ENOK; İDRİS PEYGAMBERİN KUTSAL KİTABINDA MEHDİ

Mehdi, bilgelik sözlerini (İlahi sözlerin sırlarını) anlama gücüne sahiptir ENOK: 14.Bolüm 1.Bu kitap, o vizyonda Ulu Tanrı’nın verdiği emre uygun olarak anlatılan doğruluk sözleri ve Gözcülerin azarlanışı hakkındadır. O vizyonda gördüklerimi şimdi ağzımın nefesiyle ve etten bir dille anlatacağım. Yüce Olan konuşmak için dil, anlamak için kalp vermiştir. Yüce Olan nasıl insanoğluna (mehdiye) bilgelik sözlerini

TEVRAT’TA, İNCİL’DE VE DİĞER KUTSAL KİTAPLARDA MEHDİ

Tevrat’ta beklenen kişinin adıyla ilgili 3 kelime geçmektedir. En önemlisi; Doğruluk/Erdem (righteous, virtue), Kaya (Stone, Rock), Dal-Bitki (İbranicede Chet-Mim-Te…(Ceti(n)-Meta)) Bu kelimeleri ve Beklenen seçilmişin Tevrat’ta nasıl anlatıldığına, gelecekte nelerle karşılaşacağımıza bakalım.   TEVRAT’TA DOĞRULUK/ERDEM KELİMESİ Tüm kitaplar içinde Onun; Beklenen İnsanoğlu’nun adını en açık şekilde söyleyen Kitabı Mukaddes ve Enok’tur.   Kitabı Mukaddes Yeşeya: 42

ÖLÜ DENİZ YAZMALARI, KUMRAN YAZITLARINDA MEHDİ VE DÜNYANIN GELECEĞİ

Ölü Deniz Yazmaları (Ölü Deniz Parşömenleri ya da Ölü Deniz Tomarları olarak da bilinir) bir kısmı İbranice, bir kısmı da artık ölü bir dil olan Aramice ile kâğıt, deri veya bakır plakalar üzerine kaydedilmiş kırk bin adet elyazması parçasından oluşmaktadır. Bu parçaların bir araya getirilmesiyle tam beş yüz kitap yeniden oluşturulmuştur. Hristiyanlığın ve Museviliğin bilinen en eski yazılı kaynakları sayılırlar. (Wikipedia.com)   DÜNYADAKİ YOLLAR “DOĞRULUĞUN/ERDEM’İN” KALBİNİ AYDINLATIR (ALTIN YOL MUCİZESİ)

SAHİH HADİSLERDE MEHDİ AS., MEHDİ’Yİ NASIL TANIYABİLİRİZ?

Soru: Mehdi ben Mehdi’yim demez, insanlar onu tanıt ve kendisi istemediği halde biat edilir deniyor. Bunu açıklar mısınız? Bu büyük bir yalan ve fitnedir. Mehdi’nin Mehdiyetini kabul etmesi ve ben Mehdi’yim demesi zaten biatları almaya başlaması ile başlamış olacağından, bu söz geçersizdir. Er yada geç Mehdi, Mehdi’yim demek zorundadır ve demelidir. O mehdi’yim demeyecek diye

KURAN’DA MEHDİ’NİN RESUL (ELÇİ) OLARAK GELECEĞİNİN KURAN’DAN DELİLLERİ

Ben Erdem Çetinkaya Meta. Sizlere “Kur’an’da yok” denilen “Mehdi” ve “Kaiym” hakkındaki en belirgin olarak gördüğüm işaretlerin bazılarını göstereceğim. Göreceksiniz ki; Kur’an’da pek çok farklı şekilde Mehdi ve Kaiym’den bahsetmektedir. Ancak siyasi mülahazalarla idareciler açısından Mehdiyyet kavramı siyasal bir risk olarak görülmüş ve tefsir ve meallere müdahale edilerek gizlenmiş; dolaylı olarak Kur’an’a ihanet edilmiştir. Mehdiyet,