KUTSAL KİTABA UYGUN “İHALE SİSTEMİ” İLE YOLSUZLUK BİTECEKTİR

Kutsal kitaplara uygun şekilde oluşturulan yeni İhale ve Harcama Sistemi insanlığın refahını 2 kat arttırabilirdi. Tüm dünyada rüşvet ve yolsuzluk önemli bir sorun. En zengin ülkelerden en fakir ülkelere kadar bu sorun yaşanıyor. Oysa daha akıllıca ve şeffaf bir ihale sistemi ile bu sorun çözülebilirdi. Peki, kolay çözüm yolları varken bu yollar neden uygulanmıyor? Ve birbirine benzeyen ihale sistemleri neden tüm dünyada hala geçerliliğini koruyor? Nedeni çok basit; çünkü bu sistemi değiştirmek istemiyorlar.

KLASİK İHALE YÖNTEMİNDEKİ SORUNLAR

Mevcut sistemdeki yanlışlar neler? (Tüm ülkelerde genel olarak ortak görülen sorunlar)

  1. Kurum ihaleye katılacak şirketleri, ihaleye özel davet ediyor ve bir nevi kimi zengin edeceğini kendisi seçiyor.
  2. Kurum davet etmese bile ihaleye katılmaya çalışan olursa, en düşük teklifi bile verse kurum ihaleyi dilediğine verebiliyor. En düşük teklifi veren daha yetkin ve deneyimli bir şirket olsa bile ihaleyi alamayabiliyor.
  3. Her kuruma sorgusuz sualsiz yaklaşık 100.000 TL’lik ürün ve hizmet alımlarında serbestlik verilmiş. Yani kurum yüzlerce ürünü ya da hizmeti 100 bin TL’lik parçalara bölerek, kendi seçtiği şirketlerden ihale bile düzenlemeden doğrudan milyonlarca liralık alım yapabiliyor.
  4. Hakkıyla ve şartları zorlayarak, hatta dava açarak ihaleyi alan bir şirket, hak ediş günü geldiğinde yaptığı işte bahaneler bulunarak ya da iş yokuşa sürülerek iflas ettirilebiliyor.  Ya da rüşvet ödemeye mecbur bırakılabiliyor.

Elbette yukarıda sayılan örnekleri hiç yaşamamış şirketler de vardır. Ülkeden ülkeye hatta dönemden döneme değişen oranlarda bu sorunlar mutlaka yaşanmaktadır. Beni tanıyanlar bilirler; ben çalışmalarımı sadece bir ülke için değil tüm insanlık için yapıyorum ve insanlığın ortak sorunlarına eğilmeye çalışıyorum. Yarası olmayanlar umarım üzerlerine alınmazlar. Peki, ideal ihale sistemi nasıl olmalı?

İDEAL İHALE SİSTEMİ

  1. İhaleler herkese açık şekilde internet üzerinden düzenlenmelidir.
  2. Maliye bakanlığı ihalenin konusunda faaliyet gösteren tüm şirketlere toplu mail göndererek ihaleden haberdar etmeli ve basın yoluyla reklamını yapmalıdır. Böylece yeterli rekabet ortamı oluşturulmalıdır.
  3. İhaleye katılmak için yeterli deneyim, çalışan sayısı, iş hacmi vb. yeterlilik kriterlerini karşılayan şirketlerden en düşük teklif veren ihaleyi otomatik olarak almalıdır.
  4. İhale koşullarının ve iş bitiminin denetlenmesi özel sektör, STÖ’ler ve devlet yetkililerinden oluşan karma bağımsız bir kurul yardımıyla gerçekleşmelidir.
  5. Doğrudan alım sistemine hem yıllık bazda, hem de tutar bazında çok düşük limitler konmalıdır. Örneğin 5000 TL.

Bu şekilde saygıdeğer devlet liderlerinin gözetimi ve bilgisi dâhilinde olmayan ve alt kademelerde yaşanan yolsuzlukların tümünün önüne geçilebilir.

Devlet lideri seçiminde de, Allah’ın kendisine mucizelerle destek olduğu ve makul düzeyde bir yaşamı şiar edinmiş kimselerin seçilmesi gerekmektedir. İnsanların neredeyse tümü bencildir ve kusurludur. Ancak kendini Allah’a adamış ve Allah tarafından açıkça ilim, hikmet ve mucize ile desteklenen kişinin dürüstlük konusunda başarılı olması umulur. Ancak insanoğlu cehaletinden ötürü en çok kimi TV’de ve güçlü görüyorsa ona oy verir.  Ekonomik gücü yüksek olan devletler halkın bu zaafını kullanarak toplumları ve seçimleri diledikleri şekilde önemsedikleri tüm ülkelerde etkiler. Böylece dünyayı gizlice, perde arkasından yönetirler ve bu nedenle ihale sistemi de, Allah insanı gelene dek değişmez.

 

 

Benzer Yazılar

Yorum Bırak