OM MANİ PADME HUM; MUHAMMED APİ NAMMU; MUCİZESİ

Budizm’in en kutsal mantrası; “Om mani padme hum” (Sağdan sola, ilahi alfabelerin düzeninde okununca “Muhammed Api Nammo” olarak okunur. (Nammu Sümer’de yaratıcı Tanrıdır. Midra da tersten Erdem diye okunur)

Orijinal

Sanskritçe

om mani padma hum

Aşağıdaki videoda ünlü Budist lider Dalai Lama’nın geleneksel anlamı hakkında yapmaya çalıştığı açıklamayı dinliyoruz. Bugüne dek onun manası “nilüfer içinde ki inci” demekti. Umuyorum ki o incinin Muhammed Peygamber olduğunu dünya anlayacaktır. Onlara Allah’ın lütfu ve ilhamıyla yüzlerce kanıt daha sunacağım.  (inşallah)

https://www.youtube.com/watch?v=6pAZH23YSyU

Mantra Hindistan’da Sanskritçe dilinde ortaya çıktı. Buda’nın öğrencilerine emanet bıraktığı bu mantra yani sürekli tekrar edilen kutsal zikir; geleceğe barışı ve tüm dünya dinlerine kucak açmayı miras bırakıyordu. Bu zikir tersten okununca (Muhamed api Nammu) olarak seslendirilmektedir. Yani Nammu’ya ulaştıran Muhammed. Nammu İbrahim’in kavmi Sümer’de her şeyi yaratan eşsiz ve ortaksız mutlak tanrının ismiydi. Muhammed ise tüm dünyada ki tüm kutsal kitaplara, tek ilaha yönlendiren ve mucize göstermiş tüm elçilere inanmayı emretmiş, kucağını tüm insanlığa açmış bir merhamet peygamberiydi.

Yani Buda, bu zikir ile yeryüzünde ki tüm elçileri kabul eden Muhammed’i ve her şeyi yaratan tek tanrıyı kendisine inanan tüm insanlara miras bırakmıştı.

Göklerde tüm yazılar İbranice ve Arapça gibi sağdan sola yazılır. Ama dünya soldan sağa yazılan diller kullanıyor. Eski doğu dinlerinde beklenen kurtarıcının adı olan Mitra da böyledir.  Erdem kelimesini Arapça olarak yazın ve SAĞDAN SOLA okuyun. Medre yada midra olarak yazılır. Arapça da sessizlere ses veren harekeler olmadığından midra ile erdem kelimesinin sağdan sola yazılışının aynı olduğu görülecektir.

Api kelimesi hakkında sözlük bilgisi;
“Yakın veya üzerinde yerleştirerek ilhak, birleşen vb yakınlığı, e ulaşan ifade” gibi anlamlara gelmektedir.
https://www.sanskritdictionary.com/?iencoding=iast&q=api&lang=sans&action=Search

Nammu ilk dönem Sümer tabletlerinde her şeyi yaratan ilah olarak karşımıza çıkar. Nammu’nun tüm tanrıları (büyük melekleri) yaratan Tanrı olduğunu anlatan birçok ilk Sümer dönemine ait kaynaklardan bir kaçı;

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTmFtbXU

Ünlü Sümerolog ve tarihçi Kramer “Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki” isimli kitabında bir sümer tabletinde ki şu çevirisini not düşmüştür;

Tablette şöyle yazılıdır;

Nammu ilksel ana, bütün büyük tanrıları doğurmuş olan, tüm tanrıların gözyaşını oğluna (Enki’ye) getirdi:

– “Sen, sere serpe yatan, sen uyuyan, sen uykusundan uyanmayacak olan: Tanrılar “benim elimden çıkanlar” …dövünüyorlar.

Sümer tabletindeki bu metinden anlıyoruz ki; insanlar o zamanlar doğayı kontrol eden melekleri yaratılmış oldukları bildikleri halde Tanrılar olarak isimlendirmektedir. Bu ifade onların her şeyin üzerinde mutlak bir güç ve yaratıcılığa sahip olmadıklarını ve onlarında yaratılmış olduklarını bildikleri ama saygı duydukları anlamına gelmektedir. Metnin devamında Nammu tüm tanrıları yani melekleri kendi elleriyle yarattığını ifade etmektedir. Demek ki; Nammu Tanrıları doğurdu derken bir kadın gibi yada tanrıça vasfıyla olan bir doğurma değil yine o günün diline özel olarak var oluşuna elleriyle yaratarak neden olma da doğurma olarak isimlendirilmektedir. Oğul olma kavramınında hem Sümer metinlerinde hem de onun kavramlarıyla etkilediği Tevrat’ta, aracısız elleriyle yaratılmış olmaktan doğan, soyut bir kavram olduğu da anlaşılmıştır.

Buda, Hz Muhammed’den yaklaşık 1000 yıl önce yaşamıştı ve yaşadığı çağda Nammu’yu duymuş olmalıydı. Çünkü orta doğudan göç eden veya ticaret maksatlı gelen pek çok Sümerli dinleri hakkında ki bilgiyi de yanlarında getiriyordu.  Her dilde kelimelerin söylemi bir kaç harfle değişmiş olabilse de ortadaki benzerlik tesadüfe asla yer bırakmamaktadır.

Keşif: Erdem Çetinkaya Meta (Metta; Doğu dinlerinin kutsal metinlerinde beklenen kişinin soy ismi olarak Metta bildirilmektedir)


DESTEK VE KARDEŞLİK ÇAĞRISI:

Bu makale Erdem ÇetinkayaMet'a tarafından yazılmış Mucizelerin Sesi isimli kitabından alınmıştır. Tüm yaygın dünya dillerinde sitelerimizin ve youtube kanallarımızın açılması için çalışmalar devam etmektedir.

Bu mucizelerin ilk bölümünü saygın bilim adamlarının verdikleri röportaj ve destekler sonucunda "Kutsal Gizemler, Altın Oran Kabe" isimli 105 dakikalık belgeselle dünyaya bir çok dilde duyuruldu. Sosyal medyada ve TV'lerde toplam 40 milyonu aşkın izlenme saysına ulaştı. Binlerce kişinin Allah'a yönelmesine ve inancını değiştirmesine vesile oldu.Şimdi çok daha fazla mucizeyi Allah ilham etti ve tüm dünya ile paylaşmak için tüm dünya dillerinde belgeseller hazırlamalı, kitaplar ve belgeseller bir ok dile çevrilip, seslendirilmeli ve grafik tasarımcılarla en güzel şekilde sunulmalı. Tüm dünya da milyarlarca insana ulaşan büyük tanıtım kampanyaları düzenlenemlidir. Sosyal medyada tüm ülkelerde yeterli insanın görmesini sağlayarak hep birlikte insanlık tarihinin en büyük HAKKIN ilanını gerçekleştirmeliyiz. İyiliğin emri ve kötülüğün nehyi, iman etmekten sonra ki ilk görev ve en büyük ibadettir. En büyük iyilik imana vesile olmak ve cehennemden kurtuluşa vesile olmaktır.

İlk adımı 14 yıllık bir çalışma ve büyük fedakarlıklarla gerçekleşen bu seslenişe sizde PDF yada basılı kitaplarımızdan alarak destek olabilirsiniz. Eğer gerçekten inanıyorsak Yaratıcımıza; inancımızın ve sadakatimizin kanıtı olarak fedakarlık yapmalıyız. Onun yüce ismini ve muhteşem mucizelerini, ilahi sözlerini ilan etmek bağlılığın doğal bir davranışıdır.

Bununla birlikte aklınıza takılan her türlü soruyu paylaşabilirsiniz. Yürekten Allah'a yönelmiş ve fedakar kardeşlerimizin birbiri ile tanışarak kardeş olmalarını ve her türlü sorunlarının çözümü için peygamberin sünneti gereği yanlarında olmayı görev biliyoruz.

Sorularınız ve desteğiniz için Whatsapp (+90 312 9996618) üzerinden eklemeniz ve mesaj atmanız yeterlidir.

Mucizelere tanık olmaktasınız. İnsanoğlunun önünde iki seçenek vardır. Ya bu mucizelerin tamamının tesadüfen oluştuğunu tek tek kanıtlamalı yada onlara iman edip mucizelerin dünyaya yayılmasına tüm gücüyle destek vermelidir.

Sahip olduklarımızın en az onda birini Allah'a sadakatimizi ispatlamak için harcamalıyız. 10 zeytin yerine 9 yiyerek kim aç kalır ki? 10 gümüş değerinde bir elbise yerine 9 gümüş değerinde bir elbise kimi açıkta bırakır? Rabbin gözünden bakın kendinize, her şeyi verdiğiniz ve sonsuz cenneti armağan edeceğiniz yaratığınız, sizden 1/10'u bile esirgiyor. Ona değer verir miydiniz?

Allah için fedakarlık yapalım ki O'nun mucizeleri dünyaya yayılsın ve yeryüzünde Allah'ın ismi yücelsin, dinler bir öncüyle birleşsin, dünyaya iyilik ve barış hakim olsun. Hz. Musa'ya "Sen ve Rabbin gidip bizim için savaşın" diyenler gibi olmayın, mücadeleden ve fedakarlıktan kaçmayın. Kazancının onda birinden vazgeçmek kimseyi fakir yapmayacağı gibi, cimri olanın da inancı kabul edilmeyecektir. Asıl makbul olansa ihtiyaçtan fazlasının tamamının Allah'a verilmesidir. Çünkü mucizelerle dolu Kuran ve diğer kutsal kitaplarda böyle emredilmiştir. İster kendiniz, ister bizim yardımımızla tanıtım kampanyanları düzenleyin ve farklı dillere kitap ve belgeselleri çevirtin.

Hz İsa; - Zengin birinin cennete girmesi devenin iğne değilinden girmesinden daha zordur. (imkansızdır)

Kuran;
      • Malı sayıp biriktirenin vay haline. Altını gümüşü sayıp yığar.
      • Sana mallarından ne kadarını Allah yolunda vereceklerini soruyorlar. Onlara de ki; "ihtiyaçlarından fazlasını".


Buda:"...sahip olunan her mal ve mülk bencillik günahını arttırır"

Gerçekten sonsuz yaşamın gelişine, cennete ve cehenneme inanarak Allah'ın yüceliğini kabul eden  bir insan onda biri vakfetmekten tereddüt etmez. Mucizeleri dünyaya yaymak için Allah'a infak edin. O da size hem bu dünyada hem de sonrasında güzel bir hayat lütfetsin.

İnsanoğlu haşa Kainatın ilahını hizmetçisi zanneder gibi. İşi düştüğünde O'nu yardıma çağırıyor ama O'nun için fedakarlık yapmıyor. Öyleyse Allah insanoğlunun nankör ve bencillik dolu sesine neden cevap versin? İnanıyorsa insan artık gereğini yapsın. İnanmadıysa da her delile karşı ayrı kanıt getirsin. Yoksa artarak gelen felaketleri için şikayet etmesin!

Sorularınız ve desteğiniz için Whatsapp (+90 312 9996618) üzerinden eklemeniz ve mesaj atmanız yeterlidir.

E-mail: kutsalgizemler @ gmail.com

Sevgi ve inançla kalın.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak