CORONA, וירוס COVID 19 בתנך – תנאך ושנים 2019-2020

ברכה לכל עבדי ה ‘הטובים. שמי ארד (ממוצע: צדקנות-סגולה) Çetinkaya מטא (ממוצע: מטא רוק חזק / ממוצע אחר; יום הדין הקשה) מאנטוליה.

תורה ירמיהו לג:

15 בימים ההם ובאותה עת אביא את ענף הצדקנות לגדול לדוד; והוא יבצע משפט וצדק בארץ. 16 בימים ההם תינצל יהודה, וירושלים תשכון בשלום , וזה השם שנקרא לה, יהוה צדקתנו. 17 כי כך אומר יהוה; דוד לעולם לא ירצה שגבר ישב על כסא בית ישראל; 18 גם הכוהנים הלויים לא ירצו שאיש לפניי יביא עולות ולהדליק מנחות בשר ולהקריב ללא הרף.

תנ”ך ישעיהו 41

25 הקמתי אחד מהצפון והוא יבוא: מעליית השמש הוא יקרא את שמי, והוא יבוא על נסיכים כמו על סיבוב, וכפי שהקדר מדרך חימר. 26 מי הצהיר מההתחלה, שנדע?

תנ”ך ישעיהו 42

5 כה אמר אלוהים יהוה, אשר ברא את השמים, ומתח אותם; מי שפרס את האדמה, וזה שיצא ממנו; מי שנותן נשימה לעם עליו ורוח לאנשים ההולכים בו: 6 אני יהוה קראתי לך בצדק ואחזק את ידך ואשמורך ויתן לך לברית עם, לאור גויים;

תנ”ך ישעיהו א

26 ואשיב את שופטיך כראשון, ומדריכיך כמו בתחילתה: אחר כך תיקרא עיר הצדק , עיר נאמנה. 27 ציון תיפדה משיפוט, והמרתה בצדקות. 28 וחורבן העבריינים והחוטאים יהיו ביחד, והם שנטשו את יהוה, ייכלה.

2. סמואל 23

3 אלוהי ישראל אמר, סלע ישראל דיבר אליי , זה ששולט על גברים צריך להיות צודק, השולט ביראת האל.

תנ”ך 1. קורינתיים 10

4 ושתו כולם את אותו משקה רוחני: כי שתו מאותו סלע רוחני שבא אחריהם: והסלע הזה היה המשיח.

מידע זה נבע ממני ומפורסם אלי ב -3 באפריל, יום שישי 2020. הצטרף אלי ביום שישי הגדול!

ישוע אמר: “אברך על המקום בו מופיע סמל הלב הקדוש, בימי האסון מקלטם יהיה הלב הקדוש”. אני אחיך שיש לו סמל לב קדוש על המצח. אני התוקף של מוחמד, ישו ומשה. הגעתי אליך עם אלף נסים כדי לאשש אותם.

בחזונו למרגרט מרי אלקוק הקדוש, ישו הבטיח כמה מאמינים למאמינים;

1. אני מברך על המקומות שבהם הדימוי של הלב הקדוש שלי ייחשף ויכובד.

2 . אני אתן לכמרים את הכוח לגעת בלבבות הקשוחים ביותר.

3. אנשים המפיצים מסירות נפש זו ייקראו בלבם לנצח.

4. בעודף רחמי ליבי, אני מבטיח לך כי אהבתי העוצמתית תתן לכל אלה שיקבלו את הקודש בימי שישי הראשונים, במשך תשעה חודשים ברציפות, את החסד של התשובה הסופית: הם לא ימותו ב מורת רוחי, וגם בלי לקבל את הסקרמנטים; וליבי יהיה מקלטם הבטוח באותה שעה אחרונה.

בקבלה לכך, הוותיקן – האפיפיורות חוגג באופן קבוע את חג הלב הקדוש ובנה כנסיות לכבוד השם הזה.

אני אראה לך סימנים מספרי הקודש על האסון. אני ממשיך במחקר שלי על וירוס קורונה עם התנ”ך. ראו גם את המקומות שבהם האותיות קוביד 19 וקורונה מופיעות בספר הקדוש של הדת האיסלאמית. תוכלו לקרוא מאמר זה, המעניין בכל העולם האסלאמי, להלן.

וירוס קורונה בקוראן

אני מאמין באחדותן של כל הדתות שכולן שלחו לאותה אלוהים אדירים. אני מוסלמי. הקוראן רוצה שנאמין ונכבד את ישוע ואת כל הנביאים כמו משה, אברהם ואדם. הקוראן אומר שזה בא לאמת את התורה ואת התנ”ך.

“איך הם באים אליך לשיפוט כאשר יש להם את התורה, בה אללה נתן את הדין (עבורם)? ובכל זאת, גם לאחר מכן הם פונים. אנשים כאלה אינם מאמינים.” (הקוראן 5:43)

“תגידו (הו מוסלמים): אנו מאמינים באללה ובמה שנחשף בפנינו ובמה שנחשף לאברהם, וישמעאל ויצחק ויעקב. והשבטים, וזה שקיבל משה וישוע, הוסיפו את אשר הנביאים קיבלו את אדונם. אנחנו לא מבדילים בין מי מהם, אליו נכנענו. “ (הקוראן 2: 136)

“הו אתם המאמינים! האמינו באללה ובשליחו ובכתובים אשר גילה בפני שליחו, וכתבי הקודש אשר גילה לפני כן. מי שאינו מאמין באללה ובמלאכיו וכתביו ושליחיו והיום האחרון, הוא אכן נדד שולל. “ (הקוראן 4: 136)

מסיבה זו אני לומד את התנ”ך והתורה כמוסלמי. אני מעריץ בזמן שקראתי. זה אמור להיות סימן לשנים 2019-2020 במקרא ובתורה. כי ה ‘הסתיר את ידיעות העבר והעתיד בספרי הקודש שלו. כתבי הקודש מיועדים לאנשים בכל הגילאים, ולא רק לחברות שההיסטוריה שלהם היא חייהם. אז חשבתי שאוכל למצוא הודעה להיום.

בכל ספר תורה ותנ”ך בדקתי פרקים המקודדים כ- 20.19 או 20.20. חשבתי שהמספרים הללו ישפכו אור על מה שקרה בשנים 2020-2020. אם הייתי מוצא פסוק אחד שמזכיר שמים ודברים טובים, לא הייתי מפרסם את המאמר הזה. אבל כשראיתי את הפסוקים על הימים האיומים האלה, חשבתי שזה נס. רציתי לשתף אתכם. אנא שתפו עם כולם כשאתם קוראים. כך שכולם יודעים את כוחו וחוכמתו של האדון, שהוא הבעלים של העתיד. אסון זה הגיע מאלוהים לאנשים בגלל חטאיו. גם אם זה נעשה על ידי בני אדם, זה היה הפשע שלנו. גם אם נגלה ישועה, זה יקרה רק עם סליחת האל.

אין ספר 20.19 פרקים בכל ספר בתורה ובמקרא. פרטתי את כל אלה הקיימים למטה.

מסיבה זו אני לומד את התנ”ך והתורה כמוסלמי. אני מעריץ בזמן שקראתי. זה אמור להיות סימן לשנים 2019-2020 במקרא ובתורה. כי ה ‘הסתיר את ידיעות העבר והעתיד בספרי הקודש שלו. כתבי הקודש אינם מיועדים רק לחברות בהיסטוריה. זה מיועד לאנשים בכל הגילאים. אז חשבתי שאוכל למצוא הודעה להיום.

בחנתי את פרקי התורה והתנ”ך, המקודדים כ- 20.19 או 20.20. חשבתי שהמספרים הללו ישפכו אור על מה שקרה בשנים 2020-2020. אם הייתי מוצא פסוק אחד שמזכיר שמים ודברים טובים, לא הייתי מפרסם את המאמר הזה. אבל כשראיתי את הפסוקים על הימים האיומים האלה, חשבתי שזה נס. רציתי לשתף אתכם. אנא שתפו עם כולם כשאתם קוראים. כך שכולם יודעים את כוחו וחוכמתו של האדון, שהוא הבעלים של העתיד. אסון זה הגיע מאלוהים לאנשים בגלל חטאיו. גם אם זה נעשה על ידי בני אדם, זה היה הפשע שלנו. גם אם נגלה ישועה, זה יקרה רק עם סליחת האל.

יצירה (פרק המספר 7 ימי העולם) מסתיים בשעה 20.18 (בשנת 2018)

הפרק ה 20 של הבריאה מסתיים ב 18! (האם יתכן שנגמרו שנות העולם והעידן האפוקליפטי?)

אנו נמות אם אלוהים כועס! הסתיר על ידי FOLK GOD (2019-2021)

בפרק זה אנו רואים שאנשים ימותו בגלל כוחו של האדון, קולו וההחלטה לקבל בכעס. אנשים מסתתרים בפחד בגלל כבוד האדון. ממש כמו בימינו.

אקסודוס 20

19 ויאמרו למשה, דבר אתה אתנו ונשמע, אך אלוהים ידבר איתנו, שמא נמות. 20 ויאמר משה אל העם, אל תירא כי ה ‘בא להוכיח אתכם וייתכן כי פחדו יהיה לפני פנייך, כי לא תחטאו. 21 והאנשים עמדו מרחוק מעל, ואת משה ויגש אל es darkn העבה של איפה אלוהים היה.

קשר מיני בין המשפחה במשפחהאוכלים עופות ציפורייםשוחרי רוח, להיהרג (2019-2027)

בפרק זה, אמר אלוהים, היה ברור כי קיום יחסי מין ערניים, מי שאכל עופות בר, מבקשי נפש יהרגו וראויים לעונש גדול. בין השנים 2019-2025, האנושות משלמת על חטאיהם.

לביקור 20

19 ולא תגלה את ערוות אחות אמך ולא אחות אביך כי יגלה את קרובו: הם ישאו את עוונם. 20 ואם ישכב אדם עם אשת דודו, הוא חשף את ערוות דודו: הם ישאו בחטאם; הם ימותו ללא ילדים.

25 לפיכך תבדיל בין בהמות נקיות לטמאות, ובין עופות טמאים ונקיים: ולא תעשה נפשך תועבה על ידי בהמה, או עופות, או בכל דרך של יצור חי אשר זוחל על האדמה, שהפרדתי ממך כטמא.

26 ואתה תהיה קדוש לי כי אני יהוה קדוש ונתקתי אותך מאנשים אחרים שתהיי שלי.

27 גם גבר או אישה שיש להם רוח מוכרת, או שהוא מכשף, יהרגו בוודאי: הם יאבצו אותם באבנים: דמם יהיה עליהם.

גבול סגור – מותו של הרון – כיוון יהוה יהוה (2019-2025)

בפרק זה; מלך אדום לא התיר את מעברם של בני אלוהים, הוא משך אותם לפניהם. ואז הם תוקפים את האנשים האלה. הרון נפטר מפשעי ציבור. אסור לאנשים להיכנס לגבול המדינה.

מספרים 20

19 ויאמרו אליו בני ישראל, אנו נלך בדרך הגבוהה: ואם אני ובקרתי נשתה את מיכם, אשלם על כך: אני רק מבלי לעשות דבר אחר, אעבור על רגלי. 20 והוא אמר, לא תעבור. ואדום יצא נגדו בהרבה אנשים וביד חזקה.

