HACDAKİ ALLAH İŞARETİ MUCİZESİ

Hacda, neden Kabe’nin etrafında döndüğümüzü ve yanında ki iki tepe arasında neden gelip giderek say ibadeti yaptığımızı merak ediyordum ve kitaplardan aldığım cevaplar beni tam tatmin etmemişti. Onlarda; Hacer validemizin bebeği için su arayışını taklit ettiğimiz söyleniyordu. Çok daha büyük ve muhteşem bir nedeni olması gerektiğine inanıyordum. Kutsal Gizemler Belgeselimde ki Video:https://youtu.be/DrKRPWvvIUA?t=40m51s Gözlerimi kapayıp hacıların

MEKKE, KABE VE ARAFAT’TA ALTIN ORAN MUCİZESİ

YARATICI BİR BİNAYA DOĞRU SECDE ETMEMİZİ VE O BİNANIN BULUNDUĞU ŞEHİRDE Kİ KUTSAL ALANLARDA İBADET EDEREK HAC ETMEMİZİ İSTEDİ. ORASI KURAN’DA ŞEHİRLERİN ANASI VE İLK ŞEHİR OLARAK BİLDİRİLDİ; ORASI MEKKE ALTIN ORAN MUCİZESİNİN MERKEZİYDİ. DÜNYANIN ALTIN ORAN NOKTASI MEKKE’DİR, MEKKE’NİN ALTIN ORAN NOKTASI KABE Tek yaratıcının varlığına ve adaletine inanmayanların girmesinin Yaratıcı tarafından yasaklandığı yegane

KURAN AYETLERİNDE ALTIN ORAN MUCİZELERİ

Kuran altın oran mucizeleri ile dopdoludur. Besmelede Altın Oran var olduğu gibi, İnsanlara sunulacak levhalarda dahi altın oranın var olacağı işaret edilmiştir. Kuran’ın 6236 olan ayet sayısı dahi altın orana göre tasarlanmış simetrik bir düzen içermektedir. Birlikte Kuran’da var olan temel altın oran bağıntılarını gözlemleyelim.   KURAN DA AYET SAYILARI İNSAN YÜZÜ GİBİ ALTIN ORAN

İNCİL, TEVRAT, ENOK KİTABINDA VE SÜLEYMAN TAPINAĞINDA… ALTIN ORAN

Tevrat’ta, İncil’de, Hz İsa’nın isminde, ahit sandığında, Süleyman Tapınağında, Kabe ile Ağlama duvarı arasında, Harun’un mezarı ile ağlama duvarı arasında, İdris peygamberin kutsal kitabında altın oran mucizevi şekilde yer almaktadır. Hatta İdris yani Enok peygamber 618 ile sayıları mühürlenmiş ayetlerde, ALTIN YOL mucizeleri kitabımda anlattıklarımı, dünyanın nasıl ölçüleceğini, bu ölçülerin nasıl iman vereceğini ve diriliş

BESMELE’DE GİZLİ ALTIN ORAN MUCİZESİ; 1,618

EBCED NEDİR? Kuran’ın indiği dönemlerde ve öncesinde Araplar ve kitap ehli olan hıristiyan ve yahudiler rakam yerine genellikle harfleri kullanıyorlar ve buna ebced diyorlardı. Hatta yahudiler ile Hz Muhammed as arasında ebced üzerine bir konuşma olmuş peygamber onların hesaplamaları için ayetler söylemiştir. Yani ebced ile ilgili araştırmaları peygamber dahi bir nevi desteklemiştir. Çünkü ebced zaten

ALTIN ORAN SAYILARININ MUHTEŞEM MESAJI

Altın oran sayısının rakamları son kutsal kitabın indiği zamandaki alfabetik sisteme göre  harflere çevrilince ortaya muhteşem bir mesaj çıkmaktadır. Arapça’da Altın oran sayılarını harflere çevirirsek; 1,61 HACC kelimesine ulaşırız. Yada; Elif vav (veya) anlamı verir. Ardından Elif’i Hacc manasına gelir. Özetle arapçada iki manaya ulaşırız; 1,61 HACC Veya Elifi HACC Yada 1,61 HUCCET Veya kelimesi

İNSAN YÜZÜNDE, BEDENİNDE VE ISISINDA ALTIN ORAN

Sol daki yüz 2,0 oranına, sağda ki yüz 1,0 oranına, ortadaki yüz 1,618 oranına sahip.  (EN ve BOY oranları) Hangisi daha orantılı? Canlılığın ve mühendisliğin mükemmel örneği insan; altın oranında zirvesindedir. Hem vücudunda hem de yüzünde ki oranlar altın oran merkezlidir. Bu orana yakın yüzler ve vücutlarda estetik açıdan güzelliğin zirvesini oluştururlar. Hiç bir sayı

DÜNYA, AY VE GÜNEŞ SİSTEMİNDE ALTIN ORAN

Sistemde ki bilinen 8 gezegenden 5 ana gezegende; yani İç gezegenlerin tümünde ve dış gezegenlerin en büyüklerinin güneş çevresinde dönüş günleri de yaratıcı tarafından altın orana göre tasarlanmıştır. Bu 5 gezegen ileride açıklayabileceğim kendine has yaşam döngülerine sahip oldukları için seçilmişti.. Dünyanın 1 yılı temel ölçü kabul edildiğinde.  Venüs altın oranın kare kökü kadar, Merkür,

MÜDDESSİR SURESİNDE ALTIN ORAN VE 19 İLİŞKİSİ

Ey gizlenen kalk uyar. …. Bir kibirli ölçtü Bu İnsan sözüdür dedi. Kahrolası nasıl ölçtü … Onu Sekara yaslayacağım Ne İdrak ettirir sana, Sekar nedir? Ne bırakır, ne de tutar. Levhalar sunar beşere. (AYETİN EBCEDİ ALTIN ORAN) (74:29) Üstünde 19 (19 harfli Besmele, 109 güneş sistemi ve Altın Oran Mucizeleri) … Ateş ehli meleklerdir. Kafirler

ALTIN ORAN VE 19 SAYISI * EVRENİN YARATILIŞI

Altın Oranın ilk 6 sayısı : 1, 6-18-03 1 Olan Rab; 6 günde ve 18 bin (0) alemi 3 aşamada yarattı. Bu dizilim; “kim?, ne zaman?, neyi?, nasıl? Sorularının cevabını içine saklamıştır. Bütün olarak incelenince ise geometri ve tüm yaratımın temelinde yer alan altın oran sayısını görürüz. Son aşama dünyaydı.  Tüm bu yaratılışta bu kutsal

EVRENİN YARATILIŞ SÜRESİ HAKKINDA KUTSAL KİTAPLARIN MUCİZESİ

Evren ve Altın oran En güncel bilimsel verilere göre evrenin yaşı yaklaşık 13,8 milyar,  Dünya’nın yaşı yaklaşık 4,576 milyar yıldır. Dünyamız neredeyse tam olarak evrenin 3 te biri yaşındadır. Kutsal metinlerde bunun net bir şekilde söylenmesi gerçekten hayret uyandırmaktadır. 13,8/3=4,6 Oysa merkezdeki dünya anlayışına uygun olarak önce dünya yaratıldı, sonra gökyüzüne yıldızlar pırıltılar gibi 1

BİLİMADAMLARININ ALTIN ORAN HAYRANLIĞI

Tarihte bilimi yönlendirmiş ünlü isimler altın oran hakkında neler söylemişler ve yapmışlar bakalım. Yunanlı bir heykeltıraş ve matematikçi olan Phidias (M.Ö. 5004 – M.Ö. 432),  Parthenon’a ait heykellerin tasarımına uyguladı. Platon (M.Ö. 428 – M.Ö. 428), “Timaeus” da sunulan doğa bilimleri ve kozmoloji hakkındaki görüşlerinde, altın oranın tüm matematiksel ilişkilerin en bağlayıcılığını ve kozmosun fiziğinin