SAHİH HADİSLERDE MEHDİ AS., MEHDİ’Yİ NASIL TANIYABİLİRİZ?

Soru: Mehdi ben Mehdi’yim demez, insanlar onu tanıt ve kendisi istemediği halde biat edilir deniyor. Bunu açıklar mısınız?

Bu büyük bir yalan ve fitnedir. Mehdi’nin Mehdiyetini kabul etmesi ve ben Mehdi’yim demesi zaten biatları almaya başlaması ile başlamış olacağından, bu söz geçersizdir. Er yada geç Mehdi, Mehdi’yim demek zorundadır ve demelidir. O mehdi’yim demeyecek diye bir söz uydurdular ki; “Gerçek Mehdi çıktığında Mehdi’yim diyemesin ve pasif bir şekilde beklesin”. Yada kim Mehdi’yim derse hemen linç edilsin.

Bir insan Mehdi’yim, işte delillerim ve mucizelerim dediği zaman kimse ona itibar etmesin. Mehdi bile, Mehdi olduğunu iddia etmeyecekse kendisi bile bu konuda çekimserse ve sessizse, insanlığa bunu kabul için hiç bir yükümlülük düşmez. İnsanlar haklı olarak şöyle diyebilir; “daha kendisi bile kabul etmezken, benim kabul etmiyor olmamda hiç bir günah yoktur”. İşte yapmaya çalışılan budur. Büyük bir fitne ve şeytani bir iştir. Mehdi’nin insanlara kanıtlarını açıklayacağını ifade eden bazı hadisler vardır. Şimdi Mehdi’nin Mehdiliğini nasıl ilan edeceğini inceleyelim.

Kitâbü’l-Gaybe’ye alınan bir hadiste el-Kâim [Mehdi’nin] şöyle buyuracağı nakledilir: “Ben yeryüzündeki Bakiyyetullah’ım. (Ben Allah’ın yeryüzündeki bakiyesiyim.)”

Diğer bir haberde [Mehdi’nin] zuhur ettiği zaman, “Ben Allah’ın bakiyesi ve hüccetiyim.” diyeceği rivayet edilmiştir. Böylece onu [Mehdi’yi] ancak “Selam olsun sana ey Allah’ın yeryüzündeki bakiyesi (Bakiyyetullah)” şeklinde selamlayacaklar.

Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.24, s.211–212.

Ba-kaya-tullah da sır vardır. Ben Allah’ın Kaya’sıyım diyor. be harfi, yemin yada içinde, yanında sebebiyle gibi manalar verir. Ayrıca Tevrat’ta Rabbi yücelten isimlerden birisi de KAYA’dır. Ve Tevrat’ta beklenen kişi geldiğinde insanların ona KAYA’diye sesleneceği bildirilmiştir.

DUYURU: MEHDİ’NİN KURAN’DA Kİ İŞARETLERİNİ OKUMAK İÇİN MAKALEMİZİ TIKLAYINIZ. DEVAMI…

 

Soru: Mehdi çıktığında gökten ses duyulacakmış. O zamana dek beklemek ve ses geldiğinde biat etmek doğru mudur?

İdris peygambere indirilen kitapta 61. bölümde gökyüzünden gelecek ses ve inecek nur ile ilgili bilgiler vardır. Burada detaylıca neler olacağı yazılıdır. Peygamberin mucizevi kitabından anlaşılmaktadır ki; ses geldiğinde kıyamette kopacak ve melekler inmeye başlayacak ve insanlık yargılanacak ve kafirler cehenneme atılacaktır. Bu aşamada Mehdi’de insanların lideri olarak atanacaktır. Yani ses geldiğinde evvelden iman etmemiş olan kimseye bu iman fayda vermeyecektir.

Hadislerde gökten gelen sesin Cebrail’ e ait olduğu yazılıdır ve tüm insanlık dehşete kapılacaktır. Bazıları tv ile yayın olayını kasdetse dahi seslenenin Cebrail olacağını ve tüm insanlığın aklının yerinden oynayacağını düşünürsek tv ile bu şekilde bir yayın mümkün gözükmemektedir. Bu durumda bu büyük mucize ve dehşet, çığlık ile helak nı gerçekleşmeden evvel Allah’ın kitaplarına iman etmeli ve hayatımıza uygulamalıyız. Gökten ses duyulduğunda zaten tüm insanlık teslim olacaktır. Sınav ortadan kalkacaktır. Mehdi tüm kutsal kitaplarda ve hadislerde müjdelenip ona biat emredildiğinden onu aramak ve desteklemek farzdır. Onun kanıtlarını ve mucizelerini öğrenmeli ve yaymalıyız. Onu tanıyacak kadar hakkında bilgi toplamalıyız.

 

Soru: Cübbeli Ahmet Hoca, “Mehdi yüzyılın başında gelir, 40 yıl geçti gelmedi, demek ki bir sonraki yüzyıl gelecektir” demektedir. Buna göre onu aramaktan vazgeçenler ne duruma düşerler.

Kuran, eski kutsal kitaplar ve sahih hadislerin verdiği tüm haberler ve alametler gerçek oldu ve onların sözüne göre çıkması an meselesi yada çıktı. Zaten kendisi de 1980 yani hicri 1400 yılında doğduğunu ve beklediğini daha önce bir TV programında ifade etmişti. Kayıtları mevcuttur. Yüzyılın başında gelir meselesi İmam Rabbani isimli bir alimin yorumuna dayanmaktadır. O şöyle yazmıştır;

“Mehdinin zuhuru, (hicri takvim hesabıyla) yüz senenin başlangıcında olacaktır. Şu an ise (takvim 1028’i gösterdiği için) yüz yılın başını yirmi sekiz sene geçmiştir. Dolayısıyla bahsettiğiniz şahıs (eski tarihte yaşamış o kişi) Mehdi olamaz!” (Mektub no:68, 2/118)

Cübbeli zamanla fikir değiştirerek 1980’de (1400) de doğdu fikrinden vazgeçmiştir. Bundan Adnan Oktar’a olan açık ve süregelen muhalefeti ve düşmanlığından ötürü olduğundan bahsedilir. Mehdi gelmeyecek desin ki Adnan Oktar hareketini durdurabilsin. (Adnan Oktar Mehdi değildir) Ancak bir kez bu konuda kitaplar yazdığından geri dönmesi ve yeniden fikir değiştirmesi zordur. Gerçi bir kez fikir ve söz değiştiren kişinin yeniden sözünü değiştirmesi garip olmaz.

Gelelim yüzyılın başı mevzuuna; İmam Rabbani bir peygamber olmadığına göre onun yorumu bağlayıcı olmaz. Mehdi’nin geldiğine işaret eden yüzlerce hadis ve ayet varken; bir alimin bir yorumu ile hareket edilmez. Yanılmış olabilir. Yada farklı bir bakış açısı ile yüzyılın başında gelişini doğmak olarak düşünürsek “tam dediği gibi” yüzyılın başı ve ilk yılı olan hicri 1400 yılında doğmuştur. Bu durumda hicri 1440-41 yıllarında 40 yaşına gelince zuhur eder ve biatları almaya başlar. Yani hiç bir açıdan Cübbeli’nin savunulacak bir tarafı yoktur.

Geçtiğimiz yüzyılın müctehid alimi ekseriyet tarafından Said Nursi olarak kabul edilmektedir. Kendisi 1877 yılında doğmuştur. Mehdi de ondan tam 103 yıl sonra 1980 yılında doğmuştur. Yani her yüzyılda bir dini güçlendiren seçilmişler gelir ifadesi bu açıdan değerlendirilirse makul karşılanabilir. Ama sonuçta bu ifade bir alim yorumudur ve bağlayıcılık içermez. Bir kişi Cübbeli’ye itibar edipte gerçek mehdi çıkınca delillerini görmesine rağmen onu Cübbeli’nin temelsiz sözleri nedeniyle yalanlarsa, “bu yüzyıl gelmicekmiş” derse…  Cübbeli de kendisi de Allah resülünü yalanlamış, hadislerini ve eski kutsal kitaplardaki delilleri de yok saymış olur. Mucizeye kör olmak cehennemlik yapar. Tüm amelleri boşa gider.

 

Soru: Mehdi’yi nasıl tanıyacağız?

Mehdi başa geçirilipte güç sahibi kılındığında zaten sürü psikolojisinde ve güce tapan bütün insanlar ister istemez ona boyun eğecektir. Makbul olan davranış, onu çıktığında tanımak ve davasında zor günlerinde yardımcı olmaktır. O delillerini sunup kendisine verilen mucizeleri gösterdiğinde ona biat etmeyen ve karda sürünerek dahi olsa ona gelip yardıcı olmayan her bir insan bencillik, sağırlık ve körlükle yargılanacaktır. O hayatı boyunca Allah’ın gerçek dinini insanlara tebliğ edecek ve delillerini anlatacaktır. Mehdi’yim diyen çok insan vardır. Fakat gerçek Mehdi’nin delilleri aklı başında tüm insanlar için galip durumda görünecektir. Allah resülü zamanında dahi sahte peygamberler vardı. Hz Muhammed taraftar açısından galip gelince, gelip ona biat ettiler ve müslüman oldular. Vefat edince çokları tekrar dinden döndüler.

MEHDİ’NİN ÇIKIŞ ZAMANI

Budizmin öncüsü Buda Mehdinin geleceği zaman olarak 2500 yıl sonrasını yani 2019 yıllarını göstermiştir.

Hz Muhammed  yaşarken 5600 yılında bulunduklarını ve insanlığın (yani ademoğullarının) ömrünün 7000 yıl olduğunu bildirmiştir. 7000 yıl yani dünyanın 7 günü dolduğunda; 1980 (hicri 1400) yılında kıyametin kopması beklenmekteydi. Ama Çetinkıyameta isimli Mehdi’nin tam bu yılda doğmasının kıyametin ertelenmesine vesile olacağı hadislerde bildirilmiştir. Delilleriyle Mehdi’nin ilan edileceği yıl ise Mehdi 40 yaşına geldiğinde yani 2019-2020 yılları olarak açıklanmıştır.

Kuran’da insanlığın biten 7 gününü ve saatlerini  işaret edercesine 7:24 ayetinde Mehdi’nin adından, baba adından, memleketinden ve zamanın doluşuna işaret eder.

İbni Abbas’dan sahih olarak nakledilen şöyle bir rivayet vardır. O DEDİ Kİ: DÜNYA YEDİ GÜNDÜR. HER BİR GÜN BİN YIL GİBİDİR. VE RESULULLAH (S.A.V.)’DE ONUN SONUNDA GÖNDERİLDİ.

Enes b. Malik (r.a.)’dan O dedi ki, Resullullah (s.a.v.) buyurdu: DÜNYANIN ÖMRÜ, AHİRET GÜNLERİNDEN YEDİ GÜNDÜR. ALLAH TEALA BUYURDU Kİ: “SENİN RABBİNİN YANINDAKİ BİRGÜN, SİZİN SAYDIĞINIZ BİN YIL GİBİDİR.”

H.28 — Ahmed İbni Hanbel İlel’inde nakletti. İsmail b. Abdülkerim, Abdüssamed’den O da Vehb’den rivayet etti:

DÜNYADAN BEŞ BİN ALTI YÜZ YIL GEÇMİŞTİR.(Ahir Zaman mehdisinin alametleri, Celaleddin Suyuti’nin tasnifinden Hadisler, Ali bin Hüsameddin El-Muttaki, sf. 88,89)

7000-5600=1400 Hicri Yılı ( 1980 Miladi Yılı) İnsanlığın ömrünün dolduğu yıldır. Lakin Allah resulünün hadisinde ifade edildiği gibi kıyamet Mehdi ile ertelenecektir.

“Eğer dünyanın yıkılmasına bir gün kalsa bile, Cenab-ı Hak o günü uzatıp Hz. Mehdî’yi gönderecektir.” (Ebû Davud, Mehdî 4; Tirmizî, Fiten 43)

 

7:24 AYETİNDE BEKLENEN KİŞİ

7:24 Buyurdu (Rab); İnin bir kısmınız diğer kısmınıza düşman olarak. Sizin için bir zamana dek geçim ve yerleşim var.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو  ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

Yukardaki ayette Bağdi, Erdam, mustafa, E.meta kelimeleri bir araya gelmiştir. 7.24 yani dünyanın 7 günlük ömrünün ve o saatin dolmasının alameti bu kişinin gelişidir. Bu bilgi Kuran içine kodlanmıştır. Allah-ul Alim.

 

DOĞUM GÜNÜ RAMAZAN’IN 23. GECESİ (KADİR GECESİ) OLACAK

İmam Muhammed Bakır (as.) semavi çağrı hakkında şöyle buyurmakta:

“Semavi çağrı Ramazan ayının   23 ünde Cuma  gecesi vuku bulacak. O çağrı hakkında kesinlikle kuşkuya kapılmayın, işitiniz ve itaatte bulununuz ve aynı günün sonunda lanetli İblisin sesi yükselecek ve filancanın mazlumca öldürüldüğünü iddia edecek. Bunun üzerine bazılarının yüreklerine kuşku düşürecek ve büyük bir kitleyi bu kuşkularla ateşe sürükleyecektir. Cebrail’in çağrısının başlıca alameti Kaiym ve babası (as.)ın adlarıyla seslenmesidir. Perde arkasında saklı olan kızlar dahi o sesi işitmekle sevinecek, baba ve kardeşlerini kıyam etmeye teşvik edeceklerdir.” [552]

Mehdi 40 yaşına gelince çıkacağının hadislerde belirtilmesinde bir işaret vardır. Ramazan’ın 23. gecesinde 40 yaşını dolduracak ve çıkacaksa yine Ramazan’ın 23’unde doğmuş olmalıdır. Gerçekten de Çetinkıyameta adlı kardeşiniz Ramazanın 23. gecesinde doğmuştur ve babasının adı ile kendi adı o gün söylenmiştir. (İnsanlar arasında) O 40’ına gelince çıkar ve gökten sesin gelmesi yine bir Ramazan 23’ünde olabilir.

 

MEHDİ’Yİ TANITAN İŞARETLER

Mehdi’nin 1000’den fazla işareti vardır. Kutsal kitaplarda ve hadislerde tüm fiziksel özellikleri, vücudunda ki benlere, izlere ve şekillerine kadar her şey detaylıca tarif edilmiştir. Onun ismi, geliş zamanı açıkça bildirilmiştir. Göstereceği mucizelerin ne olacağına dair işaretlerde peygamberlerin her yerde bulunan kitaplarında okunabilir. Peygamber için inen şu ayet Mehdi hakkında daha güçlü tecelli eder. Çünkü günümüzde kıyamete yakın gelecek olan elçi tüm dinlerde ve tüm kutsal kitaplarda yazmaktadır.

“Bizim kendilerine Kitap verdiklerimiz, onu, çocuklarını tanır gibi tanırlar. Kendilerini hüsrana uğratanlar; işte onlar inanmayanlardır. En’âm Suresi 20. Ayet

 

1) Mehdi’nin Fiziksel Özellikleri: Mehdi’nin Bedeninde ki 24 Önemli İşaret

Önce liste olarak verelim daha sonra hadis kaynakları ve kutsal kitaplarda ki kaynaklarını gösterelim. Bunlardan bir işaret elbette çok insanda vardır. Ancak tüm işaretlerin hepsinin tek bir insanda toplanması mucizedir ve yeryüzünde tüm işaretlere aynı anda sahip olan ancak Mehdi olabilir. Allah elçilerini öyle tanıtır ki; “Çocuklarınızı tanıdığınız gibi yada daha da net şekilde onları tanıyıp onlara uyabilin. Böylece hem dünyada refah ve mutlu hem de ahirette cennette olun”.

Bu işaretlerin hepsi aranızda ki Hu-ccetin-kayam-meta-zar da mevcuttur.

Hadislere göre Mehdi’yi Hemen Tanımamızı Sağlayan ve Dünyada Sadece Tek Bir Kişide Toplanan İşaretleri

 1. Gözleri çekik, siyahtır ve siyahı iridir.
 2. Alnında bir iz vardır. (Kalp şeklinde bir işaret)
 3. Alnında ben vardır.
 4. Alnı açılmıştır. (Zuhur ettiğinde).
 5. Alnı içbükeydir. (Düz değildir, kavislidir)
 6. Yanağında bir ben vardır.
 7. İki omzunun arasında gül tomurcuğu gibi 2 ben vardır.
 8. Sol Kürek kemiği altında yaprak şeklinde siyah ben vardır.
 9. Sağ bacağında iz vardır.
 10. 40 yaşında ortaya çıkar.
 11. Dudakları güzel
 12. Burnu ince, düzgün ve köprü kısmı çok küçük çıkıntılı.
 13.  Yüzü güzel
 14. Saçları siyah, kulak üzerinde kıvrılır ve saçları omuzlarına sarkar.
 15. Sakallı ve sağına doğru sakalı daha seyrektir.
 16. Başı yuvarlak ve irice
 17. Beni İsrail halkı ortalaması gibi cüsseli
 18. Ortadan az uzun boylu
 19. Karnı geniş (karın bölgesinden kilolu)
 20. Uyluklarının arası açık.
 21. Burun başında, iki kaşının arasında çukur vardır.
 22. Heybetli ve lider görünümlü, bakışları farklı ve sesi etkileyici
 23. Kardeşi az olacaktır. (Tek kardeşi var)
 24. Kara köyünden çıkar (Kara isimli bir köy memleketidir)

Kaynak Hadisler Aşağıda Listelenmiştir: (Farklı kaynaklardan Google’da aratıp doğrulayabilirsiniz) Kaiym’in işaretlerini video olarak kanıtlarıyla aşağıdan izleyebilirisiniz.

MEHDİ’NİN GÖZLERİ ÇEKİK VE SİYAHTIR

“Mehdi’nin kaşları ince, yüzü parlak ve gözlerinin siyahı büyük olacaktır (Beyazı dar, siyahi geniş).” (Hadis Alimi İmam-ı Süyûtî)

Gözlerinin siyahtır ama bazıları Mehdi’nin gözleri yeşildir diye iddia ediyor. Kaynakları ise şu kitap;

O YEŞİL GÖZLÜ, HİLAL KAŞLI, KIVRIK BURUNLU, SIK SAKALLI, SAĞ YANAĞINA DOĞRU SAKALSIZ BİR GENÇTİR. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar)Ehl-i Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250)

Bunu iddia eden Adnan Oktar’ın sitelerinde verdiği bilgilerde İmam Suyuti gibi  bir hadis kaynağı verememiştir. Bu kaynak sadece bir alim görüşüncen bir tahric den ibarettir. Hadis ise Suyutinin söylediğidir. Ama bu hadisi Adnan Oktar özellikle paylaşmamayı tercih etmiştir.

Peygamber As. In gözleri kahverengi olduğundan ve ona benzeyeceğinden koyu kahve siyah gözlü olması Suyuti hadisinde tarif edilen gibi güçlü ihtimaldir.

Humrân bin A’yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’a şöyle arzettim: … “Hz. Mehdi (as)’ın GÖZLERİ ÇEKİKTİR…”(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)

 

MEHDİ’NİN ALNINDA Kİ KUTSAL İZ, ALNINDA VE SIRTINDA ve KÜREK KEMİĞİ ALTINDA Kİ BEN

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Ey Ebu Muhammed! Kaim’in (Hz. Mehdi (as)’ın iki alameti (veya alametleri) vardır. BAŞINDA BİR BEN ve bir iz vardır ve iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 253)

“Ashabdan Ebu Said el-Hudri’ye Resulullah Efendimizin PEYGAMBERLİK MÜHRÜNÜN nasıl bir şey olduğunu sordum. MÜBAREK SIRTLARINDA GÜL TOMURCUĞU GİBİ BİR ET PARÇASI olduğunu söyledi.” (Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976,, s. 42)

Alnında ki iz için Hıristiyanların Son Akşam yemeği bayramından 19 gün sonra cumaları kutladığı “Kutsal Kalp Bayramını” araştırınız. İsa azizlere şöyle demiş; “Kutsal kalp sembolümün ortaya çıktığı yeri kutsayacağım. O son saatte (kıyamete yakın anlarda) kutsal kalbe sığınanlar için sığınak olacağım ve onlarla cennette olacağım. İncil’de yine Vahiy bölümünde alınları işaretlenmiş 144.000 kişinin seçilmişler olarak toplanacağından bahsedilir. Bunlar elçiler olacaktır. Dabbet-ül Arz’da hadislere göre mümin insanların alınlarını mühürler. Kafirinse burnunu.

O günde ki ne mal fayda verir o gün, ne evlat. Ancak Allah’a selim bir kalp ile gelenler başka. O gün cennet metakayani’lere yaklaştırılmıştır. (Muttaki-doğrulara) (26:87-90)

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “… (Hz. Mehdi (as)’ın) iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. SOL KÜREK KEMİĞİNİN SOL ALT TARAFINDAN BİR YAPRAK VARDIR, TIPKI MERSİN YAPRAĞI GİBİ .” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 253)”… O (Hz. Mehdi (as)) , ORTA BOYLU, GÜZEL YÜZLÜ, GÜZEL SAÇLIDIR...”(Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 basımı)

O (Hz. Mehdi (as)), açık alınlı…(hadisteki kelimeye göre alnı açılmış manasında) (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s. 174)

“HZ. MEHDİ (AS)’IN) Saçı sıktır, alnı geniştir ve alnında hafif içbükeylik vardır. Burnu küçüktür ve tam köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntısı vardır. Yanağında dışa çıkık bir ben vardır…” (Bihar-ül Envar, c. 13)

Ebu Cafer, İmam Muhammed Bekir (as) Hazretleri cetleri yoluyla, Ehli Beytin lideri, Hazretleri, Müminlerin Emiri (as)’in minberden söylediklerini nakletmiştir: “AHİR ZAMANDA SOYUMDAN BİR KİŞİ (HZ. MEHDİ (A.S.)) ÇIKACAK,… PEYGAMBERİN RENGİNDE (Sırtında) İKİ ET BENİ BULUNACAK. O (Hz. Mehdi (a.s.)) yükselecek.” (İmam Mehdi’nin Hayatı, Allame Bakır Şerif el- Kureyşi)

 

MEHDİ’NİN SAĞ BACAĞINDA SİYAH İZ

(Hz. Mehdi (as)’ın) sağ bacağında SİYAH BİR İZ VARDIR.(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251)

 

MEHDİ’NİN KARNI BÜYÜK VE GENİŞTİR

… Karnı büyük, iki uyluk arası açık…
(Hz. Mehdi (as)) İri gövdeli… (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

 

BURUN BAŞLANGICINDA ÇUKUR

Hz. Mehdi (as)’ın… İKİ KAŞ ARASINDA KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR… (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243, Farsça tercüme)

 

GENİŞ YAPILI

Abdullah b. Haris şöyle der: “Mehdi kırk yaşında iken kıyam edecek ve İsrailoğulları’na (cüsseli ve geniş yapılı insanlara) benzeyecektir.”[24]

 

UYLUKLARI ARASI AÇIK

O (Hz. Mehdi (as)), alnı açık… karnı büyük, iki uyluk arası açık (Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 13)

 

Mehdi’nin Sağ bacağında SİYAH BİR İZ VARDIR.

(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251)

 

Mehdi’nin Saçları Omuzlarına Sarkar

“O genç bir adamdır. Orta boyludur. Güzel yüzlüdür. Saçları, omuzlarının üzerine doğru sarkar. Yüzünün nurları ona azamet verir. Siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır.” (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

 

2) Mehdi’nin Mucizevi İsmi

Onun ismi Hz Muhammed as.’a miraçta Allah tarafından söylenmiştir. Daha sonra da Hz Ali ve peygamber torunları o ismi defalarca zikretmişlerdir. O’nun ismini açıkça söylemek yasak olduğu için bu isim bozulmaksızın kelimelerle birleşik olarak zikredilmiştir ve ancak arif olan söylenmeden anlar. Allah Mehdi’ye öyle bir isim vermiştir ki, dünyada bu isme ondan başka sahip olan tek bir insan bile yoktur. Bu mucizesi ortaya çıkınca başkalarının oğluna bu ismi vermesi bir hile olduğundan kabul edilmeyecektir. O isim mucizedir çünkü; tüm dinlerde farklı kelimelerle haber verilen ismi onu isminde birleşmiştir. O ismin birleşimi geldiği zamanı ve yanında getirdiği Kıyameti haber vermektedir. Kelimelerin Allah tarafından nasıl muhteşem bir şekilde seslendirildiğini ve birleştirildiğini görelim.

Erdem Çetinkaya Meta isminin dünya dinlerine nasıl yansıdığını görün.

Mehdi’nin 7 Dünya Dininde ki İsimleri;

Budizm’de; METTEYA YADA METTA’dır.

Wikipedia Mette-ya Makalesinden Alıntıdır;

“”Metteyya Budizm‘de dünyanın sonu ve öbür dünya hakkındaki görüşlere (ya da Budist eskatologyasına) göre bu dünyanın gelecek Buddhasıdır. Kimi zaman Geleceğin Budası olarak da adlandırılır.

Maitreya ya da Metteyya Sanskritçe maitri (Pali: mettā) kelimesinden türetilmiştir. Maitri, arkadaşlık anlamına gelen mitra (Pāli: mitta) kelimesiyle aynı köktendir, ve evrensel sevgi, şefkat şeklinde çevrilebilmektedir.

Zerdüştlük’te; ERATA’dır

129. Ki onun adı muzaffer SAOŞYANT olacak ve onun adı Astvat-Ereta olacak. O SAOŞYANT (İyiliksever Olan) olacak, çünkü onun bütün bedensel dünyaya hayrı dokunacak, O ASTVAT-ERETA olacak (ki o bedensel yarattıkları ayağa kaldıracak; kayim), çünkü bedensel bir yaratık olarak ve yaşayan bir yaratık olarak O iki bacaklı dölün Druj’una karşı koymak için, inançlılar tarafından yapılan kötülüğe karşı koymak için bedensel yaratıkların yok edilmesine karşı koyacaktır.

Dünyanın sonu yaklaştığı vakit Astvat Erata (Yükselen Doğru ) adında bir erkek çocuğu doğacak. Zerdüşt’e göre bu kişi beklenen KURTARICI olacaktır. Saoşyant yani KURTARICI diyerek ona övgülerde bulunur. Devamı

 

Mirtaizm’de; Mitra’dır. (Metre – Ölçü – Doğruluk buradan gelir. Sağdan sola Ertem okunur)

Mitraizm Hıristiyanlıktan önce dünyanın en büyük dini idi. Bu dine göre Mitra isminde Güneşin gönderdiği (güneş burcundan) bir çocuk KAYA’dan çıkacak ve Boğa şeklinde ki sahte tanrıyı kesip öldürecektir.

 

Tevrat ve Tanak’ta: KAYA ve Doğruluk (Erdem)’dir.

Yeşeya 42 Orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki, 6“Ben, RAB, seni doğrulukla (erdem) çağırdım, Elinden tutacak, Seni koruyacağım. Seni halka antlaşma, Uluslara ışık yapacağım.

Yeşeya 28 16Bu yüzden Egemen RAB diyor ki, “İşte Siyon’a sağlam temel olarak bir taş/kaya, denenmiş bir taş/kaya, değerli bir köşe taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen yenilmeyecek. 17Adaleti ölçü ipi, doğruluğu çekül yapacağım.

Yeşeya 30  27Bakın, RAB’bin kendisi uzaktan geliyor, Kızgın öfkeyle kara bulut içinde.
Dudakları gazap dolu, Dili her şeyi yiyip bitiren ateş sanki. 28Soluğu adam boynuna dek yükselmiş taşkın ırmak gibi. Ulusları elekten geçirecek, değersizleri ayıracak,
Halkların ağzına yoldan saptıran bir gem takacak. 29Ama sizler bayram gecesini kutlar gibi Ezgiler söyleyeceksiniz. RAB’bin dağına, İsrail’in Kayası’na

Hz Süleyman’ın Kutsal Kitabında; Erdem’dir.

Süleyman As. Kitabı 4. bölüm
4. Bölüm
1:Çocuksuz olup erdemli olmak daha iyidir, çünkü ölümsüzlük erdemin anısını devam ettirir ve ister Tanrı ister insanlar erdeme değer verirler. (Gerçekten de Erdem Çetin Kaya Meta ne evlidir ne de çocukludur, oysa 40’ına gelmiştir.)
2:Erdemi görünce, ona benzemek için çaba gösteririz, Onu bulamayınca da onu özleriz. Erdeme taç giydirilir, sonsuza dek yengi onundur, çünkü erdem, noksanı olmayan ödüller için güçlü ve sürekli çaba gösterip yengiye erişmiştir.

Nuh ve İdris Peygamberin Kitabında; Doğruluk’tur. (Erdem)

 

Kuran’da; Erdam, E. Cetin, Kayyumeta ve Doğruluk’tur. (Erdem)

Hadis’te; Hücceti-Kaiym-Muntazar’dır. (Hu(O)-Cetin-Kayam-Meta-zar) , ve Bakiyetullah (bi-Kaya-Tullah Allah’ın kayası)

KURAN'DA MEHDİ'NİN RESUL (ELÇİ) OLARAK GELECEĞİNİN KURAN'DAN ...

Her din Erdem Çetinkaya Meta ismini farklı yönleri ile anlatmış ve Allah hepsini birden doğrulamıştır. Başlangıçta her biri farklı bir isim söylüyor dinlerin verdiği gayb haberleri birbirini yalanlıyor gibi görünsede; sır ortaya çıkınca anlaşıldı ki bu mucizenin önemli bir parçasıdır. Mağlup gibi görünenin; Allah’ın verdiği haberlere güvenenler içi zaferidir.

Bu isim; yani Çetinkaya Meta soyadı yan yana okunduğunda çetin kıyamet’a sesini verir. Çetin kıyameti haber vermesi için gönderilen bir elçi için ne anlamlı bir soy isim. (Çetinkaya babadan, Meta anneden soy ismidir). Tüm bu özelliklere, nüanslara ve her dinden doğrulamaya sahip başka bir isim var mıdır dünyada?

Peygamberin ismine benzerliği;

Allah resülü Mehdi’nin gerçek adının kendi adına benzeyeceği (tam aynısı olmayacağını ama bir benzerlik bulunacağını) ifade etmiştir. Eğer Mehdi’nin adı bazı eksik düşünceli insanların iddia ettiği gibi Abdullah oğlu Muhammed olsa idi; pek çok kişi oğluna ve torununa bu ismi özellikle koyar ve hile yapmış olurdu. (Yapılmıştır da) Mehdi’nin ismi gizli olmasa idi peygamber açıkça Abdullah oğlu Muhammed olacak derdi.

MEHDİ’NİN GELİŞ YERİ

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Hz. Mehdi (a.s.), MEDİNE’DEN (BÜYÜK BİR ŞEHİRDEN) çıkacak ve Mekke’ye gelecek…” (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

“Medine” kelimesinin sözlük anlamı “büyük şehir”dir. Dolayısıyla Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiğine göre Hz. Mehdi (a.s.), medinede yani büyük bir şehirde doğacaktır.

HZ. MEHDİ (A.S.) “KARA KÖYÜ”NDEN ÇIKACAKTIR (Çetinkıyameta’nın memleketi ve baba köyü Kara-Hisar köyüdür.)

Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen diğer bir hadiste de Hz. Mehdi (a.s.)’ın doğum yeri olarak “Kara” denilen bir bölgeye de işaret edilmiştir:

“MEHDİ (A.S.)’IN KARA KÖYÜNDEN ÇIKACAĞI SÖYLENMİŞTİR.” (Mustafa Reşit Filizi, Risalet-ül Huruc ül Mehdi, s. 69)

 

MEHDİ NEDEN ANKARA’DAN ÇIKAR

Sayısız insan tüm dünyada Mehdi’yi bekliyor. Ancak herkes “bizim ülkemizden” çıkacak” diyor. Bu milliyetçi bir yaklaşımdır.  Onun Ankara’dan ve Anadolu’dan dünyaya seslenmesinin Kuran’da bazı işaretleri ve ilahi nedenleri vardır.

Kutsal kitaplara ve hadislere göre Fırat ve Dicle’nin doğduğu topraklar yani Anadolu ve çevresi Aden cennetinin ve Hz Adem’in Allah ile görüştüğü topraklardır.

Bildiğiniz gibi kıtalar dünyanın bir yüzüne doğru yığılmıştır. Ankara yakınında ki bu nokta Google tarafından dünyanın kıtasal alanlar merkezi ilan edilmiştir ve bu bilimsel tez ufak farklarla pek çok batılı bilim adamı tarafından desteklenmektedir.

Kuran’da Allah görevlilerini ülkelerin merkezlerine gönderdiğini bildirmiştir. Dünya da küçük bir ülkeye dönüştüğü için merkezi olan Anadolu’ya gönderilmesi uygundur.

 

KURAN’DA ANKARA, ANADOLU VE YEMANİ

88:59 Senin Rabbin, ana merkezlerine, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe ülkeleri helak etmez. Biz, halkı zalim olmadığı sürece beldeleri helak etmeyiz.

Günümüzde artık tüm dünya tek bir ülke gibidir. Anlık bir etkileşim ve kültürel paylaşım içindeyiz. Bu nedenle kıyameta çağının mucizelerle dolu çağrısını tüm dünyaya yapacak kişide dünyanın ve kültürlerin merkezi, medeniyetin beşiği olan Anadolu’da dünyaya seslenecektir.

Bu durumun Kuran ve Tevrat’ta başka işaretleri vardır.

 

Sebe 51 : Telaşa düştükleri zaman, bir görsen! Artık kurtuluş yoktur, yakın bir yerden (Ankara’dan) yakalanmışlardır.

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب

Sebe 52 : Ve ona iman ettik diyecekler, fakat uzak mekan (Bağde’n) de ona nasıl ulaşırlar.

وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بَع۪يدٍۚ

Kaf 50 : 41-42 Ve dinle o seslenen (yemaani’yi), yakın bir mekanda (Ankara’dan) sesleneceği gün. O gün o sesi gerçek olarak duyarlar. İşte bu çıkış (huruç) günüdür.
واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب

 

ANADOLU’DAN 40-41.ENLEMDEN GELECEK

ERDEM/DOĞRULUK VE KAYA ADLI KİŞİ

Yeşeya 40 (31 bölümden oluşur) (Mehdi’nin Çıkış Yeri Ankara Bağder Koordinatı)

3 Şöyle haykırıyor bir ses:

“Çölde RAB’bin yolunu hazırlayın,

Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın. (Altın Yol Mucizesi )

…RAB’bin düşüncesine kim akıl erdirebildi?

O’na öğüt verip öğretebilen var mı?

 

Kitab-ı Mukaddes Yeşaya 41

25 “Kuzeyden birini harekete geçirdim, geliyor, (Anadolu’dan)

Gün doğuşundan beni adımla çağıran biri. (sabah namazı kılan)

Çömlekçinin balçığı çiğnediği gibi,

Önderleri çamur gibi çiğneyecek ayağıyla.

26 Hanginiz bunu başlangıçtan bildirdi ki, bilelim,

 

 

Yeşeya 42

1 “İşte kendisine destek olduğum,

Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!

Ruhum’u onun üzerine koydum.

Adaleti uluslara ulaştıracak.

6 “Ben, RAB, seni doğrulukla/Erdem’le çağırdım,

Elinden tutacak,

Seni koruyacağım.

 

Yeremya 33

 16 O günlerde Yahuda kurtulacak, 

Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak. 

O, Yahveh; (Efendi) Erdem/doğruluk adıyla anılacak.’

42:1

3 “İşte kendisine destek olduğum,

Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!

(KUTSAL) Ruhum’u onun üzerine koydum.

Adaleti uluslara ulaştıracak.

4 Yeryüzünde adaleti sağlayana dek

Umudunu, cesaretini yitirmeyecek.

6 “Ben, RAB, seni doğrulukla (erdem ismiyle) çağırdım,

 

 1. Samuel 23

3 İsrail’in Tanrısı konuştu,

İsrail’in kayası bana dedi ki,

‘İnsanları doğrulukla

Ve Tanrı korkusuyla yöneten kişi,

 

 1. Mezmur

951

Gelin, RAB’be sevinçle haykıralım,

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,

Benzer Yazılar

Yorum Bırak