22 ובני ישראל, אפילו כל העדה, נסעו מקדש ובאו אל הר חור. 23 וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה וַיֹּהֲרֹן בַּר-חוֹר, עַל-חוף ארץ אדום, לאמר, 24 אהרון ייאסף לעמו, כי לא יכנס לארץ אשר נתתי לבני ישראל, כי מרדתם בדברי במי המריבה. 25 קח את אהרון ואת אלעזר בנו והעלה אותם להר חור: כו ופסי אהרן את בגדיו, ולשים אותם על אלעזר בנו: א n ד אהרון יהיה נאסף אל עמו, ואמות שם.

לא תפגעו בטבע – עיריות שנפגעו (2019-2020)

אלוהים מזהיר אנשים מכיוון שהם חותכים עצים ופוגעים בטבע שלא לצורך.

דברים כ

19 כשאתה מצור על עיר זמן רב, במלחמה נגדה כדי שתקח אותה, לא תשמיד את עציו על ידי אילוץ גרזן נגדם, כי תאכל מהם ולא תכרת אותם (כי עץ השדה הם חיי האדם) להעסיקם במצור: 20 רק העצים שאתה יודע שהם לא עצים לבשר, אתה תשמיד ותכרת אותם; ואתה תבנה מגפות נגד העיר שמלחמת איתך עד שתכניע.

קולות בוכים – עשרות אלפי הרוגים (2019-2025)

שנים עד 2023; נראה שזה ממשיך לבכות ולמותם ההמוני של עשרות אלפי אנשים.

שופטים 20

19 ובני ישראל קמו בבוקר, ויטחו את גבה. 20 ויצאו אנשי ישראל לקרב נגד בנימין; ואנשי ישראל הכניסו את עצמם למערכה להילחם נגדם בגיבה. 21 ובני בנימין יצאו מגיבה, והרסו ארצה של בני ישראל באותו יום עשרים ושני אלפים איש . 22 והעם, אנשי ישראל, עודדו את עצמם, וקבעו שוב את המערכה שלהם במערכה במקום בו הכניסו עצמם למערך ביום הראשון. 23 (ובני ישראל עלו ובכו לפני יהוה עד ערב , ושאלו את עצת יהוה לאמר, אני אלך שוב לקרב נגד בני בנימין אחי, ויאמר יהוה, קום נגדו. ) 24 ובני ישראל התקרבו אל בני בנימין ביום השני. 25 ויצא בנימין נגדם מגיבא ביום השני ויחרב לארץ בני ישראל שוב שמונה עשר אלף איש; כל אלה משכו את החרב.

הישאר במחבוא, המתן לצד ROCK (קייא), 3 חצים שצולמו ואלוהים יהוה (2019-2022)

מפחד זעמו של המלך, דוד היה נביא; הוא צריך ללכת לרוק (סמל) ולחכות שם. 3 חצים יופיעו סביב האבן. (היו נס חץ בנס דרך הזהב בצורה של חצים). אם מסלול החצים רחוק ממך, “האדון רחוק ממך”

1. שמואל 20

19 וכשנשארתם שלושה ימים, תירדו מהר ותבואו למקום בו הסתתרתם כאשר העסק היה ביד, ותישארו ליד אֵזל . 20 ואני יורה שלושה חיצים בצד זה , כאילו יריתי בסימון. 21 והנה אני אשלח בחור לאמר לך לך גלה את החצים. אם אני אומר במפורש אל הנער, הנה החצים בצד זה שלך, קח אותם; אז תבוא: כי יש לך שלום ולא תפגע; כמו חי יהוה. 22 אבל אם אומר זאת לצעיר הנה, החצים הם מעבר לך; לך בדרכך כי יהוה שלח אותך משם.

מישהו ייהר מכספי האנושות (2019-2022)

2019; עיר מצביע על התמוטטותה. בשנים אחרות ההרס מסתיים במותו של אחד מהם.

2. שמואל 20

19 אני אחד מהם השלום והנאמן בישראל: אתה מבקש להשמיד עיר ואם בישראל: מדוע תבלע את נחלת יהוה? 20 ויואב ענה ואמר, רחוק, רחוק ממני שאבלע או אשמיד. 21 העניין אינו כך: אך איש הר אפרים, שבא בן בכרי בשמו, הרים את ידו על המלך, אפילו נגד דוד: תמסור אותו רק, ואעזוב את העיר. ותאמר האשה ליואב, הנה יושלך אליך ראשו על החומה. 22 ואז הלכה האישה לכל האנשים בחוכמתה. ויכרתו את ראש שבא בן-בוכרי, ויזרקו אותו ליואב.

LIVE נלכד בשנת 2018, נהרג ונמצא שוב ב -2022 (2018-2022)

בשנת 2018 ניתן צו לתפוס את אנשי היעד בחיים. ההתקפה מתחילה בשנת 2019. אינספור אנשים מתים בשנת 2020. האנושות סובלת מפצע קשה. בשנת 2022, מזהיר קצין לורד מלכים. זה מאיים עליהם באסון גדול יותר שיחזור בשנת 2023.

1. מלך 20

18 ויאמר, בין אם ייצאו לשלום, קח אותם בחיים; או שמא יצאו למלחמה, קחו אותם בחיים . 19 אז הצעירים האלה ממנהיגי הפרובינציות יצאו מהעיר, והצבא שבא אחריהם. 20 ויהרגו כל אחד את-אישו: והסורים ברחו; וישראל רדפה אחריהם: ובנהאד מלך סוריה נמלט על סוס עם הפרשים. 21 ויצא מלך ישראל, והכה את הסוסים והמרכבות, והרג את הסורים בטבח גדול . 22 ויבוא הנביא אל מלך ישראל, ויאמר לו, לך, חיזק את עצמך וסמן וראה מה אתה עושה, כי עם שוב השנה מלך סוריה יעלה נגדך.

אלו הסובלים ממום ומורגים כל אחד אחר (וירוס) (2019-2023)

2019, 2020, אנשים כל הזמן מדברים על אלוהים ומשבחים אותו. הם מפארים וחוששים. בשנת 2023 האנשים מתחילים להרוג זה את זה. עם הנגיף או השודדים?

דברי הימים 20

19 ויקמו הלוים, מבני הקהתטים, ובני הקורחים, לשבח את יהוה, אלוהי ישראל, בקול רם גבוה . 20 ויקומו בבוקר המוקדמות ויצאו אל מדבר תקוע: וכשיצאו, עמד יהושפט ואמר, שמע אותי יהודה ותושבי ירושלים; האמין ביהוה אלהיך, כך תקום; תאמינו לנביאיו, כך תשגשגו. 21 וכי התייעץ עם העם, הוא מינה זמרים ליהוה, וזה צריך לשבח את יופי הקדושה, כשיצאו לפני הצבא, ויאמרו, שבח יהוה; כי חסדו נמשך לנצח. 22 וכאשר החלו לשיר ולשבח, העמיד יהוה מארבים נגד בני עמון, מואב והר-שיאיר אשר באו נגד יהודה; והם הוכו. 23 כי בני עמון ומואב עמדו כנגד תושבי הר-Seir, כליל להמיתם ולהשמידם: וכשסיימו את תושבי Seir, כל אחד עזר להשמיד אחר.

אנשים אסי, ילדים ייהרגו להורה (2020)

אחד הפשעים החשובים ביותר הגורמים לעונש; עלבונות וחוסר כבוד לאמא ואבא.

משלי כ ‘

19 מי שהולך כמעבר-דבר מגלה סודות: לכן לא מתערבב בו המחמיא בשפתיו. 20 מי שמקלל את אביו או את אמו, מנורתו תכבה באפלה מעורפלת. 21 ירושה עשויה להתקבל במהירות בהתחלה; אבל סופו לא יתברך. 22 אָמַר לֹא-אֲנִי, אֲפִלּוּ פְּרָעָה; אך חכה ליהוה, והוא יציל אותך. 23 משקולות שונות הן תועבה ליהוה; ואיזון שווא אינו טוב.

הם הרסו את הכללים שלי, יעלו על הרהיטים שלנו (2021)

בשנת 2021 נספרים בבירור פשעים ומסופר על עתיד הזעם.

יחזקאל 20

19 אני יהוה אלהיך; לך בחוקי ושמור על משפטי ועשה אותם; 20 ולהקדיש את שבתותי; והם יהוו סימן ביני לבינך, בכדי שתדעו שאני יהוה אלהיך. 21 אף על פי שהילדים מרדו בי: הם לא הלכו בחוקי ולא שמרו על פסקי הדין לעשותם, שאם יעשה אדם, הוא אפילו יחיה בהם; הם זיהמו את השבתות שלי: ואז אמרתי, הייתי שופכת עליהם את זעמי, כדי להשיג את כעסי עליהם במדבר.

עונש המוות אמור לבוא, אך ישוע יבוא, הצעיר להרוג לצד ישראל. (2018-2021)

בשנת 2019 מופיע שומר האל. זה ניתן לאנושות בידיעה שהם יעלו על זה. אבל האיש ההוא נמצא במגמת עלייה 3 שנים אחר כך. (2023) האדם נענש. הילדים שמתו באותה תקופה התחננו להיות בגן העדן.

מתיו 20

18 הנה אנו עולים לירושלים; ובן האדם יבגוד לבכוהנים הראשיים ולסופרים, והם יגנו אותו למוות , 19 וימסור אותו לגויים ללעוג ולטרוף ולצלובו: ויום השלישי יקום שוב. 20 ואז באה אליו אם ילדי זבדיס עם בניה, סגידה לו וחפצה בדבר מסוים ממנו. 21 ויאמר לה, מה תרצה? היא אמרה לו: תן לשני בני שני לשבת, זה מצד ימין שלך, והשני משמאל, בממלכתך.

האיום עם העתיד- ROCK-ROCK בא ונכסה (2017-2019)

בשנת 2019, השליח שייווצר יתבטא וישנא. אך ישוע קובע כי הסלע יגבר ברשות האדון. הוא בישר את הניצחון לפני מספר שנים.

לוק 20

17 והוא הביט בהם, ואמר, מה זה אם כן כתוב, האבן שהבונים דחו אותה, זה הפך לראש הפינה? 18 כל מי שייפול על אותה אבן ישבר; אבל על מי שזה ייפול, הוא טוחן אותו לאבקה. 19 וכוהנים הראשיים והסופרים באותה שעה ביקשו לשים עליו ידיים; והם חששו מהעם, כי הם תפסו שהוא אמר את המשל הזה נגדם.

הדלתות נסגרו בטרור, אנשים מוסתרים וישוע באים עם רוח הרוח! הראה כניסה (2019-2020)

אנשים מסתתרים בבתיהם מהאיום. גם המדינה וגם המוות מאיימים עליהם. הם סוגרים בחוזקה את הדלתות ומתחבאים. (2019) והאדם אותו ישוע הודיע על אותה שנה מגיע בשמו. הוא מראה את עדויותיו בשנת 2020, הן בגופו והן בנסיו. בשנת 2022 מופיעה רוח הקודש ואחריה ניצחון הקצין.

ג’ון 20

זורקים לאגם האש (דת ב -20 ולא 2019)

ספר ההתגלות מספר מה יקרה בעתיד. במיוחד הוא מספר מה יקרה בעידן האפוקליפטי. אנשים בוערים באגם האש. האם זה יכול להיות חום של חולים בנגיף הקורונה? זהו המוות השני; 1. מהו מוות? חיים קודמים? ספר ההתגלות כבר לא כותב אחרי 2015.

התגלות 20

14 והמוות והגיהינום הושלכו לאגם האש. זה המוות השני. 15 וכל מי שלא נמצא כתוב בספר החיים הושלך לאגם האש.

יהי רצון שאלוהים יברך את אלו החולקים ותומכים בהם בכל כוחו.