KURAN AYETLERİNDE ALTIN ORAN MUCİZELERİ (4. Kitap 12. Bölüm)

Kuran altın oran mucizeleri ile dopdoludur. Besmelede Altın Oran var olduğu gibi, İnsanlara sunulacak levhalarda dahi altın oranın var olacağı işaret edilmiştir. Kuran’ın 6236 olan ayet sayısı dahi altın orana göre tasarlanmış simetrik bir düzen içermektedir. Birlikte Kuran’da var olan temel altın oran bağıntılarını gözlemleyelim.

 

KURAN DA AYET SAYILARI İNSAN YÜZÜ GİBİ ALTIN ORAN VE SİMETRİYE SAHİPTİR

1618+1000+1000+1000+1618

= 6236 (Kur’an da ki Ayet Sayısı)

İnsan yüzü ve doğada ki hemen her şey gibi simetrik olan yukarıda ki matematiksel tasarıma bakınız. Kuran’ın değiştirilmediğine dair yüzlerce kanıttan birini daha göstermekteyim size.

1000 ve 1,618 arasında ki bağ, yeryüzünde ki peygamberlerin doğum yerleri arasında ki muhteşem ilişki de yeniden ortaya çıkacaktır.

KURAN’DA 16:18 AYETİ ALTIN ORAN AÇIKÇA ANLATILIR

Altın oranı mistik bir perspektifle incelersek;

Rakamları sonsuzdur bu yönü güçlü şekilde sonsuz güce sahip Yaratıcıyı vurgular.

Sonsuz rakamları saymak insan için imkansızdır. Yani altın oranı kimse sayamaz.

En güzel nimetlere vurulmuş bir mühürdür.

Estetik güzellik verir ve bu Allah’ın lütfu merhametidir.

Kuran 16.18 ayeti ne diyor bakalım;

  16:18 “Saymaya kalksanız “onu” hesaplayamazsınız; Allah’ın nimetini. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

Saymaktan (sayılardan), 16:18 le verilen işaretin ardından sayılamaz olmaktan, en güzel nimetlerden ve merhametten bahsederek altın oranın gayesi ve ilahi bir merhamet ni’e-met’a mührü olduğunu ayet çok latif bir dille anlatmıştır.

Ayetin Arapçasında Altın Oranla ilgili kutsal kitaplar ve dünya üzerinde ki ilahi merkezlerle ilgili tüm mucizeleri keşfeden ve dünya yayan kişinin nesebi ve memleketi gizlidir. Bu memleket (Nallahhan) ve soy ile ilgili sayısız mucize İlahi Yol kitabında çok detaylı olarak açıklanmıştır.

16.18 Ve in teuddû ni’metallâhi lâ tuhsûhâ, innallâhe le gafûrun rahîm.

Meta (anneden soy adı – aynı zamanda doğru dinlerinde beklenen kurtarıcının soy adı – (Metta))

Nallahan* (Memleketi – Nallıhan – Karahisar Köyü)

*(he’tenvinli nun ile okutur)

Aynı ifade (aynı cümle) 1434 yılına atıfla 14:34 ayetinde geçer. Bu Altın Oran mucizelerinin medya ve tv lerde belgesellerle dünyaya ilan edildiği yıldır.

 

SIRA SAYILARINA GÖRE ALTIN ORAN AYETLERİ

Kur’an-ı Kerim’i birde ayetlerin sırasına göre altın oran rakamları arasndan incelemek istedim. Çünkü Kur’an’ın bahsi geçen şekilde 1618+1000+1000+1000+1618 temel rakamlarımızın toplamından oluşmuş İNSAN YÜZÜ VE YARATILAN HER ŞEY GİBİ simetrik ve altın oranla dizayn edilmiş bir yapıda görmüştüm.

Böylece Kuran’ın ayetlerini baştan sona doğru sayarak 618,1618.. ayetlerine bakacağız. Örneğin 2. sure olan Bakara suresinin 3. ayeti; Kuran’ın en baştan 10. ayeti olacaktır.

 

618.AYETTE  1 KEZ YÜZ KELİMESİ VE 2 KEZ DE GÜZEL KELİMESİ GEÇER[1]

618.ayet = (Nisa Suresi) 4.125

Kimin dini, güzellik yapıcı olarak VECHİNİ (YÜZÜNÜ) Allah’a vermiş olanın dininden güzel olabilir? O (kişi), İbrahim’in dosdoğru dinine uymuştur. Allah, İbrahim’i dost edinmiştir.

Vemen ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi vehuve muhsinun vettebe’a millete ibrâhîme hanîfâvetteḣażallâhu ibrâhîme ḣalîlâ

 

1. ve men : ve kim
2. ahsenu : ahsen, en güzel, daha güzel
3. dînen : dîn bakımından, dînen
4. mimmen : o kimseden
5. esleme : teslim etti
6. veche-hu : onun yüzü
7. li allâhi : Allah’a
8. ve huve : ve o
9. muhsinun : ahsen olandır /muhsindir – güzellik yapandır
10. ve ittebea : ve tâbî oldu
11. millete : topluluk, millet
12. ibrâhîme : Hz. İbrâhîm
13. hanîfen : hanif olarak, tek Allah’a inanarak
14. ve ittehaza : ve edindi
15. allâhu : Allah
16. ibrâhîme : Hz. İbrâhîm
17. halîlen : dost

 

Altın oran sayısının bir diğer ifadesi olan 618 sayısı ile mühürlü ayetin; Altın Oran’ın dünyada ki en güzel yansıması olan kadın yüzüne atıf yaparcasına KADIN isimli surede yani NİSA suresinde yer alması ve üstüne üstlük iki kez en güzel kelimesi ile bir kez de yüz kelimesinin geçmesi ne büyük hikmettir.

Bununla birlikte ayetin resmi dizin ifadesi olan 4125 rakamlarını ortadan böldüğümüzde sayıların altın orana göre tanzim edildiğini görmekteyiz.

41/1,618=25,3399

 

1618.AYETTE DÜNYANIN EN GÜZEL YÜZÜNDEN BAHSEDER

Yusuf Suresi 12:22

Velemmâ beleġa eşuddehu âteynâhu hukmen ve’ilmâ(en)(c) vekeżâlike neczî-l muhsinîn(e)

Meali: (Yusuf) reşit olunca (fiziksel ve aklen olgun, kemal) ona hikmet ve bir ilim verdik. Biz, güzellik yapanı (mu-haseni) işte böyle ödüllendiririz.

Sıra değeri Altın oran sayısı ile mühürlenmiş bu ayet yine hikmetli bir biçimde Yusuf Suresinde geçer. Ona bir mucize olarak olağanüstü güzellik verilmiş, bakanların ellerini doğrasa bile acısını hissetmeyeceği ölçüde etkileyici olacak bir surette ALTIN ORAN’ın en mükemmel hali ile yaratılmıştı. Ayette YUSUF’un olgunluğa erişmesinden ve kökü AHSEN (EN GÜZEL) olan MUHSİN (GÜZELLİK YAPAN) kelimesiyle yüz ve ahlakça güzelliğine atıf yapıldığını görüyoruz. Hatırlarsanız 618. ayettede aynı güzellik kelimesi geçmişti.

HASAN: Güzel yüzlü

AHSEN: En güzel

MUHSİN: Güzellik yapan, güzelliklere sahip olan demektir.

 

2618.AYETTE ALTIN KELİMESİ, CENNET, ALTIN VE SÜSLER KELİMESİ GEÇER

Hac Suresi 22.23

İnna(A)llâhe yudḣilu-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti cennâtin tecrî min tahtihâ-l-enhâru yuhallevne fîhâ min esâvira min żehebin velu/lu-â(en)(s) velibâsuhum fîhâ harîr(un)

 İnanıp güvenen ve iyi işler yapan kesimi de Allah, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bileziklerle, incilerle süslenecekler ve elbiseleri ipekten olacaktır

 Kuran’ın;

1618+1000+1000+1000+1618’lik

dilimlere bölünerek tasarlandığını göstermiştim. Kuran’ın 2. dilimi olan 1618+1000’lik dilimini ifade eden 2618.ayette Altından bilezikler, eşsiz tasarımlara sahip incili süsler ve ipekten yapılmış güzel elbiseler olduğu anlatılmıştır. Altın orana atıf maksadıyla altın kelimesinin geçmesi, cennetin tasarımından ve güzelliğinden bahsedilmesi altın oran sırasına sahip bu ayet için yine büyük bir hikmet ve mucizedir.

 

SONDAN 1618.AYETTE Fİ KESİR (ORAN)

Hucurat 49:7

Va’lemû enne fîkum rasûla(A)llâh(i)(c) lev yutî’ukum fî keśîrin mine-l-emri le’anittum velâkinna(A)llâhe habbebe ileykumu-l-îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum ve kerrahe ileykumu-lkufra velfusûka vel’isyân(e)(c) ulâ-ike humu-rrâşidûn(e)

Biliniz ki Allah’ın elçisi içinizdedir. Eğer “oran olarak çoğunluğunuz” (fi kesirin) emrinize uysaydı (demokrasi yapsaydı) sıkıntıya düşerdiniz. Ama Allah, ona inanmayı sevdirdi ve kalpleri süsledi (ziynet fi kalpler-fi kulubiküm). Gerçeği örtmeyi, günahkarlığı ve isyankarlığı size kerih (uygunsuz) gösterdi. Bu konuma gelenler reşid olanlardır.

Ayetin devamı;

1. fadlen : fazilet-erdem
2. min allâhi : Allah’tan – Nallahan’dan
3. ve niعْmeten : ve o ni’meta/ ve e.meta
4. ve allâhu : ve Allah – vallahi – yemin ederim
5. alîmun : alim
6. hakîmun : hikmet sahibi

 

SONDAN (TERSTEN) 618.AYETTE YENİ İNSANI YARATMADAN BAHSEDER

Sondan 618. Ayette ise insanların yaratılması ve bir başka türevi ile yok edip benzeri türler yaratılabileceğinden bahseder. İnsanoğlunun yaratılışı yani suretinin mührünün altın oran oluşuna çok hikmetli bir yaklaşımla ifade edilmiştir.

Kuran’ın sonundan başlayıp geriye doğru giderek bu sefer 618’e ulaştığımızdan; insanında yaratılışını tersine çevirip yok edilmesi ve yerlerine başka bir türevinin gelişinden bahsedilir.

İnsan 76.28

Meali: Onları yarattık ve çetince (şedidce) esir aldık. Dilediğimizde benzerleri ile tamamen değiştirirz.

Arapça: Nahnu ḣalaknâhum ve şedednâ esrahum(s) ve-iżâ şi/nâ beddelnâ emśâlehum tebdîlâ(n)

ALTIN ORAN SIRALI AYETLERDE PEYGAMBER İSİMLERİ

Farketti iseniz; 618. ayette İbrahim, 1618. ayette Yusuf,  2618 de Salih, 3168. ayette Süleyman, Sondan 1618. ayette Resullallah, Sondan 618. ayette Nuh kelimeleri açık yada gizli olarak geçmektedir.

Yani altın oran sırasına sahip tüm ayetlerde Allah’ın resullerinin isimleri açıkça geçmektedir.

 

KURAN’IN ORTA NOKTASI

Ek bir açıklama olarak Kuran’ın tam orta ayetini bulup bakalım.

6236/2=3118. ayet ve 3119.ayetler Kuran’ın tam ortasında ki ayetlerdir.  3118. ayet sol yarıda, 3119. ayet sağ yarıda kalacaktır.

3118.Ayette “Misli” yani “bir katı”, “eş, benzer” kelimesi geçerken

3119.Ayette “kesif” parçalar kelimesi geçer.

Kuran’ı birbirinin misli iki parçaya bölen bu ayetlerin içinde muhteşem şekilde ilgili kelimeleirn yerleştirildiğini görüyoruz.

Şu’arâ Suresi 186. Ayet (3118.Ayet – Birbirinin misli olan iki yarımın ortası) Sende bizim MİSLİMİZ gibi bir insansın.

Şu’arâ Suresi 187. Ayet (3119.Ayet – İkinci Parçanın İlk Ayeti) Sadıksan, üstümüze gökten PARÇALAR düşür.

Kuran’ı Kerim’de gökten parça parça gelen bir kitaptır, son derece anlamlı kelimelerle hiç bir şeyin tesadüf olmadığını Allah Azimüşşan bizlere daima apaçık yada nadiren işari olarak anlatmaktadır.

 

SEKARA GİRENLERE GÖSTERİLECEK LEVHALARIN ÜZERİNDE ALTIN ORAN

Müddessir yani Gizlenen kişi isimli surede ayetleri ölçüp biçen ama sonunda bir kısmının Allah değil de haşa insan sözü olduğunu zanneden ve kibirle ilahi sözleri aşağılayan bir insanın cehenneme sunulacağı anlatılır.

Daha sonra Sekar ismi verilen bu cehenneme girileceklere levhalar sunulacağı bu levhaların üzerinde 19 sayısının olacağı bildirilir. İlginç şekilde o levhalar hem kitap ehline yani diğer dinlerdekilere hem de müslümanlara bir yakınlık bir iman vesilesi olacaktır.

Kafirlerinse arasını açan ve aralarında kargaça çıkaran bir unsur haline gelecektir. Akabinde bir uyarıcıdan bahseder ve o en büyüklerdendir diyerek en başta “ey gizlenen kalk uyar” girişine atıf yaparak devam eder.

Mealler genellikle yanlış çevirilerle doludur. Örneğin 74:29 ‘de yer alan insanlara sunulacak levhaları tarif eden levvaha kelimesi tüm Kuran’da levha hatta Levhayı Mahfuz gibi oldukça bilinen kavramların içinde kullanılsa da meallerde ısrarla farklı anlamlar yüklenmeye çalışılmıştır. Görülüyor ki burada tek doğru çeviriyi yapan Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’tür.

74:29 Levvâhatun lilbeşer(i) – Beşere levhalardır

74:30 Aleyhâ tis’ate ‘aşer(a) – Üzerinde 19 vardır.

Levhaların üzerinde 19 vardır. ALTIN YOL MUCİZESİ kitabımda 19’la mühürlü Sırat’ı Müstakim’i görebilirsiniz. Ama gaybi manasını görmek için ayetin ebcedini incelediğimizde ALTIN ORAN ile kodlandığını görürüz.

 لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِۚ   74:29 

ل =30

و = 6

و = 6

ا = 1

ح = 8

ة = 5

ل = 30

ل = 30

ب = 2

ش = 300

ر = 200 

Ebced Değeri Toplamı: 618.

(Şedde işareti ile çift görünen vav harfi dikkate alınmıştır)

 

KABE’NİN KOORDİNATLARI KURAN’DA GİZLİ

Kabe ve Mekke’nin hatta Kudüs’ün dünyada ki konumlarının hem kuzey güney, hem de doğu batı eksenin de altın oran ile bağlantılı olduğunu anlatmadan önce Kuran’ın kutsalların yerleri hakkında ne kadar hassas olduğuna bir bakalım.

HAC SURESİ; 22. SUREDİR ve HAC 22. ENLEMDEN BAŞLAR

Kutsal Mikat bölgesi ve hacıların neredeyse tamamının ihrama giriş noktası 22. enlem üzerinde başlar.  Sizce Haccın 22. enlemde başlaması ile Hac suresinin 22. sure olması bir tesadüften mi ibaret? Oysa 1400 yıl önce enlemler ve boylamlar yoktu.

KURAN MUCİZEVİ ŞEKİLDE KABE’NİN KOORDİNATLARINI VERİR

Kabe’nin koordinatları da Kuran’a işlenmiştir. Kuran’da Kabe kelimesi şaşırtıcı şekilde sadece bir kaç yerde geçmektedir. Kendisinden bahsedilen ilk ayette Kabe’nin enlem değeri ile ifade edilmiştir;

21°25′ dakika Kabe’nin Enlem Değeri

2.125 – Hani, biz Kâbe’yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık…

Enlem değeri dakika cinsinden ifade edilebildiği gibi yüzdelik kesir cinsinden de ifade edilebilir diyerek karşı çıkan olmuştu. Mutlaka muhalefet edip tartışmak için yol aradılar… Ancak dakika cinsi ile olan yaygın ifade yerine nadir kullanılan yüzdelik ifade ile koordinat sistemi incelendiğinde mucizeyi dilleri ile küçültmeye çalışanlara verilmiş manalı bir cevapla karşılaşıyoruz.

21.42 Kabe’nin Yüzdelik Enlem Değeri

2.142 – Birtakım kendini bilmez insanlar, “Onları (müslümanları) yönelmekte oldukları kıbleden (Kabe’ye) çeviren nedir?” diyecekler.

Öyle açık ki mucize. Sadece bu iki ayet bile tek başına Kuran’ın yaratıcının sözleri olduğunu anlamaya yetecektir. Kim görebilir geleceği? Kim bilebilir 1400 yıl önce enlem ve boylam değerlerini?

Arabistan’da Hz Muhammed zamanında daha onlarca Kabe benzeri hac yapısı olduğunu biiliyor muydunuz? Hatta fil sahibi ebrehe de büyük bir tane yaptırmış ve büyük reklamını yapmıştı bu tapınağın. Ama istediği ilgiyi göremeyince dev ordusu ile onu en büyük çekim merkezi olan Mekke’de ki Kabe’yi yıkmak için gelmişti. Yaratıcı onlarca tapınaktan kendisine ait olanın altın oran noktasın ki olduğunu açıkça söyledi… Çevrede ortaya çıkan yalancı peygamberlerin yaptığı Kabe’leri değil, altın oran noktasında ki ve altın oranla hayatı şifrelenmiş peygamberin dinini dünyaya yaydı.

[1] Ayetlerin Sıra Listesi İçin

https://www.academia.edu/35898258/Ayet_say%C4%B1m%C4%B1

 

 


DESTEK ÇAĞRISI:

DÜNYAYA ULAŞMAK İÇİN YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR!

Bu makale Erdem ÇetinkayaMet’a tarafından yazılmış Mucizelerin Sesi isimli kitabından alınmıştır.

Bu mucizelerin ilk bölümünü saygın bilim adamlarının verdikleri röportaj ve destekler sonucunda “Kutsal Gizemler, Altın Oran Kabe” isimli 105 dakikalık belgeselle dünyaya bir çok dilde duyuruldu. Sosyal medyada ve TV’lerde toplam 40 milyonu aşkın izlenme saysına ulaştı. Binlerce kişinin Allah’a yönelmesine ve inancını değiştirmesine vesile oldu.

Şimdi çok daha fazla mucizeyi Allah ilham etti ve tüm dünya ile paylaşmak için tüm dünya dillerinde profesyonel belgeseller hazırlamalı, kitaplar ve belgeseller bir çok dile çevrilmelidir. Akabinde Allah2ın bu mucizelerini duyuran, tüm dünya da milyarlarca insana ulaşan büyük tanıtım kampanyaları düzenlenmelidir.  İyiliğin emri ve kötülüğün nehyi, iman etmekten sonra ki ilk görev ve en büyük ibadettir. En büyük iyilik imana, cennete, insanlığın birleşmesine vesile olmak ve cehennemden kurtuluşu sağlamaktır.

İlk adımı 14 yıllık bir çalışma ve büyük fedakarlıklarla gerçekleşen bu seslenişe sizde PDF kitaplarımızdan alarak destek olabilirsiniz. Eğer gerçekten inanıyorsak Yaratıcımıza; inancımızın ve sadakatimizin kanıtı olarak fedakarlık yapmalıyız.

Mucizelere tanık olmaktasınız. İnsanoğlunun önünde iki seçenek vardır. Ya bu mucizelerin tamamının tesadüfen oluştuğunu tek tek kanıtlamalı yada onlara iman edip mucizelerin dünyaya yayılmasına tüm gücüyle destek vermelidir.

Rabbin gözünden bakın kendinize, her şeyi verdiğiniz ve sonsuz cenneti armağan edeceğiniz insanoğlu, sizden emanet ettiklerinizin onda birini bile esirgiyor. Ona değer verir miydiniz?

Hz İsa;
– Zengin birinin cennete girmesi devenin iğne değilinden girmesinden daha zordur. (imkansızdır)

Kuran;

      • Malı sayıp biriktirenin vay haline. Altını gümüşü sayıp yığar.
      • Sana mallarından ne kadarını Allah yolunda vereceklerini soruyorlar. Onlara de ki; “ihtiyaçlarından fazlasını”.

Buda:

“…sahip olunan her mal ve mülk bencillik günahını arttırır”

Gerçekten sonsuz yaşamın gelişine, cennete ve cehenneme inanarak Allah’ın yüceliğini kabul eden  bir insan onda biri vakfetmekten tereddüt etmez. Mucizeleri dünyaya yaymak için Allah’a infak edin. O da size hem bu dünyada hem de sonrasında güzel bir hayat lütfetsin.

İnsanoğlu haşa Kainatın ilahına allah’a bir lamba cini gibi davranıyor. Sürekli bencilce, hizmetçisiymişçesine istiyor ama Rabbim ne ister diye sormuyor. İşi düştüğünde O’nu yardıma çağırıyor ama O’nun için fedakarlık yapmıyor. Sanki o Allah’ın değil, Allah onun kuluymuş gibi davranıyor. Öyleyse Allah insanoğlunun nankör ve bencillik dolu sesine neden cevap versin?

Sorularınız ve desteğiniz için mail atmanız yeterlidir.

“Mucizelerin Sesi” adlı kitabımdaki tüm içeriği ücretsiz olarak sitemde makaleler halinde yayınlıyorum. Ama toplu ve sıralı halde bir kitap olarak edinmek ve bu yolla da HAK DİNİN dünyaya mucizeler ve kanıtlarla yayılmasına destek olmak isterseniz aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

ŞİMDİ E-KİTABI SATIN AL

E-mail: kutsalgizemler @ gmail.com

Sevgi ve inançla kalın.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak