IŞIK HIZI HESAPLAMASINDAKİ HATALAR VE GERÇEK MUCİZE

Günümüzde ışık hızı 1 saniyede; kutup noktasından ekvatora olan mesafenin 30 katı kadar mesafe almaktadır. (29,9792458)

Gördüğünüz gibi ufak bir farkla tam 30 değildir. Görüştüğüm pek çok kişi ışığın bir saniyede aldığı mesafenin metrik sistemde 300.000 km hıza bu kadar yakın (on binde 7 lik farkla) olmasına çok şaşırıyorlar.

Tasarlanmış akıllı evren sistemine inanmayan bilim adamları tastamam 10’luk sayı sistemindeki bir ifade olmadığını söyleyerek o minik farktan yararlanarak bunun tesadüfi bir yaklaşım olduğunu söylüyorlar. Onlara göre tam olarak metrik sistemin 300.000 katı olsaydı yeni ve güçlü bir kanıt olabilirdi; tasarlanmış dünya ve evren teorisi için. Şimdi metrik ve saniye sisteminde yapılan ölçümlerdeki hataları size gösterip, aslında kusursuz ve tasarlanmış bir sistemde yaşadığımızı göstermek istiyorum. Sizlere sunmak için yaptığım hesaplamaları mümkün olduğunca basit hale getirmeye çalıştım.

Aşağıda belki bir çoklarına göre karmaşık gelen hesaplamaları göreceksiniz. Özetle iki durumla karşılaşıyoruz.

  1. Dünyanın kutupsal çevresi baz alınarak metre belirlenince;

19 yıl içinde

Işık hızı tastamam 300.000 km/sn olacak. Yani 10’lu sayı sisteminde, dünya ve evrendeki tasarıma ilişkin mutlak değerler kusursuz bir senkronizasyona sahip oluyor.

  1. Ekvatoral çevre baz alınarak metre belirlenince;
    1482 yılında dünya tam anlamıyla ışık hızı ile senkron olmuştu.

Yorumum:

Kutsal kitaplardaki pek çok mucize İngiltere ve Fransa’dan geçen boylam; yani günümüzdeki ortak kabul; başlama noktası öngörülerek yapılmış. Yine bu boylam baz alınarak dünyanın çevresi ölçülmeli ve metre buna göre hesaplanmalıdır. (Kutsal kitaplar bunu öngörmüş) Ancak evrensel ölçütlerle denk görülmeyen noktalar insan hatası. Dünyanın çevresi ve saniye uzunlukları hatalı ölçülmüş. Bunları düzelttiğimizde 2037-1482=555

555 yıllık çok özel bir dönemde olduğumuzu ve dünyanın tüm yaratıldığı süre boyunca çevresinin ışık hızı ile ilk kez 300.000 senkronizasyonunu gerçekleştirdiğini görüyoruz.

(1482’de 1. senkronizasyon – 2038’de 2. ve son senkronizasyon.

Metre nasıl belirlendi?

30 Mayıs 1791 – Fransız Ulusal Meclisi metrenin yeni tanımı olarak Fransız Bilimler Akademisi’nin önerisini kabul etmiştir. Bu öneriye göre 1 metre Paris’ten geçen meridyenin dörtte bir uzunluğunun 10 milyonda biridir. Bu durumda dünyanın kutuplardan çevresi tam 40.000 km olmalıydı. Ama zamanla ölçüm sistemleri gelişti ve hem her meridyenin ufak farklarla birbirinden farklı ölçülere sahip olduğunu hemde Fransa’nın meridyenini 7 km eksik ölçtüklerini gördüler. Yani yaklaşık on binde 2’lik bir farkla.

Ama metre ölçüsü tüm dünyada standart haline geldiği için değişmeden kaldı. Dünyaya 1800’lü yıllarda dağıtılan 1 metre denen metal çubuklar  günümüze dek değişmez bir standart olarak kullanılmaya devam etti. Zamanla metal çubuk yerine aynı uzunluğu lazer, ışık vb karmaşık elektronik sistemle netleştirdiler. Ancak bu uzunluk güncellenmiş bir uzunluk değildi; eski ve hatalı ölçüme dayanıyordu. Düzeltmek günümüzde bile imkansız gibidir. Tüm dünyadaki ölçüleri, mezuroların ve resmi belgelerin güncellenmesi gerekir ki, insanlar bununla uğraşmamak için eski küçücük bir hataya sahip olan ölçüyü standart olarak kullanmaya devam ettiler.

Saniye nasıl Belirlendi

Dünyanın kendi etrafında attığı bir tur zamanının yani bir günün; 86400 eşit parçaya bölünmesi ile ortaya çıktı. Dünyanın dönüş süresinin hesaplanması için atom saatleri ve karmaşık ölçüm sistemleri kullanıldı ve ilk keskin saniye ölçümü 1949 yılında keşfedilen bir atom saati ile belirlenebildi. 1967’de bu süre sezyum 133 atomunun 9,192,631,770 kez titreşim üretme süresi 1 saniye olarak kabul edildi.

İlerleyen yıllarda dünyanın kendi etrafındaki dönüş süresinin gittikçe uzadığı yani 1 saniyenin daha uzun bir zaman aralığına gittiğini keşfettiler.

100 yılda her bir saniye; on binde 5,55  oranında uzuyordu. Tabi ki bu çok küçük bir miktar olduğu için saat hızlarının sürekli güncellenmesine gerek olmadı. Ancak ışık hızının 1 saniyede katettiği yol hesaplanırken ufak farklar önemli bir değişkenlik arzediyordu ve ince hesaplamalarda kaymaya yol açacaktı.

 

HESAPLAMALARLA İLGİLİ DETAYLAR

  1. KUTUP BAZLI ÖLÇÜM

Işık Hızı Hesabındaki Hata

300000-299792,458=207,542

207,542/300000=0,0006918 (on binde 7)

Metrenin hesaplanmasındaki hata

40007,86-40000=7,86 km

7,86/40000=0,0001965  (on binde 2)

(Ölçüm Çalışmaları 1949-1967 arası tamamlandı)

 

Senkron için İhtiyaç Duyulan Yıl

Işık hızındaki sapma – Metrik Sistemdeki sapma

0,0006918 – 0,0001965=0,0004953 (on binde 5)

Düzeltilmiş metrik sisteme göre on binde 5’lik bir fark daha vardır.

Saniye sabit bir süre olmadığından ve sürekli uzadığından bir hesap daha lazımdır.

 

1 saniyenin hesaplanmasındaki düzeltme (2019 için)

100 yılda her saniye on binde 5,55  oranında uzuyor.

On binde 5’lik artış için 89,2432 yıl gerekir.

1949 (saniye tespit yılı)+89=

2038 (Ortalama Senkron Yılı)

 

 

  • EKVATORAL BAZLI ÖLÇÜM

 

Işık Hızı Hesabındaki Hata

300000-299792,458=207,542

207,542/300000=0,0006918 (on binde 7)

 

Metrenin hesaplanmasındaki hata

40075,017-40000=75,017 km

75,017/40000=0,001875425  (ort + binde 2)

(Ölçüm Çalışmaları 1949-1967 arası tamamlandı)

 

Senkron için İhtiyaç Duyulan Yıl (Toplam Sapma)

Işık hızındaki sapma – Metrik Sistemdeki sapma

0,0006918 + 0,001875425=0,002567225 (on binde 25)

1 saniyenin hesaplanmasındaki düzeltme (1949’a göre)

100 yılda her saniye on binde 5,55  oranında uzuyor.

0,002567225/0,00055=4,667681818

100X4,6676=466,76 yıl önce (ölçümden)

1949-466,76=1482,24

1482 (Ortalama Senkron Yılı)

 

Benzer Yazılar

Yorum Bırak