YARATICININ SAYISI 10.9 (109) (3. Kitap 5. Bölüm)

Yaratıcı dünyaya güneşe ve aya kazdığı sayısal mühürle şöyle diyordu. 9-11 yok. Sadece 10 ve 9 var. 9 Allah’ın yeryüzündeki halifesini, 10’dan sonra gelen kişiyi temsil eder. 10 ise yaratıcıyı ve eksiksizliğini sembolize eden rakamdır.

9 ve 11 ‘in 911 olarak sembole dönüşmesi gibi 10 ve 9 da yan yana gelerek 109 sistemini yada Kuran’daki ifadesiyle “19 sistemini” oluşturuyordu.

Önce ilahi 109 sembolünü güneş sistemi açısından inceleyelim;

109 sayısını tahtaya yazın; on (10) ve dokuzun (9) yan yana yazılarak sembolleştirildiğini göreceksiniz.

MÜDDESSİR SURESİ- KUR’AN

İnsanlığa levhalar sunar.

Üzerinde on – dokuz vardır.”

Kasem ederim Ay’a,(AY)

Geri döndüğünde geceye, (DÜNYA’nın dönerek gece oluşu)

Aydınlandığında sabaha.(GÜNEŞ’in doğuşuna)

Muhakkak ki o, elbette en büyüklerden biridir!

İnsanlık için bir uyarıcıdır. (Kim? on dokuzun kendisi mi? Yoksa on dokuzun gerçek manasını açıklayarak mucizeyi ortaya çıkaran ve Kuran’ı eksiksiz doğrulayan mı?)

Sizden öne geçmek isteyen yada geride kalacaklar için…(Uyarıcı veya on dokuz insanların derecelerinin değişmesi için vesile. On dokuz tek başına muamma olduğundan bir açıklayıcıya ve onunla azaba karşı uyarıcıya ihtiyaç duyuyor.)

 

Güneşin içine yan yana en çok 109 dünya sığar.

Güneş Ekvator Çapı: 1.391.000 km / Dünyanın Ekvatoral Çapı 12756,2 km = 109,04…

Güneş ve Dünya arasına yan yana en çok 109 güneş sığar.

Dünyanın Güneşe Max. Uzaklığı: 152.098.232 km / Güneş Ekvator Çapı: 1.391.000 km = 109,34…

Ay yörüngesinde, gel git aralığının altın oran noktasındayken, Ay ile Dünya arasına da en çok 109 Ay sığar.

Ay’ın dünyaya uzaklık ortalaması :379.372,695 km / Ay’ın ekvatoral Çapı: 3.476,28 km = 109,1318

Ay’ın çevresi 10,9 bin km’dir.

Nasa’ya göre Ay’ın çevresi 10,917.0km (109,1X100 km)

Dünyanın çevresi 109 un 365 katı, Güneşin çevresi 109 tane 109 un 365 katıdır.

Nasa’ya göre dünyanın ekvatoral çevresi; 40,070.2 km.  40070,2/109,6= 365,604

Dünyanın yaşanabilir hacmi 109 X 10¹⁰ km3′ tür.

Nasa’ya göre dünyanın hacmi (Bin’de 7’lik düzeyde yaşanabilir atmosfer zarı ve yükseltiler hesaplanmamış halde); 1,083,206,916,846km3

Dünyanın max. hızı ise saatte 109 bin km.

Dünyanın güneş çevresinde ki (gün beri) max. hızı 30.29 km/s.  30,29×60(sn)X60(dk)=109.044,0 km (Dünyanın saatte ki max. hızı)

Ayın hacmi ise 2 adet 109 X 10⁸ km küptür.

Nasa’ya göre; Ayın hacmi; 21,971,669,064 km

219,71/2=109,86…  (Ay Allah tarafından MÖ. 7. yy’da 2 ye bölünmüştür ve bu olay Hz. Muhammed’in en bilinen mucizeleri arasındadır.)

Günesin Çevresi= Ayın çevresi x Dünya’nın çevresi / 100

4379000 km (Güneşin Çevresi) = 10917 km (Ay’ın çevresi) X 40070,2 (Dünya’nın çevresi) = 4,3745E8 (on binde 5 değişim, atmosfer farkı ile tam ölçüm)

…örnekler uzayıp gitmektedir.

Ölçümlerde kullanılan kaynaklar:

https://solarsystem.nasa.gov/moons/earths-moon/by-the-numbers/

https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/sun/by-the-numbers/

https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya

https://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_orbit

Gördüğünüz gibi 109’lu yani on ve dokuzlu sistemin en küçük yapı taşı ay’dır. Kuran’da ay suresinin matematiksel değer toplamı nedir? Tabi ki 109;  54. Sure ve 55 ayettir.54+55=109

 Kuranda: 10:9-10:5 ayetlerinde şöyle der;

O Allah’dır ki, senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini ayrıntılı olarak açıklar. Elbette gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için bir çok delil vardır. Bize kavuşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olup onunla tatmin bulanlar ve bizim âyetlerimizden gafil olanlar da vardır muhakkak. İşte bunların kendi elleriyle ettikleri yüzünden varacakları yer cehennemdir. Hiç şüphesiz iman edip salih ameller işleyenleri, imanlarından dolayı Rableri hidayete erdirir. Naîm cennetlerinde altlarından ırmaklar akar durur.

105 ve 109 Dünya güneşe yaklaşıp uzaklaşırken araya girebilecek en az ve en çok güneş sayısının ifadesidir. Ayetlerde güneşten aydan, cehennemden ve cennetten bahsedildiğini görmek, bunların yaratıldığı ölçülerden ve toplumlar için bunlarda mucize saklı olduğundan bahsetmesi ne kadar muhteşem bir ifadedir.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak