HERKES KENDİ NEFSİNDEN YARATILMIŞ KİŞİ İLE KARŞILIKLI BİR AŞK YAŞAYABİLİR (2. Kitap 18. Bölüm)

30.21 – Kaynaşmanız için size kendi nefsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O’nun delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.

16.72 – Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hâla bâtıla inanıp Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

Benliğimizi oluşturan DNA kodlarının bir bölümü son derece benzer şekilde karşı cinste ortaya çıktığında bir çekim oluşur.Hatta insanlar çekim duyup sahiplendikleri hayvanları da hem karakter hem de cins olarak kendine benzer olanlardan seçerler. Kedi insanı ve köpek insanı deyimleri ve bunlarla ilgili yapılan ruhsal tahliller buradan doğar. Onlar evvelden onlara akraba olduklarından değil elbet. Ama insan kendine benzeyen tarafından çekilir.

En iyi çiftlerin birbirlerine en çok benzeyenler oldukları görülmüştür. Zamanla birbirine benzeyenler dışında, ilişkilerinin başlangıcından itibaren birbirlerine benzeyenler de çok. Bunun sebebi, kendimize benzer kişilerden etkileniyor olmamız. Peki neden? Bilim insanları, genleri kendimizin genlerine benzeyen partnerler seçme eğilimimiz olduğuna inanıyor. Sonuçları Psychological Science dergisinin 16’ncı sayısında yayımlanan bir araştırmaya göre, tek yumurta ikizi olan kişilerin eşleri, çift yumurta ikizi olan kişilerin eşlerine göre birbirlerine fiziksel olarak daha çok benziyor. Yani bir başka deyişle, iki kişinin ortak genleri ne kadar fazlaysa, romantik ilişkilerinde benzer kişilere yönelme ihtimali de o kadar fazla oluyor.

1999 yılında yapılan bir başka araştırma da benzer sonuçları destekliyor. Araştırmada, heteroseksüel katılımcılara bir dizi portre fotoğrafı gösterilip çekiciliklerine göre oylamaları istendi. Ancak fotoğraflardan biri, katılımcının kendi fotoğrafının dijital olarak karşı cinse dönüştürülmüş halinden oluşuyordu. Araştırmanın sonunda katılımcıların birçoğunun bu dönüştürülen portrenin kendisine ait olduğunu fark etmediği ve en çekici bulduğu fotoğrafın bu olduğu anlaşıldı.

En şaşırtıcı olan da birbirini seven kişilerin birbirlerine olan benzerliklerinin zaman içinde artması. 1987 yılında yapılan ve artık klasikleşmiş bir araştırma kapsamında üniversite öğrencilerinden yeni evlenen çiftlerin ve 25 yıldır evli olan çiftlerin fotoğraflarını değerlendirmeleri istenmiş ve çiftlerin birbirlerine ne kadar benzediklerini ve ne kadar süredir evli olduklarını tahmin etmeleri istenmişti. Ancak gösterilen fotoğraflardaki çiftlerin bazıları gerçekten evli, bazıları ise sadece benzer yaşlardaki farklı farklı kişilerin fotoğraflarıydı. Araştırmacılar bu araştırmanın sonunda katılımcıların, uzun süredir evli olan çiftleri, yeni evlenenlere veya evli olmayanlara göre birbirlerine daha çok benzettiklerini tespit etti. Hatta, katılımcıların yeni evlenen çiftlerle, evli olmayan ve birbirini tanımayan kişileri ayırt edemedikleri anlaşıldı. Ancak uzun süredir evli olan çiftlerin, evli olduklarını kolayca tahmin edebildiler. Bu araştırmadan çıkan en önemli sonuçlardan biri de birbirine en çok benzetilen portrelerin, en mutlu olduğunu söyleyen çiftlerin portreleri olmasıydı.

BEKAR KALANLARIN BAZILARI SEÇİLMİŞ OLANLARDIR

İncil: Luka 20/34, 36:

« İsa onlara şöyle dedi : Bu çağın insanları evlenip evlendirirler. Ama gerçek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye lâyık görülenler ne evlenir, ne evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı’nın çocuklarıdır. »

Torah İşaya:56

4 Çünkü Ben Yehova, Sebt kurallarıma uyan, Beni hoşnut eden şeyleri seçen, ahdime bağlı kalan hadımlara şöyle diyorum: 5 “Onlara evimde,duvarlarımın arasında oğullardan da kızlardan da daha iyi bir şey vereceğim; bir isimleri,bir anıtları olacak. Öyle bir isim ki, devirler boyu kalacak, yok olup gitmeyecek.

Kuran: Ali-İmran 39

O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: “Allah, sana Yahya’yı müjdeler. O, Allah’tan olan bir kelimeyi doğrulayan, efendi, kendini nefsini engellemiş (bekarlığı seçmiş) ve salihlerden bir peygamberdir.”

Çocuğu olmayan peygamberler ve insanlardan Allah yoluna adanmış olanlar övülmüştür tüm dinlerde.  Evvelki hayatında seçilmişlerden olmayı başarmış ve bekar kalmış insanlar çocuksuzdur. Onların kendi nefislerinden olupta evlenebilecekleri bir soy gelmemiştir. Onun DNA’sına benzer bir DNA bulunamadığından ve Allah’a adandığından aşkı sadece Allah’a olabilir.

Kişi bekarlığının kökeninin dünyevi nedenler mi yoksa seçilmiş olmaktan mı olduğunu, kalbinde Allah’tan başkasına yakınlık ve aşk olup olmadığına bakarak anlayabilir. Herkes kendi nefsine benzeyene çekim duyacaktır. Allah’ın da nefsi olduğu ancak o nefsini Rahim ve Rahman boyutunda kusursuz halde tuttuğu için o da kendi gibi olana çekim duyar.

Diyanet Vakfı Meali:

39.6 – Allah sizi bir tek nefisten yarattı, sonra ondan da eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi. Sizi de annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz Allah’tır. Mülk O’nundur. O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da (O’na kulluktan) çevriliyorsunuz?

Benzer Yazılar

Yorum Bırak