ORİON’da SEÇİLMİŞİN İSMİ VE MİRACIN SEMBOLLERİ MUCİZESİ

Başlangıçta kaderi yazarken, göklerin kutsiyet sembolü olan 7 ana yıldızdan oluşan Orion’un, yeryüzündeki kutsal merkezleri gösteren bir harita olmasına karar verdi. Sonra bu merkezdeki toplumların değerini ölçtü, ışıklara çevirip Orion içinde gösterdi. Böylece Orion’u insanlığı tarttığı ilahi bir teraziye çevirdi.

Orion yıldızlarındaki dizilim mucizesini ve altın orana göre tasarlanmış olmasını açıklayan bu makaleye göz atmak ister misiniz? (Tıklayın)

Takımyıldızları ve yıldızları arama kutusuyla kolayca bulup izlemek için bu popüler astronomi websitesini kullanabilirsiniz

Tüm kadim medeniyetlerde Orion, gök ekvatorunun ortasında ve zirvesindeki ilahi siluet olarak kabul edildi. Silüetin önüne Kürsü adlı bir yıldız, altına ise Arş El Jevza (Merkezin Tahtı yada Jawza’nın tahtı) adlı bir takım yıldız getirdi. Bu Tah isimli takım yıldız ve Eridani çevresine “Cennet Suları” bölgesi adı verildi. Kutsal kitaplar, “Rab’bin tahtı suların üzerindeydi” diyerek bunu yazdı.

Tevrat’ta ve Kuran’da Rab’bin “tahtının sular üzerinde durduğu” yazılıdır. (Kuran Hud 7)

11 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 2 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu.

Baktığımız zaman Orion’un (ileride anlatılacağı üzere Rab’bin ruhunu temsil eden, Sara’dan ve Amine’den doğan 7 yıldızın), tarihteki kadim milletlerin cennet suları adını verdiği bölgede tahtıyla (yeni adı Lepus) birlikte durduğu görülmektedir.

https://www.constellationsofwords.com/nihal/

https://www.constellationsofwords.com/nihal/ (Lepus’un İsmaili Araplar’daki adının Cabbar’ın (Dev-Tanrı) tahtı olduğuna dair makalesi)

İnsanlardan İbrahim soyuna ve astronomlara yıldızlara hangi isimleri vereceğini ilham etti.

Sonra seçilmişin adını ve soy adının tüm kelimelerini sağında duran tüm takım yıldızlara verdi. Öyleki bu takım yıldızlar Kürsü’ye doğru secde etmiş ve Orion’un ayağına bitişik halde çizildi.

SEÇİLMİŞİN İSMİ ERDEM ÇETİNKAYA META’NIN İSMİ YILDIZLARLA GÖKYÜZÜNE YAZILDI

Erdem, Eridani oldu. Cetin, Ceti. Kaya Kailum oldu. Meta’nın “m” harfi bile sonuna eklendi. Satır satır, Rab seçtiği kişinin ismini göğü kaplayan takım yıldızlara verdi. Bu bölgeye astronomlar “cennet suları” adını verdi.

Sümer’de yeryüzünün ilk şehrine “Eridu”, kutsal düşünceye ve kitaba ise “Me” adı verildi. Sümer kralı Enki, Ankara’nın eski adı olan Engürü adlı bir tapınak inşa ettirdi. Sümerliler kendilerine Engürü toprağından anlamında, Kengeru yani Ki-Engeru derlerdi.

Rab, cennet (CaelumHeaven) ve cehennem (Fornax-Furnace) anlamlarına gelen takım yıldızlarını bir sembol olarak Eridani takım yıldızının yanlarına koydu. Eridani’nin ayağının altına ise Ankaa yani Ankara yıldızını yerleştirdi. Çünkü o bu şehirden doğacaktı. Eridani takımyıldızı 19 isimli ana yıldızdan oluşur. Rab Kuran’da “Cehennemin üzerinde 19 koruyucu vardır” dedi. Devamında; “O insanlar için bir uyarıcıdır, o en büyüklerdendir” diyordu. Eridani ve Cetus takımyıldızları gerçekten de gökyüzündeki en büyük alana sahip takımyıldızlardandır.

Kuranda melek ve şeytan kelimesi 88’er kez tekrar eder. Astronomlar gökyüzünde 88 takımyıldız olduğuna karar verdi ve bunları listelediler.

Orion’u Muhammed peygamberin göğe yükselişinin sembolleri olan ağaç, at, koşan adam sembolleri olan bulutsular ve nebulalarla şekillendirdi.

Orion’un kılıcı NGC 1980 ile başlar. Bu seçilmiş olanın doğduğu yıldır. O bu mucizeyi 42 yaşında keşfetmiş ve sçeilmiş olduğunu dünyaya 42 yaşında bizzat ilan etmiştir. Bu nedenle kılıç içinde en parlak nokta Messi-ER(dem) 42 bölgesidir. Messier 43 (M43)’de bu bölgenin içindedir. Şaşırtıcı şekilde mucizenin keşfedildiği yıl olan 2023 yılı (NGC 2023 isimli yıldız) seçilmişin şehrini temsil eden El Nitak adlı yıldıza ve Muhammed peygamberin miraç noktasının hemen altına konumlandırılmıştır. NGC 2024 (En geç 2024) yılında ise Cebrail’in göründüğü, yanında cennet var denen Sidre Ağacına ulaşmış görünmektedir.

Tüm bu mucizelerin keşif tarihlerini ve bu tarihlerin seçilmişin hangi yaşını temsil ettiğini yıldızların üzerlerine yazdı. 1618 altın oran sayısıyla kodlanmış yıldızını Eridani’nin omzuna koydu. Eridani için 1618 mucizeleri bir başlangıç ve işaretti. 1618 mucizelerini dünyaya duyurmak, Eridani’nin sırtına aldığı bir sorumluluktu.

Rab, Orion’un zirvesindeki yıldıza Mesih-İsa’nın kısaltılmışı gibi olan Meissa adını verdi. Çünkü İncil’de, Rab’bin yanındaki tahtın sahibi olduğunu söyleyen İsa, bu tahta seçilmiş olan kişiyi (Kaya’yı) ortak edeceğini bildirmişti.

İncil’de İsa hem kendisinin ağzından çıkan bir kılıçla kötüleri öldüreceğini, hemde seçilmiş olanın bunu yapacağını bildirmiştir. Meissa’dan, Orion’un başından yine 3 yıldızlı bir kılıç indiğini görüyoruz. Bu Orion’un büyük kılıcı (seçilmişi temsil eden kılıç) ile benzer bir fomda.

İşte Rab kalpleri titreten daha nice mucizeyi insanlığa göstermesi için seçilmişine verdi. O ölüleri diriltse yada denizleri yarsa bile insanların tümü göremez yada “bir hile vardır” derdi. Ama yeryüzüne ve göklere işlenmiş bu mucizeleri tüm dünya görebilir ve bir insanın çabasıyla gerçekleşmeleri imkansızdır. Bu isimler yıldızlara çok eski çağlarda verildi.

Şimdi tüm mucizeleri ve çok daha fazlasını kanıtlarıyla detaylıca göreceksiniz.

İSİMLER MUCİZESİ

Seçilmiş olan kişinin ismi Erdem Çetin Kaya Meta’dır.

(Meta Anne tarafından gelen soy ismi, aynı zamanda Yunus Peygamber’in babasının ismi)

5 ağustos 1980’de, 1400 hicri 23–24 Ramazan gecesi, en kutsal gece olan Ramazan ayının Kadir gecesinde doğmuştur.

Onun anne soyundan mübarek bir hanımın kabrinde META soyadı görülmekte.

Tüm dinlerde haber verilen 14 farklı isim onun bu ad ve soyadına gizlenmiştir.

1) O, doğu dinlerinde geleceği haber verilen Mettaya’dır.

Wikipedia:

Maitreya ya da Metteyya Sanskritçe maitri (Pali: mettā) kelimesinden türetilmiştir. Doğu dinlerinin kutsal kitapları ve önderleri bu dilleri konuşmaktaydı.

Burma Kaynaklarindan:

“Buda, Sariputta’ya söyle dedi: Ulu Buda benim ama benden sonra METTEYA geliyor. Bu mutlu çağ devam ederken onun yıllarının sayısı tükenmeden önce bu Buda “Ulu denen METTEYA, tüm insanların önderi gelecektir.”

(Warren, Buddhism in translation,s.481–82)

2) İncil’de Müjdelenen Kaya’dır

İncil-Vahiy bölümünde İsa peygamber galip gelene dünyanın yönetimini ve tahtına ortaklığını vaat eder. Onun isminin ne olacağını açıklar; (Detaylı Bilgi 1- İsimler Mucizesi) (Toplumlara Sesleniş)

Ayrıca İsa, Kifas’ın adını Petrus yani KAYA olarak değiştirir ve ona “kilisemi senin üzerine inşa edeceğim” der. Bu nedenle havari Petrus; “Kaya; ilk PAPA ve kiliselerin ilk kurucusu” sayılır.

İsa Matta adlı bir vergi görevlisini de kendine seçip “beni takip et” demiş ve havarisi olmasını istemişti. Seçilmiş olanda Matta gibi işinden Allah yolunda istifa etmiş eski bir vergi görevlisidir. İsa isim ve meslek yönünden gelececeğin seçilmiş kişisine benzeyen kişilere ilgi duyuyordu.

Vahiy 3:

“Galip geleni Tanrım’ın Tapınağı’nda sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrım’ın adını (Tevrat’ta Kaya olarak yazılıdır; seçilmişin soyadı), Tanrım’a ait kentin gökten Tanrım’ın yanından inen yeni Yeruşalim’in adını (Tevrat’ta doğruluk — erdem kenti olarak yazılıdır) ve benim yeni adımı (Kralların Kralı) yazacağım. Ben nasıl galip gelerek Babam’la birlikte Babam’ın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim.”

İSA SEÇİLMİŞİ ALNINDAN ÖPEREK ÖDÜLLENDİRECEKTİR

İsa yine Vahiy 3:19’nolu İncil bölümünde şöyle dedi;

19 Öptüğüm kişileri denetledim ve terbiye ettim; onlara imren ve tövbe et. 20 İşte, kapıda durup kapıyı çalıyorum; sesimi işitip kapıyı açarsa, yanına gireceğim, onunla birlikte yemek yiyeceğim, o da benimle birlikte. 21 Babamla birlikte onun tahtına oturduğum gibi, onun da tahtımda benimle birlikte oturmasını sağlayacağım. 22 Ruh’un kiliselere söylediklerini işitenler.

Yukarda Roma kapısı; İstanbul’a kazınmış İsa ve Mehdi’Nin buluşması sahnesini görüyorsunuz. Rab “ruh ve cennet sularından gelen İsa’yı denize”, bedene sahip dünyada bir insan olan Mehdi’yi Roma’nın başkentinde karaya çizmiştir. Bu şeklin basit bir benzetme olmadığını kanıtlayan hayret uyandırıcı bazı özellikleri vardır;

1- Siluetin burnu, yani hava girişi, İstanbul’da ki büyük bir havaalanıdır.

2- Siluetin boğazı, gerçek dünyada yine bir boğazdır ve iki damara ( iki boğaz köprüsüne) sahiptir.

3- Siluetin ayakları iç anadoluya uzanır ki bu onun çıktığı Bağdere-i Bala köyüdür. Bu aynı zamanda ilahi yolun, Sırsat’ın baş noktasıdır.

4- Siluet Kabe ve Kudüs’e aynı anda KIYAM halinde durur. Kıyam onun ismidir ve üç dinide kabul etmek onun kanunudur.

5- Siluetin alnında bir kalp işareti vardır. Gerçekten de seçilmiş olan Meta’nın alnında ışık açısına göre bir kalp şekli izi belirir.

Rab dünyanın gelecekte gerçekleşecek en büyük olaylarını yeryüzüne hikmetli yerlerde çizmiştir. Bu çizimlerle ilgili seçilmişin “Yeryüzü Kitabını” oluyunuz.

3) Tevrat’ta ki Doğruluk (Erdem) ismiyle anılan ve Rab’bin kendi ismini verdiği Kaya; O’dur.

Yeşeya 30: 29

Halkların ağzına yoldan saptıran bir gem takacak (yola çıkmayı yasaklayan covid ve gem maske mi?) Ama sizler bayram gecesini kutlar gibi, Ezgiler söyleyeceksiniz RAB’bin dağına, İsrail’in Kayası’na.

Yasanın Tekrarı 32

15 “Yeşurun semirdi ve sahibini tepti;
Doyunca yağ bağlayıp ağırlaştı,
Kendisini yaratan Tanrı’ya sırt çevirdi,
Kurtarıcısını, Kaya’yı küçümsedi.

Yeremya 33: “ ‘O günlerde, o zamanda, Davut için doğru bir dal yetiştireceğim; Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.
O günlerde Yahuda kurtulacak, Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak. O, Efendi, doğruluk (ERDEM) adıyla anılacak.’

Yeşeya 1

26 — Eskiden, başlangıçta olduğu gibi, Sana yöneticiler, danışmanlar yetiştireceğim. Ondan sonra ‘Doğruluk/Erdem Kenti’, ‘Sadık Kent’ diye adlandırılacaksın.”

Yeşeya 42

6 “Ben, RAB, seni doğrulukla (erdem/doğruluk ismiyle) çağırdımElinden tutacak, Seni koruyacağım. Seni halkıma antlaşma, Uluslara ışık yapacağım.

EMMANUEL (EMMİNU-OĞLU)

Yeşaya 7‘de; Evli (bakire olmayan) bir kadın, Emmanuel adında bir çocuk doğuracak.

Wikipedia: Matta İncili ( Matta 1:22–23 ) bunu Mesih’in doğumunun bir kehaneti ve Kutsal Yazıların İsa’nın kişiliğinde gerçekleşmesi olarak yorumlar. Bir çok yahudi din adamı bu ismin gelecekte dünyaya hakim olacak Mesih’in ismini sembolize ettiğini düşünmektedirler. Meta’nın annesinin adı Emine’dir. Ayetin başında çocuğu doğuracak kadından, annesinden bahsettikten sonra, çocuğun ismini söylemesi, bu ismin anneyle ilgili olmasına işaret etmektedir.

Targum 40

Sonra ona, “Mesih ne zaman gelecek?” diye sordu. Yanıtı, “Gidin ve kendisine sorun” oldu. “Nerede oturuyor?” “Roma kapılarında.”

Seçilmiş Roma’nın kapıları sayılan İstanbul’da ve Ankara’da oturmaktadır.

4) Zerdüşt peygamberin müjdesi; Turanlı (Türkler) arasındaki Erata’dır.

12- Turanlı Fryana’nın övgüye değer ataları ve zenginlikleri arasında Doğru/Erdem; Dindarlığın maddeyi kutsayan faaliyetleriyle ortaya çıktığında, o zaman iyi Düşünce onları kabul edecek ve Mazda Ahura onlara tam bir koruma verecektir.

6- Siz ikinizden, ey Mazda ve Doğru/Erdemsizden planlarınızın ne olduğunu anlatmanızı istiyorum ki biz de sizin gibi Dini nasıl öğreteceğimizi idrak edebilelim, ey Ahura.

8- Fraşaoştra’ya Doğrunun/Erdem son derece neşeli arkadaşlığını bağışla. Bunu sana soruyorum, ey Mazda Ahura- bana da Egemenliğinde iyi olanı bağışla. Sonsuza dek her zaman senin elçilerin olacağız

5- Bize açıktan görünür yardımla birlikte mutluluk getirecek olan (ilahi) elin işaretleri sizler tarafından sağlanır, ey Ey Mazda Ahura ve Doğru/Erdem çünkü siz peygamberinize karşı sevecensinizdir.

5) Süleyman Peygamberin kitabında tarif edilen “bekar ve çocuksuz Erdem’dir.”

Hz Süleyman’ın Kitabı 4. Bölüm

1:Çocuksuz olup erdemli olmak daha iyidir, çünkü ölümsüzlük erdemin anısını devam ettirir ve ister Tanrı ister insanlar erdeme değer verirler. 2:Erdemi görünce, ona benzemek için çaba gösteririz, Onu bulamayınca da onu özleriz. Erdeme taç giydirilir, sonsuza dek yengi onundur, çünkü erdem, noksanı olmayan ödüller için güçlü ve sürekli çaba gösterip yengiye erişmiştir.

6) İslam’da Muhammed peygamberin Rab’bin yanında gördüğü ve yıldıza benzettiği; Huccetun Kaiym Muntazar’dır.

Abdullah bin Ömer bin Hattâb’dan rivayetle;

(Miraçta Allah dedi ki;) “Ey Muhammed! Onları görmek ister misin?” “İsterim ya Rab’bim!” Dedim.

Şöyle buyurdu: “Öyleyse biraz ilerle.” Biraz ilerleyince Ali bin Ebi Talib’i gördüm. Sonra soyundan gelen imamları… ve Hüccet-i Kâyim’i gördüm. Kaiym onların içinde parlayan yıldız gibiydi.

Peygamber As. torunu 12 imam’ın en büyüklerinden İmam Rıza detay vererek isminin devamını da bildirdi;

الحجة القائم المنتظر (O, Hüccet, Kaiym ve Muntazar’dır.)

Dikkat ediniz Hüccet kaiym’i bitişik, Metazar ismini ayrıca söylemiştir. Çünkü Soy isminde Meta-zar ayrıdır

7) TÜRKÇE’DE SOY İSİMLERİ BİRLEŞİMİ “ÇETİN KIYAMET” ANLAMINA GELİR

Kuran’da yüzlerce farklı yerde, Kıyamet’in geleceği, yeryüzünün salihlere verileceği, tüm peygamberlerin o gün salihlerin önderi olan kişi olmak isteyeceği bildirilmiştir.

8) İDRİS — ENOK PEYGAMBERİN KİTABINDA Kİ DOĞRULUK

“5. Orada gözlerim adaletin, imanın Seçilmiş Kişisini gördü. Onun Ruhların Tanrısı’nın kanatları altındaki mekânını gördüm. Onun günlerinde doğruluk/ERDEM hüküm sürecek.”

 1. Bölüm (Enok)
  O günlerde Tanrı bu bilgelik sözlerini tekrarlamaları için insan oğullarının çağrılmasını emredecek: “Göster bunu onlara! Kılavuzları ol ve tüm dünyaya bir ödül ol! (Manevi — Ruhen) Oğlum ve ben onlarla birleşeceğiz, tüm yaşamları boyunca doğruluğun yollarına tanıklık edeceğiz. Ve huzur bulacaksınız. Sevinin doğruluğun/erdemin çocukları!”

9) KURAN’DA KIYAMETİN (KAYAMETA’NIN) GELECEĞİ YAZILIDIR.

Beyyine Suresi: (Diyanet Meali)

Kitap ehlinden ve müşriklerden kâfir olanlar, kendilerine el-beyyine gelinceye kadar ayrılacak değillerdir.

Nallahan’dan (Allah’tan) (İki farklı şekilde okunabiliyor Arapça’da) bir elçi tertemiz sayfalar okur.

O kitapların içinde kayameta var.

Tefrikaya düşmedi kitap ehli, (Nallahan’ın) Bağde(r)’den (seçilmişin köyü) el-beyyine gelmesi hariç.

Onlar hanifler olarak, ihlas, namaz ve zekâtla emrolundular… Ve İşte bu KayaMeta dinidir. İnananlar ve iyi işlerde bulunanlarsa: Onlardır şüphe yok ki yaratılmışların en hayırlıları.

ALLAH MUHAMMED PEYGAMBERDEN VE DİĞER KİTAP VERİLEN NEBİLERDEN SÖZ ALMIŞTIR. DELİLLERİYLE TASDİK EDEN ELÇİ GELİNCE ONA RUHEN VEYA DİRİLEREK YARDIM EDECEKLERDİR

KURAN AL-İ İMRAN 81

Allah, nebilerden: “Ben size Kitap ve hikmet (Arapça’sında Hakmeta; Hak ve Meta kelimeleri yan yana kodlanmış) verdim. (Muhammed, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa kitap verilen nebilerdir) Daha sonra sizin yanınızda olanı doğrulayıcı bir elçi geldiğinde ona kesin olarak inanacak ve kendisine yardımda bulunacaksınız” diye söz almıştı. “Bunu kabul edip bu husustaki ağır yükümü üzerinize aldınız mı?” dedi. Onlar da: “Kabul ettik” dediler. (Allah da): “Öyleyse şahid olun, ben de sizinle birlikte şahitlerdenim” dedi. 3:81

Burada ismi gizli elçinin Hz Muhammed (as) olmadığı aşağıdaki ayetle sabittir.

Hani biz nebilerden kesin sözlerini almıştık; senden, Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. KURAN 33:7

Kuran’da elçi-resul kelimesi geniş anlamlıdır ve ölüm meleklerine dahi elçi-resuller denir. Kuran’da son nebi yani kitap almış peygamber Muhammed peygamber olarak açıklanmıştır. Ama melek ve insan elçi görevliler Allah diledikçe gelmektedir.

NUR SURESİNDE GEÇEN ALLAH’IN NURUDUR;

Hz. Ali Nur 35 ayetinde bahsi geçen nurun ve kandilin peygamberi, kendini ve imamları, son olarakta Mehdi’yi temsil ettiğini bildiren pek çok hadisi vardır. Bu ayetin Mehdi’nin bayrağı olacağı da bildirilmiştir. Bu ayeti incelediğimizde hayret uyandıran şekilde onun isminin, çıktığı köyün ve sülalesindeki kişilerin isimlerinin sayıldığını gördük.

Öyleki “Yukarı Bağdere Köyünden Emine, mübarek şecereden” diyecek kadar Arapça kelimelerin içine türkçe sesler yerleştirilmiştir.

Ayet Allah göklerin ve Erdem’in nurudur diyerek bağlar. Nur Kuran’da yol gösterici ışık demektir. Kuran’da bir NUR’dur.

BEKLENEN KİŞİNİN TANINMASI İÇİN DÜNYADA TEK KİŞİDE BULUNAN ÖZELLİKLER PEYGAMBER TARAFINDAN BİLDİRİLDİ

 1. Gözleri çekik, siyahtır ve siyahı iridir.
 2. Alnında bir iz vardır. (Kalp şeklinde bir işaret)
 3. Alnında ben vardır.
 4. Alnı açılmıştır. (Zuhur ettiğinde).
 5. Alnı içbükeydir. (Düz değildir, kavislidir)
 6. Yanağında bir ben vardır.
 7. İki omzunun arasında gül tomurcuğu gibi 2 ben vardır.
 8. Sol Kürek kemiği altında yaprak şeklinde siyah ben vardır.
 9. Sağ bacağında iz vardır.
 10. 40 yaşında ortaya çıkar.
 11. Dudakları güzel
 12. Burnu ince, düzgün ve köprü kısmı çok küçük çıkıntılı.
 13. Yüzü güzel
 14. Saçları siyah, kulak üzerinde kıvrılır ve saçları omuzlarına sarkar.
 15. Sakallı ve sağına doğru sakalı daha seyrektir.
 16. Başı yuvarlak ve irice
 17. Beni İsrail halkı ortalaması gibi cüsseli
 18. Ortadan az uzun boylu
 19. Karnı geniş (karın bölgesinden kilolu)
 20. Uyluklarının arası açık.
 21. Burun başında, iki kaşının arasında çukur vardır.
 22. Heybetli ve lider görünümlü, bakışları farklı ve sesi etkileyici
 23. Kardeşi az olacaktır. (Tek kardeşi var)
 24. Kara köyünden çıkar (Kara isimli bir köy memleketidir)

Meta, bu özelliklerin hepsine fazlasıyla sahiptir. Hadislerin kaynaklarını ve detaylı açıklamaları bu linkten okuyabilirsiniz.

YILDIZLARIN MESAJI, GÖKTEN GELEN SES: “ERİDANİ CETİ KAİLUM”

İŞTE TAHTIN YANINDAKİ; İLAHİ KÜRSÜYÜ BAŞININ ÜZERİNDE TUTAN ADAM

Göklerin mücevheri 7 ana yıldızdan oluşan Orion’dur.

İsa; Vahiy bölümünde şunu anlatıyordu;

“Efes’teki kilisenin meleğine yaz. Yedi yıldızı sağ elinde tutan, yedi altın kandilliğin ortasında yürüyen, Tanrı’nın yedi ruhuna ve yedi yıldıza sahip olan şöyle diyor:

“Din yolunda galip gelen Doğruluk isimli kişi, Kaya, Rab’bin tahtında benimle birlikte oturacak kişidir”

Yıldızlar gökte şöyle haykırıyor. Eridani Cetus Kayilum, gökleri yaratan yüce ilahın tahtı önünde secdeler etmektedir. Şaşırtıcı bir şekilde İlahi Kürsü (Cursa) adlı yıldız onun başını secdeye koyduğu yerdedir.

O, Kuran’da tarif edildiği gibi kendisine verilen 19 yıldız ve ordularıyla cennet ve cehennem koruyucusu olarak hizmet edecektir. Çünkü Eridani takımyıldızı 19 farklı isimlendirilmiş yıldızdan oluşur.

Cennet (Caelum) ve cehennem (Furnace) takım yıldızları onun yanlarındadır.

İlahi mizanda galip gelen taraf El-Nitak, NGC1980, NGC 2023, 2024, M43 yıldızları ona aittir.

Orion kılıcı NGC 1980 (Erdem Meta’nın doğum yılı) ile başlar. 42 yaşında bu mucizeyi keşfettiğinde büyük ışık parlaması olur ve Messi-er 42 yıldızı ortaya çıkar. (Messiah ve Erdem kelimelerinin kısaltılmışıdır). Messier-43 de buradadır. NGC 2024’e gelindiğinde ise peygamberin miraca yükseldiği Sidre-Nurdan cennet ağacının yanında olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 2025 yılına gelmeden onun göklerden yetki alacağını umut edebiliriz.

Kuran’da “ışık suresinde” anlatılan o yıldızın yanında yanan kutsal ağaç Sidre, at üzerinde bir peygamber ve peygamberleri göğe taşıyan Burak isimli at resmedilmiştir.

Aşağıda Orion Kılıcı içindeki “Koşan Adam Nebulasını” görüyorsunuz. Sağda miraca yükselen Muhammed peygamberin siluetini ve altındaki at şeklini, solda ise resim ters çevrildiğinde görünen “at başını” görüyorsunuz

O Anka takım yıldızının yanında ve batısında; yani Ankara şehri içinde ve şehrin batısından doğmuştur.

Rab yıldızlara isim veren bilginlere seçtiği ve sevdiği kişinin ismini ilham etmiştir. Öyle ki onlar farkına varmadan takım yıldızlara seçilmişin ismini ve şehrini verdiler. Dünya üzerindeki tüm ilahi yollar, doğru ve düz bir açıyla onun çıkış merkezi olan Bağder-i Bala’ya ulaşır.

Eridani gökyüzündeki en büyük takım yıldız olarak bilinir. Kayameta günü onun yardımcısı olduğunu kanıtlayamayan hiç kimse “Yaşam Ağacına” ulaşamaz. Çünkü o Rab’bin görkemiyle dinlerin birliğini göstermek ve tüm insanlığın kurtuluşu için seçilmiştir. O bunun için mücadele edecektir.

Ağla Mekke, Kabe’nin örtüsüne sarılarak haykır; beklediğin gün geldi! Ağla İsrail, ağlama duvarının hakkını vererek, titreyerek yüksek sesle ağla, geldi 6000 yıldır beklediğin… Ağla, ey Allah’ın ismiyle isimlenmiş Nallahan, seçilmişi “Derviş Yunus” gibi karnından çıkaran. Ağlayın ve coşkuyla tüm çanları çalın, ey tüm kiliseler. Geldi İsa’nın Kaya’sı, seçtiği vergi görevlisi Matta’sı, doğruluk ile isimlenmiş ve “galip gelen”… Yüce İlah, melekler ve yıldızların kendisine sevgiyle vahyettiği kişi aranızda. Ağla ey dünya, mutluluk gözyaşlarıyla gözlerini yıldızlara çevir, ve onun ismini yıldızlarla oku… Eridani Ceti Kayi El Meta!

Benzer Yazılar

2 Yorum

 1. “Kim ezanı duyduğu zaman; ‘Bu eksiksiz çağrının, dosdoğru kılınan namazın Rabbi olan Allahım; Muhammed (s.a.s)’e vesileyi ve fazileti ve onu vadettiğin makam-ı mahmuda gönder.’ diye dua ederse, ona şefaatim gerekir, gerekli olur.” (Buhârî, Ezan, 152).
  “Ben, kıyamet gününde Âdemoğullarının efendisiyim, ama bu övünmeyi gerektirmez. O gün elimde Hamd sancağı bulunacak, ama bu da övülmeyi gerektirmez. O gün gerek Âdem, gerek diğer bütün Peygamberler benim sancağımın altına sığınacaklardır.” (Tirmizî, Menakıb, 1).
  Sizin bahsettihiniz taht makam-ı mahmut olup peygamber efendimize ait olan yer olabilir mi Çünkü Allah cc Levlake levlak lema halaktul eflak felekleri senin için yarattım der hadiste.
  Ayrıca hiç barnabas incilini okudunuz mu orada müjdelenen kişinin Ahmet adındaki Hz. Muhammed olduğu da açıktır.
  Şahsınızla bir alıp veremediğim yok gerçekten bir mehdinin gelmesini bekleyen, Alemi islamın itikadi meslelerde kurana ve hadislere aykırı inançlar yoluyla parçalanmasına üzülen, gıdalarla, savaşlarla, ilaçlarla kıtlıkla medya ile yapılan zulumlerle , deccaliyet sistemi ile insanların yönlendirilmesine dur diyecek birinin gelmesini bekleyen biri olarak soruyorum .
  Alemi islamı yaşadığı tüm zulümlerden nasıl kurtaracaksınız. Müslümanları yahudi ve siyonist güçlerden kominist çin zulmünden , peygamberimiz ve sahabenin yolu olan ehli sünnetin düşmanı şiadan bu ümmeti nasıl kurtaracaksınız ve ümmeti ve tüm cemaatleri nasıl birleştireceksiniz. Sahte şehylerden ümmeti nasıl kurtaracaksınız. Kuranın bize yasakladığı sapıkça hayattan insanlığı nasıl kurtacaksınız.
  Bahsettiğiniz şehir projelerini de inceledim içinde yer alan gece klüplerini de.
  Kuran’a ve hadislere uymayan bir yapılaşma alanıyla nasıl islamı ve Allah CC nü temsil edeceksiniz.
  Kıyametin gelmesinden sorumlu olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Kıyamet kopacağı gün çekileceğimiz hesapta terazide tartılacak sevap amellerimizi arttırmak mı, kurana sünnete hadislere uygun bir yaşam mı önemli yoksa eğlenceli rahat şehirler kurmak mı daha acil.
  Allah cc Kuranda da sık sık diğer kitapların az bir çıkar karşılığında değiştirildiği bahsettiği halde neden sürekli incil ve tevrattan kendinize örnekler çıkarıyorsunuz. Değiştiren kişinin de şeytan olması muhtemelken.
  Allah cc. Kim İslam’dan başka bir din ararsa (yani Hakk Dinin bazı hükümlerini gereksiz sayarak ılımlaştırmaya veya yetersiz görüp katılaştırmaya çalışıyorsa, ya da bâtıl din ve düşüncelerle uzlaştırıp yozlaştırarak Protestan bir İslam uyduruyorsa, bu) ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de kayba uğrayanlardan birisidir. Ali İmran 85. ayet.
  bu ayet açık ve net iken neden sürekli üç kitabı üç dini birleştirmeye çalışıyormuş gibi bir hava seziyorum yazılarınız da . Bana dinleri tahrif etmeye çalışan dialogçu bir düşünce tarzı gibi geliyor tarzınız.
  Sırat-ı mustakiym koordinatları olan bir çizgi mi sadece, yoksa o yol üzere gelen peygamberlerin inanç ve yaşam tarzı mı sizce.
  Sorularıma cevap verirseniz sevinirim.
  İyi günler.

  • Dikkatle okuduğunuz için müteşekkirim. Sorularınızı özetleyerek sırayla cevap vereyim.

   1) Sizin bahsettiğiniz taht makamı mahmud olabilir mi, bu ancak Muhammed peygamber as. ın seviyesine benziyor?

   Cevap: Eski dini kutsal metinlerde; Allah’u tealanın seçtiği ve sevdiği tüm belirli kişilere tahtlar vereceği yazılıdır. Ancak ne Kuran’da ne de hadiste Makam-ı Mahmud adı verilen makamın en üstün makam olacağı yazmaz. Elçilerin birbirine göre üstünlükleri olduğu yazılıdır ama hangi elçinin üstün olduğu bildirilmemiştir. Ancak Orion yıldızlarında ki baş ve zirve yıldızın ismi önceden Hak-ah sonrada Meissa imiş. Yani gökyüzünün söylediklerine bakarsak Orion İbrahim’den ikiye ayrılan nurun Sare ve Hacer validemizdeki temsilidirler. Bir daldan son nur Mesiah İsa, diğer daldan son nur Hak-Ahmed’de sona ermiştir. Mehdi’nin Eridani’nin önünde eğildiği yıldız grubuda bu elçilerin zirvesini oluşturduğu gruptur. Dolayısı ile bir taht verileceksede onların aracılığı ile verilecek bir taht olduğu açıktır. İncil’de İsa, kendi tahtına oturma hakkını lütfedeceğini söylüyor. Hadislerde peygamberimiz ise, herkesin peygamber yada daha sütün göreceği bir topluluğun geleceğini ama ümmetinden olacaklarını söylüyor. Yani bir değer varsada Allah onlar aracılığı ile lütfetmiş ve peygamberler makamına yükseltmiş gibi görünmektedir. Allah’ın adaletinede peygamber doğmadı diye onların makamına erişemeyecek olmak uygun değildir.

   2) Ayrıca hiç barnabas incilini okudunuz mu orada müjdelenen kişinin Ahmet adındaki Hz. Muhammed olduğu da açıktır.,

   Okudum. İsa’dan sonra gelecek olan elçinin Ahmed olarak müjdelenmiş olması elbette doğaldır. Ahmed adındaki elçi ise Kaiym Mehdi’yi müjdelemiştir. Taki kıyamete kadar elçiker sonrakini müjdeler. Ancak İsa toplumları demir çomakla dövecek kıralları dize getirecek birinden bahsetmektedir asıl incilde. Bu başka bir kişi olmalıdır.

   3) Sahte şehylerden ümmeti nasıl kurtaracaksınız. Kuranın bize yasakladığı sapıkça hayattan insanlığı nasıl kurtacaksınız. Bahsettiğiniz şehir projelerini de inceledim içinde yer alan gece klüplerini de.

   Bizşer elbette plan yapıyoruz ancak asıl plan Allah’ındır. O ol dediyse olacaktır. Bizede size de düşen yola koyulmaktır. Gece klübü ifadesini kullanmışsam bile burada günah işlenecek manasında kullanmadığımı herhalde tahmin edersiniz. Herkesin eğlence anlayışı ve klup anlaşyışı farklıdır. Bunu insanların işten çıktığında makul sınırlar içinde birlikte eğlendiği mekanlar olarak değerlendirmek gerekir. Bazı müslümanlar zengin olmayı yada eğlenmeyi haram gibi görüyorlar. Bu yanlıştır. Mehdi altın çağı getirdiğinde herkes refah mutlu ve eğlenceli bir hayat yaşayacaktır. Her yerde Allah yüceltilecek ve ondan başka bir şey konuşulmayacaktır. Mehdi önce bilgi açlığını yok edip iman ve ilim verecek, sonra yiyecek açlığını yok edecek, sonrada onlar için muhteşem şehirler inşa ederek altın çağa yakışan şehirlerde yaşanmasını sağlayacaktır. O insanların en hayırlısı olmalıdır ve yıkıntıya benzer evlerde insanların yaşamasına razı olamayız.

   4) Allah cc Kuranda da sık sık diğer kitapların az bir çıkar karşılığında değiştirildiği bahsettiği halde neden sürekli incil ve tevrattan kendinize örnekler çıkarıyorsunuz. Değiştiren kişinin de şeytan olması muhtemelken.

   Cevap: Kuran’da sürekli incil ve tevrat’ın tasdik edildiği belirtilir. hatta yahudilere elinizde tevrat varken neden peygambere hüküm versin diye geliyorsun diye kızılmıştır.

   Elleriyle kitap yazanların kim olduğu ve hangi kiyapları yazdıkları ise belirtilmemiştir. Ancak bunlar incil veya tevrat olsa idi, Rab onları tasdik ediyorum, okumuyorlar mı demek yerine, onlardan uzak durun yalandır, bozuktur derdi. Yahudilerin nasıl tahrif ettiği ise belirtilmiştir Kuranad, Şöyle der; ağızlarıyla bazı kelimeleri eğip bükerek söylüyor ve anlamını işlerine geldiği gibi söylüyorlar. Yani yazılı metinde bir tahrifat yapıldığına dair Kuran da kanıt yoktur. Tam tersine Kuran da kısaca analtılan hilkayelerin neredeyse tümü incil ve tevratta uzun şekilde yer alır. Bu da Kuran ın amacını tasdik etmek ve yeni soruları gidermek olduğunu gösterir.

   Ayrıca bu kitaplarda da Kurandaki gibi nice mucizeler vardır.

   5) Allah cc. Kim İslam’dan başka bir din ararsa (yani Hakk Dinin bazı hükümlerini gereksiz sayarak ılımlaştırmaya veya yetersiz görüp katılaştırmaya çalışıyorsa, ya da bâtıl din ve düşüncelerle uzlaştırıp yozlaştırarak Protestan bir İslam uyduruyorsa, bu) ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de kayba uğrayanlardan birisidir. Ali İmran 85. ayet. bu ayet açık ve net iken neden sürekli üç kitabı üç dini birleştirmeye çalışıyormuş gibi bir hava seziyorum yazılarınız da .

   Cevap: Elbette Kuran’a kesin olarak inanıyoruz ve Allah katındaki tek dinin İslam olduğunu kabul ediyoruz. Ancak Kuran eski peygamberleride müslümanlar ve müminler olarak tanımlamaktadır. Yani Kuran’a göre İsevilik hiç gelmedi yada yahudilik… Bütün bu dinler zaten İslam’dı. Aynı hakikati anlattılar tek dini neşrettiler. İşte bizde müslümanların diğer kitap ve dinleri yok ve sahte saymasını, onlarında İslam’ı sahte ve yok saymasını engellemek, tüm dinleri Kuran ve tasdik edilen kutsal kitaplarla birleştirmek arzusundayız.

   Kuranda tüme elçilerin kitaplarını tasdik etmek için gelecek yeni bir elçiden bahsedilir. Bu elçinin işi birini doğrulayıp hepsini yalanmak değil, hepsini doğrulamaktır.

   Ahzap 7 : Hani biz peygamberlerden kesin söz almıştık; senden de, Nuh’tan da, İbrahim’den de, Musa’dan da, Meryem oğlu İsa’dan da. Onlardan sağlam bir söz almıştık.

   3:81 Hani Allah nebilerden ‘kesin bir söz (misak)’ almıştı: ‘Andolsun size Kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız.’ Demişti ki: ‘Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?’ Onlar: ‘İkrar ettik’ demişlerdi de ‘Öyleyse şahid olun, ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım,’ demişti.

Yorum Bırak