KOÇ ŞEKLİNDEKİ AZRAİL’İN; ÖLÜMÜN ÖLDÜRÜLÜŞÜ (7. Kitap 5. Bölüm)

Şüphe yok ki yeryüzündeki en büyük olaylardan birisi de ölümün ölüşü, yani sonsuzluğun başlangıcıdır. Tüm canlılar için bir milattır kıyamet ve ölüm meleğinin yok edilerek ölümsüz bir hayatın başlangıcı. Bu sahneyi açık ve net bir şekilde Afrika’da görmekteyiz.

Allah’ın kendisine verdiği emirle canlıların ruhlarını almakla görevli olan ölüm meleği için Kur’an ve Hadislerde  Melekü’l-Mevt (ölüm meleği) terimi kullanılmaktadır.

“De ki; üzerinize memur edilen ölüm meleği, canınızı alır Sonra Rabbinize döndürülürsünüz” (Secde, 32/11)

Onun emrinde de bazı melekler vardır. Bu melekler de kendilerine Allah tarafından ulaştırılan emirleri yerine getirirler. “Nihayet birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar, onlar hiç geri kalmazlar” (el-En’âm, 6/61)

Kur’an’da, meleklerin kâfir olan bir kul ile mümin olan bir kulun canlarını alışları tasvir edilmektedir.  Kâfirlerin can verişleri şöyle tarif edilmektedir:

“Melekler, kâfirlerin canlarını alırken onları görseydin, onların yüzlerine ve arkalarına vuruyorlar: Haydi, yangın (Cehennem) azabını tadın diyorlardı ” (el-Enfal, 8/50) 

Nâşitat meleklerinin müminlerin canlarını da tatlılıkla alışları şöyle ifade edilmektedir:

“Melekler iyi insanlar olarak canlarını aldıkları kimselere de: Selâm size, yaptıklarınıza karşılık Cennet’e girin’ derler” (en-Nahl, 16/32)

Hadislerde Azrail

Ölüm meleği Musa’ya ruhunu alması için gönderilir. Musa, melekul mevt’e tokat atıp bir gözünü çıkarır. Melekul mevt Rabbine dönerek: “Beni öyle bir kula gönderdin ki, ölümü istemiyor” der Allah O’na gözünü iade eder.”[5][6]

Görüyoruz ki Azrail’in tek gözü yara almış lakin Allah gözünü yeniden iade etmiştir. Onun yeryüzündeki suretinde dahi bu fark göze çarpmaktadır.

 

ÖLÜM MELEĞİ AZRAİL KOÇ ŞEKLİNDEDİR

Allâhü Teâlâ hazretleri, ölümü alaca bir koç suretinde yarattığında, ona:

-“Bu heyetin (ve şeklin) üzerine meleklerin saflarının arasına git” (ve onların içine gir)” dedi.

Ölümü (müşahhas olarak alaca koç şeklinde) gören meleklerden hepsi bayıldılar. Tam bin sene baygın olarak yerde kaldılar.

Ruhu’l-Beyan Tercümesi Cilt 7, S. 474

Ibn-i Ebi Hatem, Katade’den;

«O Allah ki, ölüm ve hayâtı yarattı» mealindeki âyet-i kerime¬nin tefsirinde şöyle rivayet etmiştir:

«Hayat Cibril’in atıdır, ölüm, güzel bir koçtur. [9] (Yâni ölüm de hayat gibi yaratıktır)

Mukatil ve kelbî şöyle demişler :

«Allah, ölümü koç şeklinde yaratmış, kimin yanından geçse Ölür, hayatı da at şeklinde yaratmış kimin yanından geçse dirilir.»

Ebu’ş-Şeyh ve İbn-i Hibban, Kitab’üi azametfde, Vehb bin Mü-nebbih’ten rivayet ettiklerine göre şöyle demiştir:

-Allah, ölümü siyah ve beyaza bürünmüş güzel bir koç şeklinde yaratmış. Dört kanadı vardır. Biri arşın altında, biri yerde, biri maşrıkta, biri mağripte; Allah ona “ol” demiş o da olmuş. “Ortaya çık” demiş, o da çıkıp Azrail’e görünmüş.

 

AZRAİL’İN KOÇ SURETİNDE KESİLMESİ VE YOK EDİLMESİ

Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu:

“Kıyamet günü ölüm, alaca bir koç suretinde getirilir. (Ebu Kureyb şunu ziyade etti:) Cennet ile Cehennem arasında durdurulur. (Hadisin kalan kısmında ittifak etmişlerdir). Müteâkiben: Ey Cennet ahalisi! Sizler bunu tanıyor musunuz? denilir. Cennetlikler hemen başlarını kaldırıp bakarlar ve: “Evet, bu ölümdür” derler. Sonra: “Ey Cehennem ahalisi! Sizler bunu tanıyor musunuz?” diye sorulur. Onlar da başlarını kaldırarak bakarlar ve: “Evet, bu ölümdür” derler. Bunu takiben koçun kesilmesi emrolunur ve derhal boğazlanır. Bundan sonra: “Ey Cennet halkı! Cennette ebedi yaşıyacaksınız, artık ölüm yoktur. Ve ey Cehennem halkı! 

Sizler de ebedisiniz, artık ölüm yoktur denilir.” Bundan sonra Allah Resulü şu ayeti okudu: Onları hasret günü ile korkut. Çünkü onlar hâlâ gaflet içinde ve hâlâ iman etmemişken iş bitmiş olur.Allah Resulü bu ayeti okurken eliyle dünyaya işaret etmiştir.

Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 5087

Anlaşılıyor ki; aşağıda çizdiğim şekilde kanatlı bir koç sağ tarafına yatırılıyor. Daha sonra ardında onu yiyerek yok eden bir ateşten varlık, bir de onun başında durup onu öldürmekle görevli insan suretinde ama ne olduğu bilinmeyen bir varlık var. Bunları bir ressam değilim ama elimden geldiğince çizdim.

Kıyamet günü, kıyametin kopuşu ardından ilk olacak olay insanların diriltilmesi ve ölümün öldürülmesi olduğundan Afrika’nın en sağında bu çizimi göreceğimizi biliyordum. Din kökenli ilahi alfabelerde sağdan sola okunur. Bu resimli kitabı ikon ve grafiklerle yazılmış evrensel dile sahip bir kitap gibi düşünürsek sağdan sola okumamız gereklidir.

Aşağıdaki resim Google Earth’den alındı ve hiçbir değişiklik yapılmadı. Dünyanın uzaydan çekilmiş uydu görüntüsüdür. Gördüğünüz alan Nil nehrinin batısı olan Sahra çölünün yarısını farklı bir deyişle Afrika kıtasının dörtte birine yakın bir alanı gösteriyor. İşte bu devasa alana muhteşem şekiller çizilmiş. Yukardaki karakalemle çizdiğim şekli aşağıda görüyor musunuz?

Göremiyorsanız bir de buna bakın. Aynı resmin sadece contrast efekti verilmiş hali. Yani koyu alanlar daha koyu, açık alanların rengi daha koyu olacak şekilde bir renk filtresi uygulandı. Aslında bu efektli görünüm, atmosfer ve sisten kaynaklanan soluklaştırıcı etkiyi gidermek gibi. (Büyük görmek için  telefonunuzu yan çevirin ve zoom yapın.)

Daha net görmeniz için Boynuzlu koçun çevresindeki alanların bir kısmını sildim. Birbiri ile mükemmel bir etkileşim içinde, 3 kahramanı olan, muhteşem hikayeye sahip bir haber!?

 

KOÇ TASVİRİ

Alnındaki alaca lekeden, boynuzunun kıvrımı ve sol boynuz üzerindeki yanlamasına boğum çizgilerine kadar her ayrıntısı muhteşem bir koç.

İki gözü ve iki burun deliği ile eksiksiz. Hadislerde anlatıldığı gibi 4 kanatlı, her ayağının yerinde bir kanat var ve açıkça görülüyor. Eğer Allah muhteşem bir tasarımla, koçu kesen sert adamla kanatları ayrıştıran bir görüntü vermişse o zaman tepedeki kanatlarla 4 olacaktır.

Hadislere göre Hz Musa ölümden korkup onun bir taşla gözünü çıkarmış fakat Allah ona acıyıp gözünü iyileştirmiş. İki gözü arasında biraz fark görünüyor. Aynı gerçek bir koyun ve koç gibi karnı daha koyu renkli ve yere temas eden tüyleri kıvırcıklaşıp topak olmuş. Tüm bu ayrıntılar inanılmaz derecede mükemmel. Görünen sadece bir siluet değil. Her detay mükemmel.

Boynunun sol tarafına vurulmuş bir bıçak yarası görünüyor ve bir kırmızılık hafifçe aşağı akmış.

Kanatları gerçek bir kanat gibi, uçları tel tel ve çizgi çizgi. Aynı hadisi şerifte anlatıldığı gibi sağ yanına doğru yatırılmış Azrail’in. Ve doğal olarak kendisini kesen zat’a doğru bakmakta.

 

AZRAİL’İ ÖLDÜRMEKLE GÖREVLİ VARLIK

İki kanadı arasına işlenmiş “kesici varlık” çok dehşetli bir insan suretinde koça doğru bakıyor. Lakin baş şekli mi böyle yoksa kask mı takmakta? Bıçak ise son derece detaylı görünüyor. Üzerinde kanca ve dairesel şekiller var ve oldukça büyük bir kama gibi.

Onu kesen kişi olduğunu gösterircesine sağ elinde bir bıçakla bekliyor. Gözleri ise yukarı doğru çekik ve büyükler. Ölümün bir daha dirilmesinin mümkün olmadığını göstermek için olsa gerek; koçun sağ arkasından sarılmış bir varlık onu yemek ve yok etmekle görevlendirilmiş. Sol eliyle bacağından kavrayıp ardından doğru yemeye başlamış. Nil Nehri bu varlığın siluetini oluşturmuş.

Benzer Yazılar

Yorum Bırak