PEYGAMBERİN KALBİNİN YIKANMASI VE NURUN SOYDAN AKIŞI (2. Kitap 16. Bölüm)

Hz İbrahim’den sonra peygamberlik nuru ikiye bölündü İshak ve İsmail’den devam etti. İshak soyundan, İsa’ya dek sürekli en temiz nesilden peygamberler gelmesine rağmen, İsmail’den sonra ta ki Muhammed as. a kadar o soydan bilinen bir peygamber gelmedi. Arada elbette çok günahkar ve hatta putperest kişilerde gelmiş olabilir. Bu nedenle Hz Muhammed’in kalbi diğer peygamberlerden farklı bir şekilde, ona has bir ameliyatla çocukken yıkandı. Allah-ul Alim.

“Ben, Sa’d bin Bekroğulları yanında emzirilip büyütüldüm. Birgün süt kardeşimle birlikte evlerimizin arkasında kuzuları otlatıyorduk. O sırada yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi karla dolu bir altın tas vardı. Beni tuttular, göğsümü yardılar. Kalbimi de çıkarıp yardılar. Ondan siyah bir kan parçası çıkarıp bir yana attılar. Göğsümü ve kalbimi o karla temizlediler.”

Sîre, 1/175; Taberî, 2/128

Allah Resulü, farklı bir yerde bu olayı yeniden anlatmıştır;

“−Haydi göğsünü aç!” dedi ve o da açtı. Fakat ne kan gördüm, ne de bir acı hissettim. Ona yine şöyle dedi:

“−Haydi, oradaki kin ve hasedi çıkar!”

O da oradan kan pıhtısı gibi bir şey çıkardı. Sonra onu fırlatıp attı.

“−Haydi, şimdi onun ye¬rine şefkat ve merhameti yerleştir!” dedi. Çıkardıkları şey büyüklüğünde ve gümüşe benzeyen bir şey koyduklarını gördüm. Sonra sağ ayağımın baş parmağını tutup oynattı ve:

“−Haydi selâmetle git!” dedi.

Ben kalkıp giderken içim şefkat ve merhametle dolu idi. Ondan sonra da hep küçüklere karşı şefkat, büyüklere karşı da merhamet hissettim.” (Ahmed, V, 139; Heysemî, VIII, 223)

Eğer evvelinden birikip gelen bir günah olmasa melekler aracılığı ile temizlenmezdi. Yine de Allah en iyi bilendir. Lakin bu mesele dahi insanların soylardan akarken günahları biriktirip gelerek yaşadıkları ve o günahlarla büyüdüklerine delildir.

ÖLÜME SEBEP OLAN GÜNAHLARDAN BAZILARI

Kehf, 80-81.

“(Musa’nın hocası Hızır ile öldürdüğümüz) Oğlan çocuğunun durumuna gelince; onun ebeveyni mümin kimseler idi. Bu çocuğun ileride onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Allah’ın kendi lütuf ve  merhametinden onlara daha şefkatli, daha temiz bir çocuk ihsan etmesini diledik.”(Bu nedenle o  masum zannettiğin çocuğu öldürdük, hakikatte onun geleceğini, geçmişine bakarak bildik)

Çocuk ilerde çok mümin insanları bile yoldan çıkarıp küfre sürükleyecek dehşetli bir kafir olacaktı. Fitne, küfür  ve düşmanlık yayacağı zaman yolcusu olan bu zat tarafından görülmüş olacak ki; ailesi ve bir çok insan hatrına çocuğun hayatına son verilmiştir. Allah bu tür insanlardan bazılarını yaşatır eğer bir kavmi helak etmek isterse, rahmet etmişse kavmine; onu etkisiz hale getirir.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak