KURALLARA UYMAYAN BİR KITA ŞEKLİ; BAŞINA NE GELDİ? (7. Kitap 11. Bölüm)

Şekillerle ilgili en önemli kuralımız hepsinin de güneşin aksi yöne doğru rükû eder, boyun eğmiş halde çizilmeleri idi. Ancak Afrika çok açık bir şekilde dinozor kafasına benzeyen bir siluete sahip. Kurallara uymayan bu vahşi ve saldırgan dinozor nesli, Rab tarafından yok edildi.

Düşünülenin aksine hayvanlar da birer ümmettir. Yani Allah onların da kalbine iyi ve doğru olanı vahyeder. Sınar, geliştirir veya yok eder. Bal arısına bal yapmasını ve petekler örmesini vahyetmesi gibi. Yeryüzündeki hemen her kara canlısı insanoğluna itaat etmiştir. Dinozorlar insandan çok daha önce yaşasa ve dünyanın eski liderleri olsalar da doğaları ve cüsseleri itaate uygun değildi. Anlaşılıyor ki Yaratıcının yanında dahi muteber değildiler ve insanın da gelişi düşünülerek yok edilmiş olabilirler.

Bizim için hikmetli olan kısım, dünya haritasındaki boyun eğmiş ve batıya doğru dönmüş tüm şekillerden farklı davranan tek tür olması ve aynı zamanda yok edilmiş tek hâkim tür olması.  Bu Rabbin her şeyi önceden bildiğinin ve dinozorları al aşağı edip – baş aşağı edip onları yokluk uçurumuna yolladığının şeklidir.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak