HZ. İSA’DAN SONRA GELEN PEYGAMBERLER VE MÜJDESİ (10. Kitap 4. Bölüm)

Hz İsa asla kendisinden sonra bir peygamber gelmeyeceğini asla söylememiştir. Zaten hem İslamiyet’te hem de İsevilikte Hz İsa’dan sonra gelen havariler; peygamber sayılmaktadır. Bu nedenle Hıristiyanlıkta İsa’dan sonra peygamberliğin önü açıktır.Tevrat’a göre gelmesi beklenen 3 büyük peygamber daha vardı;

  • Tüm Dünyaya Egemen Olacak ve Adaleti Getirecek Kral Kurtarıcı Mesih,
  • Göğe Alınmış ama Dönmesi Beklenen İlyas As
  • Birde Hz Musa gibi kitap ve şeriat sahibi, savaşlar yapacak beklenen O büyük peygamber.

Bu nedenle Yahudi toplumu Peygamber olduğunu söyleyen Yahya As.’a şu soruyu sordular;
Yuhanna 1;“20: Yahya’nın tanıklığı şöyle oldu, açıkça konuştu, inkâr etmedi: “Ben Mesih değilim” diye açıkça konuştu.21: Onlar da kendisine “Öyleyse sen kimsin? Sen İlyas mısın?” diye sordular. O da: “Değilim” dedi.“Sen o Peygamber misin?” Yahya “Hayır” diye cevap verdi.”

Yahya As. 3 ‘ü de olmadığını söyler. İlyas As. ise çoktan gelmiştir Hz İsa’nın ifadesine göre;
Matta 17;”12: Size şunu söyleyeyim, İlyas zaten (ruhen Yahya ile) geldi, ama onu tanımadılar, ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şekilde İnsanoğlu da onların elinden acı çekecektir.”
Peki, o zaman “O Peygamber” kimdir?
            Hz İsa bir kişinin peygamber olup olmadığını anlamak için bize meyvelerine bakmayı tavsiye etmiştir; Eğer iyi ve güzel meyveleri, yani işleri olan biri ise ona inanılabileceğini ifade etmiştir. Eğer kendisinden sonra peygamber gelemeyecek olsa örnek vermek yoluna gitmez ve asla peygamber gelmeyecek her kim peygamberim dese onu reddedin derdi. Ayrıca İsa’dan sonra uzun süre yaşayan havarilerde ve birkaç yüzyıl sonra gelen başka bazı kişilerde peygamber olarak sayılmıştır.Matta 7;“15: Yalancı Peygamberlerden sakının. Onlar size koyun postu içinde yaklaşırlar, ama özde yırtıcı kurtlardır.16: Onları yaşam ürünlerinden tanıyacaksınız. Hiç dikenlerden üzüm, devedikenlerinden incir toplanır mı?17: Her iyi ağaç iyi ürün verir. Çürük ağaç ise kötü ürün verir.18: İyi ağaç kötü ürün vermediği gibi, çürük ağaç da iyi ürün vermez.19: İyi ürün vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır.20: Demek ki onları yaşam ürünlerinden tanıyacaksınız.”              Demek ki yaşam ürünlerine bakacağız…. İyi ağaç iyi ürün verir diyor Hz İsa;
Hz Muhammed; Yaşadığı toplumdaki tüm kız çocuklarının diri diri gömülmesi adetini kaldırmış belki de yüzbinlerce kız çocuğunun hayatını kurtarmıştır.
Putperest Arap kavmine ve akabinde çağlar boyu onlarca milyar insana Hz İsa’yı ve yaratıcının birliğini tanıtıp kutsal kitaplara ve tüm peygamberlere inanmalarını sağlamıştır.
“Dinde zorlama yoktur” ayeti ile din için savaş yapılmayacağını ilan etmiş ancak sadece saldırıya uğranırsa eşit düzeyde bir savunmaya izin verilmiştir. Müslüman olmayanlara hediye vermeyi ve iyi davranmayı zorunluluk ve yasa haline getirmiştir.
Milyarlarca Müslüman kusurlu olsa da, çağlar boyu onun iyiliğinden, onun merhametinden ve fedakâr yaşam hikayesinden etkilenerek daha iyi bir insan ve kul olmaya çalışmıştır. Hiç şüphe yok ki, dünyada Yaratıcıya en çok ibadet eden, secde ve dua ile vaktini geçen, yaratıcı için bir rahibe adanmışlığı ile örtünenler bu çağa kadar en çok Müslümanlardı.
Avrupa karanlık bir çağda iken, bilim ve medeniyet İslam dünyasındaydı. Dünyanın süper güce sahip medeniyetleri bazı hataları da olsa İslam ülkeleri idi. Ne zaman mucizelerle dolu Kuran’ın düşünme ve adalet emrini tamamıyla terk ettilerse o zaman yok oldular.
Arap yarımadası içki, fuhuş, hırsızlık ve kanunsuzluğun hüküm sürdüğü putperest, Hz İsa’ya ve Hz Musa’ya düşman bir toplumken, tüm kötü alışkanlıklarını neredeyse tamamen terk etmiş ve 3 kıtaya yayılmış 2 milyara yakın Allah’ın birliğine ve Hz İsa’nın peygamberliğine inanan toplumlar doğmasına Hz Muhammed vesile olmuştur.
Her ne kadar çoğunuz kadını kapatmaya çalışan bir din diyerek yerse de; bunun inandığınız İncil’de var olan bir emir olduğunu hatırlayın;
“Kadın saçlarını ya tamamen kessin yada başını örtüyle kapatsın.”(İncil)
Tevrat’ta peygamberlerin namaz kıldığı, sakal bıraktığı, oruç tuttuğu ve kurban kestiği yazılıdır. Öyleyse Tevrat’ta ki peygamberlerin yaşamına daha yakın bir insanlık oluşmasına neden olan Hz Muhammed değil midir?
O binlerce kölenin azat edilmesine aracılık etmiş, köleliğin kaldırılmasını azat etmeyi özendirerek hızlandırmıştır.
Kuran’da yüzlerce yerde, araştırmak, derin düşünmek, bilgiye değer vermek ve iyiliklerde bulunmak emredilmiştir.
Çok eşlilik onun en çok eleştirildiği konu; fakat iyice yaşlandığı hayatının sadece son 6 yılını çok eşli olarak geçirdiğini, evlendiği kadınların biri hariç hepsinin dul, çocuklu veya yaşlı olduğunu, istese en genç ve güzellerden binlerce kişilik haremlere ve kralların saraylarına sahip olabilecekken fakir bir yaşam sürmeyi tercih ettiğini biliyor muydunuz?
Hz İsa’nın yada evvelden gelenlerin peygamberliğine hangi sebeple inanır Hıristiyanlar? Mucize gösterdiğine dair halk arasında anlatılıp günümüze aktarılmış rivayetlerse, Hz Muhammed bu konuda tüm peygamberlerden üstündür, çünkü daha yakın ve yazının daha yaygın olduğu bir tarihte yaşamış ve yüz bine yakın ashabı yaşamını izliyorken vefat etmiştir.
Maide Suresi 82-83:”İman edenlere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi olarak Yahudileri ve Allah’a ortak koşanları bulursun. Ve yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: “Biz Hıristiyanlarız” diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Peygamber’e indirilen (Kur’ân)i dinledikleri zaman, onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar: ” Ey Rabb’imiz iman ettik, bizi de şahitlerden yaz” derler.”
Hani Allah, İsa’ya demişti ki: “Ey İsa, doğrusu seni Ben vefat ettireceğim ve seni Kendime yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Bana’dır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim.(Al-i İmran Suresi, 55)Nisa 157Ve «Allah elçisi Meryem oğlu İsa’yı öldürdük» demeleri yüzünden (onları lânetledik). Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler.Eğer aramızdaki farklılıkları yok ederek Hz İsa’ya olması gereken şekilde Kuran rehberliğinde bağlanabilirsek ve Hz Muhammed’in peygamberliğini sunduğum deliller vesilesi ile kabul ederseniz, birlikte dünyaya Yaratıcının aşkını ve gerçek dinini ulaştırabiliriz.  4 milyar aynı dinde birleşmiş insan olarak dünyayı  fethedebiliriz. Fakat bu sefer kılıç yada silahlarla değil. İyilikle, hakikatin bilgisi ile, ilahi mucizelerle… bu sefer dünyayı tüm kalpleri fethederek, bizden olmayanlara sımsıkı sarılarak fethedebiliriz.
Az bir bilgi ile Hz Muhammed peygamber değildir diyerek, Hz İsa’yı milyarlarca insana sevdirmiş, yasalarını uygulamış ve o ne dediyse hepsini tasdik etmiş bir insana sahtekar diyerek haksızlık demeyin.
Biz tüm Müslümanlar, Hz İsa’nın Kuran da anlatılan şekilde Allah’ın Meryem’deki ruhu ve kelimesi, peygamberi olduğunu kabul ettik. Hz İsa’nın Tanrı olmadığı tüm insanlığın Tanrı’nın ailesi olduğunu ve Hz Muhammed’in peygamberliğini kabul edin.
Nisa Suresinde Allah size şöyle der;
“171: Ey kitap ehli! ( Hıristiyanlar )Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın elçisi, Meryem’e atmış olduğu kelimesi ve O’ndan bir ruhtur. Allah’a ve peygamberlerine inanın (Allah) üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan yüce (münezzeh)dir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.”

DESTEK ÇAĞRISI:

DÜNYAYA ULAŞMAK İÇİN YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR!

Bu makale Erdem ÇetinkayaMet’a tarafından yazılmış Mucizelerin Sesi isimli kitabından alınmıştır.

Bu mucizelerin ilk bölümünü saygın bilim adamlarının verdikleri röportaj ve destekler sonucunda “Kutsal Gizemler, Altın Oran Kabe” isimli 105 dakikalık belgeselle dünyaya bir çok dilde duyuruldu. Sosyal medyada ve TV’lerde toplam 40 milyonu aşkın izlenme saysına ulaştı. Binlerce kişinin Allah’a yönelmesine ve inancını değiştirmesine vesile oldu.

Şimdi çok daha fazla mucizeyi Allah ilham etti ve tüm dünya ile paylaşmak için tüm dünya dillerinde profesyonel belgeseller hazırlamalı, kitaplar ve belgeseller bir çok dile çevrilmelidir. Akabinde Allah2ın bu mucizelerini duyuran, tüm dünya da milyarlarca insana ulaşan büyük tanıtım kampanyaları düzenlenmelidir.  İyiliğin emri ve kötülüğün nehyi, iman etmekten sonra ki ilk görev ve en büyük ibadettir. En büyük iyilik imana, cennete, insanlığın birleşmesine vesile olmak ve cehennemden kurtuluşu sağlamaktır.

İlk adımı 14 yıllık bir çalışma ve büyük fedakarlıklarla gerçekleşen bu seslenişe sizde PDF kitaplarımızdan alarak destek olabilirsiniz. Eğer gerçekten inanıyorsak Yaratıcımıza; inancımızın ve sadakatimizin kanıtı olarak fedakarlık yapmalıyız.

Mucizelere tanık olmaktasınız. İnsanoğlunun önünde iki seçenek vardır. Ya bu mucizelerin tamamının tesadüfen oluştuğunu tek tek kanıtlamalı yada onlara iman edip mucizelerin dünyaya yayılmasına tüm gücüyle destek vermelidir.

Rabbin gözünden bakın kendinize, her şeyi verdiğiniz ve sonsuz cenneti armağan edeceğiniz insanoğlu, sizden emanet ettiklerinizin onda birini bile esirgiyor. Ona değer verir miydiniz?

Hz İsa;
– Zengin birinin cennete girmesi devenin iğne değilinden girmesinden daha zordur. (imkansızdır)

Kuran;

      • Malı sayıp biriktirenin vay haline. Altını gümüşü sayıp yığar.
      • Sana mallarından ne kadarını Allah yolunda vereceklerini soruyorlar. Onlara de ki; “ihtiyaçlarından fazlasını”.

Buda:

“…sahip olunan her mal ve mülk bencillik günahını arttırır”

Gerçekten sonsuz yaşamın gelişine, cennete ve cehenneme inanarak Allah’ın yüceliğini kabul eden  bir insan onda biri vakfetmekten tereddüt etmez. Mucizeleri dünyaya yaymak için Allah’a infak edin. O da size hem bu dünyada hem de sonrasında güzel bir hayat lütfetsin.

İnsanoğlu haşa Kainatın ilahına allah’a bir lamba cini gibi davranıyor. Sürekli bencilce, hizmetçisiymişçesine istiyor ama Rabbim ne ister diye sormuyor. İşi düştüğünde O’nu yardıma çağırıyor ama O’nun için fedakarlık yapmıyor. Sanki o Allah’ın değil, Allah onun kuluymuş gibi davranıyor. Öyleyse Allah insanoğlunun nankör ve bencillik dolu sesine neden cevap versin?

Sorularınız ve desteğiniz için mail atmanız yeterlidir.

“Mucizelerin Sesi” adlı kitabımdaki tüm içeriği ücretsiz olarak sitemde makaleler halinde yayınlıyorum. Ama toplu ve sıralı halde bir kitap olarak edinmek ve bu yolla da HAK DİNİN dünyaya mucizeler ve kanıtlarla yayılmasına destek olmak isterseniz aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

ŞİMDİ E-KİTABI SATIN AL

E-mail: kutsalgizemler @ gmail.com

Sevgi ve inançla kalın.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak