Allah’ın Çember Gibi Herşeyi Sarması ve Geometride Altın Oran Mucizesi

Altın Oran, sayıların efendisidir. Da Vinci bu sayıya bağlılığı nedeniyle İlahi Oran adlı bir kitap yazmıştı. Kepler bu sayı için “büyük bir hazine” ifadesini kullanmıştı. Bugün keşfettik ki, Rab dünya, ay ve güneş sistemindeki yörüngelerin tasarımında daima altın oranı kullanmıştır. Ayrıca bitkiler yapraklarını filotaksi adı verilen altın orana bağlı bir sistemle sıralayarak açarlar. Toronto Üniversitesinin

DÜNYANIN EN ÇOK İZLENEN İSLAM BELGESELİMİZ; KUTSAL GİZEMLER

Bilim adamlarının verdiği röportajlarla anlatılan mucizeler, bilimsel olarak ispatlanmış ve tüm dünyada birçok dilde yayınlanarak, büyük ses getirmiştir. Binlerce kişinin İslam’a dönmesi ile sonuçlanan bu çalışmayı izleyin ve izlettirin. Site ve kitaplarımızda yer alan diğer büyük mucizelerin de belgeselleştirilmesi, değişik dillere çevrilmesi ve tanıtılması için kitaplarımızdan alarak destek verin.    

HACDAKİ ALLAH İŞARETİ MUCİZESİ (4. Kitap 14. Bölüm)

Hacda, neden Kabe’nin etrafında döndüğümüzü ve yanındaki iki tepe arasında neden gelip giderek say ibadeti yaptığımızı merak ediyordum ve kitaplardan aldığım cevaplar beni tam tatmin etmemişti. Onlarda; Hacer validemizin bebeği için su arayışını taklit ettiğimiz söyleniyordu. Çok daha büyük ve muhteşem bir nedeni olması gerektiğine inanıyordum. Kutsal Gizemler Belgeselimdeki Video:https://youtu.be/DrKRPWvvIUA?t=40m51s Gözlerimi kapayıp hacıların yürüdüğü yolu

MEKKE, KABE VE ARAFAT’TA ALTIN ORAN MUCİZESİ (4. Kitap 13. Bölüm)

YARATICI BİR BİNAYA DOĞRU SECDE ETMEMİZİ VE O BİNANIN BULUNDUĞU ŞEHİRDEKİ KUTSAL ALANLARDA İBADET EDEREK HAC ETMEMİZİ İSTEDİ. ORASI KURAN’DA “ŞEHİRLERİN ANASI” VE “İLK ŞEHİR” OLARAK BİLDİRİLDİ; ORASI MEKKE, ALTIN ORAN MUCİZESİNİN MERKEZİYDİ. DÜNYANIN ALTIN ORAN NOKTASI MEKKE’DİR, MEKKE’NİN ALTIN ORAN NOKTASI KABE Tek yaratıcının varlığına ve adaletine inanmayanların girmesinin Yaratıcı tarafından yasaklandığı yegane şehir.

KURAN AYETLERİNDE ALTIN ORAN MUCİZELERİ (4. Kitap 12. Bölüm)

Kur’an altın oran mucizeleri ile dopdoludur. Besmelede Altın Oran var olduğu gibi, insanlara sunulacak levhalarda dahi altın oranın var olacağı işaret edilmiştir. Kuran’ın 6236 olan ayet sayısı dahi altın orana göre tasarlanmış simetrik bir düzen içermektedir. Birlikte Kuran’da var olan temel altın oran bağıntılarını gözlemleyelim.   KURAN’DA AYET SAYILARI İNSAN YÜZÜ GİBİ ALTIN ORAN VE

İNCİL, TEVRAT, ENOK KİTABINDA VE SÜLEYMAN TAPINAĞINDA… ALTIN ORAN (4. Kitap 11. Bölüm)

Tevrat’ta, İncil’de, Hz. İsa’nın isminde, ahit sandığında, Süleyman Tapınağında, Kabe ile Ağlama duvarı arasında, Harun’un mezarı ile ağlama duvarı arasında, İdris peygamberin kutsal kitabında altın oran mucizevi şekilde yer almaktadır. Hatta İdris yani Enok peygamber 618 ile sayıları mühürlenmiş ayetlerde, ALTIN YOL mucizeleri kitabımda anlattıklarımı, dünyanın nasıl ölçüleceğini, bu ölçülerin nasıl iman vereceğini ve diriliş

FATİHA SURESİNDE VE DÜNYA TARİHİNDE ALTIN ORAN (4. Kitap 10. Bölüm)

Fatiha 19 harfli Besmele ile başlar. Ebced’i Altın orandır. Yani zahiri 19; batını gizli olanı Altın Oranı ifade eden bir mesaj verir. Tamamı ise 7 ayettir. Bir Müslüman sünnetlere riayet ederek namaz kılarsa günde 40 kez onu okur. Farzları kılan ise 17 kez onu okur. 1, 19,  (Altın Oran), 7 ve 40 mührü vardır. Kuran’ın

BESMELE’DE GİZLİ ALTIN ORAN MUCİZESİ; 1,618 (4. Kitap 9. Bölüm)

EBCED NEDİR? Kuran’ın indiği dönemlerde ve öncesinde Araplar ve kitap ehli olan Hristiyan ve Yahudiler rakam yerine genellikle harfleri kullanıyorlar ve buna ebced diyorlardı. Hatta Yahudiler ile Hz Muhammed as arasında ebced üzerine bir konuşma olmuş peygamber onların hesaplamaları için ayetler söylemiştir. Yani ebced ile ilgili araştırmaları peygamber dahi bir nevi desteklemiştir. Çünkü ebced zaten

ALTIN ORAN SAYILARININ MUHTEŞEM MESAJI (4. Kitap 8. Bölüm)

Altın oran sayısının rakamları son kutsal kitabın indiği zamandaki alfabetik sisteme göre  harflere çevrilince ortaya muhteşem bir mesaj çıkmaktadır. Arapça’da Altın oran sayılarını harflere çevirirsek; 1,61 HACC kelimesine ulaşırız. Yada; Elif vav (veya) anlamı verir. Ardından Elif’i “Hacc” manasına gelir. Özetle Arapçada iki manaya ulaşırız; 1,61 HACC Veya Elifi HACC Yada 1,61 HUCCET “Veya” kelimesi

İNSAN YÜZÜNDE, BEDENİNDE VE ISISINDA ALTIN ORAN (4. Kitap 7. Bölüm)

Soldaki yüz 2,0 oranına, sağdaki yüz 1,0 oranına, ortadaki yüz 1,618 oranına sahip.  (EN ve BOY oranları) Hangisi daha orantılı? Canlılığın ve mühendisliğin mükemmel örneği insan; altın oranında zirvesindedir. Hem vücudunda hem de yüzündeki oranlar altın oran merkezlidir. Bu orana yakın yüzler ve vücutlarda estetik açıdan güzelliğin zirvesini oluştururlar. Hiç bir sayı sanata ve bilime

DÜNYA, AY VE GÜNEŞ SİSTEMİNDE ALTIN ORAN (4. Kitap 6. Bölüm)

Sistemdeki bilinen 8 gezegenden 5 ana gezegende; yani iç gezegenlerin tümünde ve dış gezegenlerin en büyüklerinin güneş çevresinde dönüş günleri de yaratıcı tarafından altın orana göre tasarlanmıştır. Bu 5 gezegen ileride açıklayabileceğim kendine has yaşam döngülerine sahip oldukları için seçilmişti.. Dünyanın 1 yılı temel ölçü kabul edildiğinde.  Venüs altın oranın kare kökü kadar, Merkür, küp

MÜDDESSİR SURESİNDE ALTIN ORAN VE 19 İLİŞKİSİ (4. Kitap 5. Bölüm)

Ey gizlenen kalk uyar. …. Bir kibirli ölçtü Bu İnsan sözüdür dedi. Kahrolası nasıl ölçtü … Onu Sekara yaslayacağım Ne İdrak ettirir sana, Sekar nedir? Ne bırakır, ne de tutar. Levhalar sunar beşere. (AYETİN EBCEDİ ALTIN ORAN) (74:29) Üstünde 19 (19 harfli Besmele, 109 güneş sistemi ve Altın Oran Mucizeleri) … Ateş ehli meleklerdir. Kafirler

ALTIN ORAN VE 19 SAYISI * EVRENİN YARATILIŞI (4. Kitap 4. Bölüm)

Altın Oranın ilk 6 sayısı : 1, 6-18-03 1 Olan Rab; 6 günde ve 18 bin (0) alemi 3 aşamada yarattı. Bu dizilim; “kim?, ne zaman?, neyi?, nasıl? Sorularının cevabını içine saklamıştır. Bütün olarak incelenince ise geometri ve tüm yaratımın temelinde yer alan altın oran sayısını görürüz. Son aşama dünyaydı.  Tüm bu yaratılışta bu kutsal