1st DOOR COORDINATE MIRACLE OF MECCA-THE KAABA

The Kaaba’s Coordinate Values 

21°25′ –  39°49

(In Percentages 21.42 – 39.82)

SECRET PROPHET’S LIFE PASSWORDS TO COORDINATE

Do you know what 21.4 and 39.8 are? The Prophet Muhammad according to the Gregorian calendar system, he waited about 39 years, according to Hijri, 40 years, and finally came to the revelation that he had become a prophet less than 40 years ago. Then again there had been a prophetic period of just over 21 years according to the Gregorian calendar and 23 years according to Hijri. In other words, the coordinates of the Kaaba were like a clock indicating prophetic times and age.

According to the Gregorian calendar;

21.2 years Prophethood period, 39.4 years the age at which Prophethood came. The coordinate of the Kaaba is 21:2 latitude 39.4 longitudes.

The pilgrimage begins in Mecca, at twenty-second latitude. Surah Hajj is the twenty-second Surah. The pilgrimage begins from the Mikat border. The 22.41 coordinate indicates the Mikat borders in the North within the Mecca province limits. In verse 22.41, the word” Mecca ” is written. For those who can see it, it is hidden inside a word used in the meaning of possibility.

Also 22 latitude and 41 coordinates are in the position of a marker indicating the middle of the Mecca provincial borders.

22/AL_HAJ-41 Ellezîne in mekkennâhum fîl ardı ekâmûs salâte ve âtevuz zekâte ve emerû bil ma’rûfi ve nehev anil munker ve lillâhi âkıbetul umûr.

[And they are] those who, if We give them authority in the land, establish prayer and give zakah and enjoin what is right and forbid what is wrong. And to Allah belongs the outcome of [all] matters.

 

1. ellezîne : those, they are
2. in : if
3. mekkennâ-hum : we give them authority
4. fî el ardı : in the land
5. ekâmû es salâte : establish prayer


KAABA

21:25 DEGREE or In Percentages = 21.42

It is clearly mentioned about the Kaaba. Only a few verses in the Qur’an mention the Kaaba.

 

2/AL-BAQARAH-125 (Compared to its meanings): Ve iz cealnâl beyte mesâbeten lin nâsi ve emnâ, vettehizû min makâmı ibrâhîme musallâve ahidnâ ilâ ibrâhîme ve ismâîle en tahhirâ beytiye lit tâifîne vel âkifîne ver rukkais sucûd.

And [mention] when We made the House a place of return for the people and [a place of] security. And take, [O believers], from the standing place of Abraham a place of prayer. And We charged Abraham and Ishmael, [saying], “Purify My House for those who perform Tawaf and those who are staying [there] for worship and those who bow and prostrate [in prayer].”

When I explained The Miracle about the latitude values of the Kaaba, some people who made a habit of throwing mud at everything were opposed to saying that coordinates can be expressed not only in degrees but also in minutes. The verse had answered them like a slap. The Kaaba was hiding in the coordinates of the Kaaba, which is the Qiblah, that the Qiblah is unalterable. The latitude values of the Kaaba in percentile degrees (21.42) say;

2/AL-BAQARAH-142 Se yekûlus sufehâu minen nâsi mâ vellâhum an kıbletihimulletî kânû aleyhâ kul lillâhil meşrıku vel magrıb, yehdî men yeşâu ilâ sırâtın mustakîm.

The foolish among the people will say, “What has turned them away from their qiblah, which they used to face?” Say, “To Allah belongs the east and the west. He guides whom He wills to a straight path.”

In this verse, Joshua, the book of Jesus, the name of the Holy Name of the Mahdi, and the beginning place of the Kaaba Sirat are very remarkable to pass the name of the Qiblah. Do not forget that The Golden Ratio line is the Straight Path.

DESTEK ÇAĞRISI:

DÜNYAYA ULAŞMAK İÇİN YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR!

Bu makale Erdem ÇetinkayaMet’a tarafından yazılmış Mucizelerin Sesi isimli kitabından alınmıştır.

Bu mucizelerin ilk bölümünü saygın bilim adamlarının verdikleri röportaj ve destekler sonucunda “Kutsal Gizemler, Altın Oran Kabe” isimli 105 dakikalık belgeselle dünyaya bir çok dilde duyuruldu. Sosyal medyada ve TV’lerde toplam 40 milyonu aşkın izlenme saysına ulaştı. Binlerce kişinin Allah’a yönelmesine ve inancını değiştirmesine vesile oldu.

Şimdi çok daha fazla mucizeyi Allah ilham etti ve tüm dünya ile paylaşmak için tüm dünya dillerinde profesyonel belgeseller hazırlamalı, kitaplar ve belgeseller bir çok dile çevrilmelidir. Akabinde Allah2ın bu mucizelerini duyuran, tüm dünya da milyarlarca insana ulaşan büyük tanıtım kampanyaları düzenlenmelidir.  İyiliğin emri ve kötülüğün nehyi, iman etmekten sonra ki ilk görev ve en büyük ibadettir. En büyük iyilik imana, cennete, insanlığın birleşmesine vesile olmak ve cehennemden kurtuluşu sağlamaktır.

İlk adımı 14 yıllık bir çalışma ve büyük fedakarlıklarla gerçekleşen bu seslenişe sizde PDF kitaplarımızdan alarak destek olabilirsiniz. Eğer gerçekten inanıyorsak Yaratıcımıza; inancımızın ve sadakatimizin kanıtı olarak fedakarlık yapmalıyız.

Mucizelere tanık olmaktasınız. İnsanoğlunun önünde iki seçenek vardır. Ya bu mucizelerin tamamının tesadüfen oluştuğunu tek tek kanıtlamalı yada onlara iman edip mucizelerin dünyaya yayılmasına tüm gücüyle destek vermelidir.

Rabbin gözünden bakın kendinize, her şeyi verdiğiniz ve sonsuz cenneti armağan edeceğiniz insanoğlu, sizden emanet ettiklerinizin onda birini bile esirgiyor. Ona değer verir miydiniz?

Hz İsa;
– Zengin birinin cennete girmesi devenin iğne değilinden girmesinden daha zordur. (imkansızdır)

Kuran;

      • Malı sayıp biriktirenin vay haline. Altını gümüşü sayıp yığar.
      • Sana mallarından ne kadarını Allah yolunda vereceklerini soruyorlar. Onlara de ki; “ihtiyaçlarından fazlasını”.

Buda:

“…sahip olunan her mal ve mülk bencillik günahını arttırır”

Gerçekten sonsuz yaşamın gelişine, cennete ve cehenneme inanarak Allah’ın yüceliğini kabul eden  bir insan onda biri vakfetmekten tereddüt etmez. Mucizeleri dünyaya yaymak için Allah’a infak edin. O da size hem bu dünyada hem de sonrasında güzel bir hayat lütfetsin.

İnsanoğlu haşa Kainatın ilahına allah’a bir lamba cini gibi davranıyor. Sürekli bencilce, hizmetçisiymişçesine istiyor ama Rabbim ne ister diye sormuyor. İşi düştüğünde O’nu yardıma çağırıyor ama O’nun için fedakarlık yapmıyor. Sanki o Allah’ın değil, Allah onun kuluymuş gibi davranıyor. Öyleyse Allah insanoğlunun nankör ve bencillik dolu sesine neden cevap versin?

Sorularınız ve desteğiniz için mail atmanız yeterlidir.

“Mucizelerin Sesi” adlı kitabımdaki tüm içeriği ücretsiz olarak sitemde makaleler halinde yayınlıyorum. Ama toplu ve sıralı halde bir kitap olarak edinmek ve bu yolla da HAK DİNİN dünyaya mucizeler ve kanıtlarla yayılmasına destek olmak isterseniz aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

ŞİMDİ E-KİTABI SATIN AL

E-mail: kutsalgizemler @ gmail.com

Sevgi ve inançla kalın.

RELATED POSTS

Leave Message