KURAN AYETLERİNDE ALTIN ORAN MUCİZELERİ (4. Kitap 12. Bölüm)

Kur’an altın oran mucizeleri ile dopdoludur. Besmelede Altın Oran var olduğu gibi, insanlara sunulacak levhalarda dahi altın oranın var olacağı işaret edilmiştir. Kuran’ın 6236 olan ayet sayısı dahi altın orana göre tasarlanmış simetrik bir düzen içermektedir. Birlikte Kuran’da var olan temel altın oran bağıntılarını gözlemleyelim.

 

KURAN’DA AYET SAYILARI İNSAN YÜZÜ GİBİ ALTIN ORAN VE SİMETRİYE SAHİPTİR

1618+1000+1000+1000+1618

= 6236 (Kur’an da ki Ayet Sayısı)

İnsan yüzü ve doğadaki hemen her şey gibi simetrik olan yukarıdaki matematiksel tasarıma bakınız. Kuran’ın değiştirilmediğine dair yüzlerce kanıttan birini daha göstermekteyim size.

1000 ve 1,618 arasındaki bağ, yeryüzündeki peygamberlerin doğum yerleri arasındaki muhteşem ilişkide yeniden ortaya çıkacaktır.

KURAN’DA 16:18 AYETİ ALTIN ORAN AÇIKÇA ANLATILIR

Altın oranı mistik bir perspektifle incelersek;

Rakamları sonsuzdur bu yönü güçlü şekilde sonsuz güce sahip Yaratıcıyı vurgular.

Sonsuz rakamları saymak insan için imkansızdır. Yani altın oranı kimse sayamaz.

En güzel nimetlere vurulmuş bir mühürdür.

Estetik güzellik verir ve bu Allah’ın lütfu merhametidir.

Kuran 16.18 ayeti ne diyor bakalım;

  16:18 “Saymaya kalksanız “onu” hesaplayamazsınız; Allah’ın nimetini. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

Saymaktan (sayılardan), 16:18’le verilen işaretin ardından sayılamaz olmaktan, en güzel nimetlerden ve merhametten bahsederek altın oranın gayesi ve ilahi bir merhamet “ni’e-met’a” mührü olduğunu ayet çok latif bir dille anlatmıştır.

Ayetin Arapçasında Altın Oranla ilgili kutsal kitaplar ve dünya üzerindeki ilahi merkezlerle ilgili tüm mucizeleri keşfeden ve dünya yayan kişinin nesebi ve memleketi gizlidir. Bu memleket (Nallahhan) ve soy ile ilgili sayısız mucize İlahi Yol kitabında çok detaylı olarak açıklanmıştır.

16.18 Ve in teuddû ni’metallâhi lâ tuhsûhâ, innallâhe le gafûrun rahîm.

Meta (anneden soy adı – aynı zamanda doğru dinlerinde beklenen kurtarıcının soy adı – (Metta))

Nallahan* (Memleketi – Nallıhan – Karahisar Köyü)

*(he’tenvinli nun ile okutur)

Aynı ifade (aynı cümle) 1434 yılına atıfla 14:34 ayetinde geçer. Bu Altın Oran mucizelerinin medya ve tv’lerde belgesellerle dünyaya ilan edildiği yıldır.

 

SIRA SAYILARINA GÖRE ALTIN ORAN AYETLERİ

Kur’an-ı Kerim’i bir de ayetlerin sırasına göre altın oran rakamları arasından incelemek istedim. Çünkü Kuran’ın bahsi geçen şekilde 1618+1000+1000+1000+1618 temel rakamlarımızın toplamından oluşmuş İNSAN YÜZÜ VE YARATILAN HER ŞEY GİBİ simetrik ve altın oranla dizayn edilmiş bir yapıda görmüştüm.

Böylece Kuran’ın ayetlerini baştan sona doğru sayarak 618,1618.. ayetlerine bakacağız. Örneğin 2. sure olan Bakara suresinin 3. ayeti; Kuran’ın en baştan 10. ayeti olacaktır.

 

618.AYETTE  1 KEZ “YÜZ” KELİMESİ VE 2 KEZ DE “GÜZEL” KELİMESİ GEÇER[1]

618.ayet = (Nisa Suresi) 4.125

Kimin dini, güzellik yapıcı olarak VECHİNİ (YÜZÜNÜ) Allah’a vermiş olanın dininden güzel olabilir? O (kişi), İbrahim’in dosdoğru dinine uymuştur. Allah, İbrahim’i dost edinmiştir.

Vemen ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi vehuve muhsinun vettebe’a millete ibrâhîme hanîfâvetteḣażallâhu ibrâhîme ḣalîlâ

 

1. ve men : ve kim
2. ahsenu : ahsen, en güzel, daha güzel
3. dînen : dîn bakımından, dînen
4. mimmen : o kimseden
5. esleme : teslim etti
6. veche-hu : onun yüzü
7. li allâhi : Allah’a
8. ve huve : ve o
9. muhsinun : ahsen olandır /muhsindir – güzellik yapandır
10. ve ittebea : ve tâbî oldu
11. millete : topluluk, millet
12. ibrâhîme : Hz. İbrâhîm
13. hanîfen : hanif olarak, tek Allah’a inanarak
14. ve ittehaza : ve edindi
15. allâhu : Allah
16. ibrâhîme : Hz. İbrâhîm
17. halîlen : dost

 

Altın oran sayısının bir diğer ifadesi olan 618 sayısı ile mühürlü ayetin; Altın Oran’ın dünyadaki en güzel yansıması olan kadın yüzüne atıf yaparcasına “KADIN” isimli surede yani “NİSA” suresinde yer alması ve üstüne üstlük iki kez “en güzel” kelimesi ile, bir kez de”yüz” kelimesinin geçmesi ne büyük hikmettir.

Bununla birlikte ayetin resmi dizin ifadesi olan 4125 rakamlarını ortadan böldüğümüzde sayıların altın orana göre tanzim edildiğini görmekteyiz.

41/1,618=25,3399

 

1618.AYETTE DÜNYANIN EN GÜZEL YÜZÜNDEN BAHSEDER

Yusuf Suresi 12:22

Velemmâ beleġa eşuddehu âteynâhu hukmen ve’ilmâ(en)(c) vekeżâlike neczî-l muhsinîn(e)

Meali: (Yusuf) reşit olunca (fiziksel ve aklen olgun, kemal) ona hikmet ve bir ilim verdik. Biz, güzellik yapanı (mu-haseni) işte böyle ödüllendiririz.

Sıra değeri Altın oran sayısı ile mühürlenmiş bu ayet yine hikmetli bir biçimde Yusuf Suresinde geçer. Ona bir mucize olarak olağanüstü güzellik verilmiş, ona bakanlar ellerini doğrasa bile acısını hissetmeyeceği ölçüde etkileyici olacak bir surette ALTIN ORAN’ın en mükemmel hali ile yaratılmıştı. Ayette YUSUF’un olgunluğa erişmesinden ve kökü AHSEN (EN GÜZEL) olan MUHSİN (GÜZELLİK YAPAN) kelimesiyle yüz ve ahlakça güzelliğine atıf yapıldığını görüyoruz. Hatırlarsanız 618. ayette de aynı “güzellik” kelimesi geçmişti.

HASAN: Güzel yüzlü

AHSEN: En güzel

MUHSİN: Güzellik yapan, güzelliklere sahip olan demektir.

 

2618.AYETTE “ALTIN” KELİMESİ, “CENNET”, “ALTIN” VE “SÜSLER” KELİMELERİ GEÇER

Hac Suresi 22.23

İnna(A)llâhe yudḣilu-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti cennâtin tecrî min tahtihâ-l-enhâru yuhallevne fîhâ min esâvira min żehebin velu/lu-â(en)(s) velibâsuhum fîhâ harîr(un)

 İnanıp güvenen ve iyi işler yapan kesimi de Allah, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bileziklerle, incilerle süslenecekler ve elbiseleri ipekten olacaktır

 Kuran’ın;

1618+1000+1000+1000+1618’lik

dilimlere bölünerek tasarlandığını göstermiştim. Kuran’ın 2. dilimi olan 1618+1000’lik dilimini ifade eden 2618.ayette Altından bilezikler, eşsiz tasarımlara sahip incili süsler ve ipekten yapılmış güzel elbiseler olduğu anlatılmıştır. Altın orana atıf maksadıyla “altın” kelimesinin geçmesi, cennetin tasarımından ve güzelliğinden bahsedilmesi, altın oran sırasına sahip bu ayet için yine büyük bir hikmet ve mucizedir.

 

SONDAN 1618.AYETTE “Fİ KESİR (ORAN)”

Hucurat 49:7

Va’lemû enne fîkum rasûla(A)llâh(i)(c) lev yutî’ukum fî keśîrin mine-l-emri le’anittum velâkinna(A)llâhe habbebe ileykumu-l-îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum ve kerrahe ileykumu-lkufra velfusûka vel’isyân(e)(c) ulâ-ike humu-rrâşidûn(e)

Biliniz ki Allah’ın elçisi içinizdedir. Eğer “oran olarak çoğunluğunuz” (fi kesirin) emrinize uysaydı (demokrasi yapsaydı) sıkıntıya düşerdiniz. Ama Allah, ona inanmayı sevdirdi ve kalpleri süsledi (ziynet fi kalpler-fi kulubiküm). Gerçeği örtmeyi, günahkarlığı ve isyankarlığı size kerih (uygunsuz) gösterdi. Bu konuma gelenler reşid olanlardır.

Ayetin devamı;

1. fadlen : fazilet-erdem
2. min allâhi : Allah’tan – Nallahan’dan
3. ve niعْmeten : ve o ni’meta/ ve e.meta
4. ve allâhu : ve Allah – vallahi – yemin ederim
5. alîmun : alim
6. hakîmun : hikmet sahibi

 

SONDAN (TERSTEN) 618.AYETTE YENİ İNSANI YARATMADAN BAHSEDER

Sondan 618. Ayette ise insanların yaratılması ve bir başka türevi ile yok edip benzeri türler yaratılabileceğinden bahseder. İnsanoğlunun yaratılışı yani suretinin mührünün altın oran oluşuna çok hikmetli bir yaklaşımla ifade edilmiştir.

Kuran’ın sonundan başlayıp geriye doğru giderek bu sefer 618’e ulaştığımızdan; insanın da yaratılışını tersine çevirip yok edilmesi ve yerlerine başka bir türevinin gelişinden bahsedilir.

İnsan 76.28

Meali: Onları yarattık ve çetince (şedidce) esir aldık. Dilediğimizde benzerleri ile tamamen değiştirirz.

Arapça: Nahnu ḣalaknâhum ve şedednâ esrahum(s) ve-iżâ şi/nâ beddelnâ emśâlehum tebdîlâ(n)

ALTIN ORAN SIRALI AYETLERDE PEYGAMBER İSİMLERİ

Farkettiyseniz; 618. ayette İbrahim, 1618. ayette Yusuf,  2618 de Salih, 3168. ayette Süleyman, Sondan 1618. ayette Resullallah, Sondan 618. ayette Nuh kelimeleri açık yada gizli olarak geçmektedir.

Yani altın oran sırasına sahip tüm ayetlerde Allah’ın resullerinin isimleri açıkça geçmektedir.

 

KURAN’IN ORTA NOKTASI

Ek bir açıklama olarak Kuran’ın tam orta ayetini bulup bakalım.

6236/2=3118. ayet ve 3119.ayetler Kuran’ın tam ortasındaki ayetlerdir.  3118. ayet sol yarıda, 3119. ayet sağ yarıda kalacaktır.

3118.Ayette “Misli” yani “bir katı”, “eş, benzer” kelimesi geçerken

3119.Ayette “kesif” parçalar kelimesi geçer.

Kuran’ı birbirinin misli iki parçaya bölen bu ayetlerin içinde muhteşem şekilde ilgili kelimelerin yerleştirildiğini görüyoruz.

Şu’arâ Suresi 186. Ayet (3118.Ayet – Birbirinin misli olan iki yarımın ortası) Sende bizim MİSLİMİZ gibi bir insansın.

Şu’arâ Suresi 187. Ayet (3119.Ayet – İkinci Parçanın İlk Ayeti) Sadıksan, üstümüze gökten PARÇALAR düşür.

Kuran’ı Kerim de gökten parça parça gelen bir kitaptır, son derece anlamlı kelimelerle hiç bir şeyin tesadüf olmadığını Allah Azimüşşan bizlere daima apaçık yada nadiren işari olarak anlatmaktadır.

 

SEKARA GİRENLERE GÖSTERİLECEK LEVHALARIN ÜZERİNDE ALTIN ORAN

Müddessir yani “Gizlenen kişi” isimli surede ayetleri ölçüp biçen ama sonunda bir kısmının Allah değil de haşa insan sözü olduğunu zanneden ve kibirle ilahi sözleri aşağılayan bir insanın cehenneme sunulacağı anlatılır.

Daha sonra Sekar ismi verilen bu cehenneme gireceklere levhalar sunulacağı, bu levhaların üzerinde 19 sayısının olacağı bildirilir. İlginç şekilde o levhalar hem kitap ehline yani diğer dinlerdekilere hem de Müslümanlara bir yakınlık bir iman vesilesi olacaktır.

Kafirlerinse arasını açan ve aralarında kargaşa çıkaran bir unsur haline gelecektir. Akabinde bir uyarıcıdan bahseder ve “o en büyüklerdendir” diyerek en başta “ey gizlenen kalk uyar” girişine atıf yaparak devam eder.

Mealler genellikle yanlış çevirilerle doludur. Örneğin 74:29 ‘de yer alan insanlara sunulacak levhaları tarif eden “levvaha” kelimesi tüm Kuran’da “levha” hatta “Levhayı Mahfuz” gibi oldukça bilinen kavramların içinde kullanılsa da meallerde ısrarla farklı anlamlar yüklenmeye çalışılmıştır. Görülüyor ki burada tek doğru çeviriyi yapan Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’tür.

74:29 Levvâhatun lilbeşer(i) – Beşere levhalardır

74:30 Aleyhâ tis’ate ‘aşer(a) – Üzerinde 19 vardır.

Levhaların üzerinde 19 vardır. ALTIN YOL MUCİZESİ kitabımda 19’la mühürlü Sırat’ı Müstakim’i görebilirsiniz. Ama gaybi manasını görmek için ayetin ebcedini incelediğimizde ALTIN ORAN ile kodlandığını görürüz.

 لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِۚ   74:29 

ل =30

و = 6

و = 6

ا = 1

ح = 8

ة = 5

ل = 30

ل = 30

ب = 2

ش = 300

ر = 200 

Ebced Değeri Toplamı: 618.

(Şedde işareti ile çift görünen vav harfi dikkate alınmıştır)

 

KABE’NİN KOORDİNATLARI KURAN’DA GİZLİ

Kabe ve Mekke’nin hatta Kudüs’ün dünyadaki konumlarının hem kuzey güney, hem de doğu batı ekseninde altın oran ile bağlantılı olduğunu anlatmadan önce, Kuran’ın kutsalların yerleri hakkında ne kadar hassas olduğuna bir bakalım.

HAC SURESİ; 22. SUREDİR ve HAC 22. ENLEMDEN BAŞLAR

Kutsal Mikat bölgesi ve hacıların neredeyse tamamının ihrama giriş noktası 22. enlem üzerinde başlar.  Sizce Haccın 22. enlemde başlaması ile Hac suresinin 22. sure olması bir tesadüften mi ibaret? Oysa 1400 yıl önce enlemler ve boylamlar yoktu.

KURAN MUCİZEVİ ŞEKİLDE KABE’NİN KOORDİNATLARINI VERİR

Kabe’nin koordinatları da Kuran’a işlenmiştir. Kuran’da “Kabe” kelimesi şaşırtıcı şekilde sadece bir kaç yerde geçmektedir. Kendisinden bahsedilen ilk ayette Kabe’nin enlem değeri ile ifade edilmiştir;

21°25′ dakika Kabe’nin Enlem Değeri

2.125 – Hani, biz Kâbe’yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık…

Enlem değeri dakika cinsinden ifade edilebildiği gibi yüzdelik kesir cinsinden de ifade edilebilir diyerek karşı çıkan olmuştu. Mutlaka muhalefet edip tartışmak için yol aradılar… Ancak dakika cinsi ile olan yaygın ifade yerine nadir kullanılan yüzdelik ifade ile koordinat sistemi incelendiğinde mucizeyi dilleri ile küçültmeye çalışanlara verilmiş manalı bir cevapla karşılaşıyoruz.

21.42 Kabe’nin Yüzdelik Enlem Değeri

2.142 – Birtakım kendini bilmez insanlar, “Onları (müslümanları) yönelmekte oldukları kıbleden (Kabe’ye) çeviren nedir?” diyecekler.

Öyle açık ki mucize. Sadece bu iki ayet bile tek başına Kuran’ın yaratıcının sözleri olduğunu anlamaya yetecektir. Kim görebilir geleceği? Kim bilebilir 1400 yıl önce enlem ve boylam değerlerini?

Arabistan’da Hz. Muhammed zamanında daha onlarca Kabe benzeri hac yapısı olduğunu biliyor muydunuz? Hatta fil sahibi Ebrehe de büyük bir tane yaptırmış ve büyük reklamını yapmıştı bu tapınağın. Ama istediği ilgiyi göremeyince dev ordusu ile onu en büyük çekim merkezi olan Mekke’deki Kabe’yi yıkmak için gelmişti. Yaratıcı onlarca tapınaktan kendisine ait olanın, altın oran noktasındaki olduğunu açıkça söyledi… Çevrede ortaya çıkan yalancı peygamberlerin yaptığı Kabe’leri değil, altın oran noktasındaki ve altın oranla hayatı şifrelenmiş peygamberin dinini dünyaya yaydı.

[1] Ayetlerin Sıra Listesi İçin

https://www.academia.edu/35898258/Ayet_say%C4%B1m%C4%B1

 

 

Benzer Yazılar

Yorum Bırak