TEVRAT’TA, İNCİL’DE VE DİĞER KUTSAL KİTAPLARDA MEHDİ

Tevrat’ta beklenen kişinin adıyla ilgili 3 kelime geçmektedir. En önemlisi;

  1. Doğruluk/Erdem (righteous, virtue),
  2. Kaya (Stone, Rock),
  3. Dal-Bitki (İbranicede Chet-Mim-Te…(Ceti(n)-Meta))

Bu kelimeleri ve Beklenen seçilmişin Tevrat’ta nasıl anlatıldığına, gelecekte nelerle karşılaşacağımıza bakalım.

 

TEVRAT’TA DOĞRULUK/ERDEM KELİMESİ

Tüm kitaplar içinde Onun; Beklenen İnsanoğlu’nun adını en açık şekilde söyleyen Kitabı Mukaddes ve Enok’tur.

 

Kitabı Mukaddes

Yeşeya:

42 “İşte kendisine destek olduğum (my favor* – nimeta*),

Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!

Ruhumu onun üzerine koydum.

Uluslara adaleti ulaştıracak.

2 Bağırıp çağırmayacak,

Sokakta sesini yükseltmeyecek.

3 Ezilmiş kamışı kırmayacak,

Tüten fitili söndürmeyecek.

Adaleti sadakatle ulaştıracak.

4 Yeryüzünde adaleti sağlayana dek

Umudunu, cesaretini yitirmeyecek.

Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacaklar.”

5 Gökleri yaratıp geren,

Yeryüzünü ve ürününü seren,

Dünyadaki insanlara soluk,

Orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki:

6 “Ben, RAB, seni doğrulukla (erdem/doğruluk ismiyle) çağırdım,

Elinden tutacak,

Seni koruyacağım.

Seni halkıma antlaşma,

Uluslara ışık yapacağım.

7 Öyle ki, kör gözleri açasın,

Zindandaki tutsakları,

Cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın.

8 Ben Yahve’yim, adım budur.

Yüceliğimi bir başkasına,

Övgülerimi putlara bırakmam.

9 Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti.

Şimdi de yenilerini bildiriyorum;

Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum.”

 

TEVRAT’TA DAL ADINDA Kİ ADAM

 8 “ ‘Ey Başkâhin Yeşu, sen ve önünde oturan kâhin arkadaşların, dinleyin! Çünkü onlar gelecek olayların ön belirtisidir. Dal (Cheti-Me-Ta (Cetin Meta) adındaki kulumu ortaya çıkarıyorum. 9 Yeşu’nun önüne koyduğum taşa/kayaya bakın! O tek taşın yedi gözü var; onun üzerine bir yazıt oyacağım’ diyor Her Şeye Egemen RAB, ‘Bir günde bu ülkenin günahını kaldıracağım. 10 O gün her biriniz komşusunu asmasının, incir ağacının altında oturmaya çağıracak.’ Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.”

2  O gün RAB’bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak. 3 Siyon’da, yani Yeruşalim’de sağ kalanlara, “Yeruşalim’de yaşıyor” diye kaydedilenlere, “Kutsal” denilecek. 4 Rab Siyon kızlarını pisliklerinden arındıracak. Yeruşalim’de dökülen kanı adil ve ateşten bir ruhla temizleyecek. 5 Sonra RAB Siyon Dağı’nın her yanını, orada toplananların üzerini gündüz bulutla, gece dumanla ve parlak alevle örtecek. Yüceliği onların üzerinde bir örtü olacak. 6 Bu, bir çardak, gündüzün sıcağına karşı gölge, yağmura, fırtınaya karşı sığınak ve korunak olacak.

Aşağıdaki resimde Erdem isminin harflerinin İbranice ‘de ve Arapça ‘da filizlenen bir dalı nasıl çizdiğini, evrensel bir bakış açısıyla tüm milletler için bu ismin bir Filiz’in yetişme-büyüme hikâyesini anlattığını görebilirsiniz.

7 gözü olan taş devrilen piramit üzerinde ki 7 göz (7 mim ki mim harfi göz şeklindedir) ne kadar güzel ifade etmektedir.

Ayrıca bu taşı-kayayı kendisinin işleyeceğini ifade etmesi ve yine Tevrat’ta ki Kaya’ya çağırışım yapması değerli bir işarettir.

Yeremya 33:

15: “ ‘O günlerde, o zamanda, Davut için doğru bir dal yetiştireceğim; Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.
16 : O günlerde Yahuda kurtulacak, Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak. O, Efendi doğruluk (ERDEM) adıyla anılacak.’
17: RAB şöyle diyor: ‘İsrail tahtı üzerinde oturan Davut soyunun ardı arkası kesilmeyecek. 
18: Levili kâhinlerden önümde yakmalık sunu sunacak, tahıl sunusu yakacak, kurban kesecek biri hiç eksik olmayacak.’ ”

Yeremya 33 ‘de yine 16-18. bölümler arasında beklenen kurtarıcının isminin DOĞRULUK olduğunu açıkça belirtmiştir. Ve bu ismi Zekeriya’da DAL’a/Filizlenip Dal’a dönüşen tomurcuğa benzetmiştir. Dikkat ediniz; onun halinden ve yaşamından değil İSMİNDEN bahsetmektedir. Daha sonra TAŞ/KAYA’dan bahsetmekte ve 7 gözlü taş – Mim den bahsetmektedir.

 

KURTARICIYA RAB “DOĞRULUK” İSMİYLE SESLENİR

Yeşeya 42

Orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki,
6 “Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım,
Elinden tutacak,
Seni koruyacağım.
Seni halka antlaşma,
Uluslara ışık yapacağım.

 

YENİ ADI: DOĞRULUK KENTİ – DOĞRULUK SAYESİNDE KURTULUR

Yeşeya 1

26 – Eskiden, başlangıçta olduğu gibi,
Sana yöneticiler, danışmanlar yetiştireceğim.
Ondan sonra ‘Doğruluk/Erdem Kenti’,
‘Sadık Kent’ diye adlandırılacaksın.”
27 – Siyon adalet sayesinde,
Tövbe edenleri de doğruluk sayesinde kurtulacak.
28- Ama başkaldıranlarla günahlılar
Birlikte yıkıma uğrayacaklar.
Rabbi terk edenler yok olacak.

 

DOĞRULUK VE KAYA ONUN İSMİDİR

Rab Siyon’u Avutuyor

51
“Doğruluğun ardından giden,
RAB’be yönelen sizler, beni dinleyin:
Yontulduğunuz kayaya,
Çıkarıldığınız taş ocağına bakın.

2. Samuel 23

3 İsrail’in Tanrısı/Efendisi konuştu,
İsrail’in kayası bana dedi ki,
‘İnsanları doğrulukla
Ve Tanrı korkusuyla yöneten kişi,

 

KAYA’NIN DOĞRU YOLLARI

Yasa’nın Tekrarı 32

4 O Kaya’dır, işleri kusursuzdur,
Bütün yolları doğrudur.
O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı’dır.
Doğru ve adildir.

15 “Yeşurun semirdi ve sahibini tepti;
Doyunca yağ bağlayıp ağırlaştı,
Kendisini yaratan Tanrı’ya sırt çevirdi,
Kurtarıcısını, Kaya’yı küçümsedi.

30 Onların Kayası kendilerini satmamış
Ve RAB onları ele vermemiş olsaydı,
Nasıl bir kişi bin kişiyi kovar,
İki kişi on bin kişiyi kaçırtırdı?
(YC2009)

31 Çünkü bizim Kayamız onların kayasına benzemez,
Düşmanlarımız bu konuda yargıç olabilir.

144. Mezmur

Ellerime vuruşmayı,
Parmaklarıma savaşmayı öğreten
Kayam RABbe övgüler olsun! (Rab efendi demektir)
2 O’dur benim vefalı dostum, kalem,
Kurtarıcım, KULEM,
Kalkanım, O’na sığınırım;
O’dur halkları bana boyun eğdiren!

10 Sensin kralları zafere ulaştıran,

 

KAYA ANADOLU’DAN/TÜRKİYE’DEN GELİR

Kitab-ı Mukaddes Yeşaya 41

25 “Kuzeyden birini harekete geçirdim, geliyor, (Anadolu’dan)

Gün doğuşundan beni adımla çağıran biri. (sabah namazı kılan)

Çömlekçinin balçığı çiğnediği gibi,

Önderleri çamur gibi çiğneyecek ayağıyla.

26 Hanginiz bunu başlangıçtan bildirdi ki, bilelim,

 

İNCİL’DE KAYA VE MEHDİ MÜJDESİ

İncil’de kaya sembolizmi İsa tarafından devam ettirilir.

Matta 7

Sağlam Temel, Çürük Temel
24  “İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini Kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. (YC2009)
25 Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır; ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur.

Matta 16

18 Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek.

Romalılar 9

33 Yazılmış olduğu gibi:
“İşte, Siyon’a bir sürçme taşı,
Bir tökezleme kayası koyuyorum.
O’na iman eden utandırılmayacak.”

1. Korintliler 10

4 hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler; o kaya Mesih’ti. (YC2009)

(Kaya sembolizmi, bazen İbrahim peygamber, bazen Mesih İsa, bazen gelecekteki kurtarıcı, bazen de Tanrı için kullanılır)

Rivayete göre Daniel As. Ünlü kral Nebukeddazar’ın gördüğü bir rüyayı yormuştur. Özetle “başı altın vücudunun geri kalanı değişik metallerden bir heykel görmüş ve bir kayanın o heykeli parçaladığı ve kayanın büyüyerek tüm dünyayı kapladığını görmüştür. Daniel as. yorum olarak şunu demiştir;

“O altın baş sizsiniz. Sizden sonra farklı krallar gelecek ama sizin kadar güçlü olmayacaklar. En sonunda bir kaya çıkacak ve tüm krallıkları parçalayarak tüm dünyaya hâkim bir devlet kuracaktır.

 

GALİP GELEN VE 7 GÖZ SEMBOLÜ

Hz. İsa, kaya sembolizmini Tevrat’taki gibi kullanmaya devam ediyor. Çünkü sığınılacak kaya olan kurtarıcıdaki Kutsal Ruh; Âdem’den İbrahim’e, ondan İsa’ya, İsa’dan Muhammed’e ve sonunda soyların birleştiği kişiye dek akacaktır.

24  “İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. (YC2009)
25 Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır; ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur.

 

Vahiy 2

(İsa;) Ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın. Üzerinize bundan başka bir yük koymuyorum. 26-28 Ben Baba’mdan nasıl yetki aldımsa, galip gelene, yaptığım işleri sonuna dek sürdürene ulusların üzerinde yetki vereceğim.
Demir çomakla güdecek onları, Çömlek gibi kırıp parçalayacaktır. Galip gelene sabahyıldızını da vereceğim. 29 Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin.’”

Vahiy 3

İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz. 21 Ben nasıl galip gelerek Baba’mla birlikte Baba’mın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim. 22 Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin.’

 

Enok Peygamberin Kitabı

“5. Orada gözlerim adaletin, imanın Seçilmiş Kişisini gördü. Onun Ruhların Tanrısı’nın kanatları altındaki mekânını gördüm. Onun günlerinde doğruluk hüküm sürecek.”

  1. Bölüm (Enok)
    O günlerde Tanrı bu bilgelik sözlerini tekrarlamaları için insan oğullarının çağrılmasını emredecek: “Göster bunu onlara! Kılavuzları ol ve tüm dünyaya bir ödül ol! (Manevi – Ruhen) Oğlum ve ben onlarla birleşeceğiz, tüm yaşamları boyunca doğruluğun yollarına tanıklık edeceğiz. Ve huzur bulacaksınız. Sevinin doğruluğun çocukları!”

HZ SÜLEYMAN’IN KİTABINDA MEHDİ/ERDEM ADLI KİŞİ

Kitabın son bölümleri, Yahudilerin Mısır’dan çıkışlarıyla ilgilidir. Bunun, Tanrı’nın sağgörülü bilgeliğine en eksiksiz örnek olduğu belirtilir. Ayrıca bu bölümlerde putperestlik konusunda uzun bir ara söz vardır. İncil ‘in yazarları bu yapıt konusunda bilgi edinip birçok yerde bundan yararlanmışlardır. İyi düzenlenmiş bu kitabın içeriği başlıca üç konuda özetlenebilir:

Ana Hatlar

1: 1-5:23 Bilgelik ve insanın yargısı

6:1-9:18 Bilgeliğin kökeni, niteliği ve etkileri

10:1-19:22 Tarih boyunca bilgelik ve Tanrı

 

ERDEM‘E TAÇ GİYDİRİLİR, ÇÜNKÜ O SÜREKLİ ÇABA GÖSTERDİ

Hz Süleyman’ın Kitabı

4. Bölüm

1:Çocuksuz olup erdemli olmak daha iyidir, çünkü ölümsüzlük erdemin anısını devam ettirir ve ister Tanrı ister insanlar erdeme değer verirler.

2:Erdemi görünce, ona benzemek için çaba gösteririz, Onu bulamayınca da onu özleriz. Erdeme taç giydirilir, sonsuza dek yengi onundur, çünkü erdem, noksanı olmayan ödüller için güçlü ve sürekli çaba gösterip yengiye erişmiştir.

3:Ama kötülerin bir sürü derin düşünceye dalmaları yarar sağlamaz. Onlar yasa dışı soyun dölüdürler, Hiç bir zaman kök salamaz, sağlam temel kuramazlar.

4:Bir süre için dal budak salabilirler, ama kökleri zayıf olduğundan rüzgârda sallanacak, fırtınanın gücüyle paramparça olacaklardır.

5:Daha yeni uzayan dalları kopartılacak, Meyvelerinden kimse yararlanamayacak, ham meyveleri kimse yiyemeyecek, Hiç bir işe yaramayacaktır.

6:Çünkü yasadışı birleşme sonucu doğan çocuklar, Tanrı onları yargıladığında anneleriyle babalarının yaptığı kötülüğe tanıklık ederler.

7: Erken ölse bile erdemli insan dirliğe kavuşacaktır.

8: Yaşlılığı onurlu kılan yaşanmış günlerin sayısı değildir, yaşamın gerçek ölçüsü yılların sayısı değildir.

9:Anlayış, kişinin saçlarının beyazlamasının anlamı budur! Leke sürülmemiş bir yaşam, kişinin olgunlaşarak yaşlanmasının anlamı budur.

10:Erdemli insan Tanrı’yı mutlu etmek istemiştir, Tanrı da onu sevmiştir. Onu, Tanrı’nın buyruklarına uymayanlarla yaşadığı için bu dünyadan ayırdılar.

11:Kötülüğün etkisiyle usunun doğru yoldan sapmaması ve hainliğin ruhunu baştan çıkarmaması için Erdemli insanı alıp götürdüler.

12.:Çünkü kötülüğün büyüleyici etkisi iyi şeyleri gölgede bırakır, bir kasırgaya benzeyen tutkular saf yüreği bozar.

13:O denli kısa bir zamanda olgunlaşan erdemli insan gerçekten uzun bir yaşam sürmüş sayılır.

14:Onun ruhunu seven Rabbi onu çabucak çevresindeki kötülüklerden almıştır. Yine de insanlar bir şey anlamadan bakıp duruyorlar, bir türlü anlayamıyorlar ki,

15:Tanrı’nın seçtiği kişileri iyilik ve bağışlanma bekliyor; Kutsal kişileri Tanrı koruyor.

16:Ölen erdemli insan yaşamını sürdüren kötüleri suçluyor. Gençlerin zamansız ölümü yıllarca yaşayan kötüleri suçluyor.

17:Bu kişiler erdemli insanın sonuna bakıp, Rabbi’nin onun için neler hazırladığını veya Rabbi’nin neden onun güvenliğini sağladığını anlamazlar.

18:Bu kişiler olup bitenlere bakıp her şeyi küçümserler. Ama Tanrı onların haline gülecektir.

20:Günahlarının hesabı görüldüğünde onlar titreyerek geleceklerdir, günahları onların karşısına çıkacak, onları suçlayacaktır.

 

Bilgelik

5: O zaman erdemli insan yüreklilikle ayağa kalkacak, onun ıstıraplarına hiç önem vermeyenlerin, ona zulmedenlerin karşısına dikilecektir.

2:Onlar erdemli insanı görünce, yüreksiz kimsenin korkusuyla titreyecek, onun beklenmedik kurtuluşuna şaşıracaklardır.

3:Vicdan azabı çekerek, inleyerek, kederli bir halde birbirlerine şöyle diyecekler:

4 :”Bir zamanlar bu adama gülerdik, bizim için alay konusuydu, onu küçümserdik, meğer ne akılsız kimselermişiz! Bizim gözümüzde onun yaşamı bir çılgınlıktı, sonu ise onursuzdu.

5:Nasıl oluyor da o, Tanrı’nın oğullarından (seçkinlerinden) biri sayılıyor? Nasıl oluyor da o, kutsallar arasında yer alıyor?

6:Anlaşılıyor ki gerçeğe giden yoldan saptık, adaletin ışığı bizim için parlamadı; bizim için güneş hiç bir zaman doğmadı.

7: Tüm yasa dışı yolları, insanın mahvına sebep olan tüm yolları kat ettik. Rabbin belirlediği yoldan gitmek yerine ayak basmamış çöllerden geçtik!

8:Küstahlık, bu tutum bize ne yarar sağladı? Zenginlik ve övünme, bunlar bize ne kazandırdı?

9:Bütün bunlar birer gölge gibi geçip gitti, çabuk geçen bir söylenti gibi yitti.

10:Kabaran dalgaları yarıp giden bir gemi gibi nereden geçtiğini gösteren hiçbir belirti bırakmıyor, geminin omurgasından dalgalarda hiç bir iz kalmıyor,

11:Ya da havada uçan kuş gibi geçtiğini gösteren hiç bir kanıt bırakmıyor. Kanadının tüyleri ince havayı kamçılıyor, vızıltıyla çabuk davranarak havayı yarıyor, büyük bir alanı kaplayan kanadıyla ileriye doğru hızla ilerliyor ve sonra oradan geçtiğine dair hiç bir belirti bırakmıyor.

12:Veya hedefini bulan bir ok gibi, delinen hava çabucak eski durumuna geldiğinden, okun hangi yöne atıldığını bilmek olanak dışıdır.

13:Bizim için de öyledir; doğduktan bir süre sonra yaşamımız sona erdi. Erdemin bizde izi bile yok, yaşamımızı kötülükle tükettik.”

14:Evet, kötülerin umudu, rüzgârın sürüklediği çöp gibidir, fırtınanın koparttığı ince bahar dalı gibidir, rüzgârın dağıttığı duman gibidir, bir günlük konuğun anısı gibi gelir geçer.

15:Ama erdemli insanlar sonsuza dek yaşar, Rableri onları ödüllendirir, yüce Tanrı onları korur.

16:Tanrı onlara görkemli krallık tacını, güzellik tacını kendi eliyle sunacaktır. Çünkü Tanrı onları sağ eliyle koruyacak, kolu ile onları savunacaktır.

17:Tanrı’nın kıskanç sevgisi silahı olacak, düşmanlarını cezalandırmak için evreni silahlandıracaktır.

18:Adalet onun göğüslük zırhı olacak, gizli olmayan yargısı da miğferi.

19:Yenilmez kutsallık onun kalkanı olacak,

20:Demiri ocakta kızdırıp işleyecek, hoşgörüsüz öfkesiyle keskin bir kılıç oluşturacaktır. Evren, dünyayı umursamayanlarla savaşmak için O’nun peşinden yürüyecektir.

21:Nişan almasını gerçekten bilen yıldırımlar ok gibi, şimşekler tümüyle gerilmiş bir yaydan çıkar gibi bulutlardan fırlayıp hedeflerine doğru uçacaklar.

22:Mancınık, öfkeyle yüklü dolu tanelerini fırlatıp atacaktır. Deniz suları onlara karşı köpürecek, ırmaklar onları girdap içine çekip acımasızca yutacaktır.

23:Güçlü bir nefes onlara karşı üfleyecek, bir kasırga gibi onları dağıtacaktır. Böylelikle yasa dışı eylemler dünyayı yok edecek, işlenen suçlar güçlüleri tahttan indirecektir.

 

 

ALTIN ÖLÇÜ / METRE /ERDEM

erdem-medre-metre (ölçü-ölçücü-temel uzunluk ölçüsü)

Eski Yunanca, İtalyan ve Fransızca’da “metre” kelimesi “ölçü” demektir.

“Erdem” kelimesinin bu alfabede tersten okunuş olan “medre” kelimesini karşılaması son derece hikmetlidir.

Çünkü “Erdem”; en önemli özelliği ve başlama noktası olarak; altın ölçü ve ondan doğan mucizeleri keşfeden ve yayan kişi olması ile bilinmektedir.

(İtalyanca “metro”, “uzunluk ölçü birimi” sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca aynı anlama gelen “mètre” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca “métron μέτρον” “ölçü” sözcüğünden alıntıdır. Wikipedia )

 

ZERDÜŞT PEYGAMBERİN MÜJDESİ

Zerdüştlüğe göre Allah âlemi her bir dönemi iki ay olan “altı” dönemde yaratmıştır. Üzerinde yaşadığımız dünya her aya karşılık bin sene yani toplam “12.000” seneliktir. Zerdüşt “9.000” senenin sonunda doğmuştur. Ölümünden “3.000” sene sonra Zerdüşt’ün oğullarından birisi dünyada ortaya çıkarak insanlığın büyük kurtarıcısı olacaktır.

Zerdüşt dininde “Mithra” semadan dünyaya inecek, çok müthiş bir savaş sonucunda Ehriman ordularına karşı kesin bir zafer kazanacak, bu orduları cehenneme atacak, ölüleri gerçek şekilleriyle diriltecek, muhakeme edecek, günahkârları cehennem azabına gönderecek, iyileri cennete koyacak ve böylece “1.000” senelik barış ve sükûnet dönemi başlayacaktır. Kıyametten önce kurtarıcı peygamberin gelmesi Zerdüştizm’in inançları arasındadır. O, yeryüzünü zülüm ve haksızlıktan kurtarıp mutlu hükümranlığını kuracaktır.

Enok peygamberin kitabında olduğu gibi, Zerdüşt peygamberin kitabında ve Tevrat’ta beklenen kişinin ismi “doğruluk/erdemlilik/erdem” olarak ifade edilir.

 

ERETA / EREDA İSİMLİ KURTARICI

110. Biz kutsal Visadha’nın Fravaşi’sine tapıyoruz, Biz Pairiştira’nın Oğlu kutsal Aşa-vanghu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Athwyoza’nın oğlu kutsal Neremyazdana’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz Ara’nın oğlu kutsal Berezışnu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz; Biz Ara’nın oğlu kutsal Kasupatu’nun Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal Frya’nın Fravaşi’sine tapıyoruz. Biz kutsal ASTVAT-ERETA’nın Fravaşi’sine tapıyoruz.

(Zerdüştlükte tapınma, kutsallık verme ve saygı gösterme anlamındadır. Zerdüşt daima İlahın tek olduğunu ve mutlak gücü Ahura Mazda yani yaratıcıda görür. Anlayışsız çevreler ve kimi takipçileri bunu çok tanrılı bir din olarak algılamışlardır.)

129. Ki onun adı muzaffer SAOŞYANT olacak ve onun adı Astvat-Ereta olacak. O SAOŞYANT (İyiliksever Olan) olacak, çünkü onun bütün bedensel dünyaya hayrı dokunacak, O ASTVAT-ERETA olacak (ki o bedensel yarattıkları ayağa kaldıracak; kayim), çünkü bedensel bir yaratık olarak ve yaşayan bir yaratık olarak O iki bacaklı dölün Druj’una karşı koymak için, inançlılar tarafından yapılan kötülüğe karşı koymak için bedensel yaratıkların yok edilmesine karşı koyacaktır.

Dünyanın sonu yaklaştığı vakit Astvat Erata (Yükselen Doğru ) adında bir erkek çocuğu doğacak. Zerdüşt’e göre bu kişi beklenen KURTARICI olacaktır. Saoşyant yani KURTARICI diyerek ona övgülerde bulunur.

Yasna 47

  • Mazda Ahura doğruya/Erdem’e uygun olarak, kutsal ruhu için en iyi düşünce, eylem ve söz için, egemenlik (krallık) ve dindarlıkla refah ve ölümsüzlük verecektir.
  • O bu en kutsal ruhun en iyisi, iyi düşüncenin sözlerini söyleyen dille, dindarlığın eylemlerini yürütürken elleriyle yaptığı işle, bu bilginin erdemiyle yerine getirir. O yani Mazda doğrunun/Erdem’in babasıdır…
  • Ey Mazda doğru olana /Erdemli kişiye bu kutsal ruh aracılığıyla bütün bu en iyi şeyleri vadettin…
  • Ey Ahura Mazda Bu kutsal ruh aracılığıyla, bu ateş aracılığıyla sen iki tarafa Dindarlığın ve Doğrunun/Erdem yardımıyla iyiyi bölüştüreceksin. Bu gerçekten de bunu duymaya hazır pek çok kişinin dinini değiştirecektir.

DÜZ YOL (SIRAT-I MUSTAKİM) MÜJDESİ

YASNA 53

1- (Zerdüşt) -Bilinen en iyi sahiplik Zerdüşt Spitama’nındır ki bunu Mazda Ahura ona Doğru/Erdem aracılığıyla bütün zamanların kutsanmış en görkemli şeylerini verecektir; aynı şekilde kendi İyi Dininin sözlerini ve eylemlerini uygulayan ve öğrenenlere de bunları verecektir

2- O zaman bırak onlar düşüncelerle, sözlerle, eylemlerle Mazda’yı hoşnut etsinler, ona memnuniyetle övgüler dizsinler, ona ibadet etmenin peşinden gitsinler, hatta Kava Viştaspa’ya ve Zerdüşt’ün oğlu Spitamid’e Fraşaoştra ile birlikte tapmanın peşinden gitsinler, Ahura’nın buyurduğu geleceğin Kurtarıcısının Dinine giden düz yolları döşeyerek.

 

ZERDÜŞT PEYGAMBER YENİDEN DİRİLİŞE ATIFTA BULUNUYOR

Egemenlik geldiğinde herkes değil ama bazı kutsallar dirilecektir. 1000 yıllık; kutsal kitaplarda bir gün ifade edilen 7. gün çağında görünenlerden biri de Zerdüşt peygamber olacaktır.

14- Arkadaşlarına verecek gücü olan anlayışlı bir adam gibi senin öngörülü yanın bana Doğru/Erdem aracılığıyla Egemenliğiyle gelirse, o zaman ben senin Yasana düşman olanların karşısına koymak için kendi kendimi canlandıracağım, senin sözlerine dikkat eden öteki bütün herkesle birlikte.

 

DOĞRU İSİMLİ ŞÂHISA BİAT EDİLECEK, ŞARKILAR EVİNDE (KUDÜS YÂDA MEKKE)

8- Bunu Sana soruyorum, ey Ahura, bana doğruyu söyle senin dinini ilan edeceklerimize Dindarlığı götürecek miyiz götürmeyecek miyiz? Senin tarafından bunun için ilk kez bana emir verildi; ben bütün diğerlerine ruhun nefretiyle bakarım 8. Sen bizim için (aklındaki) tapınma ilahileriyle onu kazanmanın peşin desin: “Şimdi gerçekten de onu kendi gözlerimle gördüm, iyi ruhun, (iyi) eylemin ve sözün (Egemenliğini), çünkü Doğru aracılığıyla Ahura Mazda’yı tanımayı öğrendim.” Hadi Şarkıların Evinde ona biatımızı sunalım.

 

ZERDÜŞT PEYGAMBERİN DOĞRU VE RABBİ İÇİN TEVAZU VE ÖZGÜ DOLU SÖZLERİ

12- Turanlı Fryana’nın övgüye değer ataları ve zenginlikleri arasında Doğru/Erdem; Dindarlığın maddeyi kutsayan faaliyetleriyle ortaya çıktığında, o zaman iyi Düşünce onları kabul edecek ve Mazda Ahura onlara tam bir koruma verecektir.

6- Siz ikinizden, ey Mazda ve Doğru/Erdem, sizden planlarınızın ne olduğunu anlatmanızı istiyorum ki biz de sizin gibi Dini nasıl öğreteceğimizi idrak edebilelim, ey Ahura.

8- Fraşaoştra’ya Doğrunun/Erdem son derece neşeli arkadaşlığını bağışla. Bunu sana soruyorum, ey Mazda Ahura- bana da Egemenliğinde iyi olanı bağışla. Sonsuza dek her zaman senin elçilerin olacağız

5- Bize açıktan görünür yardımla birlikte mutluluk getirecek olan (ilahi) elin işaretleri sizler tarafından sağlanır, ey Ey Mazda Ahura ve Doğru/Erdem çünkü siz peygamberinize karşı sevecensinizdir.

Yasna 48:

8- …Ey sen DOĞRU/Erdem. Senin açıkça ortaya koydukların, hatta iyi ruhun yaptığı eylemlerin tartılması dindarların hoşuna gidecek mi?

9- Sizin, yıkıcılıkların benim için tehdit olan herkesin üzerinde gücünüzün olup olmadığını ben ne zaman öğreneceğim ey Mazda ve DOĞRU/Erdem. Gelecekteki KURTARICI/Erdem kaderin nasıl olacağını bilmelidir.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak