ירגישו כאב גם אם היו קוצצים את ידיהם. בפסוק אנו רואים שיוסף הגיע לבגרות והתייחס ליופיו בפנים ובמוסריות במילה MUHSIN (היפה ביותר) שהיא שורש AHSEN. אם אתה זוכר, אותה מילת יופי הוזכרה בפסוק 618.

חסן: פנים עם פנים יפות

אחסן: היפה ביותר

MUHSİN: פירושו זה שעושה יופי, זה שיש לו יופי.

בגזירה ה- 2618 הכיתוב המוזהב, כתבי הגבול, הזהב והנורמנטים כתובים

אל-חאג 'סורה 22.23

Inna (א) llâhe yudḣilu-lleżîne âmenû ve'amilû-ssâli h ATI cennâtin tecrî דקות ta h tihâ-L-enhâru yu h allevne fîhâ דקות esâvira דקות żehebin velu / lu-A (en) (ים) velibâsuhum fîhâ h arîr ( un)

אכן, אללה יודה במאמינים ועושים מעשים צדיקים לגנים שמתחתם זורמים נהרות. הם יעטרו בהם צמידי זהב ופנינה, ובגדיהם בהם יהיו משי.

הראיתי שהקוראן תוכנן על ידי חלוקתו לפרוסות 1618 + 1000 + 1000 + 1000 + 1618. בפסוק 2618 המתייחס לפרוסה השנייה של הקוראן, 1618 + 1000, מוסבר שיש צמידים עשויים זהב, קישוטים פנינים עם עיצובים ייחודיים ושמלות יפות עשויות משי. כתיבת המילה זהב של יחס הזהב לצורכי ציטוט, העיצוב והיופי של גן עדן להתברך בחכמה ובנסים גדולים על מנת שפסוק זה הוא שוב יחס הזהב.

שבר FI (שיעור) בגרף ה- 1618 הרביעי

אל-חורג'אט 49: 7

Va'lemû enne fîkum rasûla (A) llâh (i) (c) lev yutî'ukum fî keśîrin mine-l-emri le'anittum velâkinna (A) llâhe h abbebe ileykumu-l-îmâne ve zeyenehu fî kulûbikum ve keruheileyk lkufra velfusûka vel'isyân (e) (c) ulâ-ike humu-rrâşidûn (e)

ודע שביניכם נמצא שליח אללה. אם הוא היה מציית לך בחלק גדול מהעניין, היית בקשיים, אבל אללה חיבב אותך באמונה והפך אותה לנעימה בליבך והפכה אותך לשנוא כלפי חוסר אמון, התרסה ואי ציות. אלה המודרכים [בצדק].

Ayetin devamı;

1. fadlen : טוב-טוב
2. דקות אלאהי : מאלוהים- מנאללהן
3. ve ני ع meten : ו- o ni'meta / ו- e.meta
4. ve allâhu : ואלוהי-וואלהי – אני נשבע
5. alîmun מלומד
6. hakîmun : חכם

פנוטה (הפיכה) בפרס 618 השמים שהוא מזכיר את האיש החדש

בפסוק 618 מהסוף הוא מזכיר שבני אדם יכולים להיווצר ולהשמיד על ידי נגזרת אחרת, וניתן ליצור מינים דומים. באמצעות יצירת המין האנושי, כלומר החותם, מתבטא בגישה חכמה מאוד של יחס הזהב.

החל מסוף הקוראן והולכים אחורה, מכיוון שנאמר לנו שהפעם הגענו ל -618; האדם גם הפך את יצירתו והשמיד אותה ושהנגזרת אחרת באה במקומה.

אל-אינסאן 76.28

יצרנו אותם וחיזקנו את צורותיהם, וכשאנחנו כן, נוכל לשנות את דמיונם בעזרת השינויים [השלמים].

ערבית: Na h nu ḣalaknâhum ve şedednâ esrahum (s) ve-iżâ şi / nâ beddelnâ emśâlehum tebdîlâ (n)

שמות הנביא בגרסאות הסיקוונציאליות של הזהב

במקרה שמתם לב; אברהם בפסוק 618, יוסף בפסוק 1618, סאליח ב 2618, שלמה בפסוק 3168, מהסוף ב- 1618 הפסוק, שליח אללה, מהסוף בפסוק 618, דברי נח הם ברורים או מוסתרים .

במילים אחרות, שמותיהם של שליחי אללה מוזכרים בבירור בכל הפסוקים בסדר גודל יחס הזהב.

נקודת האמצע של הקוראן

כהסבר נוסף, בואו ונראה את הפסוק האמצעי המלא של הקוראן.

6236/2 = הפסוק 3118 והפסוקים 3119 הם הפסוקים באמצע הקוראן. הפסוק 3118 נמצא במחצית השמאלית, הפסוק 3119 הוא במחצית הימנית.

בפסוק 3118, ואילו המילה "מיסלי" פירושה "מוצק אחד" "שווה, דומה" נכתב, בפסוק 3119 נכתבים המלים "קסיף".

בפסוקים אלה, המחלקים את הקוראן לשני חלקים, אנו רואים שהמילה הקשורה ממוקמת בצורה נהדרת.

פסוק א-שועארה סורה 186 (פסוק 3118 – אמצע שני החצאים, שהם כפול זה מזה) אתה רק אדם כמונו, ואכן, אנו חושבים שאתה בין השקרנים.

הפסוק 187 – אש שועארה (פסוק 3119 – הפסוק הראשון של החלק השני) אז תגרום לנו ליפול שברי שמיים, אם אתה אמור להיות אמיתי.

הקוראן הוא ספר שמקורו משמים בחלקים, ואללה אזימושאן תמיד אומר לנו ששום דבר אינו צירוף מקרים עם מילים משמעותיות ביותר, באופן גלוי או לעיתים רחוקות כדרך לעקיפת הבעיה.

יחס הזהב על הצלחות שיוצגו לאלה שהכניסו את הסאקר

נאמר שאדם המודד ומכסח את הפסוקים בסורה אל-מודת'היר בשם האדם הנסתר, יוצג לגיהינום, אך בסופו של דבר, אדם שחושב שחלקם הם דברי אלוהים ולא של אנושי. ישויות, ומי משפיל את המלים האלוהיות ביוהרה.

לאחר מכן הודיע כי יהיו על המסךים 19 מספרים שיוצגו בפני מי שיכנס לגיהנום הזה שנקרא סאקר. מעניין לציין כי סימנים אלה יהוו סימן לאמונה בקרב אנשי הספר, בדתות אחרות, כמו גם זיקה למוסלמים.

זה יהפוך ליסוד שפותח את הכופרים ויוצר סערה בקרבם. לאחר מכן הוא מזכיר את וורנר וממשיך ואומר שהוא מהגדולים ביותר, ומתייחס לערך הראשון, "הו המסתתר, קם."

המשמעויות מתמלאות לעתים קרובות בתרגומים שגויים. לדוגמה, המילה levvaha, המתארת את הלוחות שיוצגו בפני האנשים בשנת 74:29, משמשת בכל הקוראן, אפילו במושגים ידועים מאוד כמו Levhayı Mahfuz, אך היא נוסתה בהתמדה לטעון משמעויות שונות. ברור שכאן התרגום הנכון היחיד הוא מאת פרופ 'ד"ר יאסר נורי אוסטורק.

74:29 Levvâhatun lilbeşer (i) – השחרת העורות.

74:30 Aleyhâ tis'ate 'aşer (א) – מעליו יש תשע עשרה [מלאכים].

יש 19 על הצלחות. בספרי "נס דרך הזהב" ניתן לראות את הנתיב הישר חתום ב -19. אולם כאשר אנו בוחנים את הפסוק גימטריה כדי לראות את משמעותו של דוד החימום, אנו רואים שהוא מקודד ביחס הזהב.

חופש 74:29

ل = 30

و = 6

و = 6

ا = 1

ح = 8

ة = 5

ل = 30

ل = 30

ب = 2

ش = 300

ر = 200

סה"כ ערך הגימטריה: 618.

(נלקחת בחשבון האות vav המופיעה כפולה עם סימן Şedde – סימן שנכתב מעל עיצור (באלף-בית הערבי) כדי להראות שהוא מכפיל את עצמו).

הקואורדינטות של הכאבא מוסתרים בקוראן

בואו נסתכל עד כמה הקוראן רגיש למקומות הסקרמנטים לפני שנסביר שהמיקומים של הכעבה ומכה, ואפילו ירושלים בעולם, גם בצפון ובדרום, ובמזרח ובמערב, הם קשורה גם ליחס הזהב.

אל-חאג 'סורה; היא הסורה ה -22 והפילגש מתחיל ב -22 בספטמבר

אזור מיקת הקדוש וכמעט כל עולי הרגל הם נקודת הכניסה לאהרם מתחיל בקו הרוחב ה -22. האם אתה חושב שתחילת העלייה לרגל לקו הרוחב ה -22 והאג'ה סורה היא ה -22 היא רק צירוף מקרים? ובכל זאת לפני 1400 שנה לא היו קווי רוחב ואורך.

באופן מוזר הקוראן נותן את הקורדינאטות של הכאבא

גם קואורדינטות הכעבה מועברות לקוראן. בקוראן מוזכר באופן מפתיע את המילה כעבא רק בכמה מקומות. בפסוק הראשון שהוזכר הוא בא לידי ביטוי בערך הרוחב של הכעבה;

ערך קו רוחב של 21 ° 25 'של הכעבה

2.125 – [אזכור] כאשר הפכנו את הכעבה למקום שיבה לעם ומקום של ביטחון.

היה מישהו שהתנגד לומר כי ערך הרוחב יכול לבוא לידי ביטוי בדקות, כמו גם את האחוז ניתן לבטא בשברים. הם בהחלט חיפשו דרכים להתנגדות ולהתווכח. עם זאת, כאשר אנו בוחנים את מערכת הקואורדינטות עם ביטוי האחוזון הנדיר במקום הביטוי הנפוץ עם סוג הדקה, אנו נתקלים בתשובה משמעותית שניתנה למי שמנסה לצמצם את הנס עם שפתם.

21.42 אחוז ערך קו רוחב של כעבה

2.142 – הטיפשים בקרב העם יגידו, "מה הפנה אותם מהקיבלה שלהם, פעם הם התמודדו איתם?" אמור, "לאללה שייך המזרח והמערב. הוא מדריך את מי שהוא ירצה לנתיב ישר."

הנס כה ברור. רק שני הפסוקים הללו בלבד יספיקו בכדי להבין שהקוראן הוא דברי היוצר. מי יכול לראות את העתיד? מי יודע את ערכי הרוחב והאורך של לפני 1400 שנה?

האם ידעת שהיו עוד עשרות מבני עלייה לרגל כמו כעבה בערב בזמן הנביא מוחמד? למעשה, בעל הפילים, אברה, בנה אחד גדול ועשה פרסומת גדולה למקדש זה. אך כאשר לא יכול היה לראות את תשומת הלב שרצה, הוא בא להשמיד את הכעבה במכה, שהייתה האטרקציה הגדולה ביותר עבורו עם צבא הענק שלו. המקדש עצמו נמצא בנקודת יחס הזהב של עשרות יוצרי יצירה הבהירו כי מה ששייך לסביבה שמתעוררת אצל נביא השקר … לא נקודת יחס הזהב של כעבא, ושידור מוצפן לעולם היה הדת של נביא החיים, יחס הזהב.

[1] לרשימת הפסוקים הרגילה

https://www.academia.edu/35898258/Ayet_say%C4%B1m%C4%B1