ŞEYTANİ 9 ve 11 KÜLTÜ (911) (3. Kitap 4. Bölüm)

9.11 olaylarından Güneş sistemindeki 109’lu yapı ve 19 sayısına kadar her şeyi en saf ve gerçek hali ile göreceksiniz.

9’dan başlayalım.

Tarihte Mısır’da Tanrıların sayısı 9’du. Her birinin farklı güçleri vardı. Ve Mısır kralları bu sözde tanrıların oğulları olduklarını söylüyorlardı. Soy bozulmasın diye ensest bir evlilik yolu izlenmişti.

Tevratta bu tanrı oğulları şu şekilde anlatılıyor;

“Ve dünyanın üzerinde insanlar çoğaldılar, oğulları ve kızları oldu; ve bir gün Tanrı‘nın oğulları insanın kızlarını gördüler, beğendiler, onları eşleri olarak seçtiler. Onlardan, güçlü ve yenilmez bir nesil doğdu.” 

Şaşırtıcı bir şekilde Tevrat, şeytan yani kovulmuş melekler olan dev Nefilimlerden “tanrı oğulları” diye bahsediyor. Şeytan sanki Tanrının oğluymuş gibi yüceltilmiş görülmektedir. Yahudi ve Hristiyan din adamları bu konuda sessiz. Fakat işin aslı şudur. O zaman “Tanrı” dedikleri cinlerin kralı idi. Sahte bir Tanrı da olsa; halkın tanrısı olarak o bilinirdi ve her kültürde farklı ismi vardı. Allah’a inanan ise azdı. Ondan gelen soy, insanlarla evlenip çocuk yaptığından ve halkın hükümdarı olduğundan; Torah halkın ifadesini değiştirmeden kullanmıştı.

En eski yazılı metinler olan Sümer tabletlerinde dahi anlatılan Nefilimler yani Anunnakiler uzaydan dünyaya inmek zorunda kalan şeytan ırkıydı, insanoğlunu köleleştiriyordu ve kadınların güzel olanları ile evleniyordu. Altını topluyordu. Az da olsa şeytan ve insan karışık bir nesil oluşmuştu. Şeytandan gelen nesil şeytan imparatorluklarının temsilcileri olarak normal insan soyunu yönetiyordu.

Sümer tabletlerinde bu soyun renkli gözlü olduğu yazıyordu. Gerçekten de bilim adamlarına göre renkli göz normal insan geninde yoktur. Bu durum 10 bin yıl kadar önce Anadolu’da ortaya çıkmış genetik bir bozukluk olarak tanımlanır.

Mısır’daki insan ilahlar sistemi bu soydan olmakla tanımlanıyordu. Ve bu sözde şeytan ilahların sayısı 9 olarak sayılmıştı.

Grekoromen din ve mitolojilerinde kardeş tanrıçalar olan ilham perileri (muse) geleneksel olarak dokuz tanedirler.

Tüm kainatın ve yaratıcının evrensel dili olan matematikte ise; 10 mükemmel ve tam sayı kabul edilmişti. İnsanoğlu bu sistemi kullansın diye 10 parmaklı dizayn edilmişti. 10 Yaratıcıyı, tam ve mükemmel oluşu simgeliyordu. 9 ise onun halifelik verdiği gezegenleri yönetme yetkisine sahip liderleri. Şeytan da, Güneş sistemindeki bu 9’lar meclisinde, dünyanın eski halifesi olan melekti.

Yaratıcının köle yapılan ve ezilen ilkel insan ırkını şeytandan kurtarmak istemesiyle daha gelişmiş olan Adem yaratıldı. Melekler meclisinde şeytanın kışkırtmasıyla Yaratıcıya isyan noktasına gelindi, çünkü şeytanın imparatorluğu Adem’in yani insanoğlunun eline veriliyordu. İblis bu durumu reddedince cezalandırılmak üzere meclisten kovuldu ama iddiasını ispat için mühlet almayı başardı. Oysa bu onun düştüğü bir kuyuydu.

Tevratta peygamber iblisi şöyle tarif eder;

Ey parlak yıldız, seherin oğlu (Lucifer), göklerden nasıl düştün!… İçinden, “ Göklere çıkacağım ” dedin. Tahtımı Tanrı‘nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım…Bulutların üstüne çıkacak, kendimi Yüceler Yücesi’yle eşit kılacağım” dedi. Ancak ölüler diyarına, ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. (İşaya 14 /12-15)

İblisin bu ideali kendince 10’dan sonra gelen ve hakimiyet sahibi 9 olan kendisinin, yaratıcısını da aşarak 11 olmasını ifade ediyordu. İblis Yaratıcısına meydan okuyordu.

Bu kült, satanizmde 9’dan 11’e yükselme sembolizmini getirmiştir. 9 – 11 yada birleştirilmiş hali 911 satanizmin en güçlü sayısal sembolüdür ve şeytanın amansız savaşının özetidir.

Kuran’da tüm dünyayı bile karıştırabilen bu örgüt sayısının altı çizilerek anlatılır. Geçmişte Allah onları yok etti ama iblis aynı örgütü tekrar tekrar “9’lar konseyi” adı altında kurmaktadır.

“O ŞEHİRDE DOKUZ KİŞİ (ELEBAŞI) VARDI Kİ, BUNLAR YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUK YAPIYORLAR, İYİLİK TARAFINA HİÇ YANAŞMIYORLARDI.” Neml / 48

Şeytan incilinde;

Stanistler için

9 büyük günah

9 büyük ilke

9 bildiri gibi

9’la şifrelenmiş temel bölümler bulunmaktadır.

Örnekler sayısızdır.

Sanırım şeytan için 9‘un ne denli önemli olduğunu ve 10’u aşarak 11’e yükselme idealinin cehennemden kurtulmak için tek seçeneği olduğunu artık iyice anladık.

Holywood bu sayıya özellikle vurgu yapıyordu. 9’lar adında bir film çektiler. 9’lar filmi tanrısal güçlere sahip birinin hayat hikayesini anlatıyordu.

Matrix ve Terminatör filminde dahi 9 ve 11 kültünü sıkça görürsünüz. Filmlerde saatler sık sık akrep 9 yelkovan 11 i gösterecek şekilde ayarlanır.

Gözümüze sokmaktan çekinmeyecek ve “güç bizde” diyecek kadar kibirli olan bu örgüt insanoğlunu cehenneme sürükleme, köleleştirerek keçi görünümüyle sembolleşen İblis’e taptırtma konusunda gözü dönmüş bir hırs içinde.

Mısır’ın 9 sözde tanrının temelini oluşturduğu dinde Horus en önemli sözde tanrılardan biri. Sembolü tek göz. Piramitin içinde vurgulanarak sözde Mısır Tanrısı horus kendisine dünyanın en çok basılan ve taşınan parasında yer buldu.

Amerikan dolarında Tanrı horusun resmi çizilmiştir ve yanında şöyle yazar: “Biz Tanrıya inanıyoruz.” Hangi tanrı olduğu gayet açık. Horus yada Mısır Tanrılarına. Altında yeni dünya düzeni yazmaktadır. Bu düzenin 9-11 bağlantısını bizzat eski Başkan Bush’un ağzından dinleyeceksiniz.

Hz Muhammed kıyamete yakın zamanda dünyaya hakim olacak bu şeytan imparatoruna Arapça bir kelime olan “DECCAL” adını vermiştir. Bu büyük bir mucizedir. Çünkü İblis’in kendi resmini çizdiği ve ilahlığını iddia ettiği paranın üzerinde açıkça DCCL yazmaktadır. Bu bir romen tarihlemedir, bilmeden yazmışlar ama peygamber as.’ın mucizesi ortaya çıkmış. Ona selam olsun.

Şimdi gelelim küresel 9-11 ayinlerine ve devlet başkanlarının bile nasıl onların kontrolünde olduğuna.

9.11.1991

BUSH ilk kez “new world order” kelimesini kullandı ve mecliste yeni bir dünya düzeninden bahsetti.

10 yıl aranın ardından darbe vuruldu dünyaya.

9.11.2001 şeytani ayini başladı. Bu ayin her yönüyle 9 ve 11 şeytani kültü üzerine inşa edilmişti.

11 sayılı uçak saat sabah 9 da ikiz kuleye çarptı.

eyalet olan ve 11 harfli olan NEWYORK ayinin merkezi seçildi.

Uçaklar 90. katı hedefleyerek çarptılar.

Bu şeytani örgütün organize ettiği sahte bir terör saldırısıydı. Usame Bin Ladin saldırıyı hiçbir zaman üstlenmedi. Uçaklar çarptıktan sonra binanın sağlıklı şekilde yıkılmasını sağlamak gerekiyordu. Domino etkisiyle tüm şehir yıkılabilirdi. Binanın içine önceden örgütün yerleştirdiği patlayıcılar patlatıldı. Pek çok polis memuru ve itfaiyeci bu patlamaları çok net duydularını ifade eden röportajlar verdiler ve bu patlamalar kameralara yakalandı. Hükümet sonunda patlayıcıları kabul etti ama teröristlerin bunu yapmış olabileceğini iddia etti. Oysa ki tüm bina kolonlarını tonlarca patlayıcılarla doldurmak güvenliğin çok yüksek olması nedeniyle imkansızdı.

Peki, babası 9.11.91’de yeni dünya şeytani düzenini ilan eden oğul Bush 9.11 sabah 9’da ne yapıyordu. Efendi Babhomet’in hayatını çocuklara okuyordu sembolik olarak. Günah keçisi hikayesi kitabı elinde öğrencilerle birlikte. Amerika saldırı altında kendisine bu 2 kez söylenmiş ama o ısrarla öğrencilere bu hikayeyi okumak istiyor. Ve tarihin en ağır saldırısı altında iken bunu kendine görev biliyor. Yorum sizin.

Hristiyanlık ileride değinileceği üzere şeytani sistem tarafından ve pagan imparatorluğu olan Roma tarafından paganizme evrilmişti. Günlerin uzamaya başladığı Güneşe tapınma günü Noel ilan edilmiş. Kutsal gün İncil’de aksi yazmasına rağmen Cumartesi’den güneş günü anlamına gelen SUNDAY’e yani Pazar’a taşınmıştı. Peygamber İsa süper güçleri olan bir pagan tanrısına çevrilmişti ve Yaratıcı yerine İsa’ya tapınmak teşvik ediliyordu.

Dünyada tek yaratıcıya tapan tek din İslam’dı ve müslümanların her daim parçalanmış ve kaos içinde tutulması, ellerindeki madenlerin alınarak ve sömürülerek fakir ve cahil tutulmaları gerekiyordu. Afganistan ve Irak ardından sahte örgütler yoluyla Suriye işgal edildi.Yani; tüm vaat edilmiş topraklar. Dünyayı hakim olacağı iddia edilen Deccal’in gelişine hazırlandı. Onu “mesih” olarak tanıtacaklardı.

9.11 ayini bu örgüt tarafından zaman zaman değişik ülkelerde değişik eylemler için sembol gün yada rakam seçiliyordu. Bir kaç örneğe bakalım;

Deccalin kontrolündeki tüm ülkelerde kimlik numaraları 9 yada 11 rakamlıdır.

Tüm telefon numaraları 11 rakamlıdır.

Dünyanın en popüler sporu  Amerikan ve Avrupa Futbolu 11 kişi ile oynanır ve saha 110 metredir.

Acil yardım çağrısı Amerika’da 911, dünyanın tamamına yakınında ise 11 ile başlayan numaralardan müteşekkildir. Bu çok önem verdikleri bir durumdur. Çünkü yardım gerçek dinde yalnız Yaratıcıdan istenirken onların sisteminde 11’e yükselen şeytan ve hizmetçilerini yardıma çağırmak sembolize edilmiştir. 

Hz Musa’nın düşmanı olan ve Boğa heykeli Menat’a tapan paganistler, bu geleneklerini büyü ve cin tapıcılığını devam ettirdiler.

Bugün borsanın sembolü boğa heykelidir ve borsa binalarının önünde bu heykel bulunur. Menat bir para birimidir.

9.11 gününde özetle – bakalım neler oldu.

9.11.1991 Yeni dünya düzeni Amerikan meclisinde ilan edildi

9.11.2001 İkiz Kuleler yıkılıp müslümanlara savaş açıldı

9.11.2015 ( Kabe’ye vinç devrildi, yüzlerce hacı öldü, tavaf durdu ve Kabe’de yıkılma girişimi gerçekleşti)

9.11.1853  (Dünyanın kontrol aracı olan internetin temeli sayılan dünya telgraf ağı bugün ilk kez kullanıma açıldı)

9.11.1923 (Amerikan tarih sistemine göre)(Mustafa Kemal mevcut tek partinin başkanı seçildi ardından İslam hilafetini lağvetti.

Saat 9 – 10 11 1938 (Atatürk’ün açıklanan ölüm tarihi ve saati kesinlik arz etmemektedir. Ancak ölüm tarihi ve saati öyle ayarlanmalıydı; şeytanın 9’dan 11’e yükseliş miti vurgulanmalıydı. O nedenle amerikan takvim sistemine göre Saat 9da 10.11. (10 kasım) tarihinde ölümü ilan edildi. Tüm Müslüman Türk milleti bu şeytani saatte 9’da saygı duruşu yapmaya zorlandı. Çünkü şeytan 9’du ve 11’e çıkması gerekliydi. Bu bilgi spekülasyona açıktır. Atatürk’ün ölüm saatini ayarlayanlar şeytanın yükselişi mitine inanan kimseler midir? Yoksa bizzat kendisi midir? Bu bilgi tarihin karanlık sayfalarında kalacaktır. Dünyanın en ünlü şeytana tapıcısı ve satanisti olan Aleister Crowley’ın oğlunun adını Atatürk koymasının nedeni hala bilinmiyor. Kanlı bıçaklı Türklerle savaşan milletlerin liderlerinin de neden Atatürk hakkında övgü dolu sözler söylemeye başladıklarını ve Atatürk’ün ülkeyi, savaştığı güçlerin insanları gibi giydirip, kültürünü yok ettiği gibi daha pek çok ilginç olayın iç yüzeyi henüz bir muammadır.

9.11.1980 (Bu günün gecesi Amerika Türkiye’de bir darbeye ön ayak oldu ve ertesi gün Amerikan gazeteleri başardık yazdı.)

9.11.1986 (Pakistan’ın Hindistan’dan koparak İslam devleti kurmasını sağlayan Muhammed cinnah şehit edildi)

Benzer Yazılar

Yorum Bırak