YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ; İLAHİ TABLODUR (7. Kitap 2. Bölüm)

Allah Teala bir sineğin kanadını dahi rastgele yaratmamıştır. Milyonlarca çeşit canlıya ve özel önem verdiği insanlara ve diğer varlıklara bir yurt olarak hazırladığı, en değerlilerini gönderip yaşattığı dünyanın kıta şekillerini de muhteşem anlamlar içerecek hayranlık uyandıran semboller gizleyerek yaratmıştır.

Kur’an ve kutsal kitaplar; Allah’ın Rahman sıfatı ile dünyada tecelli edeceğini, insanların yeryüzünde toplanacağını, tüm göktekilerinde Rahman’a biat etmek için göklerden yeryüzüne geleceğini ifade ederler. Dünya bu kadar önemli bir yerken onun her detayı da bir saray misali anlam ve derin hikmetler arzedecektir. Etmelidirde!

Her kim “Allah rastgele yapmış, kıtaların içindeki desenler renkler ve şekiller bir mana içermiyor, rastgeledir” derse… O kişi Allah’ı tasarım yönünden hikmetsiz bir iş yapmakla suçlamış olur ki, bu sözü söyleyeni dinden çıkarabilir. “Ben göremedim” diyebilir ama “yoktur” diyemez. 

Gördüğüm olağanüstü semboller, Amerika, Afrika ve Avrupa ve Asya kıtasının tümünü kaplayan ve her biri en büyük bir ülke büyüklüğünde ki muazzam şekillerdir. İstisnasız tüm şekiller dünya eksenine düz şekilde bakarak, haritanın açısını çevirmeksizin farkedilmiştir.

 

HAYALİ BENZETMELERİ HİKMETLİ ÇİZİMLERDEN NASIL AYIRIRIZ?

Bulutları, bazı kayaları değişik şekillere benzetenleri duymuşsunuzdur. Sonsuz sayıda kaya ve bulut içinden elbette bazıları belli şekillere benzeyecektir. Onların dahi henüz zuhur etmemiş bir anlamı ve hikmeti vardır.  Ancak bizlerin baktığı yer dünyanın yüzeyinde ki kıtaların şekilleridir, rastgele seçilmiş kayalar ve bulutlar değildir.

Yine de şekillerde gördüğümüz sembollerin ve yorumlarının daha da sağlam ve geçerli bir hale gelmesi için, şeklin hikayesinin çevresindeki diğer şekillerle ilişkisinin kutsal kitaplarda anlatılan çok önemli bir konuya işaret tutması gereklidir.

Örneğin; Cehennem ve ateş renkleriyle boyanmış bir tuval düşünün. Bu tuvalde ağzından ateş püskürten  kanatlı bir cehennem meleği ve meleğin yüzünü açıkça gören birisi bu görüşünü ve yorumunu sağlamlaştırmak için, o yüzün karşısında acı çekip haykıran ve yanmış bir yüz de bulabiliyorsa işte o şekil rastgele görünmüş bir şekilden daha da öte, bir mucize haline gelmektedir.

Ben yeryüzü şekillerine baktığımda;  bir otomobil, bir uçak yada süt içen bir kedi de görebilirdim. Ama bunları değil doğrudan kutsal kitapların anlattıklarını gördüm. Zaten yeryüzünü boyayan Rab, bu tablo ile neyi anlatabilirdi? Olmuş ve olacak bir çok önemli şeyin, resmini çizerek tüm varlıklara zamanı geldiğinde uluhiyetini ve yüceliğini göstermek son derece hikmetli bir yaklaşım olurdu.

Göstereceğim tüm şekiller aşağıda ki resimde çerçeve alınmış alanlarda bulunmaktadır. Haritanın açısını değiştirmenize yada zoom yapmanıza gerek kalmadan her varlık birbirine yakın büyüklüklerde ve ekvator düzlemine 23 derece açıyla paralel durmaktadır. Yani dünyaya uzaydan bakarken 23 derece eğik olduğunu fark ederiz. İlahi ressam çizerken dünyanın eğik döndüğünü bilircesine çizimlerini bu eğikliğe uygun yapmıştır.  Hem de işaretler birbirineyakın büyüklüklerde ve anı açıyla durmaktadırlar.

Dünyanın uzaydan görünüşünü gösteren ve Avrupa ile Amerika’yı yukarda gösteren klasik NASA fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Bizde aynı alışılagelmiş bu açıdan bakarak her şeyi göreceğiz.

KUR’AN DA YERYÜZÜNÜN DİLE GELECEĞİ YAZIYOR MU?

Kur’an da birden çok ayet kıyamete yakın dönemde pek çok sırrın ortaya çıkacağı ve büyük delillerin görüneceğini ifade etmektedir.

Zilzal Suresi

﴾1-3﴿ Yeryüzü sarsıldıkça sarsılır, içindekileri dışarıya çıkarır ve insan, “ne oluyor?” der ﴾4﴿ İzin günü, yeryüzü, haberlerini anlatır.
﴾5﴿ Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
﴾6﴿ İzin günü insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye gruplar halinde gelirler. ﴾7﴿ Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onu görür.
﴾8﴿ Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onu görür.

Ayette yeryüzünün içindekileri çıkarması için kullanılan kelime “esgaleha” kelimesidir. Eşgal yani şekiller kelimesi ile olan benzerliği dikkat çekicidir.

Depremlerse grafiklerde görüldüğü üzere 1900’lü yıllardan beri arttıkça artmıştır.

Yeryüzü haberlerini elbette anlatacaktır. İzin günü kıyametten önce sırların ortaya çıkıp toplumlara yaptıklarının haber verileceği farklı bir gündür.

Eğer zaman gelmişse ve yeryüzü insanlığa haberlerini anlatacaksa bu evrensel bir dilde olmalıdır. Karmaşık bir meseleyi evrensel dilde anlatmanın en mükemmel yolu şekillerdir.

Gerçekten de yeryüzü Rabbin vahyettiği ve takdir ettiği şekilde kendini öyle muhteşem şekil ve renklerle boyamıştır ki; her ülkenin iman derecesi, geçmiş ve geleceğin haberleri dünya üzerinden okunabilmektedir. Bu sırrı size açıklayacağım ve bu haberleri birlikte bir gazeteden okur gibi ama dünya canlısının ilahi emir üzerine çizdiği resimlerle ve renklerle okuyacağız. Her şey muazzam bir doğruluk ve harikuladelikte çizilmiş. Yine de en iyi bilen yüce Allah’tır.

Şimdi bu up uzun haber gazetesi misali dünya yüzeyinin ancak bu günlerde (1440 hicri yılı) okunması nasip olan haberlerini benimle beraber inceleyin.

Her bir şekli ve anlattığı teferruatlı haberleri gördükçe git gide daha derin bir şekilde yeryüzünün resimlerle konuşup haber verdiğine iman edeceğinizi umuyorum. Sonuna dek tüm şekilleri haber hikayeleri ile birlikte okuyunuz. Git gide şaşıracaksınız. Çünkü şekiller birbiri ile etkileşim içinde ve hepsinin bir hikayesi var.

Kontrast verildiğinde detayları daha net görürsünüz.

Haydi her birine yakından bakalım.

Resimlerdeki detayların hepsini Google Earth e bakarak buldum. Ancak daha net görmek için imajlara herhangi bir filtre programı ile kontrast vermeniz yani renkleri abartmanız daha net görmenizi sağlayabilir. İki türlüde göstermeye çalıştım. İmajların doğruluğunu ve hiçbir değişiklik yapılmadığını Google Earth’u ücretsiz indirerek cep telefonunuzla yada bilgisayarınızla test etmeniz çok kolaydır.


DESTEK ÇAĞRISI:

DÜNYAYA ULAŞMAK İÇİN YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR!

Bu makale Erdem ÇetinkayaMet’a tarafından yazılmış Mucizelerin Sesi isimli kitabından alınmıştır.

Bu mucizelerin ilk bölümünü saygın bilim adamlarının verdikleri röportaj ve destekler sonucunda “Kutsal Gizemler, Altın Oran Kabe” isimli 105 dakikalık belgeselle dünyaya bir çok dilde duyuruldu. Sosyal medyada ve TV’lerde toplam 40 milyonu aşkın izlenme saysına ulaştı. Binlerce kişinin Allah’a yönelmesine ve inancını değiştirmesine vesile oldu.

Şimdi çok daha fazla mucizeyi Allah ilham etti ve tüm dünya ile paylaşmak için tüm dünya dillerinde profesyonel belgeseller hazırlamalı, kitaplar ve belgeseller bir çok dile çevrilmelidir. Akabinde Allah2ın bu mucizelerini duyuran, tüm dünya da milyarlarca insana ulaşan büyük tanıtım kampanyaları düzenlenmelidir.  İyiliğin emri ve kötülüğün nehyi, iman etmekten sonra ki ilk görev ve en büyük ibadettir. En büyük iyilik imana, cennete, insanlığın birleşmesine vesile olmak ve cehennemden kurtuluşu sağlamaktır.

İlk adımı 14 yıllık bir çalışma ve büyük fedakarlıklarla gerçekleşen bu seslenişe sizde PDF kitaplarımızdan alarak destek olabilirsiniz. Eğer gerçekten inanıyorsak Yaratıcımıza; inancımızın ve sadakatimizin kanıtı olarak fedakarlık yapmalıyız.

Mucizelere tanık olmaktasınız. İnsanoğlunun önünde iki seçenek vardır. Ya bu mucizelerin tamamının tesadüfen oluştuğunu tek tek kanıtlamalı yada onlara iman edip mucizelerin dünyaya yayılmasına tüm gücüyle destek vermelidir.

Rabbin gözünden bakın kendinize, her şeyi verdiğiniz ve sonsuz cenneti armağan edeceğiniz insanoğlu, sizden emanet ettiklerinizin onda birini bile esirgiyor. Ona değer verir miydiniz?

Hz İsa;
– Zengin birinin cennete girmesi devenin iğne değilinden girmesinden daha zordur. (imkansızdır)

Kuran;

      • Malı sayıp biriktirenin vay haline. Altını gümüşü sayıp yığar.
      • Sana mallarından ne kadarını Allah yolunda vereceklerini soruyorlar. Onlara de ki; “ihtiyaçlarından fazlasını”.

Buda:

“…sahip olunan her mal ve mülk bencillik günahını arttırır”

Gerçekten sonsuz yaşamın gelişine, cennete ve cehenneme inanarak Allah’ın yüceliğini kabul eden  bir insan onda biri vakfetmekten tereddüt etmez. Mucizeleri dünyaya yaymak için Allah’a infak edin. O da size hem bu dünyada hem de sonrasında güzel bir hayat lütfetsin.

İnsanoğlu haşa Kainatın ilahına allah’a bir lamba cini gibi davranıyor. Sürekli bencilce, hizmetçisiymişçesine istiyor ama Rabbim ne ister diye sormuyor. İşi düştüğünde O’nu yardıma çağırıyor ama O’nun için fedakarlık yapmıyor. Sanki o Allah’ın değil, Allah onun kuluymuş gibi davranıyor. Öyleyse Allah insanoğlunun nankör ve bencillik dolu sesine neden cevap versin?

Sorularınız ve desteğiniz için mail atmanız yeterlidir.

“Mucizelerin Sesi” adlı kitabımdaki tüm içeriği ücretsiz olarak sitemde makaleler halinde yayınlıyorum. Ama toplu ve sıralı halde bir kitap olarak edinmek ve bu yolla da HAK DİNİN dünyaya mucizeler ve kanıtlarla yayılmasına destek olmak isterseniz aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

ŞİMDİ E-KİTABI SATIN AL

E-mail: kutsalgizemler @ gmail.com

Sevgi ve inançla kalın.

Benzer Yazılar

1 Yorum

  1. Erdem Bey, yazıyı merakla okudum. Numaralandırdığınız bölgelere yazdığınız isimlerin şekilleri mi var? Çok hoş bir şeyden bahsettiğinizin farkındayım ancak anlamak istiyorum, kavrayamadım haritadan herhangi bir şey. Biraz daha açarsanız meseleyi sevinirim, teşekkürler…

Yorum Bırak