TEVRAT’TA CORONA COVID 19 VİRÜSÜ VE 2019-2020 YILLARI

Rabbin tüm iyi kullarına selam olsun. Benim adım Erdem (DOĞRULUK-ahlak) Çetinkaya meta (Çetinkıyamet’a)

Tevrat Yeremya 33:

15: “ ‘O günlerde, o zamanda,
Davut için doğru bir dal yetiştireceğim;
Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.
16 : O günlerde Yahuda (İsrail) kurtulacak,
Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak.
O, Efendi, doğruluk (erdem) adıyla anılacak.’
17: RAB şöyle diyor: ‘İsrail tahtı üzerinde oturan Davut soyunun ardı arkası kesilmeyecek.
18: Levili kâhinlerden önümde yakmalık sunu sunacak, tahıl sunusu yakacak, kurban kesecek biri hiç eksik olmayacak.”

Kitab-ı Mukaddes Yeşaya 41

25 “Kuzeyden birini harekete geçirdim, geliyor, (Anadolu’dan)
Gün doğuşundan beni adımla çağıran biri. (sabah namazı kılan)
Çömlekçinin balçığı çiğnediği gibi,
Önderleri çamur gibi çiğneyecek ayağıyla.
26 Hanginiz bunu başlangıçtan bildirdi ki, bilelim,

 

Tevrat Yeşeya 42

Orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki,
6 “Ben, RAB, seni doğrulukla (erdem ismiyle) çağırdım,
Elinden tutacak,
Seni koruyacağım.
Seni halka antlaşma,
Uluslara ışık yapacağım.

Tevrat Yeşeya 1

26 – Eskiden, başlangıçta olduğu gibi,
Sana yöneticiler, danışmanlar yetiştireceğim.
Ondan sonra ‘Doğruluk (Erdem) Kenti’,
‘Sadık Kent’ diye adlandırılacaksın.”
27 – Siyon adalet sayesinde,
Tövbe edenleri de doğruluk (erdem) sayesinde kurtulacak.
28- Ama başkaldıranlarla günahlılar
Birlikte yıkıma uğrayacaklar.
Rabbi terk edenler yok olacak.

2. Samuel 23

3 İsrail’in Tanrısı konuştu,
İsrail’in kayası bana dedi ki,
‘İnsanları doğrulukla
Ve Tanrı korkusuyla yöneten kişi,

İncil 1. Korintliler 10

4 hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler; o kaya Mesih’ti (seçilmiş her insana Mesih denir. Bkz. Tevrat’ta Davud peygamber). (YC2009)

3 NİSAN CUMA 2020’DE İLHAM EDİLDİ VE YAYINLADIM. KUTSAL CUMA GÜNÜ BANA KATILIN!

İsa şöyle demişti; “Kutsal kalp sembolünün ortaya çıktığı yeri kutsayacağım, felaket günlerinde onların sığınağı kutsal kalp olacak”. Alnında kutsal kalp sembolü beliren kardeşiniz benim. Muhammed’in, İsa’nın ve Musa’nın tasdikçisiyim. Onları doğrulamak için size bine yakın mucize ile geldim.

Aziz Margaret Mary Alacoque’e gördüğü vizyonda İsa kutsal kalp bağlılarına bazı sözler vermişti;

  1. Kutsal Kalbimin görüntüsünün açığa çıkacağı ve saygı göreceği yerleri kutsayacağım.
  2. Bu bağlılığı yayan kişi, isimlerini sonsuza dek Kalbimde yazılı olan adlara sahip olacaktır.
  3. Yüreğimin merhametinin aşağısında, size tüm güçlü sevgimin, ilk cuma günü cemaat alacak olan herkese ardı ardına dokuz ay boyunca, son tövbenin lütfunu vereceklerini söyleyeceğime söz veriyorum: memnuniyetsizliğimde ölmeyecekler ne de kutsalları kabul etmeden; Kalbim o son bir saat içinde onların güvenli sığınağı olacak.

Bunu kabul eten Vatikan – Papalık her yıl düzenli olarak Kutsal Kalp bayramını kutluyor ve bu ismi onurlandırmak için kiliseler inşa etti. Kutsal Kalp bayramı her yıl Efkaristiya Bayramından 19 gün sonra o ayın ilk Cuma gününe denk gelecek şekilde kutlanır. Bana da bu mucize Nisan ayının ilk cuma günü lütfedildi. Kuran’da şöyle bir ayet vardır ; Müddessir Suresi; “Onun üzerinde 19 vardır” Bu nedenle 19 İslam’da kutsal bir sayıdır. Kutsal kalp bayramı neden 19 ile ilgilidir? Neden Cuma günüdür? Oysa bu müslümanların kutsal günüdür? Cevabı Altın yol mucizesinde gizlidir. Kabe’den kuzey kutbuna 19 derece açıyla çizilen bir çizgi tüm elçilerin gönderildiği şehirleri düz bir çizgi üzerinde toplar. Onlarca peygamber ve sonunda bu mucizenin keşfinin verildiği ve alnında kutsal kalp şekli ortaya çıkan Hz Muhammed ve Hz İsa’nın öğrencisi olan şahsımın memleketi olan Bağder-i Bala ya.

İncil Vahiy  3 “Biz Tanrımız’ın kullarını alınlarından mühürleyene dek karaya, denize ya da ağaçlara zarar vermeyin!” 4 Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrailoğulları’nın bütün oymaklarından 144 000 kişi mühürlenmişti:

 İncil Vahiy Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtı kentin içinde olacak, kulları O’na tapınacak. 4 O’nun yüzünü görecek, alınlarında O’nun adını (sembolünü) taşıyacaklar. 5 Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.

19 derece açılı yola “Altın Yol” adını verdim. Çünkü her bir durağın arası altın oran ile inşa edilmiştir ve uzunluğu da altın oran sayıları ile belirlenmiştir.

İşte ölçümü yapılacak noktalar aşağıdadır. Rabbim bana kutsalların (elçilerinin) aralarındaki mesafeyi ölçmemi ilham ettiğinde onların her biri arasında altın oran ölçüsünü ve sayısını gördüm. Daha sonra Enok-İdris peygamberin kitabında bu ayetleri görünce çok şaşırdım. Bu ölçümlere ilişkin mucizeleri detaylıca okumak için MUCİZELER KİTABI’na bakınız. Ücretsiz okuyunuz. Allah her şeyi en iyi bilendir.

28. Mekke, Kabe, Kuran, Süleyman tapınağı, Nuh’un gemisi, Ahit sandığı ve kutsal her şeyin şeklini altın ölçüye göre belirledim. Böylece bilinsin tüm dinlerde Rab benim, din benim…

Nuh’un gemisi: (Yaradılış 6:15 – 6:18)  Gemiyi şöyle yapacaksın: “Uzunluğu üç yüz, genişliği elli, yüksekliği otuz arşın olacak.” 50 arşın / 30 arşın = 1,6…

Ahit Sandığı: (Mısırdan Çıkış 25/10) “Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşın olsun. 11 İçini de dışını da saf altınla kapla.   2,5 (arşın) / 1,5 (arşın)=1,6..

Süleyman Tapınağında Altın Oran:

Eski Süleyman tapınağı ve yeni Mescid-i Aksa ve Kubbetus Sahra mescidlerinin birleşimi olan büyük alanın sınırlarına baktığımızda yine altın oran görmekteyiz.

451,42 metre (doğu yakası), 279 metre (güney yakası)  451,425/279=1,6180..

İncil Matta 16:18

Sen Petrus’sun ve ben kilisemi (kutsal tapınağı) bu kayanın üzerine yapacağım. Ölüler diyarının kapıları onu yenemeyecektir.

Detaylar:

29. 109’la gökleri yaratanın, Haccı, Kabe’yi, Arafat’ı kutsal kılanın, varlığı altın oranla tasarlayanın, ben olduğum bilinsin diye yoluma devam ettim.
30. Kabe’nin kapısından, ekvatora 109,66, kuzey kutbuna 19,66 derece açıyla, 19 enlem yüksekliğinde düz bir çizgi çektim. Bir çember içinde böylece 19 ve 109’un arasında yeni bir ilişki geliştirdim.

Altın yol çizgisinin; Kabe’den kuzey kutbuna uzanan enlem çizgisine olan açısı 19,66 derecedir. Ekvatora olan açısı ise doğal olarak 19,66+90=109,66 olur. Allah iki kutsal sayı olan 109 ve 19’u tek bir çizgide birleştirmiştir. Makro düzendeki 109 ifadesini Dünya üzerinde 19 sayısıyla devam ettirmiştir. Altın yol açısı analiz edildiğinde; 19 ve 109 arasında fark yoktur.

Kur’an
74.29 Levhalar beşere (insanlığa)
(Ayet Ebced’i Altın Oran 618 sayısı)(74:29)
74.30 Üstünde 19

Devamı:
Ateş ehli meleklerdir.
Kafirler için sayıları karmaşadır Kitap ehli yakınlaşsın; İman edenin imanı artsın. Kalbi hasta olan desin ki. Allah ne demek istiyor? Allah dilediğini şüpheye sokar. Dilediğini hadiye erdirir. Ordularını kendisi bilir. Bu sadece bir hatırlatmadır. Asla! Ay’a yemin olsun ve döndüğünde geceye yemin olsun. Ve Ağaran sabaha yemin olsun

74:35 Mutlaka o en büyüklerden biri (İnnehâ le-ihdâ-lkuber(i)) (74+35=109 kodlu) İnsanlığa uyarıcı ((nezira) – beşir müjdeleyici, nezir uyarıcı demektir).

Sizden öne geçmek yada arkada kalmak isteyenlere. Tüm nefsler kazandıklarına rehine. Devamı

 

9. Bağder’den tam 618 km yürüdüm. Salamis’e geldim. İsmini Selam ile verdim.

10. İsa’nın havarilerini buraya topladım. Barnabas’ı ve soyunu buradan getirdim onunla Salamis’e kutsiyet verdim.
11. Onun eliyle dünyaya gerçeği yaydım. Ama bazıları İsa’nın sözüne söz kattı. İsa Rabbiniz birdir demişti. Ama onlar 3’tür dedi. İsa, inanan hepimiz Rabbin oğullarıyız dedi. Ama onlar çirkin bir benzetme yaptı.
12. Sözümü İsa’nın diline ve ruhumu kalbine koydum. Havarilerle sözümü dünyaya yaydım. Bu nedenle Kıbrıs’a, insanlığı temsil eden siluetin ağzından çıkan bir cümle bulutu şeklini verdim. Kıbrıs’ı sürükleyip kopardım Anadolu’nun ağzından ve insanın ağzından çıkan söz yaptım.
13. Her şeyin arasındaki mesafeyi ve şeklini bir hikmetle ve ölçüyle yarattım ki Dünya’ya şekil veren, ezelden bu yana yaratılmışın işlerini düzenleyen tek ilah olduğum bilinsin.

14. Altın yol üzerinde yürümeye devam ettim. Ta ki elçilerim ve dinim için var edeceğim deliller tamamlansın.
15. Denizi aşıp Kudüs’e ulaştım. Kuzey kapılarından kendisini ve çevresini mübarek kıldığım bu şehre baktım. En seçkin ve sadık kullarımdan Musa’nın mezarını buraya hazırladım.
16. Adıma yapılacak büyük bir tapınak için Süleyman’ı atadım.
17. Bağder’den Tapınağın duvarına tam 1000 km yarattım. Kapısına kadar 365 metre ekledim. Böylece günleri yaratan ve dinin sahibi benim, bilinsin.

18. Süleyman tapınağından, Salamis’e, oradan Bağder’e olan ölçünün altın oran olmasını; 1000 ve 618 olmasını istedim.
19. Sonra bir diğer evime Kıble Kabe’ye yöneldim. Havarim Barnabas’ın şehri olan Salamis’ten Kabe’ye 1618 km olsun istedim. İsa’yı, havarilerini ve Muhammed’i gönderen benim.

20. Süleyman Tapınağı’nın kapısından Kabe’nin kapısına ise her şeyi matematikle ve 10’lu sayı sisteminde yaptığım bilinsin diye özel bir ölçü verdim. 1234567,89 metre olsun dedim.

 

21. Kudüs’te pek çok yerde elçilerimle birlikte yürüdü ruhum. Sahte tanrılara ve cinlere insan kurban eden ahlaksız toplumları yere serdim.
22. Tapınağın altına kutsal bir yer altı şehri inşa ettim. Yerin altında olanlar için bir tapınak ve toplanma yeri daha diledim. Kuzeyden ona bir kapı verdim. Bu kapıdan Kabe mescidinin güney kapısına 618 ve 618 km daha olsun istedim.

Kabe kapısından, Süleyman Mabedi (Mescid-i Aksa) kapısına olan mesafe 1234,56789 km dir. (Yukarıya bakınız) 618+618=1236 km yapmaktadır. 1,54 km fark Kabe Mescidi’nin güney kapısı ile Süleyman Tapınağının kuzey yer altı giriş kapısı arasındaki mesafenin toplamıdır. 


23. İsrailoğullarını İbrahim ve Yakup hatırına seçtim. Onlara çok büyük mucizeler gösterdim ve onlardan 70 kişiye göründüm. Mısır’dan onları kurtardım ve Tanrı dağında Musa ile bizzat görüştüm. Ben her yerde ve her şey olan sonsuz Rab, Rahman ve Rahim perdesi ile tecelli ederim. Kalbine vahyettiğim varlıkların gözleri, elleri ve işleri… işte benim..
24. Ama İsrailoğulları’nı ne kadar uyarsam da başka tanrılara taptılar, elçilerimi öldürmeye çalıştılar. Ben de onları bin parçaya bölüp dünyaya savurdum. Yaptıkları ruhumda hatırlandıkça onları dünyaya geri getirip intikam için vurdum. Kimilerini hayvanlar arasına, kimini zalimlerin eline oyuncak bıraktım. Af dileyenler ve vaadim hatırına onları şimdi Kudüs’te topladım.

Yahudiler en son Hz İsa’yı sahte peygamber ilan edip öldürmeye çalıştılar. Akabinde 40 yıl geçmeden Rab yahudileri geri dönememek üzere dünyaya savurdu ve Hitler gibi zalimler eliyle onlardan tarih boyunca defalarca intikam aldı. Ancak kıyametin dolmasına çok az kala sözünü tutmak için onları Kudüs’e topladı. Seçilmiş olan çıktığında fidye ödemek şartıyla İsrailoğulları’na güvenlik getirecek ve Kudüs’ü tüm toplumlara açık ve ortak ibadet şehri ilan edecektir. Tüm dinlerden insanlar onun dininde birleşecektir. Bunların olması dünyanın acıları tatması ardından olacak.

25. Mısır’da Goşen’den sizi çıkarıp Kudüs’e getirdim. Goşen ile Kudüs tapınak duvarı arasına 19,168 derece açı verdim. Arasındaki mesafe olarak 7 mim hakkı için 7 kere 7 ve 7 kere ölçü belirledim.

7X7X7 km = 343 km’dir. Goşen köyünden Ağlama duvarına (Süleyman Tapınağı duvarına) olan mesafe 7 X7 X 7 km’dir. Açısı ise ekvatora 90-70,38=19,62 (19,618) derecedir. Bu Allah’ın yahudilere sunduğu kutsal yoldur. Yahudilerin yerleştiği köy olan Goşen’in yeri de, Süleyman Tapınağının yeri de Rab tarafından ezelde belirlenmiştir. Ta ki bugün bilinsin. Ortaya çıksın.

26. Yerleri ve Gökleri 7 kat halinde, 7 günde yaratan ve haftayı 7 gün belirleyen ve sizi Mısır’dan çıkaranın ben olduğunu bilin.
27. Harun, Musa’nın duasıyla elçi oldu. Altın yol üzerinde ona bir yer vermedim ama onu ve mezarının yerini kutsadım. Petra’da ona bir yer verdim. Petra’da İsrailoğullarını topladım ve Musa’yı kendime çağırdım. Orada İsa’yı vaftiz ettim. Petra ile ağlama duvarı arasına 161.803 metre mesafe verdim. Böylece anlayın kainatı, güneşi ve işlerinizi düzenleyen Rab benim. Ben geleceği öngörürüm ve düzen veririm.


28. Bağder’den 2 küçük altın oran uzağa, Kabe’den ise 1000 km uzağa; altın orana bağlı bir durak daha; Medyen’i koydum. Elçim Şuayb’ı ve Mısır’dan kaçtığında Musa’ya burada yurt ve aile verdim. Ona ilk kez yanan bir ağaçtan bu kutsal topraktan seslendim.
29. Altın yol üzerinde dümdüz yürümeye devam ettim; Kabe’ye doğru ilerledim.
30. Elçim Salih’in çıkacağı şehir Al-Ula’ya. Kabe’ye uzaklığı 618 km, Bağder’e 1618 km olsun diledim.

Eski adıyla “Madain Salih” şehri; Al-Ula. Kabe’nin 618 km kuzeyinde Arabistan sınırları içinde bir antik şehirdir. Şehir görkem açısından Petra’yı andırır. Araştırmalar sonucunda koruma altına alınmıştır ve Salih peygamberin Al-Ula’da yaşadığı kesinleşmiştir.

31. Ve ben elçilerime isyan eden kavimleri ağır yıkıma uğrattım. Lut Gölünün altında Lut’un kavmini, Al-Ula’da Salih’in kavmini ve Medyen’de Şuayb’ın kavmini…
32. Ve onlara inen azabım kıtaların şeklini değiştirdi. Onları ateşle ve onlara azap indiren meleklerin sureti ile ateş renginde boyadım.
33. Öyle ki bugün bakanlar ibret alsınlar. Afrika’nın batısında ve Avustralya’da hayvanlar için bir cehennem yarattım.
34. Ve suretleriyle yeryüzünün bir kısmını  ateş rengine boyadım.

35. Böylece kutsalların arasındaki altın oran mesafeleri tamamlanmış oldu.
36. 19,66 derece kutuplara olan açısı, 109,66 derece ekvatora açısı; Altın yolum 19 enlem yüksekliğini buldu.
37. 40.Enlemde zirvesi, 40 yaşında idi ilham ettiğimde kaşifi, 1440 yılında duyurdu onu, 40.00 enleminde evinin sedirinde buldu yolumu. Ben nicelerine 40’ında verdim görev ve olgunluğu.
38. Ben 40’ı kutsadım. Dünyanın 40. enleminde tüm zenginliği topladım.

İşte tüm bu ölçümler ve mucizeler Enok-İdris peygamberin kitabında Tevrat ve İncil’den bile daha önce yazılmıştı.

61.8’e kadar (Altın Oran sayıları (0,618 ile mühürlü ayetler)

1.O günlerde o meleklere uzun ölçüm şeritleri (mezurolar-metreler) verildi. Melekler kendilerine kanatlar alıp uçtular ve kuzeye doğru gittiler.

2.Meleğe sordum: “Neden ölçüm şeritleri alıp gittiler?” O da dedi ki: “Ölçmeye gittiler.”

3.Ve benimle gelen melek dedi ki: “Doğruların  (peygamberlerin) ve onların bir birleriyle olan bağlarını ölçecekler ki sonsuza kadar Ruhların Tanrısı’nın adıyla huzur içinde kalabilsinler.

4.Ve seçilmişler seçilmişlerle birlikte kalmaya başlayacak.

5.İnanca o ölçüler verilecek ve doğruluğu, inancı güçlendirecektir. O ölçüler dünyanın derinliklerinin tüm sırlarını ortaya çıkaracaktır. (Bilgi Hazinelerini)

6.Çölün yok ettiği, vahşi hayvanların yediği, denizdeki balıkların yediği kişiler Seçilmiş Olan’ın gününde dönüp orada dursun diye. Çünkü Ruhların Tanrısı’nın önünde hiçbiri yok edilmeyecek ve hiçbiri yok edilemez.

7.Ve göklerin üzerinde oturan herkes bir emir aldı; onlara tek bir güç, tek bir ses ve ateşe benzer tek bir ışık verildi.

8.Sözleri ile önce Seçilmiş Olan’ı kutsadılar, yücelttiler ve bilgelikle onurlandırdılar. Bilgeliği sözlerle, yaşam nefesi ile verdiler. (61:8)

9.Ruhların Tanrısı Seçilmiş Olan’ı onurlu tahtına oturttu.

 

Kudüs’un 19 derecesinde, Salamis Havarilerin 19. derecesinde, Kabe’nin 19. derecesinde ben varım. Ve alnımdaki kutsal kalbimin sembolü ile tüm dünyayı dinleri İsa’nın, Musa’nın ve Muhammed’in sözlerine çağırıyorum. Tüm dinlerin aynı Allah’tan geldiğine, özünde bir olduğuna ve birleşmeye davet ediyorum. Aranızdaki anlaşılmaz noktaları size açıklayacağım.

 

KUTSAL KİTAPLARDA BU YILLARIN ÖNGÖRÜSÜ

Yaşanılan felaket ile ilgili size kutsal kitaplardan işaretler göstereceğim. Kutsal kitaplarda Corona Virüsü ile ilgili araştırmama Tevrat ve İncil (Bible) ile devam ediyorum. İslam dininin  kutsal kitabında “Covid19” ve “Korona” harflerinin geçtiği yerlerle ilgili tüm islam aleminde yankı uyandıran makalemi aşağıdan okuyabilirsiniz.

KURAN’DA CORONA VİRÜSÜ

KURAN’DA COVİD 19 KELİMESİ

MUCİZELER KİTABI (Tüm elçileri ve dinleri doğrulayan mucizelerle dolu kitap)

Ben tüm dinlerin birliğine, hepsinin aynı Yüce İlah’ın gönderdiğine inanıyorum. Ben bir müslümanım. Kur’an, İsa’ya ve ondan önce gelen Musa, İbrahim, Adem gibi tüm peygamberlere iman etmemizi ve saygı göstermemizi istiyor. Kur’an, Tevrat ve İncil’ii doğrulamak için geldiğini söylüyor.

“Seni nasıl hakem seçerler. Halbuki Tevrat yanlarındadır. İçinde Allah’ın hükmü yazılıdır. Yine bundan sonra da yüz çeviriyorlar. İşte bunlar asla inanmış değildir.” (Kur’an Maide (5) Süresi 43.ayet)

“Ey müminler, Yahudi ve Hristiyanlara deyin ki: ‘Biz Allah’a ve Kur’an’a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa’ya, İsa’ya ve bütün Peygamberlere Rableri tarafından verilen kitaplara inandık. Onların arasında fark gütmeyin.” (Kur’an Bakara (2) Süresi, 136. ayet)

“Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamberine ve ona indirdiği kitaba ve ondan önceki indirdiği kitaplara gereği gibi inanın.” (Kur’an Nisa (4) Süresi, 136 ayet)

Bu nedenle bir müslüman olarak İncil ve Tevrat okuyorum. Okudukça hayran oluyorum. İncil ve Tevrat’ta 2019-2020 yıllarına bir işaret olmalı. Çünkü Rab geçmişin ve geleceğin bilgisini kutsal kitaplarında gizlemiştir. Kutsal kitaplar sadece tarihte yaşamış toplumların değil, tüm çağların insanları içindir. Bu nedenle içinde bugüne dönük bir mesaj bulabileceğimi düşündüm.

Tevrat ve İncil’in her kitabı içinde 20.19 veya 20.20 olarak kodlanmış bölümlerini inceledim. Bu sayıların bu yılları 2019-2020 yıllarında yaşananlara ışık tutacağını düşündüm. Eğer bir tane olsun cennetten ve güzel şeylerden bahseden ayet bulsaydım bu makaleyi yayınlamayacaktım. Ama bu korkunç günleri anlatan ayetleri görünce bunun bir mucize olduğunu düşündüm. Sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen siz de okuyunca herkesle paylaşın. Böylece Rabbin gücünü ve bilgeliğini, onun geleceğin sahibi olduğunu herkes bilsin. Bu felaket günahları nedeniyle Tanrı’dan insanlara geldi. İnsan eliyle yapılmış olsa bile sebebi suçlarımızdı. Kurtuluşu keşfedeceksek bile bu ancak Tanrı’nın affetmesiyle olacaktır.

Tevrat ve İncil’de her kitapta 20.19 bölümü bulunmuyor. Var olanların hepsini aşağı sıraladım.

YARATILIŞ (DÜNYANIN 7 GÜNÜNÜ ANLATAN BÖLÜM) 20.18’DE (2018 YILINDA) BİTİYOR

Yaratılış  20.bölüm 18 de bitiyor! (Dünya yıllarının bitip kıyamet çağının başladığı yıl olabilir mi?)

 

TANRI KIZIP SESLENİRSE ÖLÜRÜZ! HALK TANRI’DAN SAKLANDI (2019-2021)

Bu bölümde insanların Rabbin gücünü görmesi, onun öfkeyle yönelecek sesinden ve vereceği karardan ötürü öleceklerini görüyoruz. İnsanlar Rabbin görkeminden ötürü korku içinde saklanıyorlar. Aynı bugünler gibi.

MISIR’DAN ÇIKIŞ 20
19 Musa’ya, “Bizimle sen konuş, dinleyelim” dediler, “Ama Tanrı konuşmasın, yoksa ölürüz.
20 Musa, “Korkmayın!” diye karşılık verdi, “Tanrı sizi denemek için geldi; Tanrı korkusu üzerinizde olsun, günah işlemeyesiniz diye.”
21 Musa Tanrı’nın içinde bulunduğu koyu karanlığa yaklaşırken halk uzakta durdu.

 

ENSEST İLİŞKİ YAŞAYANLAR, —YABANİ KUŞLAR YİYENLER—, CİNCİLİK YAPANLAR ÖLDÜRÜLECEKTİR (2019-2027)

Tanrı bu bölümde, aile içi cinsel ilişkinin, yabani kuşları yiyenlerin, ruh çağıranların öldürüleceğini ve büyük bir cezaya layık olduklarını açıkça bildirmiştir. 2019-2025 yılları arasında insanlık bu günahlarının bedelini ödüyor.

LEVİLER 20
19 “ ‘Teyzenle ya da halanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü yakın akrabanın namusudur. İkiniz de suçunuzun cezasını çekeceksiniz.  20 “ ‘Amcasının karısıyla cinsel ilişki kuran adam, amcasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de günahlarının cezasını çekecek ve çocuk sahibi olmadan öleceklerdir….
25 “ ‘Temiz hayvanlarla kuşları kirli olanlardan ayırt edeceksiniz. Sizin için kirli ilan ettiğim hayvanlarla, kuşlarla, küçük kara hayvanlarıyla kendinizi kirletmeyeceksiniz. 26 Benim için kutsal olacaksınız. Çünkü ben RAB kutsalım. Bana ait olmanız için sizi öbür halklardan ayrı tuttum.
27 “ ‘Cincilik yapan ve ruh çağıran ister erkek olsun, ister kadın olsun kesinlikle öldürülecektir. Onları taşlayacaksınız. Ölümlerinden kendileri sorumludur.’ ”

 

SINIR KAPALI – HARUN’UN ÖLÜMÜ – ÇÜNKÜ RABBİN YASALARINA KARŞI GELDİNİZ (2019-2025)

Bu bölümde; Edom kralı Tanrı halkının geçişine izin vermemiş, önlerine sed çekmiştir. Sonra sed içindeki bu insanlara saldırırlar. Harun halkın suçları nedeniyle ölür. Halkın ülke sınırına girmesi yasaklanır.

Çölde sayım 20
19 İsrailliler, “Yol boyunca geçip gideceğiz” dediler, “Eğer biz ya da hayvanlarımız suyundan içersek karşılığını öderiz. Yürüyüp geçmek için senden izin istiyoruz, hepsi bu.”
20 Edom Kralı yine, “Geçmeyeceksiniz!” yanıtını verdi. Edomlular İsrailliler’e saldırmak üzere kalabalık ve güçlü bir orduyla yola çıktılar…22  İsrail topluluğu Kadeş’ten ayrılıp Hor Dağı’na geldi. 23 RAB, Edom sınırındaki Hor Dağı’nda Musa’yla Harun’a şöyle dedi: 24 “Harun ölüp atalarına kavuşacak. İsrail halkına vereceğim ülkeye girmeyecek. Çünkü ikiniz Meriva sularında verdiğim buyruğa karşı geldiniz. 25 Harun’la oğlu Elazar’ı Hor Dağı’na çıkar. 26 Harun’un kâhinlik giysilerini üzerinden çıkarıp oğlu Elazar’a giydir. Harun orada ölüp atalarına kavuşacak.”

 

DOĞAYA ZARAR VERMEYECEKSİNİZ – KUŞATILAN KENTLER (2019-2020)

Tanrı insanları ağaçları kestiği ve gereksiz yere doğaya zarar verdikleri için uyarıyor.

Yasa’nın Tekrarı 20
19 “Bir kentle savaşırken, kenti ele geçirmek için kuşatma uzun sürerse, ağaçlarına balta vurup yok etmeyeceksiniz. Ağaçların ürünlerini yiyebilirsiniz, ama onları kesmeyeceksiniz. Çünkü kırdaki ağaçlar insan değil ki kuşatma altına alasınız. 20 Yalnız ürün vermediğini bildiğiniz ağaçları kesip yok edebilirsiniz. Sizinle savaşan kenti ele geçirene dek kesilen ağaçları kuşatma işinde kullanabilirsiniz.”

AĞLAYIŞ SESLERİ – ONBİNLERCE ÖLÜ (2019-2025)

2023 e kadarki yıllar; ağlayışlar ve onbinlerce insanın toplu ölümü ile devam edecek gibi görünüyor.

Hakimler 20
19 İsrailliler sabah kalkıp Giva’nın karşısında ordugah kurdular. 20 Benyaminoğulları’yla savaşmak üzere ilerleyip Giva’da savaş düzenine girdiler. 21 Giva’dan çıkan Benyaminoğulları, o gün İsrailliler’den yirmi iki bin kişiyi yere serdiler -öldürdüler. 22 Ama İsrailliler birbirlerini yüreklendirerek önceki gün savaş düzenine girdikleri yerde mevzilendiler. 23 Sonra Beytel’de RAB’bin önünde akşama dek ağladılar. RAB’be, “Kardeşlerimiz olan Benyaminoğulları’yla yine savaşmaya çıkalım mı?” diye sordular.
RAB, “Evet, onlarla savaşın” dedi.
24 Bunun üzerine İsrailliler ikinci gün yine Benyaminoğulları’na yaklaştılar. 25 Benyaminoğulları da aynı gün Giva’dan onların üzerine yürüyerek on sekiz bin kişiyi daha yere serdiler. Ölenlerin hepsi eli kılıç tutan savaşçılardı.

 

GİZLENME YERİNDE KAL, KAYA’NIN YANINDA BEKLE, ATILAN 3 OK ve RABBİN TERKEDİŞİ (2019-2022)

Kralın gazabından korkan Davud peygamber; Kaya’nın (sembol) yanına gitmeli ve orada beklemeli. Taşın etrafında 3 ok belirecek. (Altın Yol Mucizesinde ok şeklinde 3 yol vardı). Oklar yolu sizden uzaksa, “Rab sizden uzaktır”

1. Samuel 20
19 Öbür gün, geçen sefer gizlendiğin yere çabucak git. Ezel Taşı’nın yanında bekle. 20 Ben hedefe atar gibi taşın bir yanına üç ok atacağım. 21 Sonra hizmetkârımı gönderip, ‘Git okları bul’ diye buyruk vereceğim. Eğer özellikle ona, ‘Bak, oklar senin bu yanında, onları alıp buraya getir’ dersem, gel. Yaşayan RAB’bin adıyla derim ki, güvenliktesin, tehlike yok. 22 Ama hizmetkâra, ‘Bak, oklar ötende’ dersem, git; çünkü RAB seni uzaklaştırmıştır.

 

İNSANLIĞIN GÜNAHLARI YÜZÜNDEN YOK OLUŞUNA BEDEL BİRİLERİ ÖLECEK (2019-2022)

2019; Bir kenti yıkılışına işaret ediliyor. Diğer yıllarda içlerinden birinin ölümü ile yıkım sona eriyor.

2. Samuel 20
19 Biz İsrail’in esenliğini isteyen güvenilir kişileriz. Sense İsrail’e ana gibi kucak açan kentlerden birini yıkmaya çalışıyorsun. Neden RAB’bin halkını yok etmek istiyorsun?”
20 Yoav, “Asla!” diye yanıtladı, “Ne yıkmak, ne de yok etmek istiyorum. 21 Durum öyle değil. Efrayim dağlık bölgesinden Bikri oğlu Şeva adındaki adam Kral Davut’a başkaldırdı. Yalnız onu verin, ben de kentten geri çekileyim.”
Kadın, “Onun başı surun üzerinden sana atılacak” dedi.
22 Sonra kadın bilgece öğüdüyle bütün halka gitti. Halk Bikri oğlu Şeva’nın başını kesip Yoav’a attı.

 

2018’DE CANLI YAKALANANLAR, ÖLDÜRÜLENLER VE 2022’DE YENİDEN SALDIRI (2018-2022)

2018’de hedefteki insanları canlı olarak yakalama emri verilir. 2019’da saldırı başlar. 2020’de sayısız insan ölür. İnsanlık ağır bir yara alır. 2022’de Rabbin bir görevlisi kralları uyarır. 2023’de tekrar edecek daha büyük felaket ile onları tehdit eder.

1. Krallar 20
18 Ben-Hadat, “İster barış, ister savaş için gelsinler, onları canlı yakalayın” dedi.
19 Genç askerler arkalarındaki İsrail ordusuyla birlikte kentten çıkıp saldırıya geçtiler. 20 Herkes önüne geleni öldürdü. Aramlılar kaçmaya başlayınca, İsrailliler peşlerine düştü. Ama Aram Kralı Ben-Hadat, atına binerek atlılarla birlikte kaçıp kurtuldu. 21 İsrail Kralı atlarla savaş arabalarına büyük zararlar vererek Aramlılar’ı ağır bir yenilgiye uğrattı.
22 Daha sonra peygamber gelip İsrail Kralı’na, “Git, gücünü pekiştir ve neler yapman gerektiğini iyi düşün” dedi, “Çünkü önümüzdeki ilkbaharda Aram Kralı sana yine saldıracak.”

 

BOZGUNA UĞRAYANLAR VE BİRBİRLERİNİ (VİRÜSLE) ÖLDÜRENLER (2019-2023)

2019, 2020, insanlar sürekli Tanrı’dan bahsedip onu övüyorlar. Yüceltiyorlar ve korkuyorlar. 2023’de halk birbirini öldürmeye başlar. Virüsle mi yoksa eşkiyalıkla mı?

2. Tarihler 20
19 Sonra Kehatoğulları’ndan ve Korahoğulları’ndan bazı Levililer ayağa kalkıp İsrail’in Tanrısı RAB’bi yüksek sesle övdüler.
20 Ertesi sabah erkenden kalkıp Tekoa kırlarına doğru yola çıktılar. Yola koyulduklarında Yehoşafat durup şöyle dedi: “Beni dinleyin, ey Yahuda halkı ve Yeruşalim’de oturanlar! Tanrınız RAB’be güvenin, güvenlikte olursunuz. O’nun peygamberlerine güvenin, başarılı olursunuz.” 21 Yehoşafat halka danıştıktan sonra RAB’be ezgi okumak, O’nun kutsallığının görkemini övmek için adamlar atadı. Bunlar ordunun önünde yürüyerek şöyle diyorlardı:
“RAB’be şükredin, Çünkü sevgisi sonsuza dek kalıcıdır!”
22 Onlar ezgi okuyup övgüler sunmaya başladığında, RAB Yahuda’ya saldıran Ammonlular’a, Moavlılar’a ve Seir dağlık bölgesinde yaşayanlara pusu kurmuştu. Hepsi bozguna uğratıldı. 23 Ammonlular’la Moavlılar, Seir dağlık bölgesinde yaşayan halkı büsbütün yok etmek için onlara saldırdılar. Seirliler’i yok ettikten sonra da birbirlerini öldürmeye başladılar.

 

İŞTE OLACAKLAR; MİDE BULANTISI, EVE HAPİS, ATEŞ ONLARI YİYİP BİTİRECEK (2019-2029)

2014-2020 arası insanlığın suçları sayılır, biriktirilir. 2020’den sonra 2029’a kadar uzanan felaketler sayılıyor.

Eyüp 20
14 Yediği yiyecek midesinde ekşiyecek,
İçinde kobra zehirine dönüşecek.
15 Yuttuğu servetleri kusacak,
Tanrı onları midesinden çıkaracak.
16 Kobra zehiri emecek,
Engereğin zehir dişi onu öldürecek.
17 Akarsuların, bal ve ayran akan derelerin
Sefasını süremeyecek.
18 Zahmetle kazandığını
Yemeden geri verecek,
Elde ettiği kazancın tadını çıkaramayacak.
19 Çünkü yoksulları ezip yüzüstü bıraktı,
Kendi yapmadığı evi zorla aldı.
20 “Hırsı yüzünden rahat nedir bilmedi,
Serveti onu kurtaramayacak.
21 Yediğinden artakalan olmadı,
Bu yüzden bolluğu uzun sürmeyecek.
22 Varlık içinde yokluk çekecek,
Sıkıntı tepesine binecek.
23 Karnını tıka basa doyurduğunda,
Tanrı kızgın öfkesini ondan çıkaracak,
Üzerine gazap yağdıracak.
24 Demir silahtan kaçacak olsa,
Tunç ok onu delip geçecek.
25 Çekilince ok sırtından,
Parıldayan ucu ödünden çıkacak,
Dehşet çökecek üzerine.
26 Koyu karanlık onun hazinelerini gözlüyor.
Körüklenmemiş ateş onu yiyip bitirecek,
Çadırında artakalanı tüketecek.
27 Suçunu gökler açığa çıkaracak,
Yeryüzü ona karşı ayaklanacak.
28 Varlığını seller,
Azgın sular götürecek Tanrı’nın öfkelendiği gün.
29 Budur kötünün Tanrı’dan aldığı pay,
Budur Tanrı’nın ona verdiği miras.”

ANA BABAYA ASİ İNSANLAR, HİLEKARLAR ÖLDÜRÜLECEK (2020)

Cezaya sebep olan en önemli suçlardan biri; Anne ve babaya hakaret ve saygısızlık.

Süleyman’ın Özdeyişleri
19 Dedikoducu sır saklayamaz,
Bu nedenle ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme.
20 Annesine ya da babasına sövenin
Işığı zifiri karanlıkta sönecek.
21 Tez elde edilen mirasın
Sonu bereketli olmaz.
22 “Bu kötülüğü sana ödeteceğim” deme;
RAB’bi bekle, O seni kurtarır.
23 RAB hileli tartıdan tiksinir,
Hileli teraziden hoşlanmaz.

 

KURALLARIMI ÇİĞNEDİLER, ÖFKEM ÜZERLERİNE YAĞACAK (2021)

2021’de açıkça suçlar sayılıp gazabın geleceği anlatılır.

Hezekiel 20
19 Ben Tanrınız RAB’bim, benim kurallarımı izleyin, benim ilkelerim uyarınca yaşayın. 20 Aramızda bir belirti olsun diye Şabat günlerimi kutsal sayın. O zaman benim Tanrınız RAB olduğumu anlayacaksınız dedim.
21 “ ‘Ne var ki, çocuklar bana karşı geldiler. Kurallarımı izlemediler. Uygulayan kişiye yaşam veren ilkelerim uyarınca dikkatle yaşamadılar. Şabat günlerimi hiçe saydılar. Bu yüzden çölde öfkemi üzerlerine yağdıracağımı, kızgınlığımı dökeceğimi söyledim.

 

ÖLÜM CEZASI GELECEK AMA İSA GELECEK, ÖLECEK GENÇLER İSA’NIN YANINA OTURSUN (2018-2021)

2019’da Tanrı’nın bir görevlisi ortaya çıkar. İnsanlığa onunla alay edecekleri bilinerek verilir. Fakat o adam, 3 sene sonra yükselişe geçer. (2023) İnsanoğlu cezalandırılır. O zamanlar ölen çocukların cennette olması dilenir.

Matta
18 “Şimdi Yeruşalim’e gidiyoruz. İnsanoğlu, başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek, onlar da O’nu ölüm cezasına çarptıracaklar. 19 O’nunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için O’nu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki O, üçüncü gün dirilecek.”20  O sırada Zebedi oğullarının annesi oğullarıyla birlikte İsa’ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi.
21 İsa kadına, “Ne istiyorsun?” diye sordu. Kadın, “Buyruk ver, senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında, biri solunda otursun” dedi.

 

GELECEKLE TEHDİT- TAŞ-KAYA GELİP EZECEK (2017-2019)

2019, ortaya çıkan elçi fark edilecek ve ondan nefret edilecek. Ama İsa o kayanın, Rabbin izniyle galip geleceğini ifade ediyor. Bir kaç yıl evvel galibiyeti müjdeliyor.

Luka
17 İsa gözlerinin içine bakarak şöyle dedi: “Öyleyse Kutsal Yazılar’daki şu sözün anlamı nedir?
Yapıcıların reddettiği taş, İşte köşenin baş taşı oldu.’ 18 O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak, taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek.”
19 İsa’nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını farkeden din bilginleriyle başkâhinler O’nu o anda yakalamak istediler, ama halkın tepkisinden korktular.

 

KAPILAR KORKU İÇİNDE KAPATILMIŞ, SAKLANAN İNSANLAR VE İSA KUTSAL RUHLA GELDİ! ONLARA İŞARETLERİNİ GÖSTERDİ (2019-2020)

İnsanlar evlerinde saklanıyorlar tehditten. Hem devlet hem de ölüm onları tehdit ediyor. Kapıları sıkıca kapatıyor ve gizleniyorlar. (2019) Ve O yıl İsa’nın haber verdiği kişi O’nun adıyla geliyor. 2020’de kanıtlarını gösteriyor, hem bedeninde hem de mucizelerini. 2022’de Kutsal Ruh ortaya çıkıyor ve sonrasında görevlinin galibiyeti geliyor.

Yuhanna
19  Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi, ortalarında durup, “Size esenlik olsun!” dedi.
20 Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rab’bi görünce sevindiler. 21 İsa yine onlara, “Size esenlik olsun!” dedi. “Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum.” 22 Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, “Kutsal Ruh’u alın!” dedi.

 

ATEŞ GÖLÜNE ATILANLAR (VAHİY 20’DE 2019 VE SONRASI YOK)

Vahiy kitabı gelecekte olacakları anlatır. Özellikle kıyamet çağında olacakları anlatır. Ateş gölünde yanan insanlar. Korona virüsü ile hastalananların yanacağı ateş bu olabilir mi? Bu 2. ölüm ise; 1. ölüm nedir? Önceki yaşamlar mı? Vahiy kitabı 2015’den sonrasını artık yazmıyor.

Vahiy
14 Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. 15 Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı.

 

Rab, paylaşanları ve tüm gücüyle destekleyenleri korusun.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak