YARATICININ SAYISI 10.9 (109) (3. Kitap 5. Bölüm)

Yaratıcı dünyaya güneşe ve aya kazdığı sayısal mühürle şöyle diyordu. 9-11 yok. Sadece 10 ve 9 var. 9 Allah’ın yeryüzünde ki halifesini 10’dan sonra gelen kişiyi temsil eder. 10 ise yaratıcıyı ve eksiksizliğini sembolize eden rakamdır.

9 ve 11 ‘in 911 olarak sembole dönüşmesi gibi 10 ve 9 da yan yana gelerek 109 sistemini yada Kuran’daki ifadesiyle 19 sistemini oluşturuyordu.

Önce ilahi 109 sembolünü güneş sistemi açısından inceleyelim;

109 sayısını tahtaya yazın; on (10) ve dokuzun (9) yan yana yazılarak sembolleştirildiğini göreceksiniz.

MÜDDESSİR SURESİ- KUR’AN

İnsanlığa levhalar sunar.

Üzerinde on – dokuz vardır.”

Kasem ederim Ay’a,(AY)

Geri döndüğünde geceye, (DÜNYA’nın dönerek gece oluşu)

Aydınlandığında sabaha.(GÜNEŞ’in doğuşuna)

Muhakkak ki o, elbette en büyüklerden biridir!

İnsanlık için bir uyarıcıdır. (Kim? ondokuzun kendisi mi? Yoksa ondokuzun gerçek manasını açıklayarak mucizeyi ortaya çıkaran ve Kuran’ı eksizksiz doğrulayan mı?)

Sizden öne geçmek isteyen yada geride kalacaklar için…(Uyarıcı veya ondokuz insanların derecelerinin değişmesi için vesile. Ondokuz tek başına muamma olduğundan bir açıklayıcıya ve onunla azaba karşı uyarıcıya ihtiyaç duyuyor.)

 

Güneşin içine yan yana en çok 109 dünya sığar.

Güneş ve Dünya arasına yan yana en çok 109 güneş sığar.

Ay gittikçe büyüyen bir yörünge elipsine sahip olsa bile günümüzde yörüngesinin orta noktasındayken Ay ile Dünya arasına da en çok 109 Ay sığar.

Ay’ın çevresi 109 bin km’dir.

Dünyanın çevresi 109 un 365 katı, Güneşin çevresi 109 tane 109 un 365 katıdır.

Dünyanın yaşanabilir hacmi 109 X 10¹⁰ km3′ tür.

Dünyanın max. hızı ise saatte 109 bin km.

Ayın hacmi ise 2 adet 109 X 10⁸ km küptür.

(Ay, Kuran ve hadislere göre ortadan bölünmüş iki parça halindedir)

Günesin Çevresi= Ayin çevresi x Dünya’nın çevresi / 100

…örnekler uzayıp gitmektedir.

(Hesaplamada kullanılan bilgiler Nasa’nın resmi sitesiden alınmıştır. Filmin sonunda değer tabloları belgelenmiştir)

Gördüğünüz gibi 109’lu yani on ve dokuzlu sistemin en küçük yapıtaşı ay’dır. Kuran da ay suresinin matematiksel değer toplamı nedir? Tabi ki 109;  54. Sure ve 55 ayettir.54+55=109

 Kuranda: 10:9-10:5 ayetlerinde şöyle der;

O Allah’dır ki, senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini ayrıntılı olarak açıklar. Elbette gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için bir çok delil vardır. Bize kavuşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olup onunla tatmin bulanlar ve bizim âyetlerimizden gafil olanlar da vardır muhakkak. İşte bunların kendi elleriyle ettikleri yüzünden varacakları yer cehennemdir. Hiç şüphesiz iman edip salih ameller işleyenleri, imanlarından dolayı Rableri hidayete erdirir. Naîm cennetlerinde altlarından ırmaklar akar durur.

105 ve 109 Dünya güneşe yaklaşıp uzaklaşırken araya girebilecek en az ve en çok güneş sayısının ifadesidir. Ayetlerde güneşten aydan, cehennemden ve cennetten bahsedildiğini görmek, bunların yaratıldığı ölçülerden ve toplumlar için bunlarda mucize saklı olduğundan bahsetmesi ne kadar muhteşem bir ifadedir.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak