|

KIYAMET’A KİTABI — 1 (Özetler)

7 bölümden oluşan Kıyamet’a Kitabı’nın diğer bölümlerini okumak için INDEX sayfasını kontrol ediniz. ERDEM ÇETİNKAYA META KİMDİR? O, “9 yıl maliye bakanlığında görev yaptı. İngilizce İşletme Yüksek Lisans eğitimi aldıktan sonra bakanlıktaki görevinden istifa etti. Kendisini Allah yoluna adadı. Mesleğine çok az zaman ayırmasına rağmen tasarımları dünyanın en büyük medya ajansı İstock’da 3 kez haftanın en iyi

GELECEĞİN BİLGİSİ, MEHDİ HAKKINDA BÜYÜK SIRLAR, İDRİS PEYG. ÖNGÖRÜ MUCİZESİ

Tüm dünyada beklenen ve her dinin kendine has bir isimle seslendiği “Kurtarıcı ve Seçilmiş Kişi” hakkında çok büyük bir bilgi kirliliğinin oluştuğunu gördüm. Özellikle hadis kaynaklarında yer alan ve kitaplara sığmayan mehdi hakkındaki bilgilerin birbiri ile korkunç şekilde çeliştiğini görünce; sağlam ve ilahi kökenli olduğu kesin olan kaynaklara kutsal kitaplara yönelmenin gerekliliğine inandım. Örneğin bizlere

SAHİH HADİSLERDE MEHDİ AS., MEHDİ’Yİ NASIL TANIYABİLİRİZ?

Soru: Mehdi ben Mehdi’yim demez, insanlar onu tanıt ve kendisi istemediği halde biat edilir deniyor. Bunu açıklar mısınız? Bu büyük bir yalan ve fitnedir. Mehdi’nin Mehdiyetini kabul etmesi ve ben Mehdi’yim demesi zaten biatları almaya başlaması ile başlamış olacağından, bu söz geçersizdir. Er yada geç Mehdi, Mehdi’yim demek zorundadır ve demelidir. O mehdi’yim demeyecek diye

MUHYİDDİN-İ ARABİ’NİN MEHDİ İÇİN GÖSTERDİĞİ KERAMET

Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri “Ankâ-i Muğrib fî Ma’rifeti Hatmü’l-evliyâ” adlı kitabında;   O’nun Hatemiyyet’i “Nûrun alâ Nûr”; yâni “Nûr üstüne Nûr”dur. (s.15-16) Zîrâ o Gayb âleminde, Rabb’inden verilmiş bir nûr üzerindedir. Onda artakalan şey ise O’nun toprağının (El-Erda) nûrudur. ‘Nûrun alâ Nûr”; yâni “Nûr üstüne nûr’ (Nûr: 35) ve sırlar üstüne gelen sırlar onun olur…”O sanki

ÖLÜ DENİZ YAZMALARI, KUMRAN YAZITLARINDA MEHDİ VE DÜNYANIN GELECEĞİ

Ölü Deniz Yazmaları (Ölü Deniz Parşömenleri ya da Ölü Deniz Tomarları olarak da bilinir) bir kısmı İbranice, bir kısmı da artık ölü bir dil olan Aramice ile kâğıt, deri veya bakır plakalar üzerine kaydedilmiş kırk bin adet elyazması parçasından oluşmaktadır. Bu parçaların bir araya getirilmesiyle tam beş yüz kitap yeniden oluşturulmuştur. Hristiyanlığın ve Museviliğin bilinen en eski yazılı kaynakları sayılırlar. (Wikipedia.com)   DÜNYADAKİ YOLLAR “DOĞRULUĞUN/ERDEM’İN” KALBİNİ AYDINLATIR (ALTIN YOL MUCİZESİ)

ENOK; İDRİS PEYGAMBERİN KUTSAL KİTABINDA MEHDİ

Mehdi, bilgelik sözlerini (İlahi sözlerin sırlarını) anlama gücüne sahiptir ENOK: 14.Bolüm 1.Bu kitap, o vizyonda Ulu Tanrı’nın verdiği emre uygun olarak anlatılan doğruluk sözleri ve Gözcülerin azarlanışı hakkındadır. O vizyonda gördüklerimi şimdi ağzımın nefesiyle ve etten bir dille anlatacağım. Yüce Olan konuşmak için dil, anlamak için kalp vermiştir. Yüce Olan nasıl insanoğluna (mehdiye) bilgelik sözlerini

TEVRAT’TA, İNCİL’DE VE DİĞER KUTSAL KİTAPLARDA MEHDİ

Tevrat’ta beklenen kişinin adıyla ilgili 3 kelime geçmektedir. En önemlisi; Doğruluk/Erdem (righteous, virtue), Kaya (Stone, Rock), Dal-Bitki (İbranicede Chet-Mim-Te…(Ceti(n)-Meta)) Bu kelimeleri ve Beklenen seçilmişin Tevrat’ta nasıl anlatıldığına, gelecekte nelerle karşılaşacağımıza bakalım.   TEVRAT’TA DOĞRULUK/ERDEM KELİMESİ Tüm kitaplar içinde Onun; Beklenen İnsanoğlu’nun adını en açık şekilde söyleyen Kitabı Mukaddes ve Enok’tur.   Kitabı Mukaddes Yeşeya: 42

KURAN’DA MEHDİ’NİN RESUL (ELÇİ) OLARAK GELECEĞİNİN KURAN’DAN DELİLLERİ

Ben Erdem Çetinkaya Meta. Sizlere “Kur’an’da yok” denilen “Mehdi” ve “Kaiym” hakkındaki en belirgin olarak gördüğüm işaretlerin bazılarını göstereceğim. Göreceksiniz ki; Kur’an’da pek çok farklı şekilde Mehdi ve Kaiym’den bahsetmektedir. Ancak siyasi mülahazalarla idareciler açısından Mehdiyyet kavramı siyasal bir risk olarak görülmüş ve tefsir ve meallere müdahale edilerek gizlenmiş; dolaylı olarak Kur’an’a ihanet edilmiştir. Mehdiyet,